API Boyutları ve Metrikleri

Bu boyutlar ve metrikler Analytics Data API dönüşüm hunisi raporlarında desteklenir.

Boyutlar

Herhangi bir mülk için dönüşüm hunisi raporlarında aşağıdaki boyutlar istenebilir. Boyut ad alanında "API Adı"nı belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Segmentlerde Kullanılabilir Açıklama
achievementId Başarı kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki başarı kimliği. "achievement_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
adFormat Reklam biçimi Evet Reklamların nasıl göründüğünü ve nerede bulunduğunu açıklar. Genel biçimler arasında "Geçiş reklamı", "Banner", "Ödüllü" ve "Yerel gelişmiş" reklam biçimleri bulunur.
adSourceName Reklam kaynağı Hayır Reklamı yayınlayan kaynak ağ. Tipik kaynaklar arasında "AdMob Ağı", "Liftoff", "Facebook Audience Network" ve "Uyumlulaştırılmış kurum reklamları" bulunur.
adUnitName Reklam birimi Hayır Bu Reklam birimini tanımlamak için seçtiğiniz ad. Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır.
appVersion Uygulama sürümü Evet Uygulamaya ait versionName (Android) veya kısa paket sürümü (iOS).
audienceId Hedef kitle kimliği Hayır Bir Kitlenin sayısal tanımlayıcısı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
audienceName Kitle adı Hayır Bir Kitlenin adı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
brandingInterest İlgi Alanları Hayır Alışveriş dönüşüm hunisinde üst sıralarda bulunan kullanıcıların ilgi alanları. Kullanıcılar birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilir. Örneğin, "Alışveriş Tutkunları", "Yaşam Tarzları ve Hobiler/Evcil Hayvanseverler" veya "Seyahat/Seyahat Tutkunları/Deniz Seyahati Tutkunları".
browser Tarayıcı Evet Web sitenizi görüntülemek için kullanılan tarayıcılar.
campaignId Kampanya Kimliği Hayır Pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
campaignName Kampanya Hayır Pazarlama kampanyasının adı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
karakter Karakter Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu karakteri. "character" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
city Şehir Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehir.
cityId Şehir kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehrin coğrafi kimliği. Kullanıcının IP adresinden elde edilir.
grup Kohort Hayır İstekteki grubun adı. Grup, ardışık herhangi bir gün grubunda web sitenizi veya uygulamanızı kullanmaya başlayan kullanıcı kümesidir. İstekte bir kohort adı belirtilmezse kohortlar, sıfır tabanlı dizinlerine göre adlandırılır: kohort_0, kohort_1 vb.
cohortNthDay Günlük kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate değerine göre gün farkı. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2020 olan bir grup seçilirse 02.03.2020 tarihi için kohortNthDay 0001 olur.
cohortNthMonth Aylık kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate değerine göre ay farkı. Ay sınırları, takvim ayı sınırlarıyla uyumludur. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi Mart 2020 olan bir grup seçilirse Nisan 2020'deki herhangi bir tarih için kohortNthMonth 0001 olur.
cohortNthWeek Haftalık kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate değerine göre hafta farkı. Hafta Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 2020-11-14 ile 2020-11-14 aralığında olan bir grup seçilirse 2020-11-15 ila 2020-11-21 aralığındaki tarihler için groupNthWeek değeri 0001 olur.
contentGroup İçerik grubu Evet Yayınlanan içerik öğeleri için geçerli bir kategori. "content_group" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentId Content ID Evet Seçilen içeriğin tanımlayıcısı. "content_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentType İçerik türü Evet Seçilen içeriğin kategorisi. "content_type" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
country Ülke Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülke.
countryId Ülke kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülkenin coğrafi kimliğidir. Kullanıcının IP adresinden elde edilir. ISO 3166-1 alfa-2 standardına göre biçimlendirilmiştir.
date (tarih) Tarih Evet Etkinliğin YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
dateHour Tarih + saat (YYYYAAGGss) Hayır YYYYAAGGSS şeklinde biçimlendirilmiş tarih ve saat değerleri.
dateHourMinute Tarih saat ve dakika Hayır YYYYAAGGSSDAA olarak biçimlendirilmiş tarih, saat ve dakika değerlerinin birleşik değerleri.
gün Gün Evet 01 ile 31 arasında iki basamaklı bir sayı olacak şekilde ayın günü.
dayOfWeek Haftanın günü Evet Haftanın günü. Haftanın ilk günü Pazar olacak şekilde [0,6] aralığındaki değerleri döndürür.
defaultChannelGrouping Varsayılan kanal gruplaması Hayır Dönüşümün varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir numaralandırma.
deviceCategory Cihaz kategorisi Evet Cihaz türü: Masaüstü, Tablet veya Cep Telefonu.
deviceModel Cihaz modeli Evet Mobil cihaz modeli (ör. iPhone 10,6).
eventName Etkinlik adı Evet Etkinliğin adı.
fileExtension Dosya uzantısı Evet İndirilen dosyanın uzantısı (ör. "pdf" veya "txt"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "file_extension" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
fileName Dosya adı Evet İndirilen dosyanın sayfa yolu (ör. "/menuler/yemek-menusu.pdf"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "file_name" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
firstSessionDate İlk oturum tarihi Evet Kullanıcının ilk oturumunun gerçekleştiği, YYYYAAGG biçiminde belirtilen tarih.
firstUserCampaignId İlk kullanıcı kampanya kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Google Ads Kampanyalarını içerir.
firstUserCampaignName İlk kullanıcı kampanyası Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının adı. Google Ads ve Manuel Kampanyaları içerir.
firstUserDefaultChannelGrouping İlk kullanıcı varsayılan kanal gruplaması Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı varsayılan kanal gruplaması. Varsayılan kanal gruplaması, temel olarak kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Kullanıcının ilk kez edinildiği Google Ads'deki Hesap adı.
firstUserGoogleAdsAdGroupId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
firstUserGoogleAdsAdGroupName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
firstUserGoogleAdsAdNetworkType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Kullanıcıyı ilk kazandıran reklamcılık ağı. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)"yı içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsCampaignType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaradır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
firstUserGoogleAdsCreativeId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
firstUserGoogleAdsCustomerId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads'deki Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz bir şekilde tanımlar.
firstUserGoogleAdsKeyword Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilere göstermek için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
firstUserGoogleAdsQuery Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Kullanıcıyı ilk kazandıran arama sorgusu.
firstUserManualAdContent İlk kullanıcı manuel reklam içeriği Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualTerm İlk kullanıcı manuel terimi Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
firstUserMedium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı Evet Kullanıcıyı web sitenize veya uygulamanıza ilk kez kazandıran aracı.
firstUserSource Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak Evet Web siteniz veya uygulamanız için kullanıcıyı ilk edinen kaynak.
firstUserSourceMedium İlk kullanıcı kaynağı/aracısı Hayır "firstUserSource" ve "firstUserMedium" boyutlarının birleşik değerleri.
firstUserSourcePlatform Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak platform Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen kaynak platform. Lütfen UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" sonucunu döndüren bu alana güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" yerine "(ayarlanmadı)" döndürülecek şekilde güncellenir.
fullPageUrl Tam sayfa URL Hayır Ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true için fullPageUrl kısmı www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
funnelStepName Adım Hayır Dönüşüm hunisi adımına atanan açıklayıcı ad. Örneğin, isteğin üçüncü dönüşüm hunisi adımında "ad = Satın alma" belirtildiğinde "3. Satın alma'yı seçin.
funnelStepNewVsContinuing Yeni-mevcut Hayır Kullanıcı, önceki dönüşüm hunisi adımında varsa dönüşüm hunisi adımlarına devam etmektedir. Aksi durumda, bu kullanıcı yenidir. Bu boyut yalnızca açık dönüşüm hunileri için anlamlıdır ve iki değer döndürür: "yeni" ve "devam ediyor".
funnelStepNextAction Dönüşüm hunisinde sonraki işlem Hayır Sonraki işlem, kullanıcının mevcut adımı tamamladıktan sonra elde ettiği ve sonraki adımı tamamlamayı da içeren bir sonraki boyut değeridir. Örneğin, istenen sonraki işlem boyutu "eventName" ise bu boyut, i'inci adım tamamlandıktan sonra bir sonraki etkinliğin adını döndürür. Bu sonraki işlem, i'inci adıma ulaşan etkinliği içermez ve i+1'inci adıma ulaşan etkinliği kapsar.
googleAdsAccountName Google Ads hesap adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
googleAdsAdGroupId Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu kimliği.
googleAdsAdGroupName Google Ads reklam grubu adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu adı.
googleAdsAdNetworkType Google Ads reklam ağı türü Hayır Dönüşümün reklamcılık ağı türü. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)"yı içeren bir numaralandırma.
googleAdsCampaignType Google Ads kampanyası türü Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyası için kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaradır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
googleAdsCreativeId Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
googleAdsCustomerId Google Ads müşteri kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz bir şekilde tanımlar.
googleAdsKeyword Google Ads anahtar kelime metni Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilere göstermek için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
googleAdsQuery Google Ads sorgusu Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan arama sorgusu.
groupId Grup kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu grubu kimliği. "group_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hostName Ana makine adı Evet Bir URL'nin alt alan ve alan adlarını içerir. Örneğin, www.example.com/iletisim.html'nin Ana Makine Adı, www.example.com'dur.
saat Saat Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği iki basamaklı saat. Bu boyut 0-23 arasında değişir ve mülkünüzün saat diliminde raporlanır.
isConversionEvent Dönüşüm etkinliği Evet Etkinlik bir dönüşümse bu dize "true" olur. Etkinlikler, toplama zamanında dönüşüm olarak işaretlenir. Bir etkinliğin dönüşüm işaretlemesindeki değişiklikler, değişikliği yaptığınız tarihten itibaren uygulanır. Google Analytics'te herhangi bir etkinliği dönüşüm olarak işaretleyebilirsiniz.Ayrıca bazı etkinlikler (ör. first_open, purchase) varsayılan olarak dönüşüm şeklinde işaretlenir. Daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/analytics/answer/9267568 adresini inceleyin.
itemAffiliation Ürün ilişkilendirmesi Hayır Tek bir öğeyle ilişkili satış ortağının (varsa iş ortağı/tedarikçi firma) adı veya kodu. "affiliation" öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemBrand Öğe markası Hayır Öğenin marka adı.
itemCategory Öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için öğe kategorisi Giyim'dir.
itemCategory2 2. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 2. öğe kategorisi Erkek'tir.
itemCategory3 3. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 3. öğe kategorisi Yaz'dır.
itemCategory4 4. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 4. öğe kategorisi Gömlekler'dir.
itemCategory5 5. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 5. öğe kategorisi Tişörtler'dir.
itemId Ürün kimliği Hayır Öğenin kimliği.
itemListId Öğe listesi kimliği Hayır Öğe listesinin kimliği.
itemListName Ürün listesi adı Hayır Öğe listesinin adı.
itemName Ürün adı Hayır Öğenin adı.
itemPromotionCreativeName Öğe promosyonu reklam öğesi adı Hayır Öğe promosyonu reklam öğesinin adı.
itemPromotionId Öğe promosyonu kimliği Hayır Öğe promosyonunun kimliği.
itemPromotionName Öğe promosyonu adı Hayır Öğe promosyonunun adı.
itemVariant Ürün varyantı Hayır Bir ürünün belirli bir çeşidi. ör. beden için XS, S, M, L; renk için Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah. "item_variant" parametresi tarafından doldurulur.
landingPage Açılış sayfası Evet Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilmiş sayfa yolu + sorgu dizesi.
language Dil Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı. Ör. İngilizce
languageCode Dil kodu Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı (ISO 639). ör. "en-us"
seviye Seviye Evet Oyuncunun oyundaki seviyesi. "level" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkClasses Bağlantı sınıfları Evet Giden bir bağlantının HTML sınıfı özelliği. Örneğin, bir kullanıcı "" bağlantısını tıklarsa bu boyut, "center" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "link_classes" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkDomain Bağlantı alanı Evet Giden bağlantının hedef alanı. Örneğin, bir kullanıcı '' bağlantısını tıklarsa bu boyut, 'youtube.com' değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "link_domain" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkId Bağlantı kimliği Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın HTML kimliği özelliği. Örneğin bir kullanıcı "" bağlantısını tıklarsa bu boyut, "socialLinks" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "link_id" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkText Bağlantı metni Evet İndirilen dosyanın bağlantı metni. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "link_text" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkUrl Bağlantı URL'si Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın tam URL'si. Örneğin, bir kullanıcı "" bağlantısını tıklarsa bu boyut, "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "link_url" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
manualAdContent Kullanım kılavuzu reklam içeriği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
manualTerm Kullanım kılavuzu terimi Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
medium Aracı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen aracı.
method Yöntem Evet Bir etkinliğin tetiklenme yöntemi. "method" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dakika Dakika Hayır Etkinliğin günlüğe kaydedildiği saatin iki basamaklı dakikası. Bu boyut 0-59 arasında değişir ve mülkünüzün saat diliminde raporlanır.
mobileDeviceBranding Cihaz markası Evet Üretici ya da marka adı (örneğin: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
mobileDeviceMarketingName Cihaz Evet Markalı cihaz adı (ör. Galaxy S10 veya P30 Pro).
mobileDeviceModel Mobil modeli Evet Mobil cihaz modeli adı (ör. iPhone X veya SM-G950F).
ay Ay Evet Etkinliğin gerçekleştiği ay; 01 ile 12 arasında iki basamaklı bir tam sayı.
newVsReturning Yeni/geri gelen Evet Yeni kullanıcıların önceki oturumu 0, geri gelen kullanıcıların ise en az 1 oturumu vardır. Bu boyut, "yeni" veya "geri gelen" olmak üzere iki değer döndürür.
nthDay N. gün Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
nthHour N. saat Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen saat sayısı. Başlangıç saati 0000'dır.
nthMinute N. dakika Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen dakika sayısı. Başlangıç dakikası 0000'dır.
nthMonth N. ay Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen ay sayısı. Başlangıç ayı 0000'dır.
nthWeek N. hafta Hayır Bir tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen hafta sayısını temsil eden sayı.
nthYear N. yıl Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen yıl sayısı. Başlangıç yılı 0000'dır.
operatingSystem İşletim sistemi Evet Uygulamanıza veya web sitenize gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemleri. Windows ve Android gibi masaüstü ve mobil işletim sistemlerini içerir.
operatingSystemVersion OS sürümü Evet Web sitenize veya uygulamanıza gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemi sürümleri. Örneğin, Android 10 sürümü 10 ve iOS 13.5.1 sürümü 13.5.1'dir.
operatingSystemWithVersion İşletim sistemi ve sürümü Evet İşletim sistemi ve sürümü. Örneğin, Android 10 veya Windows 7.
orderCoupon Sipariş kuponu Evet Sipariş düzeyindeki kuponun kodu.
giden Giden Evet Bir siteye yönlendiren bağlantı, mülkün alanının bir parçası değilse "true" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "outbound" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageLocation Sayfa konumu Evet Ziyaret edilen web sayfaları için protokol, ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true için pageLocation kısmı, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir. "page_location" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pagePath Sayfa yolu Hayır Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adı ve sorgu dizesi arasındaki URL bölümüdür. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true için pagePath kısmı /store/contact-us şeklindedir.
pagePathPlusQueryString Sayfa yolu + sorgu dizesi Evet Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adını izleyen URL bölümü. Örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true için pagePathPlusQueryString kısmı /store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
pageReferrer Sayfaya yönlendiren Evet Ana makine adı ve yol dahil olmak üzere yönlendiren tam URL. Bu yönlendiren URL, kullanıcının önceki URL'sidir ve söz konusu web sitesinin alanı veya başka alanlar olabilir. "page_referrer" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageTitle Sayfa başlığı Evet Sitenizde kullanılan web sayfası başlıkları.
percentScrolled Kaydırılan kısmın yüzdesi Evet Sayfanın kullanıcı tarafından aşağı kaydırılan bölümünün tüm sayfaya kıyasla yüzdesi (örneğin, "90"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "percent_scrolled" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
platform Platform Evet Uygulamanızın veya web sitenizin yayınlandığı platform (ör. web, iOS veya Android). Bir raporda akış türünü belirlemek için hem platform hem de flowId kullanın.
platformDeviceCategory Platform/cihaz kategorisi Evet Web sitenizin veya mobil uygulamanızın çalıştığı platform ve cihaz türü. (örnek: Android / mobil)
region Bölge Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği coğrafi bölge. Kullanıcının IP adresinden elde edilir.
screenResolution Ekran çözünürlüğü Evet Kullanıcı ekranının çözünürlüğü. Örneğin, 1920x1080.
searchTerm Arama terimi Evet Kullanıcının aradığı terim. Örneğin, kullanıcı "/some-page.html?q=some-term" adresini ziyaret ederse bu boyut "some-term" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. "search_term" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
segmentlere ayır Segment Hayır Segment, Analytics verilerinizin bir alt kümesidir. Örneğin, tüm kullanıcı grubunuz içinde belirli bir ülkedeki veya şehirdeki kullanıcılar segment oluşturabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Segment oluşturucu başlıklı makaleyi inceleyin. Segment boyutu, istekteki segmente 1 tabanlı bir önekle atanan adı döndürür (istekte ilk segmentin adı "Ücretli Trafik" ise bu segment "1" olur. "Ücretli Trafik") ekleyin. İstekte segment adları belirtilmezse segmentler 1 tabanlı adlarla (ör. "1. Segment", "2. Segment" vb.) kullanılabilir.
sessionCampaignId Oturum kampanya kimliği Hayır Bir oturumun pazarlama kampanyası kimliği. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki manuel kampanyaları ve kampanyaları içerir.
sessionCampaignName Oturum kampanyası Evet Bir oturumun pazarlama kampanyasının adı. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki manuel kampanyaları ve kampanyaları içerir.
sessionDefaultChannelGrouping Oturum için varsayılan kanal gruplaması Evet Oturumun varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracıyı temel alır. "Doğrudan", "Organik Arama", "Ücretli Sosyal", "Organik Sosyal", "E-posta", "Satış Ortakları", "Yönlendirme", "Ücretli Arama", "Video" ve "Görüntülü Reklam Ağı"nı içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsAccountName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Google Ads'de oturumla sonuçlanan hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
sessionGoogleAdsAdGroupId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Bir oturumun Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
sessionGoogleAdsAdGroupName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Bir oturumun Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
sessionGoogleAdsAdNetworkType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Oturumla sonuçlanan reklamcılık ağı. "Google Arama", "Arama Ağı iş ortakları", "Google Görüntülü Reklam Ağı", "YouTube Arama", "YouTube Videoları", "Ağlar arası", "Sosyal" ve "(evrensel kampanya)"yı içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsCampaignType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Bu oturumla sonuçlanan Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir numaradır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/google-ads/answer/2567043 adresini ziyaret edin.
sessionGoogleAdsCreativeId Oturumla ilişkili Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Web sitenizde veya uygulamanızda oturuma yönlendiren Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri, reklamları tek tek tanımlar.
sessionGoogleAdsCustomerId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Google Ads'de oturumla sonuçlanan müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz bir şekilde tanımlar.
sessionGoogleAdsKeyword Oturumla ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Oturumla sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilere göstermek için seçtiğiniz kelimeler ya da kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/google-ads/answer/6323 adresine bakın.
sessionGoogleAdsQuery Oturumla ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Oturumla sonuçlanan arama sorgusu.
sessionManualAdContent Oturum manuel reklam içeriği Evet Oturumla sonuçlanan reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualTerm Oturum manuel terimi Evet Oturumla sonuçlanan terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
sessionMedium Oturum aracısı Evet Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan aracı.
sessionSa360AdGroupName Oturumla ilgili SA360 reklam grubu adı Hayır Search Ads 360'ta bulunan ve bu oturumun gerçekleştiği Reklam Grubu adı.
sessionSa360CampaignName Oturumla ilgili SA360 kampanyası Hayır Search Ads 360'ta bulunan ve bu oturumun gerçekleştiği Kampanya adı.
sessionSa360CreativeFormat Oturumla ilgili SA360 reklam öğesi biçimi Hayır Search Ads 360'ta bu oturumla sonuçlanan reklam öğesinin türü. Örneğin, "Duyarlı arama ağı reklamı" veya "Genişletilmiş metin reklam". Daha fazla bilgi için GA4 Trafik Kaynağı Boyutları bölümünü inceleyin.
oturumSa360MotorHesapKimliği Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı kimliği Hayır SA360'ta bu oturumla sonuçlanan arama motoru hesabının kimliği.
sessionSa360EngineAccountName Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı adı Hayır SA360'ta bu oturumun gerçekleştiği arama motoru hesabının adı.
sessionSa360EngineAccountType Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı türü Hayır Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının türü. Örneğin, "google ads", "bing" veya "baidu".
sessionSa360Keyword Oturumla ilgili SA360 anahtar kelime metni Hayır Search Ads 360'ta bu oturumla sonuçlanan arama motoru anahtar kelimesi.
sessionSa360Medium Oturumla ilgili SA360 aracısı Hayır Search Ads 360'ta bu oturumla sonuçlanan arama motoru anahtar kelimesi. Örneğin, "tbm".
sessionSa360Query Oturumla ilgili SA360 sorgusu Hayır Search Ads 360'ta yapılan ve bu oturuma neden olan arama sorgusu.
sessionSa360Source Oturumla ilgili SA360 kaynağı Hayır Search Ads 360'tan bu oturuma neden olan trafiğin kaynağı. Örneğin, "example.com" veya "google".
sessionSource Oturum kaynağı Evet Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan kaynak.
sessionSourceMedium Oturum kaynağı/aracısı Hayır "sessionSource" ve "sessionMedium" boyutlarının birleşik değerleri.
sessionSourcePlatform Oturum kaynak platformu Hayır Oturum kampanyasının kaynak platformu. Lütfen UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" sonucunu döndüren bu alana güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" yerine "(ayarlanmadı)" döndürülecek şekilde güncellenir.
shippingTier Gönderim katmanı Hayır Satın alınan öğenin teslimatı için seçilmiş gönderim katmanı (ör. Kara yolu, Hava yolu, Ertesi gün). "shipping_tier" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
signedInWithUserId Kullanıcı kimliğiyle oturum açıldı Evet Kullanıcı, User-ID özelliğiyle oturum açtıysa "yes" dizesi. User-ID hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/analytics/answer/9213390 adresini ziyaret edin.
source Kaynak Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen kaynak.
sourceMedium Kaynak / aracı Hayır "Kaynak" ve "aracı" boyutlarının birleştirilmiş değerleri.
sourcePlatform Kaynak platform Hayır Dönüşüm etkinliği kampanyasının kaynak platformu. Lütfen UTM (Urchin Trafik İzleme) kullanan trafik için "Manuel" sonucunu döndüren bu alana güvenmeyin. Bu alan, yakında kullanıma sunulacak bir özellik lansmanı için "Manuel" yerine "(ayarlanmadı)" döndürülecek şekilde güncellenir.
streamId Akış Kimliği Evet Uygulamanız veya web siteniz için sayısal veri akışı tanımlayıcısı.
streamName Akış adı Evet Uygulamanızın veya web sitenizin veri akışı adı.
testDataFilterName Test verileri filtre adı Hayır Test durumundaki veri filtrelerinin adı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için https://support.google.com/analytics/answer/10108813 adresini inceleyin.
transactionId İşlem kimliği Evet E-ticaret işleminin kimliği.
unifiedPagePathScreen Sayfa yolu ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedPageScreen Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu ve sorgu dizesi (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedScreenClass Sayfa başlığı ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedScreenName Sayfa başlığı ve ekran adı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran adı (uygulama).
userAgeBracket Yaş Evet Kullanıcıların yaş grupları.
userGender Cinsiyet Evet Kullanıcının cinsiyeti.
videoProvider Video sağlayıcısı Evet Videonun kaynağı (ör. "youtube"). Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_provider" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoTitle Video başlığı Evet Videonun başlığı. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_title" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoUrl Video URL'si Evet Videonun URL'si. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "video_url" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
virtualCurrencyName Sanal para birimi adı Evet Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sanal para biriminin adı (ör. bir oyunda mücevher harcamak veya satın almak). "virtual_currency_name" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
görünür Gösteriliyor Evet İçerik görünürse "true" değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. "visible" etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hafta Hafta Evet Etkinliğin gerçekleştiği hafta; 01 ile 53 arasında iki basamaklı bir sayı. Her hafta Pazar günü başlar. 1 Ocak her zaman 1. haftada olur. Çoğu yılda yılın ilk ve son haftası 7 günden azdır. Yılın ilk ve son haftası dışındaki haftalar her zaman 7 gün içerir. 1 Ocak'ın pazar olduğu yıllarda, aynı yılın ilk haftası ve bir önceki yılın son haftası 7 gün olur.
yıl Yıl Evet Etkinliğin gerçekleştiği dört haneli yıl (ör. 2020).

Özel Boyutlar

Data API, Etkinlik ve Kullanıcı kapsamlı Özel Boyutlar hakkında raporlar oluşturabilir. Özel boyutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrikleri raporlama ve Özel kullanıcı özellikleri bölümlerine bakın. Özel boyutlar, bir API raporu isteğinde boyut parametre adına ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, etkinlik kapsamlı özel boyut için "achievement_id" parametre adına sahip rapor oluşturmak üzere bir Veri API'si isteğine "customEvent:achievement_id" parametresini ekleyin. Mülk bu etkinlik kapsamlı özel boyutu kaydetmediyse API isteği başarısız olur.

Ekim 2020'den önce etkinlik kapsamlı bir özel boyut kaydedildiyse bu boyut, etkinlik adıyla birlikte bir API isteğinde belirtilmelidir. Örneğin, etkinlik kapsamlı özel boyuta "achievement_id" parametresi ve "level_up" etkinlik adıyla birlikte "customEvent:achievement_id[level_up]" ifadesini ekleyin. Ekim 2020'de Analytics, Özel parametre raporlamasını Etkinlik kapsamlı özel boyut ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Boyutlar için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülk için tüm Özel Boyutları listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Metadata API yönteminin kullanımına ilişkin bir örneği burada bulabilirsiniz.

Genel API Adı Segmentlerde Kullanılabilir Açıklama
customEvent:parametre_adı Evet parameter_name için etkinlik kapsamlı özel boyut
customEvent:parameter_name[event_name] Evet Ekim 2020'den önce kaydedildiyse parameter_name için etkinlik kapsamlı özel boyut
customUser:parametre_adı Evet parameter_name için kullanıcı kapsamlı özel boyut

Özel Kanal Grupları

Veri API'sı, Özel Kanal Grupları ile ilgili raporlar oluşturabilir. Özel kanal grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için GA4'teki özel kanal grupları hakkındaki bu makaleyi inceleyin. Özel Kanal Grupları, bir API raporu isteğinde boyutun kapsamına ve kanal grubu kimliğine göre belirtilir. Örneğin, oturum kapsamlı özel kanal için 9432931 kimlikli bir rapor oluşturmak üzere bir Veri API'si isteğine "sessionCustomChannelGroup:9432931" ifadesini ekleyin. Mülkün bu kimliğe sahip özel kanalı yoksa bu API isteği başarısız olur.

Özel Kanal Grupları için genel söz dizimi aşağıda verilmiştir. Bir Mülk için tüm Özel Kanal Gruplarını listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
sessionCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu oturuma yönlendiren özel kanal.
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu kullanıcıyı ilk kez edinen özel kanal.
customChannelGroup:custom_channel_id Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan özel kanal.

Metrikler

Aşağıdaki metrikler, herhangi bir mülkün dönüşüm hunisi raporlarında olabilir.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
activeUsers Etkin kullanıcı sayısı Sitenizi veya uygulamanızı ziyaret eden farklı kullanıcıların sayısı.
funnelStepAbandonmentRate Vazgeçme oranı Dönüşüm hunisini bu adımda terk eden kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin 0,412 değeri, kullanıcıların% 41,2'sinin dönüşüm hunisini bu adımda terk ettiği anlamına gelir.
funnelStepAbandonments Ayrılmalar Dönüşüm hunisini bu adımda terk eden kullanıcıların mutlak sayısı.
funnelStepCompletionRate Tamamlanma oranı Dönüşüm hunisinin bu adımını tamamlayan kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,588 değeri, kullanıcıların% 58,8'inin bu dönüşüm hunisi adımını tamamladığı anlamına gelir.