Wprowadzenie do Google Cloud Search

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dzięki Google Cloud Search pracownicy firmy mogą wyszukiwać i pobierać informacje, takie jak dokumenty wewnętrzne, pola bazy danych czy dane CRM, z wewnętrznych repozytoriów danych firmy.

Przegląd architektury

Rysunek 1 przedstawia wszystkie kluczowe elementy implementacji Google Cloud Search:

Omówienie architektury Google Cloud Search
Rysunek 1. Najważniejsze komponenty Google Cloud Search

Oto definicje najważniejszych terminów z rysunku 1:

Repozytorium
Oprogramowanie używane przez firmę do przechowywania danych. Może to być na przykład baza danych używana do przechowywania informacji o pracownikach.
Źródło danych
Dane z repozytorium, które zostało zindeksowane i zapisane w Google Cloud Search.
Interfejs wyszukiwania
Interfejs używany przez pracowników do wyszukiwania źródła danych. Interfejs wyszukiwania można utworzyć na dowolnym urządzeniu, od telefonu komórkowego po komputer. Możesz też wdrożyć widżet wyszukiwania Google, aby umożliwić wyszukiwanie w witrynach wewnętrznych. Identyfikator wyszukiwania jest dodawany do każdego wyszukiwania, aby zapewnić jego kontekst. Witryna cloudsearch.google.com zawiera interfejs wyszukiwania.
Wyszukiwarka
Grupa ustawień, jeśli jest powiązana z interfejsem wyszukiwania, dostarcza kontekstów dotyczących wyszukiwań. Informacje kontekstowe obejmują źródła danych i rankingi wyszukiwania, które powinny zostać użyte do wyszukiwania przy użyciu tego interfejsu. Wyszukiwarki obejmują również mechanizmy filtrowania wyników i włączania raportowania dotyczących źródeł danych, np. liczby zapytań wykonanych w danym okresie.
Schemat
Struktura danych określająca sposób wyświetlania danych w repozytorium firmy w Google Cloud Search. Schemat definiuje środowisko Google Cloud Search dla pracowników, na przykład sposób filtrowania i wyświetlania.
Oprogramowanie sprzęgające zawartości
Program służący do przesyłania danych w repozytorium firmy i do wypełniania źródła danych.
Oprogramowanie sprzęgające tożsamości
Program służący do synchronizowania tożsamości firmowych (użytkowników i grup) z tożsamościami wymaganymi przez Google Cloud Search.

Przypadki użycia Google Cloud Search

Oto kilka przypadków użycia, które może rozwiązać Google Cloud Search:

 • Pracownicy muszą mieć możliwość znalezienia zasad, dokumentów i treści korporacyjnych opracowanych przez innych pracowników.
 • Członkowie zespołu obsługi klienta muszą znaleźć odpowiednie dokumenty służące do rozwiązywania problemów, które zostaną wysłane do klientów.
 • Pracownicy muszą znaleźć wewnętrzne informacje o projektach firmy.
 • Przedstawiciel handlowy chce sprawdzić stan wszystkich problemów z klientem w przypadku konkretnego klienta.
 • Pracownicy potrzebują definicji pojęć odnoszącej się do firmy.

Pierwszym etapem wdrażania Google Cloud Search jest określenie przypadków użycia dostępnych w tej usłudze.

Domyślnie Google Cloud Search indeksuje dane Google Workspace, takie jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne Google. Nie musisz wdrażać Google Cloud Search w przypadku danych Google Workspace. Musisz jednak wdrożyć Google Cloud Search do danych spoza Google Workspace, takich jak dane przechowywane w zewnętrznej bazie danych, systemy plików, takie jak Windows Fileshare, OneDrive czy portale intranetowe, takie jak Sharepoint. Aby wdrożyć Google Cloud Search w firmie, musisz wykonać opisane poniżej czynności.

 1. Wskaż przypadek użycia, który może rozwiązać Google Cloud Search.
 2. Znajdź repozytoria zawierające dane istotne dla przypadku użycia.
 3. Określ systemy tożsamości używane przez Twoją firmę do zarządzania dostępem do danych w każdym repozytorium.
 4. Skonfiguruj dostęp do interfejsu Google Cloud Search REST API.
 5. Dodaj źródło danych do Google Cloud Search.
 6. Utwórz i zarejestruj schemat dla każdego źródła danych.
 7. Sprawdź, czy dla Twojego repozytorium jest dostępne oprogramowanie sprzęgające treści. Listę gotowych oprogramowania sprzęgającego znajdziesz w katalogu oprogramowania sprzęgającego Cloud Search. Jeśli oprogramowanie sprzęgające treści jest dostępne, przejdź do kroku 9.
 8. Utwórz łącznik treści, aby uzyskiwać dostęp do danych w każdym repozytorium i indeksować je do źródła danych Cloud Search.
 9. Określ, czy potrzebujesz łącznika tożsamości. Jeśli nie potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości, przejdź do kroku 11.
 10. Utwórz oprogramowanie sprzęgające tożsamości, aby zmapować repozytorium lub tożsamości firmowe na tożsamość Google.
 11. Skonfiguruj wyszukiwarki.
 12. Utwórz interfejs wyszukiwania, aby wykonywać zapytania.
 13. Wdróż oprogramowanie sprzęgające i interfejsy wyszukiwania. Jeśli korzystasz z już utworzonego oprogramowania sprzęgającego, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go uzyskać i wdrożyć. Dostępne oprogramowanie sprzęgające jest wymienione w katalogu oprogramowania sprzęgającego Google Cloud Search.

Dalsze kroki

Oto co możesz teraz zrobić:

 1. Skorzystaj z samouczka dla początkujących Google Cloud Search.
 2. Określ przypadki użycia, w których będziesz używać Google Cloud Search.
 3. Znajdź repozytoria istotne dla tych przypadków użycia.
 4. Zidentyfikuj wszystkie systemy tożsamości używane przez Twoje repozytoria.
 5. Przejdź do artykułu Konfigurowanie dostępu do interfejsu Google Cloud Search API.