OrderBy

Sıralama ölçütü, satırların yanıtta nasıl sıralanacağını tanımlar. Örneğin, satırları azalan etkinlik sayısına göre sıralamak bir, satırları etkinlik adı dizesine göre sıralamak ise farklı bir sıralamadır.

JSON gösterimi
{
 "desc": boolean,

 // Union field one_order_by can be only one of the following:
 "metric": {
  object (MetricOrderBy)
 },
 "dimension": {
  object (DimensionOrderBy)
 },
 "pivot": {
  object (PivotOrderBy)
 }
 // End of list of possible types for union field one_order_by.
}
Alanlar
desc

boolean

Doğru değerine ayarlanırsa azalan düzene göre sıralar.

one_order_by alanı. OrderBy için bir sıralama türü belirtin. one_order_by şunlardan yalnızca biri olabilir:
metric

object (MetricOrderBy)

Sonuçları bir metriğin değerlerine göre sıralar.

dimension

object (DimensionOrderBy)

Sonuçları bir boyutun değerlerine göre sıralar.

pivot

object (PivotOrderBy)

Sonuçları bir pivot sütun grubundaki metriğin değerlerine göre sıralar.

MetricOrderBy

Metrik değerlerine göre sıralar.

JSON gösterimi
{
 "metricName": string
}
Alanlar
metricName

string

Sıralama ölçütü olarak istekteki bir metrik adı.

DimensionOrderBy

Boyut değerlerine göre sıralar.

JSON gösterimi
{
 "dimensionName": string,
 "orderType": enum (OrderType)
}
Alanlar
dimensionName

string

Sıralama ölçütü olarak istekteki boyut adı.

orderType

enum (OrderType)

Boyut değer sıralaması kuralını kontrol eder.

OrderType

Dize boyut değerlerini şu ölçüte göre sıralayacak kural.

Sıralamalar
ORDER_TYPE_UNSPECIFIED Belirtilmedi.
ALPHANUMERIC Unicode kod noktasına göre alfanümerik sıralama. Örneğin, "2" < "A" < "X" < "b" < "z".
CASE_INSENSITIVE_ALPHANUMERIC Küçük harfli Unicode kod noktasına göre, büyük/küçük harfe duyarlı olmayan alfanümerik sıralama. Örneğin, "2" < "A" < "b" < "X" < "z".
NUMERIC Boyut değerleri sıralamadan önce sayılara dönüştürülür. Örneğin, NUMERIC sıralamada "25" < "100" ve ALPHANUMERIC sıralamada "100" < "25" şeklinde olabilir. Sayısal olmayan boyut değerlerinin hepsi, tüm sayısal değerlerin altında eşit sıralama değerine sahiptir.

PivotOrderBy

Pivot sütun grubuna göre sıralar.

JSON gösterimi
{
 "metricName": string,
 "pivotSelections": [
  {
   object (PivotSelection)
  }
 ]
}
Alanlar
metricName

string

Sıralama ölçütüne verilen yanıtta satırları bu sütuna göre sıralayın. İstekteki bir metrik adı olmalıdır.

pivotSelections[]

object (PivotSelection)

Boyut adını ve değer özetini seçmek için kullanılır. Birden fazla pivot tablo seçimi yapıldıysa sıralama, tüm pivot seçim boyut adı ve değer çiftlerinin satırın boyut adı ve değer çiftiyle eşleştiği satırlarda gerçekleşir.

PivotSelection

Bir çift boyut adı ve değeri. Bu boyut pivot çiftinin bulunduğu satırlar, metriğin değerine göre sıralanır.

Örneğin, pivots = ('browser', 'Chrome') vemetricName = "Sessions" ise, satırlar Chrome'daki Oturumlar'a göre sıralanır.

---------|----------|----------------|----------|----------------
     | Chrome |  Chrome   | Safari |   Safari
---------|----------|----------------|----------|----------------
 Country | Sessions | Pages/Sessions | Sessions | Pages/Sessions
---------|----------|----------------|----------|----------------
  US  |  2   |    2    |   3  |    1
---------|----------|----------------|----------|----------------
 Canada |  3   |    1    |   4  |    1
---------|----------|----------------|----------|----------------
JSON gösterimi
{
 "dimensionName": string,
 "dimensionValue": string
}
Alanlar
dimensionName

string

İstekteki bir boyut adı olmalıdır.

dimensionValue

string

Yalnızca adlandırılmış boyut bu değer olduğunda sıraya göre sıralayın.