การยืนยันไคลเอ็นต์ OAuth

ไคลเอ็นต์ OAuth ของ Google ที่ขอขอบเขต OAuth ที่มีความละเอียดอ่อนบางอย่างจะต้องได้รับการยืนยันจาก Google

หากไม่ยืนยันไคลเอ็นต์ OAuth ของโปรเจ็กต์สคริปต์ ผู้ใช้นอกโดเมนจะเห็นหน้าจอแอปที่ไม่ได้รับการยืนยันเมื่อพยายามให้สิทธิ์สคริปต์ ขั้นตอนการให้สิทธิ์ที่ไม่ได้รับการยืนยันช่วยให้ผู้ใช้เหล่านี้สามารถให้สิทธิ์และใช้แอปที่ไม่ได้ยืนยันได้ แต่จะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ว่าทราบถึงความเสี่ยงแล้วเท่านั้น และระบบก็จำกัดจำนวนรวมของผู้ใช้แอปที่ไม่ได้รับการยืนยันด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความต่อไปนี้

 

หน้าจอแอปที่ไม่ได้รับการยืนยัน
ภาพที่ 1: หน้าจอแอปที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ขั้นตอนการให้สิทธิ์แอปที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ภาพที่ 2: ขั้นตอนการให้สิทธิ์แอปที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับเว็บไคลเอ็นต์ Google OAuth รวมถึงไคลเอ็นต์ที่โปรเจ็กต์ Apps Script ทั้งหมดใช้ เมื่อยืนยันแอปกับ Google คุณจะสามารถนำหน้าจอแอปที่ยังไม่ได้ยืนยันออกจากขั้นตอนการให้สิทธิ์ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ว่าแอปของคุณไม่เป็นอันตราย

แอปที่ไม่ได้รับการยืนยัน

ส่วนเสริม เว็บแอป และการใช้งานอื่นๆ (เช่น แอปที่ใช้ Apps Script API) อาจต้องได้รับการยืนยัน

ประโยชน์ต่อการให้บริการ

หากแอปใช้ขอบเขต OAuth ที่มีความละเอียดอ่อน หน้าจอแอปที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอาจปรากฏขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการให้สิทธิ์ การแสดงข้อมูลของแอป (และขั้นตอนการให้สิทธิ์แอปที่ไม่ได้รับการยืนยัน) จะขึ้นอยู่กับบัญชีที่ใช้เผยแพร่แอปและบัญชีที่พยายามใช้แอป ตัวอย่างเช่น แอปที่เผยแพร่ในองค์กร Google Workspace บางแห่งจะไม่ส่งผลให้มีขั้นตอนการให้สิทธิ์แอปที่ไม่ได้รับการยืนยันสำหรับบัญชีในโดเมนนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยันแอปก็ตาม

ตารางต่อไปนี้แสดงสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดขั้นตอนการให้สิทธิ์แอปที่ไม่ได้รับการยืนยัน

ลูกค้าได้รับการยืนยันแล้ว ผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นบัญชี Google Workspace ของลูกค้า ก สคริปต์อยู่ในไดรฟ์ที่แชร์ของลูกค้า A ผู้เผยแพร่มีบัญชี Gmail
ผู้ใช้เป็นบัญชี Google Workspace ของลูกค้า ก ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ปกติ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ปกติ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ปกติ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ผู้ใช้เป็นบัญชี Google Workspace ไม่ใช่ของลูกค้า ก ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ปกติ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ผู้ใช้เป็นบัญชี Gmail1 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ปกติ ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

1บัญชี Gmail รวมถึงบัญชีที่ใช้ในการเผยแพร่แอป

จำนวนผู้ใช้สูงสุด

ระบบจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่ให้สิทธิ์แอปผ่านขั้นตอนของแอปที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อจำกัดการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น โปรดดูรายละเอียดที่ขีดจำกัดผู้ใช้แอปพลิเคชัน OAuth

กำลังขอรับการยืนยัน

คุณขอรับการยืนยันไคลเอ็นต์ OAuth ที่แอปใช้และโปรเจ็กต์ Cloud Platform (GCP) ที่เชื่อมโยงกับแอปได้ เมื่อแอปได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ใช้จะไม่เห็นหน้าจอแอปที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอีกต่อไป นอกจากนี้ แอปจะไม่อยู่ภายใต้จำนวนผู้ใช้สูงสุดอีกต่อไป

ข้อกำหนด

หากต้องการส่งไคลเอ็นต์ OAuth เพื่อขอรับการยืนยัน คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 1. คุณต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์บนโดเมน เว็บไซต์ต้องโฮสต์หน้าที่เข้าถึงแบบสาธารณะได้ซึ่งอธิบายแอปและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป นอกจากนี้คุณต้องยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Google ด้วย

 2. โปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ใช้โปรเจ็กต์สคริปต์ต้องเป็นโปรเจ็กต์ Google Cloud มาตรฐานที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข หากสคริปต์ใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud เริ่มต้น คุณต้องเปลี่ยนไปใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud มาตรฐาน

นอกจากนี้ คุณต้องมีชิ้นงานที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 • ชื่อแอปพลิเคชัน ชื่อของแอปซึ่งแสดงบนหน้าจอ คำยินยอม และควรตรงกับชื่อที่ใช้สำหรับแอปในสถานที่ตั้งอื่นๆ ด้วย เช่น ข้อมูลใน Google Workspace Marketplace สำหรับแอปที่เผยแพร่
 • โลโก้แอปพลิเคชัน รูปภาพโลโก้แอปในรูปแบบ JPEG, PNG หรือ BMP ที่จะใช้ในหน้าจอขอความยินยอม ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB
 • อีเมลทีมสนับสนุน ซึ่งจะเป็นอีเมลที่แสดงบนหน้าจอคำยินยอมเพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อได้เมื่อต้องการการสนับสนุนจากแอป ซึ่งอาจเป็นที่อยู่อีเมลของคุณหรือ Google Group ที่คุณเป็นเจ้าของหรือจัดการ
 • ขอบเขต รายการขอบเขตทั้งหมดที่แอปของคุณใช้ คุณจะดูขอบเขตได้ในเครื่องมือแก้ไข Apps Script
 • โดเมนที่ได้รับสิทธิ์ นี่คือรายการโดเมนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแอปของคุณ ลิงก์ทั้งหมดของแอปพลิเคชัน (เช่น หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นของแอป) ต้องโฮสต์อยู่ในโดเมนที่ได้รับอนุญาต
 • URL หน้าแรกของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งของหน้าแรกที่อธิบายแอปของคุณ ตำแหน่งนี้ต้องโฮสต์ในโดเมนที่ได้รับอนุญาต
 • URL นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งของหน้าที่อธิบาย นโยบายส่วนบุคคลของแอป ตำแหน่งที่ตั้งนี้ต้องโฮสต์ในโดเมนที่ได้รับอนุญาต

นอกเหนือจากเนื้อหาที่จำเป็นข้างต้นแล้ว คุณยังระบุ URL ข้อกำหนดในการให้บริการของแอปพลิเคชันที่ชี้ไปยังหน้าที่อธิบายข้อกำหนดในการให้บริการของแอปได้ด้วย (ไม่บังคับ) หากระบุ ตำแหน่งที่ตั้งนี้ต้องอยู่ในโดเมนที่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอน

 1. หากยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดที่คุณใช้ในการโฮสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ของโครงการสคริปต์ เจ้าของโดเมนที่ยืนยันแล้วต้องเป็นเอดิเตอร์หรือเจ้าของโปรเจ็กต์สคริปต์
 2. ในโปรเจ็กต์ Apps Script ให้คลิกภาพรวม คัดลอกขอบเขตที่โปรเจ็กต์สคริปต์ใช้ในส่วนขอบเขต OAuth ของโปรเจ็กต์
 3. กรอกข้อมูลในหน้าจอคำยินยอม OAuth สำหรับโปรเจ็กต์ Google Cloud ของแอปพลิเคชันโดยใช้เนื้อหาข้อความและ URL ที่คุณรวบรวม

  1. แสดงรายการโดเมนที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นที่ที่โฮสต์ข้อมูลของแอป (เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว) ไว้
  2. หากต้องการเพิ่มขอบเขตแอปพลิเคชัน ให้คลิกเพิ่มหรือนำขอบเขตออก กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นจะพยายามตรวจหาขอบเขตของ API ที่คุณเปิดใช้ในคอนโซล Google Cloud โดยอัตโนมัติ (เช่น บริการขั้นสูง) คุณจะเลือกขอบเขตจากรายการนี้ได้โดยเลือกช่องที่เกี่ยวข้อง

   รายการที่ตรวจพบอัตโนมัตินี้ไม่รวมขอบเขตที่บริการในตัวของ Apps Script ใช้เสมอ คุณต้องป้อนขอบเขตเหล่านี้ในส่วนเพิ่มขอบเขตด้วยตนเอง

   เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้คลิกอัปเดต

 4. เมื่อป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ให้คลิกบันทึก

 5. คลิกส่งเพื่อการยืนยันเพื่อเริ่มรับคำขอการยืนยัน

คำขอการยืนยันส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับภายใน 24-72 ชั่วโมง คุณจะตรวจสอบสถานะการยืนยันได้ที่ด้านบนของแบบฟอร์มหน้าจอขอความยินยอม OAuth เมื่อการยืนยันไคลเอ็นต์ OAuth ได้รับการยืนยันแล้ว แอปของคุณจะได้รับการยืนยัน