Wprowadzenie do Google Cloud Search

Google Cloud Search umożliwia pracownikom firmy wyszukiwanie i pobieranie informacji, takich jak dokumenty wewnętrzne, pola bazy danych i dane z systemu CRM, z wewnętrznych repozytoriów firmy.

Omówienie architektury

Rysunek 1 przedstawia wszystkie kluczowe elementy implementacji Google Cloud Search:

Omówienie architektury Google Cloud Search
Rysunek 1. Najważniejsze komponenty Google Cloud Search

Oto definicje najważniejszych terminów przedstawionych na Rysunku 1:

Repozytorium
Oprogramowanie używane przez firmę do przechowywania jej danych, np. bazy danych służącej do przechowywania informacji o pracownikach.
Źródło danych
Dane z repozytorium, które zostało zindeksowane i zapisane w Google Cloud Search.
Interfejs wyszukiwania
Interfejs używany przez pracowników do wyszukiwania źródła danych. Można opracować interfejs wyszukiwarki do użytku na dowolnym urządzeniu – od telefonu komórkowego po komputer stacjonarny. Widżet wyszukiwania udostępniany przez Google można również wdrożyć, aby umożliwić wyszukiwanie w wewnętrznych witrynach internetowych. Identyfikator wyszukiwarki jest dołączany do każdego wyszukiwania, aby zapewnić znane informacje o kontekście danego wyszukiwania, np. w narzędziu obsługi klienta. Witryna cloudsearch.google.com zawiera interfejs wyszukiwania.
Wyszukiwarka
Grupa ustawień, które po powiązaniu z interfejsem wyszukiwania dostarczają kontekstowe informacje o wyszukiwaniach. Informacje kontekstowe obejmują źródła danych i rankingi wyszukiwania, które powinny być używane podczas wyszukiwania przy użyciu tego interfejsu. Wyszukiwarki obsługują również mechanizmy filtrowania wyników i generowania raportów o źródłach danych, na przykład o liczbie zapytań w danym przedziale czasu.
Schemat
Struktura danych określająca sposób prezentowania danych z repozytorium firmy w Google Cloud Search. Schemat określa środowisko Google Cloud Search pracownika, na przykład sposób filtrowania i wyświetlania elementów.
łącznik treści,
Program służący do przeglądania danych w repozytorium firmy i wypełniania źródła danych.
Oprogramowanie sprzęgające tożsamości
Program służący do synchronizacji tożsamości firmy (użytkowników i grup) z tożsamościami wymaganymi przez Google Cloud Search.

Przypadki użycia Google Cloud Search

Oto kilka przypadków użycia, które może rozwiązać Google Cloud Search:

 • Pracownicy potrzebują sposobu na znalezienie firmowych zasad, dokumentów i treści opracowanych przez innych pracowników.
 • Członkowie zespołu obsługi klienta muszą znaleźć odpowiednie dokumenty ułatwiające rozwiązywanie problemów, aby wysłać je do klientów.
 • Pracownicy muszą znaleźć wewnętrzne informacje o projektach firmy.
 • Przedstawiciel handlowy chce sprawdzić stan wszystkich zgłoszeń do zespołu pomocy konkretnego klienta.
 • Pracownicy chcą mieć definicję terminu specyficznego dla firmy.

Pierwszym krokiem przy wdrożeniu Google Cloud Search jest identyfikacja przypadków użycia rozwiązanych przez Google Cloud Search.

Implementowanie Google Cloud Search

Domyślnie Google Cloud Search indeksuje dane z Google Workspace, takie jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne Google. W przypadku danych z Google Workspace nie musisz wdrażać Google Cloud Search. Musisz jednak wdrożyć Google Cloud Search w przypadku danych spoza Google Workspace, na przykład danych przechowywanych w zewnętrznej bazie danych, systemach plików (np. Windows Fileshare, OneDrive) czy portalach intranetowych, takich jak Sharepoint. Wykonaj poniższe czynności, aby wdrożyć Google Cloud Search w swojej firmie.

 1. Ustal przypadek użycia, który może pomóc w rozwiązaniu Google Cloud Search.
 2. Zidentyfikuj repozytoria zawierające dane odpowiednie dla danego przypadku użycia.
 3. Zidentyfikuj systemy tożsamości używane przez Twoją firmę do zarządzania dostępem do danych w każdym repozytorium.
 4. Skonfiguruj dostęp do interfejsu Google Cloud Search API.
 5. Dodaj źródło danych do Google Cloud Search.
 6. Utwórz i zarejestruj schemat dla każdego źródła danych.
 7. Sprawdź, czy dla Twojego repozytorium jest dostępne oprogramowanie sprzęgające treści. Listę gotowych programów sprzęgających znajdziesz w katalogu oprogramowania sprzęgającego Cloud Search. Jeśli łącznik treści jest dostępny, przejdź do kroku 9.
 8. Utwórz łącznik treści, aby uzyskać dostęp do danych w każdym repozytorium i zindeksować je w źródle danych Cloud Search.
 9. Określ, czy potrzebujesz łącznika tożsamości. Jeśli nie potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości, przejdź do kroku 11.
 10. Utwórz oprogramowanie sprzęgające tożsamości, aby zmapować repozytorium lub tożsamości firmowe na tożsamości Google.
 11. Skonfiguruj wyszukiwarki.
 12. Utwórz interfejs wyszukiwania do wykonywania zapytań.
 13. Wdróż oprogramowanie sprzęgające i interfejsy wyszukiwania. Jeśli używasz gotowego oprogramowania sprzęgającego, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tego oprogramowania, aby je pobrać i wdrożyć. Listę dostępnych programów sprzęgających znajdziesz w katalogu programów sprzęgających Google Cloud Search.

Dalsze kroki

Oto kilka działań, które możesz podjąć:

 1. Skorzystaj z samouczka wprowadzającego do Google Cloud Search.
 2. Określ przypadki użycia, w których będziesz używać Google Cloud Search.
 3. Zidentyfikuj repozytoria odpowiednie dla tych przypadków użycia.
 4. Zidentyfikuj systemy tożsamości używane przez repozytoria.
 5. Przejdź do sekcji Konfigurowanie dostępu do interfejsu Google Cloud Search API.