Tổng quan về tạo kiểu bản đồ trên đám mây

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Bản đồ thể hiện cảm xúc cho thấy một bản đồ có Núi Rainier có màu xanh dương, bao quanh là màu xanh lục của công viên

Nền tảng Google Maps cung cấp kiểu bản đồ dựa trên đám mây trong Google Cloud Console. Tính năng tạo kiểu trên đám mây giúp bạn tạo trải nghiệm roadmap tuỳ chỉnh cho người dùng mà không cần cập nhật mã của ứng dụng mỗi khi thay đổi kiểu bản đồ. Bạn có thể tạo kiểu bản đồ chọn màu và đặt chế độ hiển thị cho các đối tượng trên bản đồ đường xuất hiện trong các ứng dụng JavaScript, iOS và Android. Để biết thêm thông tin, hãy xem roadmap.

Lý do nên sử dụng định kiểu bản đồ dựa trên đám mây

Với kiểu bản đồ dựa trên đám mây, bạn có thể tạo các bản đồ hấp dẫn và cung cấp nhiều thông tin hơn, cũng như cập nhật chúng một cách đơn giản hơn:

  • Thêm tính năng bản đồ: Tuỳ chỉnh gần 100 đối tượng bản đồ riêng lẻ, theo 4 danh mục. Địa điểm yêu thích bao gồm các tính năng như Giải trí, Giải trí và Dịch vụ. Mỗi địa điểm cũng có một số tính năng con. Ví dụ: Các dịch vụ bao gồm ATM, Ngân hàng, Trạm xăng và Nhà vệ sinh. Để xem danh sách đầy đủ, hãy xem phần Những nội dung bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.
  • Thêm nhiều cách để tuỳ chỉnh bản đồ: Việc tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây giúp bạn tạo kiểu cho bản đồ một cách dễ dàng và trực quan hơn. Các bản cập nhật gần đây giúp bạn kiểm soát chi tiết hơn giao diện của bản đồ cơ sở với các nhãn và hình học mà trước đây chưa hỗ trợ cho các tính năng bản đồ. Ví dụ: bạn có thể tuỳ chỉnh các nhãn áp dụng cho các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khu vực giải trí, dịch vụ khẩn cấp, bán lẻ, v.v.
  • Bản đồ tải nhanh sau lần sử dụng đầu tiên: Sau thời gian khởi động ban đầu dưới dạng kiểu bản đồ được tải xuống và lưu vào bộ nhớ đệm, các chế độ xem tiếp theo và chuyển động kéo/thu phóng của bản đồ sẽ nhanh hơn.
  • Cải thiện giao diện trình chỉnh sửa kiểu bản đồ: Chế độ cài đặt bản đồ cho phép bạn xác định các thuộc tính kiểu bản đồ, chẳng hạn như kiểu Toà nhà và kiểu mốc và mức mật độ POI. Các phần tử có thể tạo kiểu đều hiển thị trên một bảng điều khiển, giúp khu vực bản đồ dễ thấy hơn khi bạn tuỳ chỉnh. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy đối tượng bản đồ của mình hơn với các danh mục trực quan hơn (có thể mở rộng và thu gọn), cùng với một hộp bộ lọc để xác định phạm vi danh sách theo đối tượng bản đồ bạn cần.

Bạn có thể làm gì với định kiểu bản đồ dựa trên đám mây

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau bằng cách tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây:
  • Sử dụng trình chỉnh sửa kiểu không cần mã: Nhà thiết kế có thể tạo và xem trước một kiểu để phù hợp với mục tiêu và hoạt động xây dựng thương hiệu của bạn mà không cần lập trình.
  • Thay đổi kiểu mà không cần thay đổi mã: Bản nháp và kiểm thử các thay đổi về kiểu bản đồ mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với mã của bạn sau khi có mã bản đồ.
  • Tạo kiểu cho các đối tượng khác trên bản đồ: Thay đổi chế độ hiển thị và màu của các đối tượng khác trên bản đồ, chẳng hạn như đường, toà nhà, vùng nước, địa điểm yêu thích và tuyến đường phương tiện công cộng.

Cách hoạt động của tính năng định kiểu bản đồ dựa trên đám mây

Kiểu bản đồ được lưu trữ và chỉnh sửa trong Bảng điều khiển đám mây của Nền tảng Google Maps. Ứng dụng dùng mã bản đồ để yêu cầu kiểu bản đồ trên Cloud Console, sau đó áp dụng kiểu bản đồ đó cho ứng dụng. Bạn có thể có một số mã bản đồ được liên kết với cùng một kiểu bản đồ, để các bản đồ của bạn có thể hiển thị giống nhau trên các nền tảng của ứng dụng.

Hình ảnh minh hoạ cùng một kiểu bản đồ dùng cho ứng dụng JavaScript, iOS và Android sử dụng mã bản đồ

Cách sử dụng định kiểu bản đồ dựa trên đám mây

1 Bắt đầu Hãy chuyển đến phần Bắt đầu và thiết lập, rồi xem Hướng dẫn.
2 Tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây Xem phần Tạo và sử dụng kiểu bản đồ.
3 Liên kết kiểu bản đồ của bạn với mã bản đồ Tạo hoặc mở mã bản đồ cho loại ứng dụng của bạn và gán kiểu bản đồ cho ứng dụng đó. Bạn có thể tạo mã bản đồ bổ sung cho các ứng dụng trên các nền tảng khác và chỉ định cùng một kiểu bản đồ cho các nền tảng đó. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết hoặc xoá mã bản đồ cho kiểu của bạn.
4 Thêm mã bản đồ vào ứng dụng của bạn Sau đó, bản đồ của bạn sử dụng kiểu bản đồ được liên kết với mã bản đồ đó. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thêm mã bản đồ vào bản đồ.
5 Điều chỉnh kiểu bản đồ trực tuyến Bất cứ khi nào bạn cần thay đổi kiểu bản đồ, hãy chỉnh sửa kiểu bản đồ đó bằng kiểu trên đám mây. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Cập nhật kiểu bản đồ.
6 Xuất bản kiểu bản đồ đã thay đổi Khi bạn đã sẵn sàng cập nhật một kiểu bản đồ, hãy xuất bản kiểu đó và kiểu bản đồ mới sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Xuất bản kiểu bản đồ.

Các bước tiếp theo