Pakiet SDK Google Analytics 4 i zasady dotyczące funkcji User ID

Poniższe zasady dotyczą wszystkich aplikacji, które korzystają z pakietów SDK usług lub funkcji User-ID w Google Analytics 4:

  • Musisz mieć pełne prawa do korzystania z tej usługi, w tym niezbędne zezwolenia zarówno od właścicieli praw do danych, które przesyłasz za pomocą platformy, jak i właścicieli praw do odpowiednich kont Google Analytics.
  • Musisz odpowiednio informować użytkowników o implementacji i funkcjach Google Analytics, z których korzystasz, w tym o tym, jakie dane będziesz gromadzić za pomocą Google Analytics i czy możesz je połączyć z innymi danymi o użytkownikach, jakie masz. Musisz uzyskać zgodę użytkowników lub w inny sposób umożliwić im rezygnację z używanych przez Ciebie implementacji i funkcji.
  • Jeśli korzystasz z pakietu SDK do implementacji funkcji reklamowych Google Analytics (np. raportów o odbiorcach lub remarketingu), musisz przestrzegać Zasad dotyczących funkcji reklamowych Google Analytics oraz Zasad programu dla deweloperów w Google Play i innych obowiązujących zasad.
  • Nie możesz przesyłać żadnych danych, które umożliwią Google identyfikację osób (np. imiona i nazwiska, numery ubezpieczenia społecznego, adresy e-mail itp.), ani danych, które trwale identyfikują konkretne urządzenie (np. unikalnego identyfikatora urządzenia, jeśli nie można go zresetować).
  • Nie możesz łączyć uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych sesji użytkowników, chyba że wyrazili oni na to zgodę, a takie łączenie jest dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Naruszenie tych zasad może spowodować zamknięcie kont Google Analytics i utratę danych Google Analytics.