API Boyutları ve Metrikleri

Bu boyutlar ve metrikler, Analytics Data API dönüşüm hunisi raporlarında desteklenir.

Boyutlar

Herhangi bir mülk için dönüşüm hunisi raporlarında aşağıdaki boyutlar istenebilir. Bir Dimension kaynağının name alanında "API Adı"nı belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Segmentlerde Kullanılabilir Açıklama
achievementId Başarı kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki başarı kimliği. achievement_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
adFormat Reklam biçimi Evet Reklamların nasıl göründüğünü ve nerede bulunduğunu açıklar. Tipik biçimler Interstitial, Banner, Rewarded ve Native advanced şeklindedir.
adSourceName Reklam kaynağı Hayır Reklamı yayınlayan kaynak ağ. Tipik kaynaklar arasında AdMob Network, Liftoff, Facebook Audience Network ve Mediated house ads yer alır.
adUnitName Reklam birimi Hayır Bu Reklam birimini tanımlamak için seçtiğiniz ad. Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır.
appVersion Uygulama sürümü Evet Uygulamaya ait versionName (Android) veya kısa paket sürümü (iOS).
audienceId Hedef kitle kimliği Hayır Kitlenin sayısal tanımlayıcısı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
audienceName Kitle adı Hayır Bir Kitleye verilen ad. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
brandingInterest İlgi alanlarım Hayır Alışveriş dönüşüm hunisinde üst sıralarda bulunan kullanıcıların ilgi alanları. Kullanıcılar birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilir. Örneğin, Shoppers, Lifestyles & Hobbies/Pet Lovers veya Travel/Travel Buffs/Beachbound Travelers.
browser Tarayıcı Evet Web sitenizi görüntülemek için kullanılan tarayıcılar.
campaignId Kampanya Kimliği Hayır Pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
campaignName Kampanya Hayır Pazarlama kampanyasının adı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
karakter Karakter Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu karakteri. character etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
city Şehir Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehir.
cityId Şehir kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehrin IP adresinden alınan coğrafi kimliği.
grup Kohort Hayır İstekteki grubun adı. Kohort, ardışık herhangi bir gün grubunda web sitenizi veya uygulamanızı kullanmaya başlayan kullanıcı kümesidir. İstekte bir kohort adı belirtilmemişse kohortlar sıfır tabanlı dizinlerine göre adlandırılır (ör. kohort_0, kohort_1).
cohortNthDay Günlük kohort Hayır Gruptaki kullanıcıların firstSessionDate değerine göre gün farkı. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2020 olan bir kohort seçilirse 02.03.2020 tarihi için groupNthDay 0001 olur.
cohortNthMonth Aylık kohort Hayır Gruptaki kullanıcıların firstSessionDate değerine göre ay farkı. Ay sınırları, takvim ayı sınırlarıyla uyumludur. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi Mart 2020 olan bir grup seçilirse Nisan 2020'deki herhangi bir tarih için kohortNthMonth 0001 olur.
cohortNthWeek Haftalık kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate ile göre hafta farkı. Hafta Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 2020-11-08-2020-11-14 aralığında olan bir grup seçilirse 2020-11-15 ile 2020-11-21 aralığındaki tarihler için groupNthWeek değeri 0001 olur.
contentGroup İçerik grubu Evet Yayınlanan içerik öğeleri için geçerli olan bir kategori. content_group etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentId Content ID Evet Seçilen içeriğin tanımlayıcısı. content_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentType İçerik türü Evet Seçilen içeriğin kategorisi. content_type etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
country Ülke Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülke.
countryId Ülke kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülkenin IP adresinden alınan coğrafi kimliği. ISO 3166-1 alfa-2 standardına göre biçimlendirilmiştir.
tarih Tarih Evet Etkinliğin YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
dateHour Tarih + saat (YYYYAAGGss) Hayır YYYYAAGGSS şeklinde biçimlendirilmiş birleştirilmiş tarih ve saat değerleri.
dateHourMinute Tarih saat ve dakika Hayır YYYYAAGGSSDD şeklinde biçimlendirilen, tarih, saat ve dakikanın birleşik değerleri.
gün Gün Evet 01 ile 31 arasında iki basamaklı bir sayı olacak şekilde ayın günü.
dayOfWeek Haftanın günleri Evet Haftanın günü. Haftanın ilk günü Pazar günü olan [0,6] aralığındaki değerleri döndürür.
defaultChannelGrouping Varsayılan kanal gruplaması Hayır Dönüşümün varsayılan kanal gruplaması, öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
deviceCategory Cihaz kategorisi Evet Cihaz türü: Masaüstü, Tablet veya Cep Telefonu.
deviceModel Cihaz modeli Evet Mobil cihaz modeli (örneğin: iPhone 10,6).
eventName Etkinlik adı Evet Etkinliğin adı.
fileExtension Dosya uzantısı Evet İndirilen dosyanın uzantısı (örneğin, pdf veya txt). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. file_extension etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
fileName Dosya adı Evet İndirilen dosyanın sayfa yolu (örneğin, /menus/dinner-menu.pdf). Geliştirilmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. file_name etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
firstSessionDate İlk oturum tarihi Evet Kullanıcının ilk oturumunun gerçekleştiği, YYYYAAGG biçiminde belirtilen tarih.
firstUserCampaignId İlk kullanıcı kampanya kimliği Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Google Ads Kampanyalarını içerir.
firstUserCampaignName İlk kullanıcı kampanyası Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının adı. Google Ads kampanyalarını ve manuel kampanyaları içerir.
firstUserDefaultChannelGrouping İlk kullanıcı varsayılan kanal gruplaması Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı varsayılan kanal gruplaması. Varsayılan kanal gruplaması, öncelikli olarak kaynağa ve aracıya dayanır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı Google Ads hesabının adı.
firstUserGoogleAdsAdGroupId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
firstUserGoogleAdsAdGroupName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
firstUserGoogleAdsAdNetworkType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Kullanıcıyı ilk kazandıran reklamcılık ağı. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) öğelerini içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsCampaignType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı Google Ads kampanyasının türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de size sunulan ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaralandırmadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
firstUserGoogleAdsCreativeId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
firstUserGoogleAdsCustomerId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads'deki Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
firstUserGoogleAdsKeyword Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürünü veya hizmeti açıklayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
firstUserGoogleAdsQuery Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı arama sorgusu.
firstUserManualAdContent İlk kullanıcı manuel reklam içeriği Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualTerm İlk kullanıcı manuel terimi Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
firstUserMedium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı Evet Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kez kazandıran aracı.
firstUserSource Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak Evet Web sitenize veya uygulamanıza kullanıcıyı ilk kazandıran kaynak.
firstUserSourceMedium İlk kullanıcı kaynağı/aracısı Hayır firstUserSource ve firstUserMedium boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
firstUserSourcePlatform Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak platform Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen kaynak platform. UTM kullanan trafik için Manual değerini döndüren bu alana bağlı kalmayın. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için Manual yerine (not set) değerini döndürecektir.
fullPageUrl Tam sayfa URL Hayır Ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true tarayıcısının fullPageUrl kısmı www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
funnelStepName Adım Hayır Dönüşüm hunisi adımına atanan açıklayıcı ad. Örneğin, istekte üçüncü dönüşüm hunisi adımında name = Purchase belirtilmesi, dönüşüm hunisi raporu yanıtında bu funnelStepName boyutu için 3. Purchase sonucunu verir.
funnelStepNewVsContinuing Yeni-mevcut Hayır Önceki dönüşüm hunisi adımında bulunan kullanıcılar dönüşüm hunisi adımlarına devam ediyordur. Aksi takdirde, bu kullanıcı yenidir. Bu boyut yalnızca açık dönüşüm hunileri için anlamlıdır ve iki değer döndürür: new ve continuing.
funnelStepNextAction Dönüşüm hunisinde sonraki işlem Hayır Sonraki işlem, geçerli adımı tamamladıktan sonra kullanıcı tarafından edinilen ve sonraki adımın tamamlanması da dahil olmak üzere bir sonraki boyut değeridir. Örneğin, istenen sonraki işlem boyutu eventName ise, bu boyut i'. adımı edindikten sonra bir sonraki etkinliğin adını döndürür. Bu sonraki işlem, i'. adımı edinen etkinliği içermez ve i+1'inci adımını alan etkinliği kapsar.
googleAdsAccountName Google Ads hesap adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads'deki hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name değerine karşılık gelir.
googleAdsAdGroupId Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu kimliği.
googleAdsAdGroupName Google Ads reklam grubu adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu adı.
googleAdsAdNetworkType Google Ads reklam ağı türü Hayır Dönüşümün reklamcılık ağı türü. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) öğelerini içeren bir numaralandırma.
googleAdsCampaignType Google Ads kampanyası türü Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de size sunulan ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaralandırmadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
googleAdsCreativeId Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
googleAdsCustomerId Google Ads müşteri kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanya için Google Ads'deki müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
googleAdsKeyword Google Ads anahtar kelime metni Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürünü veya hizmeti açıklayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
googleAdsQuery Google Ads sorgusu Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan arama sorgusu.
groupId Grup kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu grubu kimliği. group_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hostName Ana makine adı Evet Bir URL'nin alt alan adını ve alan adlarını içerir. Örneğin, www.example.com/contact.html'nin ana makine adı www.example.com'dur.
saat Saat Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki basamaklı saat. Bu boyut 0-23 aralığında değişir ve mülkünüzün saat diliminde raporlanır.
isConversionEvent Dönüşüm etkinliği Evet Etkinlik bir dönüşümse true dizesi. Etkinlikler, toplama zamanında dönüşüm olarak işaretlenir. Bir etkinliğin dönüşüm işaretlemesinde yapılan değişiklikler, değişikliği yaptığınız tarihten itibaren geçerli olur. Google Analytics'te herhangi bir etkinliği dönüşüm olarak işaretleyebilirsiniz.Bazı etkinlikler (ör. first_open, purchase) varsayılan olarak dönüşüm şeklinde işaretlenir. Daha fazla bilgi için Dönüşümler hakkında bölümüne bakın.
itemAffiliation Ürün ilişkilendirmesi Hayır Belirli bir öğeyle ilişkili satış ortağının (varsa iş ortağı/tedarikçi firma) adı veya kodu. affiliation öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemBrand Öğe markası Hayır Öğenin marka adı.
itemCategory Öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için öğe kategorisi Giyim'dir.
itemCategory2 2. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 2. öğe kategorisi Erkek'tir.
itemCategory3 3. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 3. öğe kategorisi Yaz'dır.
itemCategory4 4. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 4. öğe kategorisi Gömlekler'dir.
itemCategory5 5. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 5. öğe kategorisi Tişörtler'dir.
itemId Öğe Kimliği Hayır Öğenin kimliği.
itemListId Öğe listesi kimliği Hayır Öğe listesinin kimliği.
itemListName Ürün listesi adı Hayır Öğe listesinin adı.
itemName Öğe adı Hayır Öğenin adı.
itemPromotionCreativeName Öğe promosyonu reklam öğesi adı Hayır Öğe promosyonu reklam öğesinin adı.
itemPromotionId Öğe promosyonu kimliği Hayır Öğe promosyonunun kimliği.
itemPromotionName Öğe promosyonu adı Hayır Öğe promosyonunun adı.
itemVariant Öğe varyantı Hayır Bir ürünün özel varyasyonu. Örneğin, beden için XS, S, M, L veya renk için Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah. item_variant parametresi tarafından doldurulur.
landingPage Açılış sayfası Evet Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilmiş sayfa yolu ve sorgu dizesi.
dil Dil Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı. Örneğin, İngilizce
languageCode Dil kodu Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı (ISO 639). Örneğin, en-us
seviye Seviye Evet Oyuncunun oyundaki seviyesi. level etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkClasses Bağlantı sınıfları Evet Giden bir bağlantının HTML sınıfı özelliği. Örneğin, kullanıcı <a class="center" href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut center değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_classes etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkDomain Bağlantı alanı Evet Giden bağlantının hedef alanı. Örneğin, kullanıcı <a href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut youtube.com değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_domain etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkId Bağlantı kimliği Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın HTML Kimliği özelliği. Örneğin, kullanıcı <a id="socialLinks" href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut socialLinks değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkText Bağlantı metni Evet İndirilen dosyanın bağlantı metni. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_text etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkUrl Bağlantı URL'si Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın tam URL'si. Örneğin, kullanıcı <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics"> bağlantısını tıklarsa bu boyut https://www.youtube.com/results?search_query=analytics değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_url etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
manualAdContent Kullanım kılavuzu reklam içeriği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
manualTerm Manuel terim Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
medium Aracı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen aracı.
method Yöntem Evet Bir etkinliğin tetiklenme yöntemi. method etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dakika Dakika Hayır Etkinliğin günlüğe kaydedildiği saatin iki basamaklı dakikası. Bu boyut 0-59 aralığında değişir ve mülkünüzün saat diliminde raporlanır.
mobileDeviceBranding Cihaz markası Evet Üretici ya da marka adı (örneğin: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
mobileDeviceMarketingName Cihaz Evet Markalı cihaz adı (ör. Galaxy S10 veya P30 Pro).
mobileDeviceModel Mobil modeli Evet Mobil cihazın modeli adı (ör. iPhone X veya SM-G950F).
ay Ay Evet Etkinliğin gerçekleştiği ay; 01 ile 12 arasında iki basamaklı bir tam sayı.
newVsReturning Yeni/geri gelen Evet Yeni kullanıcıların önceden 0 oturumu, geri gelen kullanıcıların ise 1 veya daha fazla eski oturumu vardır. Bu boyut iki değer döndürür: new veya returning.
nthDay N. gün Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
nthHour N. saat Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen saat sayısı. Başlangıç saati 0000'dır.
nthMinute N. dakika Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen dakika sayısı. Başlangıç dakikası 0000'dır.
nthMonth N. ay Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen ay sayısı. Başlangıç ayı 0000'dır.
nthWeek N. hafta Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen hafta sayısını temsil eden sayı.
nthYear N. yıl Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen yıl sayısı. Başlangıç yılı 0000'dır.
operatingSystem İşletim sistemi Evet Uygulamanıza veya web sitenize gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemleri. Windows ve Android gibi masaüstü ve mobil işletim sistemlerini içerir.
operatingSystemVersion OS sürümü Evet Web sitenize veya uygulamanıza gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemi sürümleri. Örneğin, Android 10 sürümü 10 ve iOS 13.5.1 sürümü 13.5.1'dir.
operatingSystemWithVersion İşletim sistemi ve sürümü Evet İşletim sistemi ve sürümü. Örneğin, Android 10 veya Windows 7.
orderCoupon Sipariş kuponu Evet Sipariş düzeyindeki kuponun kodu.
giden Giden Evet Bir siteye yönlendiren bağlantı mülk alanının bir parçası değilse true değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. outbound etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageLocation Sayfa konumu Evet Ziyaret edilen web sayfaları için protokol, ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pageLocation kısmı https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir. page_location etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pagePath Sayfa yolu Hayır Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adı ile sorgu dizesi arasındaki URL bölümü. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true URL'sinin pagePath kısmı /store/contact-us şeklindedir.
pagePathPlusQueryString Sayfa yolu + sorgu dizesi Evet URL'nin, ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adından sonraki kısmı. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePathPlusQueryString kısmı /store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
pageReferrer Sayfaya yönlendiren Evet Ana makine adı ve yol dahil olmak üzere tam yönlendiren URL. Bu yönlendiren URL, kullanıcının önceki URL'sidir ve söz konusu web sitesinin alanı veya başka alanlar olabilir. page_referrer etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageTitle Sayfa başlığı Evet Sitenizde kullanılan web sayfası başlıkları.
percentScrolled Kaydırılan kısmın yüzdesi Evet Kullanıcının sayfayı aşağı kaydırdığı yüzde (örneğin, 90). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. percent_scrolled etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
platform Platform Evet Uygulamanızın veya web sitenizin yayınlandığı platform (ör. web, iOS veya Android). Bir raporda akışın türünü belirlemek için hem platform hem de streamId'yi kullanın.
platformDeviceCategory Platform/cihaz kategorisi Evet Web sitenizin veya mobil uygulamanızın çalıştığı platform ve cihaz türü. (örnek: Android / mobil)
bölge Bölge Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği coğrafi bölge. Kullanıcının IP adresinden elde edilir.
screenResolution Ekran çözünürlüğü Evet Kullanıcı ekranının çözünürlüğü. Örneğin, 1920x1080.
searchTerm Arama terimi Evet Kullanıcının aradığı terim. Örneğin, kullanıcı /some-page.html?q=some-term sitesini ziyaret ederse bu boyut some-term değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. search_term etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
segmentlere ayır Segment Hayır Segment, Analytics verilerinizin bir alt kümesidir. Örneğin, tüm kullanıcı grubunuz içinde belirli bir ülkedeki veya şehirdeki kullanıcılar segment oluşturabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Segment oluşturucu konusuna bakın. Segment boyutu, istekteki segmente atanan adı 1 tabanlı bir önekle döndürür (ör. istekte ilk segmentin adı Paid Traffic ise yanıtta bu segment 1. Paid Traffic olur). İstekte segment adları belirtilmezse segmentler 1 tabanlı adlarla (ör. 1. Segment, 2. Segment vb.) adlandırılır.
sessionCampaignId Oturum kampanya kimliği Hayır Bir oturumun pazarlama kampanyası kimliği. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki manuel kampanyaları ve kampanyaları içerir.
sessionCampaignName Oturum kampanyası Evet Bir oturumun pazarlama kampanyası adı. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki manuel kampanyaları ve kampanyaları içerir.
sessionDefaultChannelGrouping Oturum için varsayılan kanal gruplaması Evet Oturumun varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsAccountName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Google Ads'de oturumla sonuçlanan hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name değerine karşılık gelir.
sessionGoogleAdsAdGroupId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Bir oturum için Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
sessionGoogleAdsAdGroupName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Bir oturum için Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
sessionGoogleAdsAdNetworkType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Oturumla sonuçlanan reklamcılık ağı. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) öğelerini içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsCampaignType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Bu oturumla sonuçlanan Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de size sunulan ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaralandırmadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
sessionGoogleAdsCreativeId Oturumla ilişkili Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Web sitenizde veya uygulamanızda oturumla sonuçlanan Google Ads reklam öğesinin kimliğidir. Reklam öğesi kimlikleri, tek reklamları tanımlar.
sessionGoogleAdsCustomerId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Google Ads'de oturumla sonuçlanan müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
sessionGoogleAdsKeyword Oturumla ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Oturumla sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, sunduğunuz ürünü veya hizmeti açıklayan ve reklamınızı doğru müşterilerle buluşturmak için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Anahtar Kelimeler: Tanım] bölümüne bakın.

](//support.google.com/google-ads/answer/6323). sessionGoogleAdsQuery | Oturumla ilişkilendirilen Google Ads sorgusu | Hayır | Oturuma yönlendiren arama sorgusu. sessionManualAdContent | Oturum manuel reklam içeriği | Evet | Oturumla sonuçlanan reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur. sessionManualTerm | Oturum manuel terimi | Evet | Oturumla sonuçlanan terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur. sessionMedium | Oturum aracısı | Evet | Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan aracı. sessionSa360AdGroupName | Oturum SA360 reklam grubu adı | Hayır | Bu oturuma yönlendiren, Search Ads 360'taki Reklam Grubunun adı. sessionSa360CampaignName | Oturum SA360 Kampanyasının Adı Örneğin, Responsive search ad veya Expanded text ad. Daha fazla bilgi edinmek için GA4 Trafik Kaynağı Boyutları bölümüne bakın. sessionSa360EngineAccountId | Session SA360 arama motoru hesabı kimliği | No | SA360'ta bu oturumla sonuçlanan arama motoru hesabının kimliği. sessionSa360EngineAccountName | Oturum SA360 arama motoru hesabı adı | No | Bu SA360 motoru oturumuna neden olan SA360 Enginesession'daki SA360 arama motoru hesabının adı | SA360 arama motoru hesabı türü. Örneğin, google ads, bing veya baidu. sessionSa360Keyword | Oturumla ilişkilendirilen SA360 anahtar kelime metni | Hayır | Search Ads 360'ta bulunan ve bu oturuma neden olan arama motoru anahtar kelimesi. sessionSa360Medium | Oturum SA360 aracısı | Hayır | Search Ads 360'ta bulunan ve bu oturuma yönlendiren arama motoru anahtar kelimesi. Örneğin, cpc. sessionSa360Query | Oturum SA360 sorgusu | Hayır | Search Ads 360'ta bulunan ve bu oturuma neden olan arama sorgusu. sessionSa360Source | Oturum SA360 kaynağı | Hayır | Bu oturuma neden olan Search Ads 360 trafiğinin kaynağı. Örneğin, example.com veya google. sessionSource | Oturum kaynağı | Evet | Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan kaynak. sessionSourceMedium | Oturum kaynağı / aracısı | Hayır | sessionSource ve sessionMedium boyutlarının birleştirilmiş değerleri. sessionSourcePlatform | Oturum kaynak platformu | Hayır | Oturuma ait kampanyanın kaynak platformu. UTM kullanan trafik için Manual değerini döndüren bu alana bağlı olmayın. Bu alan, yaklaşan bir özellik lansmanı için Manual değerini geri döndüren (not set) olarak güncellenir. shippingTier | Gönderim katmanı | Hayır | Satın alınan öğenin teslimatı için seçilen gönderim katmanı (ör. Kara, Hava, Ertesi gün). shipping_tier etkinlik parametresi tarafından doldurulur. signInWithUserId | Sign in with user ID | Yes | Kullanıcı User-ID özelliğiyle oturum açtıysa yes dizesi. User-ID hakkında daha fazla bilgi edinmek için User-ID ile platformlar arasındaki etkinliği ölçme bölümüne bakın. source | Kaynak | Hayır | Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen kaynak. sourceMedium | Kaynak / aracı | Hayır | source ve medium boyutlarının birleştirilmiş değerleri. sourcePlatform | Kaynak platform | Hayır | Dönüşüm etkinliği kampanyasının kaynak platformu. UTM kullanan trafik için Manual değerini döndüren bu alana bağlı olmayın. Bu alan, yaklaşan bir özellik lansmanı için Manual değerini döndürecek şekilde (not set) değerini döndürecektir. streamId | Stream ID | Evet | Uygulamanız veya web siteniz için sayısal veri akışı tanımlayıcısı. streamName | Akış adı | Evet | Uygulamanız veya web siteniz için veri akışı adı. testDataFilterName | Test verileri filtre adı | Hayır | Test durumundaki veri filtrelerinin adı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veri filtreleri bölümüne bakın. Cinsiyet (x264) | Yerleştirilmiş video için kullanıcı adı | Evet, kullanıcı adı | Cinsiyet (ör. "Kullanıcı sayfası" olarak girilmiştir: "Kullanıcı profili" | "Kullanıcı profili" | <"Kullanıcı tarafından doldurulan sayfa adı | Cinsiyet (ör. "Kullanıcı adı" olarak günlüğe kaydedilen kullanıcı adı ve ekran adı | "Kullanıcı adı" olarak günlüğe kaydedilir) | E-ticaret işleminin kimliği | unifiedPagePathScreen | Sayfa yolu ve ekran sınıfı | Evet | Etkinliğin kaydedildiği sayfa yolu (web) veya ekran sınıfı (uygulama). unifiedPageScreen | Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfının kaydedildiği sayfa yolu ve ekran sorgu dizesi (web) veya ekran sınıfı (uygulama)youtube video_provider etkinlik parametresi tarafından doldurulur. videoTitle | Video başlığı | Evet | Videonun başlığı. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_title etkinlik parametresi tarafından doldurulur. videoUrl | Video URL'si | Evet | Videonun URL'si. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_url etkinlik parametresi tarafından doldurulur. virtualCurrencyName | Sanal para birimi adı | Evet | Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sanal para biriminin adı. Örneğin, bir oyunda mücevher harcamak veya satın almak. virtual_currency_name etkinlik parametresi tarafından doldurulur. visible | visible | Yes | İçerik görünürse true değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. visible etkinlik parametresi tarafından doldurulur. hafta | Hafta | Evet | Etkinliğin haftası; 01 ile 53 arasında iki basamaklı bir sayı. Her hafta pazar günü başlar. 1 Ocak her zaman 1. haftada olur. Yılın ilk ve son haftası çoğu yıl 7 günden azdır. Yılın ilk ve son haftası dışındaki haftalar her zaman 7 gün içerir. 1 Ocak'ın Pazar günü olduğu yıllarda, bir yılın ilk haftası ve bir önceki yılın son haftasının günü 7 gün olur. yıl | Yıl | Evet | Etkinliğin dört basamaklı yılı (ör. 2020).

Özel Boyutlar

Data API, Etkinlik ve Kullanıcı kapsamlı Özel Boyutlar hakkında raporlar oluşturabilir. Özel boyutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutları ve metrikleri raporlama ve Özel kullanıcı özellikleri bölümlerine bakın. Özel boyutlar, bir API raporu isteğinde boyutun parametre adına ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, "achievement_id" parametresiyle etkinlik kapsamlı özel boyut için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "customEvent:achievement_id" ekleyin. Mülk, etkinlik kapsamlı bu özel boyutu kaydetmediyse bu API isteği başarısız olur.

Ekim 2020'den önce etkinlik kapsamlı bir özel boyut kaydedildiyse bu boyut, etkinlik adıyla birlikte bir API isteğinde belirtilmelidir. Örneğin, "achievement_id" parametresi ve "level_up" etkinlik adına sahip Etkinlik kapsamlı özel boyut için "customEvent:achievement_id\[level_up\]" özelliğini ekleyin. Ekim 2020'de Analytics, Özel parametre raporlamasını Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporları ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Boyutlar için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Boyutları listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Metadata API yöntemini kullanma örneğini burada bulabilirsiniz.

Genel API Adı Segmentlerde Kullanılabilir Açıklama
customEvent:parametre_adı Evet parameter_name için etkinlik kapsamlı özel boyut
customEvent:parameter_name[event_name] Evet Ekim 2020'den önce kaydedildiyse parameter_name için etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customUser:parametre_adı Evet parameter_name için kullanıcı kapsamlı Özel Boyut

Özel Kanal Grupları

Veri API'sı, Özel Kanal Grupları hakkında raporlar oluşturabilir. Özel kanal grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için GA4'teki özel kanal grupları başlıklı makaleyi inceleyin. Özel Kanal Grupları, bir API raporu isteğinde boyutun kapsamına ve kanal grubu kimliğine göre belirtilir. Örneğin, 9432931 kimliğine sahip Oturum kapsamlı Özel Kanal için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "sessionCustomChannelGroup:9432931" ekleyin. Mülkün bu kimliğe sahip özel kanalı yoksa bu API isteği başarısız olur.

Aşağıda, Özel Kanal Grupları için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Kanal Gruplarını listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
sessionCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu oturuma yönlendiren özel kanal.
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu kullanıcıyı ilk kez edinen özel kanal.
customChannelGroup:custom_channel_id Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan özel kanal.

Metrikler

Aşağıdaki metrikler, herhangi bir mülkün dönüşüm hunisi raporlarında yer alabilir.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
activeUsers Etkin kullanıcı sayısı Sitenizi veya uygulamanızı ziyaret eden farklı kullanıcıların sayısı.
funnelStepAbandonmentRate Vazgeçme oranı Dönüşüm hunisini bu adımda terk eden kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,412 değeri, kullanıcıların% 41,2'sinin bu adımda dönüşüm hunisini terk ettiği anlamına gelir.
funnelStepAbandonments Ayrılmalar Dönüşüm hunisini bu adımda terk eden kullanıcıların mutlak sayısı.
funnelStepCompletionRate Tamamlanma oranı Dönüşüm hunisinin bu adımını tamamlayan kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,588 değeri, kullanıcıların% 58,8'inin bu dönüşüm hunisi adımını tamamladığı anlamına gelir.