ספריות ודוגמאות של OAuth 2.0

הספריות והדוגמאות הבאות מקלות על התחלת השימוש בהרשאת OAuth 2.0 לצורך גישה לשירותי IMAP ו-SMTP ב-Gmail.

דוגמת Java

JavaMail 1.5.2 ואילך תומך במקור ב-OAuth עבור IMAP. אם אתם צריכים להשתמש בגרסה ישנה יותר או ליצור הטמעה משלכם, קראו את הקוד לדוגמה של Java. כדי להוריד את הדוגמה, קראו את המאמר כלים וקוד לדוגמה לאימות ב-Gmail באמצעות OAuth2.

דוגמת Python

דוגמת PHP