המדיניות בנושא תכונות של User-ID ו-Google Analytics 4 SDK

כללי המדיניות הבאים חלים על כל האפליקציות שמשתמשות בערכות SDK של נכס Google Analytics 4 ו/או בתכונה User ID:

  • אתם צריכים את הזכויות המלאות לשימוש בשירות הזה, כולל ההרשאות הנדרשות גם מבעלי הזכויות על הנתונים שאתם מעבירים באמצעות הפלטפורמה וגם מבעלי הזכויות בחשבונות Google Analytics הרלוונטיים.
  • עליכם ליידע את משתמשי הקצה כמו שצריך לגבי היישומים והתכונות של Google Analytics שבהם אתם משתמשים, כולל הודעה על הנתונים שתאספו דרך Google Analytics והסבר אם ניתן לקשר את הנתונים האלה לנתונים אחרים שיש לכם על משתמש הקצה. עליכם לקבל את הסכמתם של משתמשי הקצה, או לתת להם הזדמנות לבטל את הסכמתם להטמעות ולתכונות שבהן אתם משתמשים.
  • אם משתמשים ב-SDK כדי להטמיע תכונות פרסום כלשהן של Google Analytics, כמו רימרקטינג או דיווח על קהלים, יש לציית למדיניות בנושא תכונות הפרסום של Google Analytics, בנוסף למדיניות התוכנית למפתחים של Google Play וכל מדיניות רלוונטית אחרת.
  • אסור להעלות נתונים שמאפשרים ל-Google לזהות באופן אישי משתמש כלשהו (כמו שמות מסוימים, מספרי תעודת זהות, כתובות אימייל או כל מידע דומה), או נתונים שמזהים באופן מוחלט מכשיר מסוים (כמו מזהה מכשיר ייחודי, אם לא ניתן לאפס את המזהה).
  • אסור לחבר סשנים של משתמשי קצה מאומתים ולא מאומתים, אלא אם משתמשי הקצה הסכימו לפעילות כזו, ומיזוג כזה מותר על פי החוקים והתקנות החלים.

הפרות של המדיניות הזו עלולות לגרום לסגירת חשבונות Google Analytics ולאובדן הנתונים של Google Analytics.