Google Analytics Data API

Dostęp do danych raportu w Google Analytics. Ostrzeżenie: tworzenie wielu aplikacji, kont lub projektów klienta w celu symulowania lub działania jako jednej aplikacji, konta lub projektu klienta (odpowiednio) albo w celu obchodzenia limitów wykorzystania i limitów związanych z Usługą stanowi bezpośrednie naruszenie Warunków korzystania z usługi Google Cloud Platform oraz Warunków korzystania z interfejsów API Google. Te działania mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie projektów GCP bez ostrzeżenia.

Usługa: analyticsdata.googleapis.com

W celu wywołania tej usługi zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywołania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API używaj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa udostępnia następujące dokumenty wykrywania:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://analyticsdata.googleapis.com

Zasób REST: v1beta.properties

Metody
batchRunPivotReports POST /v1beta/{property=properties/*}:batchRunPivotReports
Zwraca wiele raportów przestawnych w grupie.
batchRunReports POST /v1beta/{property=properties/*}:batchRunReports
Zwraca wiele raportów w ramach grupy.
checkCompatibility POST /v1beta/{property=properties/*}:checkCompatibility
Ta metoda zgodności zawiera listę wymiarów i danych, które można dodać do żądania raportu, by zachować zgodność.
getMetadata GET /v1beta/{name=properties/*/metadata}
Zwraca metadane wymiarów i danych dostępnych w metodach raportowania.
runPivotReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runPivotReport
Zwraca niestandardowy raport przestawny zawierający dane zdarzeń z Google Analytics.
runRealtimeReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runRealtimeReport
Zwraca niestandardowy raport z danymi o zdarzeniach w czasie rzeczywistym w przypadku Twojej usługi.
runReport POST /v1beta/{property=properties/*}:runReport
Zwraca niestandardowy raport z danymi zdarzeń Google Analytics.

Zasób REST: v1beta.properties.audienceExports

Metody
create POST /v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports
Tworzy eksport listy odbiorców do późniejszego pobrania.
get GET /v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}
Pobiera metadane konfiguracji eksportu określonej listy odbiorców.
list GET /v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports
Wyświetla wszystkie eksporty list odbiorców z danej usługi.
query POST /v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}:query
Pobiera eksport listy odbiorców zawierającą użytkowników.

Zasób REST: v1alpha.properties

Metody
runFunnelReport POST /v1alpha/{property=properties/*}:runFunnelReport
Zwraca niestandardowy raport ścieżki zawierający dane zdarzeń z Google Analytics.

Zasób REST: v1alpha.properties.audienceLists

Metody
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/audienceLists
Tworzy listę odbiorców do późniejszego pobrania.
exportSheet POST /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}:exportSheet
Eksportuje listę odbiorców zawierającą użytkowników do Arkuszy Google.
get GET /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}
Pobiera metadane konfiguracji konkretnej listy odbiorców.
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/audienceLists
Zawiera listę wszystkich list odbiorców związanych z usługą.
query POST /v1alpha/{name=properties/*/audienceLists/*}:query
Pobiera listę odbiorców użytkowników.

Zasób REST: v1alpha.properties.recurringAudienceLists

Metody
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/recurringAudienceLists
Tworzy cykliczną listę odbiorców.
get GET /v1alpha/{name=properties/*/recurringAudienceLists/*}
Pobiera metadane konfiguracji konkretnej cyklicznej listy odbiorców.
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/recurringAudienceLists
Zawiera wszystkie cykliczne listy odbiorców danej usługi.

Zasób REST: v1alpha.properties.reportTasks

Metody
create POST /v1alpha/{parent=properties/*}/reportTasks
Rozpoczyna tworzenie zadania związanego z raportem.
get GET /v1alpha/{name=properties/*/reportTasks/*}
Pobiera metadane raportu dotyczące konkretnego zadania związanego z raportem.
list GET /v1alpha/{parent=properties/*}/reportTasks
Zawiera listę wszystkich zadań związanych z raportowaniem w danej usłudze.
query POST /v1alpha/{name=properties/*/reportTasks/*}:query
Pobiera treść zadania raportu.