Method: properties.recurringAudienceLists.get

Pobiera metadane konfiguracji dotyczące określonej cyklicznej listy odbiorców. Dzięki tej metodzie możesz poznać stan cyklicznej listy odbiorców po jej utworzeniu. Na przykład cykliczny zasób listy odbiorców będzie generować wystąpienia listy odbiorców na każdy dzień. Tej metody można użyć do uzyskania nazwy zasobu najnowszego wystąpienia listy odbiorców.

Wprowadzamy tę metodę na poziomie stabilności alfa, aby zebrać opinie na temat jej składni i możliwości, zanim udostępnimy wersję beta. Aby przesłać opinię na temat tego interfejsu API, wypełnij formularz opinii o interfejsie Google Analytics Audience Export API.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/recurringAudienceLists/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu cyklicznej listy odbiorców. Format: properties/{property}/recurringAudienceLists/{recurringAudienceList}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu RecurringAudienceList.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics