נתוני מיקום

אחת התכונות הייחודיות של אפליקציות לנייד היא מודעוּת למיקום. המשתמשים בנייד לוקחים את המכשירים שלהם איתם לכל מקום, והוספת מודעות למיקום לאפליקציה מציעה למשתמשים חוויה מבוססת הקשר יותר.

דוגמאות קוד

מאגר ApiDemos ב-GitHub כולל דוגמאות שמדגימות את השימוש במיקום במפה:

קוטלין

Java

עבודה עם נתוני מיקום

נתוני המיקום שזמינים למכשיר Android כוללים את המיקום הנוכחי של המכשיר – שניתן לזהות באמצעות שילוב של טכנולוגיות – את הכיוון והשיטה של התנועה, ואם המכשיר עבר גבולות וירטואליים או גבולות וירטואליים. תוכלו לבחור בין כמה דרכים לעבוד עם נתוני המיקום בהתאם לצרכים של האפליקציה:

 • השכבה My Location מאפשרת להציג בקלות את מיקום המכשיר במפה. הוא לא מספק נתונים.
 • ממשק ה-API של מיקום של Google Play Services מומלץ לכל הבקשות הפרוגרמטיות לנתוני מיקום.
 • הממשק LocationSource מאפשר לספק ספק מיקום בהתאמה אישית.

הרשאות מיקום

אם האפליקציה צריכה גישה למיקום של המשתמש, אתם צריכים לבקש הרשאה על ידי הוספה של הרשאות המיקום הרלוונטיות של Android לאפליקציה.

ב-Android יש שתי הרשאות מיקום: ACCESS_COARSE_LOCATION ו-ACCESS_FINE_LOCATION. ההרשאה שבוחרים קובעת את רמת הדיוק של המיקום שה-API מחזיר.

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION – מאפשר ל-API להחזיר את המיקום המשוער של המכשיר. ההרשאה מספקת הערכת מיקום של המכשיר משירותי המיקום, כפי שמתואר במסמכי התיעוד בנושא דיוק מיקום משוער.
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION – מאפשרת ל-API לקבוע מיקום מדויק ככל האפשר מספקי המיקום הזמינים, כולל מערכת המיקום הגלובלית (GPS) וכן Wi-Fi ונתוני תא סלולרי.

מוסיפים את ההרשאות לקובץ המניפסט של האפליקציה

אם המיקום המשוער נדרש רק כדי שהאפליקציה תפעל, צריך להוסיף את ההרשאה ACCESS_COARSE_LOCATION לקובץ המניפסט של האפליקציה:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

עם זאת, אם צריך את המיקום המדויק, צריך להוסיף את ההרשאות ACCESS_COARSE_LOCATION ו-ACCESS_FINE_LOCATION לקובץ המניפסט של האפליקציה:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

בקשת הרשאות בתחילת ההפעלה

ב-Android 6.0 (Marshmallow) מוצג מודל חדש לטיפול בהרשאות, שמייעל את התהליך אצל המשתמשים כשהם מתקינים ומשדרגים אפליקציות. אם האפליקציה שלכם מטרגטת את רמת ה-API ברמה 23 ואילך, תוכלו להשתמש במודל ההרשאות החדש.

אם האפליקציה תומכת במודל ההרשאות החדש ובמכשיר פועלת מערכת Android בגרסה 6.0 (Marshmallow) ואילך, המשתמש לא צריך להעניק הרשאות כשהוא מתקין או משדרגים את האפליקציה. האפליקציה צריכה לבדוק אם יש לה את ההרשאה הנדרשת בזמן הריצה, ולבקש את ההרשאה אם אין לה אותה. המערכת מציגה למשתמש תיבת דו-שיח עם בקשת הרשאה.

כדי ליהנות מחוויית המשתמש הטובה ביותר, חשוב לבקש את ההרשאה בהקשר המתאים. אם המיקום חיוני לתפקוד של האפליקציה, צריך לבקש את הרשאת המיקום במהלך ההפעלה של האפליקציה. דרך טובה לעשות זאת היא באמצעות מסך פתיחה חם או אשף שמלמד את המשתמשים למה נדרשת ההרשאה.

אם האפליקציה דורשת הרשאה רק לחלק מהפונקציונליות, צריך לבקש את הרשאת המיקום כשהאפליקציה מבצעת את הפעולה שדורשת את ההרשאה.

האפליקציה צריכה לטפל באלגנטיות במקרים שבהם המשתמש לא מעניק הרשאה. לדוגמה, אם נדרשת הרשאה לתכונה מסוימת, האפליקציה יכולה להשבית את התכונה הזו. אם ההרשאה חיונית לפעולת האפליקציה, היא יכולה להשבית את כל הפונקציונליות שלה ולהודיע למשתמש שהוא צריך להעניק את ההרשאה.

דוגמת הקוד הבאה בודקת אם יש הרשאה באמצעות ספריית AndroidX לפני הפעלת שכבת 'המיקום שלי'. לאחר מכן המערכת תטפל בתוצאה של בקשת ההרשאה על ידי הטמעה של ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback מספריית התמיכה:

Kotlin

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.kotlindemos

import android.Manifest
import android.annotation.SuppressLint
import android.content.pm.PackageManager
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.PermissionDeniedDialog.Companion.newInstance
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.isPermissionGranted
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The
 * "My Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for [Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION] and [Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION]
 * are requested at run time. If either permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
class MyLocationDemoActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener, OnMapReadyCallback,
  OnRequestPermissionsResultCallback {
  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in
   * [.onRequestPermissionsResult].
   */
  private var permissionDenied = false
  private lateinit var map: GoogleMap
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.my_location_demo)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    googleMap.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    googleMap.setOnMyLocationClickListener(this)
    enableMyLocation()
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun enableMyLocation() {

    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED || ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    ) {
      map.isMyLocationEnabled = true
      return
    }

    // 2. If if a permission rationale dialog should be shown
    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      PermissionUtils.RationaleDialog.newInstance(
        LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true
      ).show(supportFragmentManager, "dialog")
      return
    }

    // 3. Otherwise, request permission
    ActivityCompat.requestPermissions(
      this,
      arrayOf(
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ),
      LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE
    )
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onRequestPermissionsResult(
    requestCode: Int,
    permissions: Array<String>,
    grantResults: IntArray
  ) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(
        requestCode,
        permissions,
        grantResults
      )
      return
    }

    if (isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation()
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true
    }
  }

  override fun onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments()
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError()
      permissionDenied = false
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private fun showMissingPermissionError() {
    newInstance(true).show(supportFragmentManager, "dialog")
  }

  companion object {
    /**
     * Request code for location permission request.
     *
     * @see .onRequestPermissionsResult
     */
    private const val LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1
  }
}

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.Manifest.permission;
import android.annotation.SuppressLint;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.widget.Toast;

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The "My
 * Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for {@link android.Manifest.permission#ACCESS_FINE_LOCATION} and {@link
 * android.Manifest.permission#ACCESS_COARSE_LOCATION} are requested at run time. If either
 * permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
public class MyLocationDemoActivity extends AppCompatActivity
  implements
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback,
  ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback {

  /**
   * Request code for location permission request.
   *
   * @see #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])
   */
  private static final int LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1;

  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in {@link
   * #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])}.
   */
  private boolean permissionDenied = false;

  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.my_location_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(@NonNull GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
    enableMyLocation();
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private void enableMyLocation() {
    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      || ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      map.setMyLocationEnabled(true);
      return;
    }

    // 2. Otherwise, request location permissions from the user.
    PermissionUtils.requestLocationPermissions(this, LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true);
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
    @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
      return;
    }

    if (PermissionUtils.isPermissionGranted(permissions, grantResults,
      Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) || PermissionUtils
      .isPermissionGranted(permissions, grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation();
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true;
    }
  }

  @Override
  protected void onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments();
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError();
      permissionDenied = false;
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private void showMissingPermissionError() {
    PermissionUtils.PermissionDeniedDialog
      .newInstance(true).show(getSupportFragmentManager(), "dialog");
  }

}

השכבה 'המיקום שלי'

תוכלו להשתמש בשכבה My Location ובלחצן My Location כדי להציג למשתמשים את המיקום הנוכחי שלהם במפה. קוראים לפונקציה mMap.setMyLocationEnabled() כדי להפעיל את השכבה My Location במפה.

הדוגמה הבאה מציגה שימוש פשוט בשכבת 'המיקום שלי':

Kotlin// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example.kotlin

import android.annotation.SuppressLint
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.maps.example.R

internal class MyLocationLayerActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_my_location)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.isMyLocationEnabled = true
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    map.setOnMyLocationClickListener(this)
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }
}


   

Java


// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

class MyLocationLayerActivity extends AppCompatActivity
  implements GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener,
  GoogleMap.OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my_location);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.setMyLocationEnabled(true);
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG)
      .show();
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }
}


   

כשהשכבה My Location (המיקום שלי) מופעלת, הלחצן My Location מופיע בפינה הימנית העליונה של המפה. כשמשתמש לוחץ על הלחצן, המצלמה ממרכזת את המפה במיקום הנוכחי של המכשיר, אם הוא ידוע. המיקום מצוין במפה באמצעות נקודה כחולה קטנה אם המכשיר נייח, או כשן קדמי אם המכשיר זז.

צילום המסך הבא מציג את הלחצן My Location (מיקום שלי) בפינה הימנית העליונה ואת הנקודה הכחולה My Location (המיקום שלי) במרכז המפה:

ניתן למנוע את הופעת הלחצן 'המיקום שלי' על ידי התקשרות אל UiSettings.setMyLocationButtonEnabled(false).

האפליקציה יכולה להגיב לאירועים הבאים:

 • אם המשתמש ילחץ על הלחצן 'המיקום שלי', האפליקציה תקבל קריאה חוזרת onMyLocationButtonClick() מ-GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener.
 • אם המשתמש לוחץ על הנקודה הכחולה של 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת onMyLocationClick() מ-GoogleMap.OnMyLocationClickListener.

ממשק ה-API של מיקום של Google Play Services

Location API של Google Play Services הוא השיטה המועדפת להוספת מוּדעוּת למיקום לאפליקציה ל-Android. היא כוללת פונקציונליות שמאפשרת:

 • בודקים את מיקום המכשיר.
 • מקשיבים לשינויים במיקום.
 • מגדירים את אמצעי התחבורה, אם המכשיר נמצא בתנועה.
 • יצירה של אזורים גיאוגרפיים שהוגדרו מראש, המכונים גבולות וירטואליים, ומעקב אחריהם.

ממשקי ה-API של מיקום מאפשרים לכם לפתח בקלות אפליקציות מבוססות-מיקום, חסכוניות באנרגיה. בדומה ל-SDK של מפות Google ל-Android, גם ה-Location API מופץ כחלק מה-SDK של Google Play Services. מידע נוסף על Location API זמין בשיעור ההדרכה של Android בנושא מיקום האפליקציה או בחומר העזר בנושא Location API. דוגמאות לקוד כלולות כחלק מ-SDK של Google Play Services.