יצירת סגנונות מפה ושימוש בהם

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript שירות אינטרנט

סגנון מפה הוא קבוצה של התאמות אישיות חזותיות של תכונות המפה שמשויכות למזהה המפה. לאחר מכן תוכלו להשתמש במזהה המפה בקוד האפליקציה כדי להציג את המפה המותאמת אישית.

אפשר ליצור סגנון מפה לפני שיש לכם מזהה מפה. עם זאת, כדי להשתמש בסגנון, עליכם לשייך את הסגנון למזהה מפה. על מנת להשתמש בסגנון מפה, עליך לבצע את כל השלבים הבאים:

 1. יוצרים ומפרסמים סגנון של מפה. מידע נוסף מופיע במאמרים יצירת סגנון ופרסום סגנון.

 2. יוצרים מזהה מפה. מידע נוסף מופיע במאמר יצירת מזהה מפה.

 3. משייכים את סגנון המפה למזהה המפה. מידע נוסף מופיע במאמר שיוך של מזהה מפה לסגנון מפה.

 4. מוסיפים את מזהה המפה לאפליקציה כדי להציג את הסגנון. מידע נוסף מופיע במאמר הוספת מזהה המפה למפה.

יצירת סגנון מפה

יוצרים סגנון מפה באחת מהשיטות הבאות:

 • יוצרים סגנון חדש באמצעות סגנון ברירת המחדל של המפה ב-Google.

 • משכפלים ומשנים סגנון קיים או סגנון מותאם אישית קיים.

יצירת סגנון חדש

 1. ב-Google Cloud Console, נכנסים לדף סגנונות מפה ובוחרים פרויקט לפי הצורך.

 2. בקטע סגנונות המפה, בוחרים באפשרות יצירת סגנון.

 3. בתחתית המסך, בוחרים באפשרות פתיחה בכלי לעריכת סגנונות.

 4. יש לבחור תכונות של המפה ולשנות את הסגנון שלהן כדי ליצור את סגנון המפה הרצוי. לצד תכונות מפה עם סגנונות מותאמים אישית מופיעה נקודה כחולה מלאה.

 5. לוחצים על שמירה.

 6. בתיבה שמירה ופרסום של סגנון המפה, נותנים שם לסגנון. אפשר גם להוסיף תיאור, ואז לוחצים על שמירה.

הסגנון מתפרסם באופן אוטומטי, ותוכלו לראות את הדף הראשי של הסגנון החדש.

שכפול סגנון

 1. נכנסים לדף סגנונות מפה ובוחרים פרויקט, לפי הצורך.

 2. בוחרים אחד מהסגנונות הקיימים.

 3. בדף הסגנון, בוחרים באפשרות שכפול.

 4. בתיבה עותק משוכפל של סגנון מפה מזינים שם מפה חדש, ואפשר גם להוסיף תיאור.

 5. לוחצים על שמירה.

  הסגנון מתפרסם באופן אוטומטי, ואפשר לראות את הדף הראשי של הסגנון החדש. משייכים אותה למזהה מפה כדי להשתמש בה עבור המפות שלכם. למידע נוסף, ראו שיוך מזהה מפה לסגנון מפה.

 6. אם רוצים לשנות את הסגנון, בוחרים באפשרות Customize style (התאמה אישית של הסגנון), מבצעים את השינויים ולוחצים על Save (שמירה).

פרסום סגנון

כשאתם יוצרים סגנון מפה חדש בפעם הראשונה, כולל שכפול של סגנון קיים או ייבוא של סגנון JSON, המופע הראשון של סגנון המפה החדש מפורסם באופן אוטומטי. לאחר מכן, תוכלו לשמור את השינויים כטיוטה ולפרסם אותם כשתהיו מרוצים מהשינויים.

 1. מבצעים את השינויים בסגנון המפה או בסגנון המפה הכפול שרוצים לפרסם. מידע נוסף מופיע במאמר שינוי סגנון.

 2. בזמן ביצוע השינויים, לוחצים על שמירה.

 3. כשמוכנים לפרסם את כל מזהי המפה שמשתמשים בסגנון המפה הזה, בוחרים באפשרות Save ואז באפשרות Publish (פרסום).

'פורסם' לעומת 'סגנון מפה' של 'טיוטה'

פורסם: סגנון מפה שפורסם פעיל. במפות שמשתמשות בסגנון המפה מוצגת הגרסה שפורסמה.

טיוטה: גרסאות טיוטה של סגנון מפה נמצאות בשלבי פיתוח, ולא מוצגות במפות עד שתפרסמו אותן.

שינוי סגנון

אם רוצים לשנות את סגנון המפה, אפשר לעשות זאת ישירות בעורך הסגנונות. יש כמה אפשרויות לעדכון של סגנון:

 • אם רוצים שהשינויים ייכנסו לתוקף ברגע שתהיו מוכנים: בוחרים באפשרות התאמה אישית של הסגנון ומבצעים את השינויים הרצויים. לוחצים על Save כדי לשמור את השינויים כטיוטה, ואז על Publish (פרסום) כשמוכנים.

 • אם רוצים לבדוק קודם את השינויים בסביבת בדיקה: במקום לבצע שינויים ישירות בסגנון המפה, צריך לשכפל קודם את הסגנון. מידע נוסף זמין במאמרים שכפול סגנון ובדיקת עדכוני סגנון מפה.

אחרי שיצרתם סגנון מפה, ניתן לשנות אותו בדף הראשי של הסגנון בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • עריכה: בוחרים באפשרות התאמה אישית של הסגנון.

 • שכפול: למידע נוסף, ראו שכפול סגנון.

 • שינוי שם: שינוי השם של סגנון המפה.

 • מחיקה: מחיקת סגנון המפה.

 • הוספת מזהי מפה: שיוך מזהי המפה לסגנון

שיוך או הסרה של מזהי מפות לסגנון שלכם

ניתן לשייך סגנונות לכמה מזהי מפות, כי אפשר להחיל את אותו הסגנון בכמה אפליקציות של מפות Google. עם זאת, אפשר לשייך מזהה מפה לסגנון אחד בלבד.

 1. עוברים אל סגנונות המפה ובוחרים סגנון.

 2. בוחרים הוספת מזהי מפות או עריכת מזהי המפה.

 3. בקטע עריכת מזהי המפה, מסמנים את התיבה לצד מזהי המפה כדי לשייך אותם לסגנון הזה. כדי להסיר מזהה מפה, מנקים את התיבה כדי להסיר את השיוך.

 4. לוחצים על שמירה.

כדי להשתמש בסגנון המפה בענן, מוסיפים את מזהה המפה לאפליקציה.

אתם מנווטים בתצוגה המקדימה באותו אופן שבו אתם מנווטים בכל מפת Google:

 • מזינים כתובת או מיקום בתיבה כתובת חיפוש.

 • לוחצים על המצפן כדי להציג את המיקום במרכז. ייתכן שתצטרכו גם להעניק הרשאות מיקום.

 • יש לגרור כדי להזיז את המפה.

 • להגדיל או להקטין את התצוגה באמצעות סימן הפלוס (+) ומינוס (-).

חיפוש תכונות במפה

על מנת למצוא תכונה במפה שרוצים לעצב, בקטע תכונות מפה הזינו מונח בתיבה Filter.

ניתן גם להרחיב ולכווץ את קטגוריות של תכונות המפה כדי למצוא את תכונת המפה הרצויה.

אם אינכם מוצאים תכונה כלשהי במפה:

 • אין להשתמש בצורת רבים. כל הקטגוריות הן יחידים.

 • כדאי לנסות להשתמש במונח כללי יותר עבור התכונה. לדוגמה, במקום "פיצריה" או "מזון מהיר", חפשו "מסעדה".

 • נסה להשתמש בקטגוריה רחבה יותר, ולאחר מכן חקור את הקטגוריה הזו כדי למצוא את תכונת המפה הקרובה ביותר. לדוגמה: במקום "בית קולנוע", יש לחפש "בידור".

 • עיינו ברשימת תכונות המפה במאמר מה אפשר לעצב במפה.