נתוני מיקום

אחת התכונות הייחודיות לאפליקציות לנייד היא מודעוּת למיקום. משתמשים בנייד לוקחים את המכשירים שלהם אליהם לכל מקום, והוספת מודעות למיקום לאפליקציה מציעה למשתמשים חוויה הקשרית יותר.

דוגמאות קוד

המאגר של ApiDemos ב-GitHub כולל דוגמאות שממחישות את השימוש במיקום במפה:

קוטלין

Java

עבודה עם נתוני מיקום

נתוני המיקום שזמינים למכשיר Android כוללים את המיקום הנוכחי של המכשיר, שמסומן באמצעות שילוב של טכנולוגיות, את הכיוון ושיטת התנועה, ואם המכשיר עבר את הגבול הגיאוגרפי או האזור הגיאוגרפי שהוגדר מראש. תוכלו לבחור בין כמה דרכים לעבודה עם נתוני מיקום, בהתאם לצרכים של האפליקציה:

 • השכבה המיקום שלי מספקת דרך פשוטה להציג את מיקום המכשיר במפה. הוא לא מספק נתונים.
 • מומלץ להשתמש ב-Google Play Services Location API בכל הבקשות הפרוגרמטיות לנתוני מיקום.
 • בממשק LocationSource אפשר לספק ספק מיקום מותאם אישית.

הרשאות מיקום

אם האפליקציה צריכה לגשת למיקום המשתמש, עליכם להוסיף לאפליקציה את הרשאות המיקום הרלוונטיות של Android כדי לבקש הרשאה.

ב-Android יש שתי הרשאות מיקום: ACCESS_COARSE_LOCATION ו-ACCESS_FINE_LOCATION. ההרשאה שתבחרו קובעת את רמת הדיוק של המיקום שהוחזר על ידי ה-API.

הוספת ההרשאות לקובץ המניפסט של האפליקציה

אם נדרש רק מיקום משוער כדי שהאפליקציה תפעל, מוסיפים את ההרשאה ACCESS_COARSE_LOCATION לקובץ המניפסט של האפליקציה:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

עם זאת, אם צריך מיקום מדויק, מוסיפים את ההרשאות ACCESS_COARSE_LOCATION וגם את ההרשאות ACCESS_FINE_LOCATION לקובץ המניפסט של האפליקציה:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

בקשת הרשאות בתחילת ההפעלה

ב-Android 6.0 (Marshmallow) יש מודל חדש לטיפול בהרשאות, שמפשט את התהליך עבור המשתמשים כשהם מתקינים ומשדרגים אפליקציות. אם האפליקציה מטרגטת API 23 ומעלה, תוכלו להשתמש במודל ההרשאות החדש.

אם האפליקציה תומכת במודל ההרשאות החדש, ובמכשיר פועלת מערכת Android בגרסה 6.0 (Marshmallow) ואילך, המשתמש לא צריך לתת הרשאות כלשהן בזמן ההתקנה או השדרוג של האפליקציה. צריך לבדוק אם יש לאפליקציה את ההרשאות הנדרשות בזמן הריצה, ולבקש את ההרשאה אם אין לה הרשאות כאלה. המערכת מציגה למשתמש תיבת דו-שיח שמבקשת הרשאה.

כדי ליהנות מחוויית המשתמש הטובה ביותר, חשוב לבקש את ההרשאה בהקשר המתאים. אם המיקום חיוני לתפקוד של האפליקציה, עליכם לבקש את הרשאת המיקום בזמן ההפעלה של האפליקציה. דרך טובה לעשות זאת היא באמצעות מסך פתיחה חמים או אשף שיסביר למשתמשים למה נדרשת הרשאה.

אם האפליקציה דורשת את ההרשאה רק עבור חלק מהפונקציונליות שלה, עליך לבקש את הרשאת המיקום בזמן שהאפליקציה מבצעת את הפעולה שדורשת את ההרשאה.

האפליקציה צריכה לטפל בחינניות במקרים שבהם המשתמש לא מעניק הרשאה. לדוגמה, אם נדרשת הרשאה לתכונה מסוימת, האפליקציה יכולה להשבית את התכונה הזו. אם ההרשאה חיונית לתפקוד האפליקציה, האפליקציה יכולה להשבית את כל הפונקציונליות שלה ולהודיע למשתמשים שהם צריכים להעניק את ההרשאה.

דוגמת הקוד הבאה מחפשת הרשאות באמצעות ספריית AndroidX לפני הפעלת השכבה 'המיקום שלי'. לאחר מכן המערכת תטפל בתוצאה של בקשת ההרשאה על ידי הטמעת ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback מספריית התמיכה:

Kotlin

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.kotlindemos

import android.Manifest
import android.annotation.SuppressLint
import android.content.pm.PackageManager
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.PermissionDeniedDialog.Companion.newInstance
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.isPermissionGranted
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The
 * "My Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for [Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION] and [Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION]
 * are requested at run time. If either permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
class MyLocationDemoActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener, OnMapReadyCallback,
  OnRequestPermissionsResultCallback {
  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in
   * [.onRequestPermissionsResult].
   */
  private var permissionDenied = false
  private lateinit var map: GoogleMap
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.my_location_demo)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    googleMap.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    googleMap.setOnMyLocationClickListener(this)
    enableMyLocation()
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun enableMyLocation() {

    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED || ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    ) {
      map.isMyLocationEnabled = true
      return
    }

    // 2. If if a permission rationale dialog should be shown
    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      PermissionUtils.RationaleDialog.newInstance(
        LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true
      ).show(supportFragmentManager, "dialog")
      return
    }

    // 3. Otherwise, request permission
    ActivityCompat.requestPermissions(
      this,
      arrayOf(
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ),
      LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE
    )
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onRequestPermissionsResult(
    requestCode: Int,
    permissions: Array<String>,
    grantResults: IntArray
  ) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(
        requestCode,
        permissions,
        grantResults
      )
      return
    }

    if (isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation()
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true
    }
  }

  override fun onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments()
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError()
      permissionDenied = false
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private fun showMissingPermissionError() {
    newInstance(true).show(supportFragmentManager, "dialog")
  }

  companion object {
    /**
     * Request code for location permission request.
     *
     * @see .onRequestPermissionsResult
     */
    private const val LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1
  }
}

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.Manifest.permission;
import android.annotation.SuppressLint;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.widget.Toast;

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The "My
 * Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for {@link android.Manifest.permission#ACCESS_FINE_LOCATION} and {@link
 * android.Manifest.permission#ACCESS_COARSE_LOCATION} are requested at run time. If either
 * permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
public class MyLocationDemoActivity extends AppCompatActivity
  implements
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback,
  ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback {

  /**
   * Request code for location permission request.
   *
   * @see #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])
   */
  private static final int LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1;

  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in {@link
   * #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])}.
   */
  private boolean permissionDenied = false;

  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.my_location_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(@NonNull GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
    enableMyLocation();
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private void enableMyLocation() {
    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      || ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      map.setMyLocationEnabled(true);
      return;
    }

    // 2. Otherwise, request location permissions from the user.
    PermissionUtils.requestLocationPermissions(this, LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true);
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
    @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
      return;
    }

    if (PermissionUtils.isPermissionGranted(permissions, grantResults,
      Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) || PermissionUtils
      .isPermissionGranted(permissions, grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation();
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true;
    }
  }

  @Override
  protected void onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments();
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError();
      permissionDenied = false;
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private void showMissingPermissionError() {
    PermissionUtils.PermissionDeniedDialog
      .newInstance(true).show(getSupportFragmentManager(), "dialog");
  }

}

השכבה 'המיקום שלי'

ניתן לך להשתמש בשכבה 'המיקום שלי' ובלחצן 'המיקום שלי' כדי להציג למשתמש את המיקום הנוכחי שלו במפה. קוראים לפונקציה mMap.setMyLocationEnabled() כדי להפעיל את השכבה 'המיקום שלי' במפה.

הדוגמה הבאה מציגה שימוש פשוט בשכבת 'המיקום שלי':

Kotlin// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example.kotlin

import android.annotation.SuppressLint
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.maps.example.R

internal class MyLocationLayerActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_my_location)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.isMyLocationEnabled = true
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    map.setOnMyLocationClickListener(this)
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }
}


   

Java


// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

class MyLocationLayerActivity extends AppCompatActivity
  implements GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener,
  GoogleMap.OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my_location);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.setMyLocationEnabled(true);
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG)
      .show();
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }
}


   

כאשר השכבה 'המיקום שלי' מופעלת, הלחצן 'המיקום שלי' מופיע בפינה השמאלית העליונה של המפה. כשמשתמש לוחץ על הלחצן, המצלמה ממרכזת את המפה לפי המיקום הנוכחי של המכשיר, אם הוא ידוע. המיקום מצוין במפה באמצעות נקודה כחולה קטנה אם המכשיר נייח, או כחץ כפול אם המכשיר זז.

צילום המסך הבא מציג את הלחצן 'המיקום שלי' בפינה השמאלית העליונה ואת הנקודה הכחולה 'המיקום שלי' במרכז המפה:

אפשר למנוע את הצגת הלחצן 'המיקום שלי' על ידי קריאה ל-UiSettings.setMyLocationButtonEnabled(false).

האפליקציה יכולה להגיב לאירועים הבאים:

 • אם המשתמש לוחץ על הלחצן 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת (callback) מסוג onMyLocationButtonClick() מה-GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener.
 • אם המשתמש לוחץ על הנקודה הכחולה 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת (callback) onMyLocationClick() מה-GoogleMap.OnMyLocationClickListener.

API למיקום של Google Play Services

Location API של Google Play Services הוא השיטה המועדפת להוספת מוּדעוּת למיקום באפליקציה ל-Android. הוא כולל פונקציונליות שמאפשרת:

 • לקבוע את מיקום המכשיר.
 • מקשיבים לשינויים במיקום.
 • לקבוע את אמצעי התחבורה, אם המכשיר נמצא בתנועה.
 • יצירת אזורים גיאוגרפיים מוגדרים מראש, שנקראים גבולות וירטואליים, ומעקב אחריהם.

ממשקי ה-API של המיקום מאפשרים ליצור בקלות אפליקציות יעילות ומבוססות מיקום. בדומה ל-SDK של מפות Google ל-Android, ה-API של המיקום מופץ כחלק מ-Google Play Services SDK. למידע נוסף על Location API, עיינו בשיעור ההדרכה של Android בהגדרת המיקום של האפליקציה או בחומר העזר בנושא API של מיקום. דוגמאות לקוד נכללות כחלק מ-Google Play Services SDK.