ספריות ודוגמאות של OAuth 2.0

בעזרת הספריות והדוגמאות הבאות, קל להתחיל להשתמש בהרשאות OAuth 2.0 כדי לגשת לשירותי IMAP ו-SMTP של Gmail.

דוגמת Java

JavaMail 1.5.2 ואילך תומך ב-OAuth עבור IMAP. אם אתם צריכים להשתמש בגרסה ישנה יותר, או ליצור הטמעה משלכם, קראו את הקוד לדוגמה של Java. כדי להוריד את הדוגמה, קראו את המאמר כלים וקוד לדוגמה לאימות ב-Gmail באמצעות OAuth2.

דוגמה ל-Python

דגימת PHP