REST Resource: properties

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

batchRunPivotReports

Zwraca wiele raportów przestawnych w grupie.

batchRunReports

Zwraca wiele raportów zbiorczo.

checkCompatibility

Ta metoda zgodności zawiera listę wymiarów i danych, które można dodać do żądania raportu i zachować zgodność.

getMetadata

Zwraca metadane wymiarów i danych dostępnych w metodach raportowania.

runPivotReport

Zwraca dostosowany raport przestawny zawierający dane zdarzeń Google Analytics.

runRealtimeReport

Zwraca niestandardowy raport z danymi zdarzeń w czasie rzeczywistym dla Twojej usługi.

runReport

Zwraca dostosowany raport z danymi o zdarzeniach w Google Analytics.