Mẫu Danh sách Địa điểm (bản đồ)

Mẫu Danh sách địa điểm trình bày một danh sách các vị trí có thứ tự (hoặc vùng chứa cho danh sách phụ), được phủ trên bản đồ do thư viện ứng dụng cung cấp.

Bao gồm:

Khung dạng đường viền của mẫu Danh sách địa điểm (bản đồ)

Đánh dấu

Điểm đánh dấu được dùng để liên kết các mục trong danh sách với các vị trí trên bản đồ hoặc để xác định một vị trí neo. Điểm đánh dấu có thể được chỉ định là có thể nhấn (như bất kỳ khu vực nào trên bản đồ), để người dùng có thể nhấn vào điểm đánh dấu để kích hoạt một hành động như hiển thị thông tin về điểm đánh dấu đó.

Điểm đánh dấu mẫu
Tuỳ chỉnh quảng cáo cố định cuối màn hình cho phù hợp với các thành phần xây dựng thương hiệu của ứng dụng

Loại điểm đánh dấu

  1. Điểm đánh dấu bản đồ: Trên bản đồ, được gắn nhãn bằng một trong những nội dung sau: văn bản (tối đa 3 chữ cái), một biểu tượng hoặc một hình ảnh
  2. Điểm đánh dấu danh sách (không hiển thị): Trong danh sách, điểm đánh dấu tương ứng với điểm đánh dấu bản đồ, có siêu dữ liệu và tài sản hình ảnh hoặc biểu tượng trùng khớp
  3. Điểm đánh dấu neo (không bắt buộc): Trên bản đồ, được dùng để hiển thị trung tâm của khu vực tìm kiếm

Các ứng dụng có thể tuỳ chỉnh màu nền của điểm đánh dấu bằng bất kỳ màu nào. Màu dùng cho điểm đánh dấu bản đồ sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu danh sách.

Ví dụ về mẫu Danh sách địa điểm (bản đồ)

Mẫu Danh sách địa điểm (bản đồ), điểm đánh dấu, điểm đánh dấu neo
Mẫu Danh sách địa điểm (bản đồ), danh sách phụ

Danh sách vị trí có các điểm đánh dấu bản đồ và điểm đánh dấu neo tương ứng (ví dụ cho Android Auto)

Danh sách có con nháy trỏ đến danh sách con (ví dụ về AAOS)

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng cho mẫu Danh sách địa điểm (bản đồ)

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Hiển thị thời lượng hoặc khoảng cách cho từng mục danh sách (ngoại trừ các mục trong vùng chứa).
PHẢI Liên kết một hành động với mỗi hàng danh sách (không cho phép hàng chỉ cung cấp thông tin).
PHẢI Chỉ hiển thị vị trí phù hợp với loại ứng dụng (điểm đỗ xe cho ứng dụng đỗ xe, trạm sạc cho ứng dụng sạc).
NÊN Thêm ít nhất một vị trí hoặc mục trong danh sách (vùng chứa) có thể xem vào danh sách.
NÊN Hiển thị một điểm đánh dấu tương ứng trên bản đồ cho từng vị trí trong danh sách.
NÊN Giới hạn vị trí ở những vị trí gần nhất hoặc có liên quan nhất.
NÊN Hãy cân nhắc việc hỗ trợ làm mới nội dung cho danh sách để người dùng có thể cập nhật nội dung sau khi điều chỉnh khỏi phạm vi danh sách ban đầu.