คลาส: MediaStatus

ผู้ผลิต

MediaStatus

ใหม่ MediaStatus()

พร็อพเพอร์ตี้

activeTrackIds

(อาร์เรย์ของตัวเลขที่ไม่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ระบุ)

รายการรหัสที่เกี่ยวข้องกับแทร็กที่ใช้งานอยู่

breakStatus

(cast.framework.messages.BreakStatus ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ระบุ)

มีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงพักที่เล่นอยู่

currentItemId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสของรายการสื่อนี้ (รายการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ)

currentTime

ตัวเลข

ตำแหน่งการเล่นปัจจุบัน

customData

(ออบเจ็กต์ที่ไม่เป็นค่าว่างหรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลสถานะสื่อเฉพาะแอปพลิเคชัน

extendedStatus

(cast.framework.messages.ExtendedMediaStatus ที่ไม่มีค่า null หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลสถานะสื่อแบบขยาย ใช้เพื่อออกอากาศสถานะผู้เล่นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 4 สถานะหลัก ซึ่งได้แก่ IDLE, PLAYING, PAUSED และ BUFFERING โดยปัจจุบันจะใช้เพื่อส่งสัญญาณการโหลดรายการสื่อครั้งแรกเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว MediaStatus#playerState คือ IDLE แต่ ExtendedMediaStatus#playerState คือ LOADING

idleReason

(cast.framework.messages.IdleReason หรือไม่ระบุ)

หากสถานะเป็น IDLE คือเหตุผลที่ผู้เล่นเปลี่ยนเป็นสถานะ IDLE

items

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.QueueItem ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รายการคิวสื่อ

liveSeekableRange

(cast.framework.messages.LiveSeekableRange หรือที่ไม่ได้กำหนด)

ช่วงที่ค้นหาได้ของสตรีมแบบสดหรือสตรีมกิจกรรม ซึ่งจะใช้เวลาสื่อแบบสัมพัทธ์ในหน่วยวินาที undefined สำหรับสตรีม VOD

loadingItemId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสของรายการสื่อที่กำลังโหลดอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มีรายการที่โหลดอยู่ ค่านี้จะเป็น undefined

สื่อ

(cast.framework.messages.MediaInformation ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลสื่อ

mediaSessionId

ตัวเลข

รหัสเซสชันที่ไม่ซ้ำกัน

playbackRate

ตัวเลข

อัตราการเล่น

playerState

non-null cast.framework.messages.PlayerState

สถานะการเล่น

preloadedItemId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสของรายการถัดไป รหัสนี้จะใช้ได้เมื่อมีการโหลดรายการนั้นล่วงหน้าเท่านั้น รายการสื่ออาจโหลดล่วงหน้าและแคชไว้บางส่วน ดังนั้นเมื่อโหลดรายการสื่อในภายหลัง กระบวนการก็จะเร็วขึ้น (เนื่องจากไม่ต้องดึงข้อมูลสื่อจากเครือข่าย)

queueData

(cast.framework.messages.QueueData หรือที่ไม่ได้กำหนด)

ข้อมูลคิว

repeatMode

(cast.framework.messages.RepeatMode หรือไม่ระบุ)

การทำงานของคิวเมื่อมีการเล่นรายการทั้งหมด

supportedMediaCommands

ตัวเลข

คำสั่งที่โปรแกรมเล่นนี้รองรับ

ประเภท

non-null cast.framework.messages.MessageType

videoInfo

(cast.framework.messages.VideoInformation ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

ข้อมูลวิดีโอ

ระดับเสียง

cast.framework.messages.Volume ที่ไม่ใช่ null

ระดับเสียงของสตรีมปัจจุบัน