Mẫu tìm kiếm

Mẫu Tìm kiếm trình bày thanh tìm kiếm, bàn phím và danh sách kết quả để người dùng tìm kiếm, chẳng hạn như tìm điểm đến.

Trong khi lái xe, người dùng không thể truy cập vào bàn phím nhưng có thể sử dụng mẫu tìm kiếm để xem kết quả tìm kiếm trước đây hoặc kết quả tìm kiếm đề xuất.

Bạn có thể nhúng mẫu này vào Mẫu thẻ để điều hướng theo thẻ.

Bao gồm:

  • Thẻ, nếu mẫu này được nhúng trong Mẫu thẻ
  • Tiêu đề trên thanh tìm kiếm có chuỗi hành động không bắt buộc
  • Liệt kê hàng cho kết quả tìm kiếm (trong giới hạn*)
  • Bàn phím (khi đỗ xe), ứng dụng có thể thu gọn hoặc mở rộng
Khung dạng đường viền của mẫu Tìm kiếm

Ví dụ về mẫu tìm kiếm

Mẫu tìm kiếm ở trạng thái đỗ xe
Ở trạng thái đỗ xe, bạn có thể dùng bàn phím để nhập cụm từ tìm kiếm (ví dụ về Android Auto)
Mẫu tìm kiếm ở trạng thái lái xe
Ở trạng thái lái xe, bàn phím không dùng được và thanh tìm kiếm bị tắt, nhưng người dùng có thể chọn trong số các kết quả trước đây hoặc kết quả đề xuất trong danh sách (ví dụ về Android Auto)

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng cho mẫu tìm kiếm

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Cập nhật danh sách khi người dùng nhập từ khoá.
NÊN Chỉ cung cấp nội dung động (làm mới màn hình) để hiển thị kết quả tìm kiếm trong quá trình người dùng nhập.
NÊN Hiển thị nội dung hoặc chạy bàn phím (nếu không có nội dung nào để hiển thị) khi mở mẫu.
CÓ THỂ Hiển thị bàn phím dưới dạng mở rộng hoặc thu gọn khi người dùng mở mẫu ở trạng thái đỗ (bàn phím không sử dụng được khi đang lái xe).
CÓ THỂ Cung cấp văn bản gợi ý trên thanh tìm kiếm.
CÓ THỂ Hiển thị danh sách mặc định các kết quả trước đây hoặc nội dung có liên quan khác.