Google Analytics 4 SDK'sı ve User ID Özellik Politikası

Aşağıdaki politikalar, Google Analytics 4 Mülk SDK'ları ve/veya User ID özelliğini kullanan tüm uygulamalar için geçerlidir:

  • Hem platformu kullanarak ilettiğiniz verilerin hak sahiplerinden hem de ilgili Google Analytics hesaplarının hak sahiplerinden gerekli yetkilendirmeler dahil olmak üzere bu hizmeti kullanmak için tüm haklara sahip olmalısınız.
  • Kullandığınız Google Analytics uygulamaları ve özellikleriyle ilgili olarak son kullanıcılarınıza bilgi vermeniz gerekir. Google Analytics aracılığıyla hangi verileri toplayacağınıza ve bu verilerin son kullanıcı hakkında sahip olduğunuz diğer verilerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğine dair bir bildirim de bu kapsama girer. Son kullanıcılarınızdan izin almanız veya onlara, kullandığınız uygulamaların ve özelliklerin kapsamı dışında kalma fırsatı sunmanız gerekir.
  • Kitle Raporlama veya Yeniden Pazarlama gibi Google Analytics Reklamcılık Özellikleri'ni uygulamak için SDK kullanıyorsanız Google Play Geliştirici Program Politikaları ve diğer tüm geçerli politikalara ek olarak Google Analytics Reklamcılık Özellikleri Politikası'na da uymanız gerekir.
  • Google'ın bir bireyi tanımasına olanak sağlayan verileri (ör. adlar, Sosyal Güvenlik Numaraları, e-posta adresleri veya diğer benzer bilgiler) ya da belirli bir cihazı kalıcı olarak tanımlayan verileri (ör. tanımlayıcının sıfırlanamayan benzersiz cihaz tanımlayıcısı) yüklememelisiniz.
  • Son kullanıcılarınız bu tür bir etkinliğe izin vermediği sürece, son kullanıcılarınızın doğrulanmış ve doğrulanmamış oturumlarını birleştirmemelisiniz. Ayrıca, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre bu tür birleşmeye izin verilmektedir.

Bu politikanın ihlal edilmesi, Google Analytics hesaplarınızın feshedilmesine ve Google Analytics verilerinizin kaybolmasına neden olabilir.