Mẫu danh sách

Mẫu danh sách trình bày các mục thông tin theo bố cục danh sách.

Danh sách có thể được phân tách thành nhiều mục thông qua danh sách con. Đối với phiên bản mẫu này có bản đồ, các ứng dụng chỉ đường có thể sử dụng Mẫu bản đồ.

Bạn có thể nhúng mẫu này vào Mẫu thẻ để điều hướng theo thẻ.

Bao gồm:

  • Tiêu đề bằng chuỗi hành động không bắt buộc (chuỗi hành động được thay thế bằng thẻ khi mẫu này được nhúng vào Mẫu thẻ)
  • Các mục trong danh sách (trong đó số lượng mục và số lượng văn bản trong một hàng có thể thay đổi):
    • Số lượng mục trong danh sách. Số lượng mục được phép xuất hiện tuỳ thuộc vào xe. Để truy xuất giới hạn hàng trong danh sách cho một loại xe cụ thể, hãy sử dụng ConstraintManager API.
    • Lượng văn bản trên mỗi mục. Văn bản phụ trong hàng danh sách có thể dài hơn 2 hàng khi đỗ xe. Xem phần Danh sách khác văn bản trong khi đỗ xe.
  • Nút hành động nổi không bắt buộc

Để biết thêm về những hàng có thể đưa vào mẫu này, hãy xem phần Các lựa chọn về hàng chỉ dành cho mẫu danh sách và các ví dụ trong mục Luồng mẫu.

Khung dạng đường viền của mẫu Danh sách

Thêm văn bản danh sách khi đỗ xe

Lượng văn bản phụ được phép xuất hiện trong mỗi hàng trong danh sách thay đổi tuỳ thuộc vào việc ô tô đang đỗ hay đang lái. Để giảm thiểu tình trạng phân tâm, văn bản sẽ bị cắt bớt còn 2 dòng khi đang lái xe. Mọi nội dung mà bạn muốn đọc trong khi lái xe đều phải hiển thị ở đầu văn bản phụ.

Ví dụ cho thấy thêm văn bản khi người dùng đỗ xe
Khi đỗ xe, văn bản có thể dài hơn 2 dòng.
Ví dụ thể hiện ít văn bản hơn khi người dùng đang di chuyển
Khi lái xe, bạn nên cắt ngắn văn bản để tránh gây phân tâm.

Ví dụ về mẫu danh sách

Các ví dụ sau đây về Android Auto và Android Automotive OS (AAOS) được tạo bằng mẫu Danh sách.

Ví dụ thể hiện vị trí
Danh sách vị trí thống nhất (ví dụ cho Android Auto)
Ví dụ thể hiện chế độ cài đặt
Danh sách có mục và nút bật/tắt (ví dụ về Android Auto)
Ví dụ minh hoạ danh sách có thể chọn
Danh sách có thể chọn có các nút chọn – không được phép chọn mục hoặc các hàng không thể chọn (ví dụ về AAOS)

Liệt kê các yêu cầu về trải nghiệm người dùng mẫu

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Thêm tiêu đề mục khi có các mục.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Kết hợp các hàng danh sách có thể chọn (hàng có nút chọn) với các loại hàng khác hoặc tách riêng chúng bằng các phần.
NÊN Trình bày các lựa chọn mặc định trên danh sách có thể chọn.
NÊN Có một hành động liên kết với từng mục trong danh sách (không nên dùng các hàng chỉ cung cấp thông tin).
NÊN Đặt nội dung trong văn bản phụ mà bạn muốn đọc khi đang lái xe gần đầu để tránh bị cắt bớt.
KHÔNG NÊN Bao gồm đồng thời cả một chuỗi hành động và một nút hành động nổi.
CÓ THỂ Chia nội dung danh sách thành các phần.
CÓ THỂ Kết hợp các hàng có nút chuyển với các hàng khác nếu cần.
CÓ THỂ Cập nhật thành phần văn bản và hình ảnh hoặc biểu tượng của hàng khi người dùng thay đổi trạng thái bật/tắt.