הדגמה של Directions API

בהדגמה הזו מוסבר איך להשתמש ב-Directions API כדי לקבל קבוצה של הוראות נסיעה ממיקום אחד לאחר. אפשר להפעיל את ההדגמה הזו ללא תשלום. הפעלת ההדגמה הזו בלבד לא תחרוג מהמכסה החודשית.

על מנת להשתמש ב-Directions API, צריך לבצע את פעולות ההגדרה הנדרשות בלחיצה על הכרטיסיות הבאות:

שלב 1

המסוף

 1. במסוף Google Cloud, בדף לבחירת הפרויקט לוחצים על Create Project כדי ליצור פרויקט חדש ב-Cloud.

  כניסה לדף לבחירת הפרויקט

 2. הקפידו לוודא שהחיוב מופעל בפרויקט שלכם ב-Cloud. מוודאים שהחיוב מופעל בפרויקט.

  Google Cloud מציע תקופת ניסיון בחיוב של 0.00$. תקופת הניסיון תסתיים בסיום 90 הימים או אחרי שיצטברו בחשבון חיובים בסך 300$, המוקדם מביניהם. אפשר לבטל בכל שלב. הפלטפורמה של מפות Google כוללת זיכוי חודשי קבוע בסך 200$. למידע נוסף, תוכלו לקרוא את המאמר זיכויים בחשבון לחיוב וחיוב.

Cloud SDK

gcloud projects create "PROJECT"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

שלב 2

כדי להשתמש בפלטפורמה של מפות Google, צריך להפעיל את ממשקי ה-API או ערכות ה-SDK שבהם אתם מתכוונים להשתמש בפרויקט.

המסוף

מפעילים את ה-API של המסלול

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

שלב 3

השלב הזה כולל רק את תהליך היצירה של מפתח ה-API. אם אתם משתמשים במפתח ה-API בסביבת הייצור, מומלץ מאוד להגביל את מפתח ה-API. אפשר למצוא מידע נוסף בדף הספציפי למוצר שימוש במפתחות API.

מפתח ה-API הוא מזהה ייחודי שמאמת בקשות שמשויכות לפרויקט למטרות שימוש וחיוב. צריך להיות לך לפחות מפתח API אחד שמשויך לפרויקט.

כך יוצרים מפתח API:

המסוף

 1. עוברים לדף הפלטפורמה של מפות Google > פרטי כניסה.

  לדף Credentials

 2. בדף Credentials, לוחצים על Create credentials > מפתח API.
  תיבת הדו-שיח API key created מציגה את מפתח ה-API החדש שיצרתם.
 3. לוחצים על סגירה.
  מפתח ה-API החדש מופיע בדף Credentials בקטע מפתחות API.
  (חשוב לזכור להגביל את מפתח ה-API לפני שמשתמשים בו בסביבת הייצור).

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

מקבל מסלול

כדי לקבל מסלול נסיעה מ-Disneyland אל Universal Studios, הוליווד בפורמט JSON, מזינים את כתובת ה-URL בדפדפן האינטרנט ומחליפים את YOUR_API_KEY במפתח ה-API:

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Disneyland&destination=Universal+Studios+Hollywood&key=YOUR_API_KEY

אתם אמורים לקבל את תגובת ה-JSON הבאה:

  {
    "geocoded_waypoints" : [
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "place_id" : "ChIJRVY_etDX3IARGYLVpoq7f68",
       "types" : [
        "bus_station",
        "transit_station",
        "point_of_interest",
        "establishment"
       ]
     },
     {
       "geocoder_status" : "OK",
       "partial_match" : true,
       "place_id" : "ChIJp2Mn4E2-woARQS2FILlxUzk",
       "types" : [ "route" ]
     }
    ],
    "routes" : [
     {
       "bounds" : {
        "northeast" : {
          "lat" : 34.1330949,
          "lng" : -117.9143879
        },
        "southwest" : {
          "lat" : 33.8068768,
          "lng" : -118.3527671
        }
       },
       "copyrights" : "Map data ©2016 Google",
       "legs" : [
        {
          "distance" : {
           "text" : "35.9 mi",
           "value" : 57824
          },
          "duration" : {
           "text" : "51 mins",
           "value" : 3062
          },
          "end_address" : "Universal Studios Blvd, Los Angeles, CA 90068, USA",
          "end_location" : {
           "lat" : 34.1330949,
           "lng" : -118.3524442
          },
          "start_address" : "Disneyland (Harbor Blvd.), S Harbor Blvd, Anaheim, CA 92802, USA",
          "start_location" : {
           "lat" : 33.8098177,
           "lng" : -117.9154353
          },

   ... Additional results shortened in this example[] ...


       "overview_polyline" : {
        "points" : "knjmEnjunUbKCfEA?_@]@kMBeE@qIIoF@wH@eFFk@WOUI_@?u@j@k@`@EXLTZHh@Y`AgApAaCrCUd@cDpDuAtAoApA{YlZiBdBaIhGkFrDeCtBuFxFmIdJmOjPaChDeBlDiAdD}ApGcDxU}@hEmAxD}[tt@yNb\\yBdEqFnJqB~DeFxMgK~VsMr[uKzVoCxEsEtG}BzCkHhKWh@]t@{AxEcClLkCjLi@`CwBfHaEzJuBdEyEhIaBnCiF|K_Oz\\
        {MdZwAbDaKbUiB|CgCnDkDbEiE|FqBlDsLdXqQra@kX|m@aF|KcHtLm@pAaE~JcTxh@w\\`v@gQv`@}F`MqK`PeGzIyGfJiG~GeLhLgIpIcE~FsDrHcFfLqDzH{CxEwAbBgC|B}F|DiQzKsbBdeA{k@~\\oc@bWoKjGaEzCoEzEwDxFsUh^wJfOySx[uBnCgCbCoFlDmDvAiCr@eRzDuNxC_EvAiFpCaC|AqGpEwHzFoQnQoTrTqBlCyDnGmCfEmDpDyGzGsIzHuZzYwBpBsC`CqBlAsBbAqCxAoBrAqDdDcNfMgHbHiPtReBtCkD|GqAhBwBzBsG~FoAhAaCbDeBvD_BlEyM``@uBvKiA~DmAlCkA|B}@lBcChHoJnXcB`GoAnIS~CIjFDd]A|QMlD{@jH[vAk@`CoGxRgPzf@aBbHoB~HeMx^eDtJ}BnG{DhJU`@mBzCoCjDaAx@mAnAgCnBmAp@uAj@{Cr@wBPkB@kBSsEW{GV}BEeCWyAWwHs@qH?
        cIHkDXuDn@mCt@mE`BsH|CyAp@}AdAaAtAy@lBg@pCa@jE]fEcBhRq@pJKlCk@hLFrB@lD_@xCeA`DoBxDaHvM_FzImDzFeCpDeC|CkExDiJrHcBtAkDpDwObVuCpFeCdHoIl\\uBjIuClJsEvMyDbMqAhEoDlJ{C|J}FlZuBfLyDlXwB~QkArG_AnDiAxC{G|OgEdLaE`LkBbEwG~KgHnLoEjGgDxCaC`BuJdFkFtCgCnBuClD_HdMqEzHcBpB_C|BuEzCmPlIuE|B_EtDeBhCgAdCw@rCi@|DSfECrCAdCS~Di@jDYhA_AlC{AxCcL`U{GvM_DjFkBzBsB`BqDhBaEfAsTvEmEr@iCr@qDrAiFnCcEzCaE~D_@JmFdGQDwBvCeErEoD|BcFjC}DbEuD~D`@Zr@h@?d@Wr@}@vAgCbEaHfMqA`Cy@dAg@bAO`@gCi@w@W"
       },
       "summary" : "I-5 N and US-101 N",
       "warnings" : [],
       "waypoint_order" : []
     }
    ],
    "status" : "OK"
  }

מזל טוב! הגדרת בהצלחה את ה-API של Directions כדי לקבל מסלולים.

ניקיון

אפשר למחוק את הפרויקט ב-Google Cloud כדי להפסיק את החיוב על כל המשאבים באותו פרויקט.

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לדף Manage resources:

  כניסה לדף Manage resources

 2. אם הפרויקט שרוצים למחוק מצורף לארגון, צריך לבחור את רשימת הארגונים בחלק העליון של הדף ולהרחיב אותה.
 3. ברשימת הפרויקטים, בוחרים את הפרויקט שרוצים למחוק ולוחצים על Delete.
 4. כדי למחוק את הפרויקט, כותבים את מזהה הפרויקט בתיבת הדו-שיח ולוחצים על Shut down.

השלבים הבאים