Mülk Kimliği

Google Analytics Data API v1, Google Analytics 4 mülkleri için raporlar oluşturur. API isteklerinin sayısal bir Google Analytics 4 mülkü tanımlayıcısı belirtmesi gerekir. Data API'nin belgeleri ve örnek kodunda bu kimlik GA4_PROPERTY_ID olarak anılır.

Kullanım

Tüm Data API yöntemleri, Google Analytics 4 mülk tanımlayıcısının bir URL istek yolunda properties/GA4_PROPERTY_ID biçiminde belirtilmesini gerektirir. Örneğin:

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport

Data API istemci kitaplıklarından birini kullanıyorsanız istek URL'si yolunu manuel olarak değiştirmenize gerek yoktur. Çoğu API istemcisi, properties/GA4_PROPERTY_ID biçiminde bir dize bekleyen bir property parametresi sağlar. İstemci kitaplıklarının kullanımına ilişkin örnekler için Hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

Mülk kimliğim nedir?

Aşağıdaki ürünlerden birinde analiz raporlarını yapılandırdıysanız Data API'yi kullanabilirsiniz:

Google Analytics

Google Analytics'te birden fazla mülk türü bulunur. Data API'yi kullanmak için bir mülkün Universal Analytics yerine Google Analytics 4 mülkü olması gerekir. Universal Analytics, Google Analytics'in eski bir sürümüdür ve Data API tarafından desteklenmez.

Google Analytics 4 mülkü kimliği belirlemek için:

 1. https://analytics.google.com/ adresinden Google Analytics'i ziyaret edin.
 2. Yönetici'yi seçin.
 3. Mülkü seçin.
 4. Mülk Ayarları'nı seçin.

Mülk Ayarları'nda "123..." gibi sayısal bir "MÜLK Kimliği" gösteriliyorsa bu, Google Analytics 4 mülkünüzün sayısal kimliğidir.

Firebase

Google Analytics'i Firebase'e bağladıysanız Firebase'de projenizin analiz verilerini görürsünüz. Bağlantı oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Analytics'i Firebase'e bağlama bölümünü inceleyin.

Bir Firebase projesinin GA4 mülkünü belirlemek için:

 1. https://console.firebase.google.com/ adresinden Firebase konsolunu ziyaret edin.
 2. Projenizi seçin.
 3. Proje ayarları'nı seçin.
 4. Integrations'ı (Entegrasyonlar) seçin.
 5. Google Analytics entegrasyonunuzu seçin.

Google Analytics Entegrasyonu sayfasında "123..." gibi sayısal bir "Mülk Kimliği" gösterilir. Bu, Google Analytics 4 mülkünüzün sayısal kimliğidir.

AdMob

AdMob'da kullanıcı metriklerini etkinleştirdiyseniz ve uygulamalarınızı Firebase'e bağladıysanız kullanıcı metriklerini uygulamanız için AdMob'da görürsünüz.

Bir AdMob uygulaması için Google Analytics 4 mülkünü belirlemek için:

 1. https://apps.admob.com/ adresinden AdMob'u ziyaret edin.
 2. Uygulamanızı seçin.
 3. Uygulamaya Genel Bakış'ı seçin.
 4. "FIREBASE KONTROL PANELİ"ni seçin.
 5. "Proje ayarlarını seçin" bölümünden başlayarak yukarıdaki Firebase talimatlarını uygulayın.