טיפול בכתובות שעודכנו

במקרים מסוימים, יכול להיות שתבצעו מספר קריאות ל-Address Validation API לכתובת אחת. לדוגמה, יכול להיות שהלקוח יבצע שינויים בכתובת שלו אחרי שיראה את התוצאות של האימות הראשון. לאחר מכן מבצעים אימות שני של הכתובת המעודכנת.

במסמך הזה מתוארות שתי פעולות עיקריות שאפשר לבצע כששולחים סדרה של בקשות לאותה הכתובת ל-Address Validation API. אלו לא דרישות שימוש מחמירות, אלא פעולה מועילה מצידכם לשיפור האיכות הכוללת של הנתונים ותגובת המערכת.

 • שליחת בקשה לנקודת הקצה provideValidationFeedback
 • הגדרת השדה previousResponseID

שליחת בקשה של provideValidationFeedback

בסיום סדרת אימותים, Google ממליצה לבצע קריאה ל-Provide Validation Feedback API כדי לציין את התוצאה הסופית של כל האימותים. לבקשה מוגדרים שני שדות:

 • conclusion – מציינת את גרסת האימות שבה השתמשתם בשירות, אם זו הייתה זו שהמשתמש סיפק או זו שהוחזרה מ-Address Validation API.
 • responseId – מציין את מזהה התגובה של התשובה הראשונה מ-Address Validation API. ראו את המאמר הגדרת השדה previousResponseId בהמשך.

משתמשים ב-method provideValidationFeedback (REST) או ב-method ProvideValidationFeedback (gRPC).

הדוגמה הבאה מעבירה גוף JSON לבקשה שמגדירה את המסקנה:

curl -X POST -d '{
 "conclusion": "VALIDATED_VERSION_USED",
 "responseId": "de22bed8-7f52-44cb-8526-faceac57150a"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback?key=API_KEY"
 • השדה conclusion מזהה אחת מהפעולות הבאות מהצד שלכם:
  • VALIDATED_VERSION_USED: הגרסה המאומתת של הכתובת מה-Address Validation API.
  • USER_VERSION_USED: הגרסה המקורית שסופקה על ידי המשתמש.
  • UNVALIDATED_VERSION_USED: גרסה שהתקבלה כתוצאה מהנחיה למשתמש, אבל לא אימתה אותה מחדש באמצעות Address Validation API.
  • UNUSED: נטשו את העסקה.
אפשר לעיין בקטע מסקנות האימות במדריך העזר.
 • השדה responseId מציין על אילו תוצאות אימות כתובת רוצים לתת משוב. הערך הזה צריך להיות זהה לערך responseId שהוחזר על ידי הקריאה הראשונה ל-method validateAddress.
פרטים נוספים זמינים בקטע בקשת גוף במדריך האישי למשוב על אימות.

הגדרת השדה previousResponseID

כששולחים בקשה להמשך טיפול ב-Address Validation API לכתובת נתונה, צריך להגדיר את השדה previousResponseId.

 • עבור הערך של previousResponseId, משתמשים בערך מה-responseId שהוחזר על ידי ה-API אחרי בקשת האימות הראשונה.
 • משתמשים בערך הזהה לכל בקשות המעקב עד לסיום הסדרה.

תרשים הרצף הבא מציג את התהליך המועדף:

אפשר להשתמש במזהה התשובה כדי לאמת כתובת.