API Boyutları ve Metrikleri

Bu boyutlar ve metrikler Analytics Data API dönüşüm hunisi raporlarında desteklenir.

Boyutlar

Herhangi bir mülkün dönüşüm hunisi raporlarında aşağıdaki boyutlar istenebilir. Bir Dimension kaynağının name alanında "API Adı" belirtin.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Segmentlerde Kullanılabilir Açıklama
achievementId Başarı kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki başarı kimliği. achievement_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
adFormat Reklam biçimi Evet Reklamların nasıl göründüğünü ve nerede bulunduğunu açıklar. Tipik biçimler Interstitial, Banner, Rewarded ve Native advanced şeklindedir.
adSourceName Reklam kaynağı Hayır Reklamı yayınlayan kaynak ağ. Tipik kaynaklar arasında AdMob Network, Liftoff, Facebook Audience Network ve Mediated house ads bulunur.
adUnitName Reklam birimi Hayır Bu Reklam birimini tanımlamak için seçtiğiniz ad. Reklam birimleri, kullanıcılara reklam göstermek için uygulamalarınıza yerleştirdiğiniz kapsayıcılardır.
appVersion Uygulama sürümü Evet Uygulamaya ait versionName (Android) veya kısa paket sürümü (iOS).
audienceId Hedef kitle kimliği Hayır Kitlenin sayısal tanımlayıcısı. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
audienceName Kitle adı Hayır Kitleye verilen ad. Kullanıcılar, raporun tarih aralığında ait oldukları kitlelerde raporlanır. Mevcut kullanıcı davranışı, kullanıcıların eski raporlarda hangi kitle listelerinin üyesi olduğunu etkilemez.
brandingInterest İlgi alanlarım Hayır Alışveriş dönüşüm hunisinde üst sıralarda bulunan kullanıcıların ilgi alanları. Kullanıcılar birden fazla ilgi alanı kategorisinde sayılabilir. Örneğin, Shoppers, Lifestyles & Hobbies/Pet Lovers veya Travel/Travel Buffs/Beachbound Travelers.
browser Tarayıcı Evet Web sitenizi görüntülemek için kullanılan tarayıcılar.
campaignId Kampanya Kimliği Hayır Pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
campaignName Kampanya Hayır Pazarlama kampanyasının adı. Yalnızca dönüşüm etkinlikleri için gösterilir.
karakter Karakter Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu karakteri. character etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
şehir Şehir Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehir.
cityId Şehir kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği şehrin, IP adresinden türetilen coğrafi kimliği.
grup Kohort Hayır İstekte grubun adı. Grup, web sitenizi veya uygulamanızı arka arkaya herhangi bir gün grubunda kullanmaya başlayan bir kullanıcı kümesidir. İstekte bir kohort adı belirtilmezse kohortlar sıfır tabanlı dizinlerine göre adlandırılır (ör. kohort_0, kohort_1).
cohortNthDay Günlük kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate ile göre gün farkı. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2020 olan bir grup seçilirse 02.03.2020 için kohortNthDay 0001 olur.
cohortNthMonth Aylık kohort Hayır Gruptaki kullanıcıların firstSessionDate ile göreceli ay farkı. Ay sınırları, takvim ayı sınırlarıyla uyumludur. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi Mart 2020'de olan bir grup seçilirse Nisan 2020'deki herhangi bir tarih için kohortNthMonth değeri 0001 olur.
cohortNthWeek Haftalık kohort Hayır Gruptaki kullanıcılar için firstSessionDate ile göreceli hafta farkı. Hafta Pazar günü başlar ve Cumartesi günü sona erer. Örneğin, başlangıç ve bitiş tarihi 08.11.2020 ile 14.11.2020 aralığında olan bir grup seçilirse 2020-11-15-2020-11.2020 aralığındaki tarihler için kohortNthweek 0001 olur.
contentGroup İçerik grubu Evet Yayınlanan içerik öğeleri için geçerli olan kategori. content_group etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentId Content ID Evet Seçilen içeriğin tanımlayıcısı. content_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
contentType İçerik türü Evet Seçilen içeriğin kategorisi. content_type etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
country Ülke Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülke.
countryId Ülke kimliği Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği ülkenin IP adresinden elde edilen coğrafi kimliği. ISO 3166-1 alfa-2 standardına göre biçimlendirilmiştir.
tarih Tarih Evet Etkinliğin YYYYAAGG biçimindeki tarihi.
dateHour Tarih + saat (YYYYAAGGss) Hayır YYYYAAGGSS şeklinde biçimlendirilmiş tarih ve saatin birleştirilmiş değerleri.
dateHourMinute Tarih saat ve dakika Hayır YYYYAAGGSSSS şeklinde biçimlendirilen tarih, saat ve dakika değerleri.
gün Gün Evet 01 ile 31 arasında iki basamaklı bir sayı olacak şekilde ayın günü.
dayOfWeek Haftanın günleri Evet Haftanın günü. Haftanın ilk günü Pazar olacak şekilde [0,6] aralığındaki değerleri döndürür.
defaultChannelGrouping Varsayılan kanal gruplaması Hayır Dönüşümün varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracı temel alır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
deviceCategory Cihaz kategorisi Evet Cihaz türü: Masaüstü, Tablet veya Cep Telefonu.
deviceModel Cihaz modeli Evet Mobil cihaz modeli (ör. iPhone 10,6).
eventName Etkinlik adı Evet Etkinliğin adı.
fileExtension Dosya uzantısı Evet İndirilen dosyanın uzantısı (ör. pdf veya txt). Gelişmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. file_extension etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
fileName Dosya adı Evet İndirilen dosyanın sayfa yolu (örneğin, /menus/dinner-menu.pdf). Gelişmiş Ölçüm etkinleştirilirse otomatik olarak doldurulur. file_name etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
firstSessionDate İlk oturum tarihi Evet Kullanıcının ilk oturumunun gerçekleştiği tarih ve YYYYAAGG biçiminde gösterilir.
firstUserCampaignId İlk kullanıcı kampanya kimliği Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının tanımlayıcısı. Google Ads kampanyalarını kapsar.
firstUserCampaignName İlk kullanıcı kampanyası Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı pazarlama kampanyasının adı. Google Ads kampanyalarını ve manuel kampanyaları kapsar.
firstUserDefaultChannelGrouping İlk kullanıcı varsayılan kanal gruplaması Evet Kullanıcıyı ilk kez kazandıran varsayılan kanal gruplaması. Varsayılan kanal gruplaması öncelikle kaynak ve aracı temel alır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsAccountName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Kullanıcının Google Ads'deki adı.
firstUserGoogleAdsAdGroupId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Google Ads'de kullanıcıyı ilk kez edinen Reklam Grubu Kimliği.
firstUserGoogleAdsAdGroupName Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Google Ads'de kullanıcıyı ilk kez edinen Reklam Grubu Adı.
firstUserGoogleAdsAdNetworkType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Kullanıcıyı ilk kez kazandıran reklamcılık ağı. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) içeren bir numaralandırma.
firstUserGoogleAdsCampaignType Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads kampanyasının türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir sıralamadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
firstUserGoogleAdsCreativeId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez edinen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri tek reklamları tanımlar.
firstUserGoogleAdsCustomerId Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran Google Ads Müşteri Kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
firstUserGoogleAdsKeyword Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerin karşısına çıkarmak için seçtiğiniz kelimeler veya kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
firstUserGoogleAdsQuery Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Kullanıcının ilk kazanıldığı arama sorgusu.
firstUserManualAdContent İlk kullanıcı manuel reklam içeriği Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
firstUserManualTerm İlk kullanıcı manuel terimi Evet Kullanıcının ilk kazanıldığı terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
firstUserMedium Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen aracı Evet Kullanıcıyı web siteniz veya uygulamanız için ilk kez edinen aracı.
firstUserSource Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak Evet Kullanıcıyı web sitenizin veya uygulamanızın ilk kez edinen kaynak.
firstUserSourceMedium İlk kullanıcı kaynağı/aracısı Hayır firstUserSource ve firstUserMedium boyutlarının birleşik değerleri.
firstUserSourcePlatform Kullanıcıyla ilk ilişkilendirilen kaynak platform Hayır Kullanıcıyı ilk kez kazandıran kaynak platform. Bu alanın, UTM kullanan trafik için Manual döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yaklaşan bir özellik lansmanı için Manual dönüşü (not set) olarak güncellenir.
fullPageUrl Tam sayfa URL Hayır Ziyaret edilen web sayfalarının ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi; örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true sayfasının fullPageUrl kısmı www.example.com/store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
funnelStepName Adım Hayır Dönüşüm hunisi adımına atanan açıklayıcı ad. Örneğin, istekte üçüncü dönüşüm hunisi adımında name = Purchase belirtildiğinde, dönüşüm hunisi raporu yanıtındaki bu funnelStepName boyutu için 3. Purchase oluşturulur.
funnelStepNewVsContinuing Yeni-mevcut Hayır Önceki dönüşüm hunisi adımında bulunan kullanıcılar dönüşüm hunisi adımlarına devam etmektedir. Aksi takdirde bu kullanıcı yenidir. Bu boyut yalnızca açık dönüşüm hunileri için anlamlıdır ve iki değer döndürür: new ve continuing.
funnelStepNextAction Dönüşüm hunisinde sonraki işlem Hayır Sonraki işlem, kullanıcının geçerli adımı tamamladıktan sonra elde ettiği ve sonraki adımın tamamlanması da dahil olmak üzere sonraki boyut değeridir. Örneğin, istenen sonraki işlem boyutu eventName ise bu boyut, i'inci adıma ulaştıktan sonra bir sonraki etkinliğin adını döndürür. Bu sonraki işlem, i+1'inci adıma ulaşan etkinliği kapsamaz.
googleAdsAccountName Google Ads hesap adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads'deki hesap adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
googleAdsAdGroupId Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu kimliği.
googleAdsAdGroupName Google Ads reklam grubu adı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam grubu adı.
googleAdsAdNetworkType Google Ads reklam ağı türü Hayır Dönüşümün reklamcılık ağı türü. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) içeren bir numaralandırma.
googleAdsCampaignType Google Ads kampanyası türü Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir sıralamadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
googleAdsCreativeId Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam öğesi kimlikleri tek reklamları tanımlar.
googleAdsCustomerId Google Ads müşteri kimliği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan kampanyanın Google Ads'deki müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
googleAdsKeyword Google Ads anahtar kelime metni Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerin karşısına çıkarmak için seçtiğiniz kelimeler veya kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
googleAdsQuery Google Ads sorgusu Hayır Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan arama sorgusu.
groupId Grup kimliği Evet Bir etkinliğe ait oyundaki oyuncu grubu kimliği. group_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hostName Ana makine adı Evet Bir URL'nin alt alan adını ve alan adlarını içerir. Örneğin, www.example.com/iletisim.html'nin ana makine adı www.example.com'dur.
saat Saat Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği günün iki basamaklı saati. Bu boyut 0-23 arasında değişir ve mülkünüzün saat dilimine göre raporlanır.
isConversionEvent Dönüşüm etkinliği Evet Etkinlik bir dönüşümse true dizesi. Etkinlikler, toplama zamanında dönüşüm olarak işaretlenir. Bir etkinliğin dönüşüm işaretlemesinde yapılan değişiklikler, değişikliği yaptığınız tarihten itibaren geçerli olur. Google Analytics'te herhangi bir etkinliği dönüşüm olarak işaretleyebilirsiniz ve bazı etkinlikler (ör. first_open, purchase) varsayılan olarak dönüşüm olarak işaretlenir. Daha fazla bilgi için Dönüşümler hakkında bölümüne bakın.
itemAffiliation Ürün ilişkilendirmesi Hayır Belirli bir öğeyle ilişkili satış ortağının (varsa iş ortağı/sağlayıcı) adı veya kodu. affiliation öğe parametresi tarafından doldurulur.
itemBrand Öğe markası Hayır Öğenin marka adı.
itemCategory Öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için öğe kategorisi Giyim'dir.
itemCategory2 2. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 2. öğe kategorisi Erkek'tir.
itemCategory3 3. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 3. öğe kategorisi Yaz'dır.
itemCategory4 4. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 4. öğe kategorisi Gömlekler'dir.
itemCategory5 5. öğe kategorisi Hayır Öğenin sınıflandırıldığı hiyerarşik kategori. Örneğin, Giyim/Erkek/Yaz/Gömlekler/Tişörtler için 5. öğe kategorisi Tişörtler'dir.
itemId Öğe Kimliği Hayır Öğenin kimliği.
itemListId Öğe listesi kimliği Hayır Öğe listesinin kimliği.
itemListName Ürün listesi adı Hayır Öğe listesinin adı.
itemName Öğe adı Hayır Öğenin adı.
itemPromotionCreativeName Öğe promosyonu reklam öğesi adı Hayır Öğe promosyonu reklam öğesinin adı.
itemPromotionId Öğe promosyonu kimliği Hayır Öğe promosyonunun kimliği.
itemPromotionName Öğe promosyonu adı Hayır Öğe promosyonunun adı.
itemVariant Öğe varyantı Hayır Bir ürünün belirli varyantı. Örneğin, beden için XS, S, M, L veya renk için Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah. item_variant parametresi tarafından doldurulur.
landingPage Açılış sayfası Evet Bir oturumdaki ilk sayfa görüntülemeyle ilişkilendirilmiş sayfa yolu ve sorgu dizesi.
language Dil Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı. Örneğin, İngilizce
languageCode Dil kodu Evet Kullanıcının tarayıcısının veya cihazının dil ayarı (ISO 639). örneğin, en-us
seviye Seviye Evet Oyuncunun oyundaki seviyesi. level etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkClasses Bağlantı sınıfları Evet Giden bağlantının HTML sınıfı özelliği. Örneğin, kullanıcı <a class="center" href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut, center değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_classes etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkDomain Bağlantı alanı Evet Giden bağlantının hedef alanı. Örneğin, kullanıcı <a href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut, youtube.com değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_domain etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkId Bağlantı kimliği Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın HTML kimliği özelliği. Örneğin, kullanıcı <a id="socialLinks" href="www.youtube.com"> bağlantısını tıklarsa bu boyut, socialLinks değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_id etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkText Bağlantı metni Evet İndirilen dosyanın bağlantı metni. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_text etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
linkUrl Bağlantı URL'si Evet Giden bir bağlantının veya indirilen bir dosyanın tam URL'si. Örneğin, kullanıcı <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics"> bağlantısını tıklarsa bu boyut, https://www.youtube.com/results?search_query=analytics değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. link_url etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
manualAdContent Manuel reklam içeriği Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
manualTerm Manuel terim Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
medium Aracı Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen aracı.
method Yöntem Evet Bir etkinliğin tetiklenme yöntemi. method etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
dakika Dakika Hayır Etkinliğin günlüğe kaydedildiği saatin iki basamaklı dakikası. Bu boyut 0-59 arasında değişir ve mülkünüzün saat dilimine göre raporlanır.
mobileDeviceBranding Cihaz markası Evet Üretici ya da marka adı (örneğin: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
mobileDeviceMarketingName Cihaz Evet Markalı cihazın adı (örnek: Galaxy S10 veya P30 Pro).
mobileDeviceModel Mobil modeli Evet Mobil cihazın model adı (örnek: iPhone X veya SM-G950F).
ay Ay Evet Etkinliğin gerçekleştiği ay; 01 ile 12 arasında iki basamaklı bir tam sayı.
newVsReturning Yeni/geri gelen Evet Yeni kullanıcıların 0 tane önceki oturumu, geri gelen kullanıcıların ise en az 1 tane eski oturumu var. Bu boyut iki değer döndürür: new veya returning.
nthDay N. gün Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen gün sayısı.
nthHour N. saat Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen saat sayısı. Başlangıç saati 0000'dir.
nthMinute N. dakika Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen dakika sayısı. Başlangıç dakikası 0000'dır.
nthMonth N. ay Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen ay sayısı. Başlangıç ayı 0000'dır.
nthWeek N. hafta Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen hafta sayısını temsil eden sayı.
nthYear N. yıl Hayır Tarih aralığının başlangıcından itibaren geçen yıl sayısı. Başlangıç yılı 0000'dır.
operatingSystem İşletim sistemi Evet Uygulamanıza veya web sitenize gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemleri. Windows ve Android gibi masaüstü ve mobil işletim sistemlerini içerir.
operatingSystemVersion OS sürümü Evet Web sitenize veya uygulamanıza gelen ziyaretçilerin kullandığı işletim sistemi sürümleri. Örneğin, Android 10'un sürümü 10, iOS 13.5.1'in sürümü ise 13.5.1'dir.
operatingSystemWithVersion İşletim sistemi ve sürümü Evet İşletim sistemi ve sürüm. Örneğin, Android 10 veya Windows 7.
orderCoupon Sipariş kuponu Evet Sipariş düzeyindeki kuponun kodu.
giden Giden Evet Bir siteye yönlendiren bağlantı mülkün alanının bir parçası değilse true değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. outbound etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageLocation Sayfa konumu Evet Ziyaret edilen web sayfaları için protokol, ana makine adı, sayfa yolu ve sorgu dizesi (örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pageLocation kısmı https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true) page_location etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pagePath Sayfa yolu Hayır Ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adı ile sorgu dizesi arasındaki URL bölümü, örneğin https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePath kısmı /store/contact-us.
pagePathPlusQueryString Sayfa yolu + sorgu dizesi Evet Ziyaret edilen web sayfaları için ana makine adını takip eden URL'nin bölümü; örneğin, https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true öğesinin pagePathPlusQueryString kısmı /store/contact-us?query_string=true şeklindedir.
pageReferrer Sayfaya yönlendiren Evet Ana makine adı ve yol dahil olmak üzere tam yönlendiren URL. Bu yönlendiren URL, kullanıcının önceki URL'sidir ve bu web sitesinin alanı veya başka alanlar olabilir. page_referrer etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
pageTitle Sayfa başlığı Evet Sitenizde kullanılan web sayfası başlıkları.
percentScrolled Kaydırılan kısmın yüzdesi Evet Kullanıcının sayfada aşağı doğru kaydırdığı yüzde (örneğin, 90). Gelişmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. percent_scrolled etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
platform Platform Evet Uygulamanızın veya web sitenizin yayınlandığı platform (ör. web, iOS veya Android). Raporda akışın türünü belirlemek için hem platform hem de StreamId'yi kullanın.
platformDeviceCategory Platform/cihaz kategorisi Evet Web sitenizin veya mobil uygulamanızın çalıştığı platform ve cihazın türü. (örnek: Android / mobil)
bölge Bölge Evet Kullanıcı etkinliğinin gerçekleştiği coğrafi bölge. IP adresinden türetilir.
screenResolution Ekran çözünürlüğü Evet Kullanıcı ekranının çözünürlüğü. Örneğin, 1920x1080.
searchTerm Arama terimi Evet Kullanıcının aradığı terim. Örneğin, kullanıcı /some-page.html?q=some-term adresini ziyaret ederse bu boyut some-term değerini döndürür. Geliştirilmiş Ölçüm etkinse otomatik olarak doldurulur. search_term etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
segmentlere ayır Segment Hayır Segment, Analytics verilerinizin bir alt kümesidir. Örneğin, tüm kullanıcı grubunuz içinde belirli bir ülkedeki veya şehirdeki kullanıcılar segment oluşturabilir. Daha fazla bilgi için Segment oluşturucu konusuna bakın. Segment boyutu, istekteki segmente 1 tabanlı bir önekle atanan adı döndürür (ör. istekte ilk segment Paid Traffic olarak adlandırılırsa bu segment yanıtta 1. Paid Traffic olur). İstekte segment adları belirtilmezse segmentler 1 tabanlı adlarla (ör. 1. Segment, 2. Segment vb.) adlandırılır.
sessionCampaignId Oturum kampanya kimliği Hayır Bir oturumun pazarlama kampanyası kimliği. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki manuel kampanyaları ve kampanyaları içerir.
sessionCampaignName Oturum kampanyası Evet Bir oturumun pazarlama kampanyası adı. Google Ads ve Search Ads 360 gibi entegrasyon bağlantılarındaki manuel kampanyaları ve kampanyaları içerir.
sessionDefaultChannelGrouping Oturum için varsayılan kanal gruplaması Evet Oturumun varsayılan kanal gruplaması, birincil olarak kaynak ve aracıyı temel alır. Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video ve Display içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsAccountName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads hesap adı Hayır Oturumla sonuçlanan Google Ads hesabının adı. Google Ads API'deki customer.descriptive_name parametresine karşılık gelir.
sessionGoogleAdsAdGroupId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu kimliği Hayır Bir oturum için Google Ads'deki Reklam Grubu Kimliği.
sessionGoogleAdsAdGroupName Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam grubu adı Hayır Bir oturum için Google Ads'deki Reklam Grubu Adı.
sessionGoogleAdsAdNetworkType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads reklam ağı türü Evet Oturuma yönlendiren reklamcılık ağı. Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social ve (universal campaign) içeren bir numaralandırma.
sessionGoogleAdsCampaignType Oturumla ilişkilendirilen Google Ads kampanyası türü Hayır Bu oturumla sonuçlanan Google Ads kampanyasının kampanya türü. Kampanya türleri, müşterilerin reklamlarınızı nerede göreceğini ve Google Ads'de kullanabileceğiniz ayarlar ile seçenekleri belirler. Kampanya türü şunları içeren bir sıralamadır: Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı, Alışveriş, Video, Discovery, Uygulama, Akıllı, Otel, Yerel ve Maksimum Performans. Daha fazla bilgi edinmek için Doğru kampanya türünü seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
sessionGoogleAdsCreativeId Oturumla ilişkili Google Ads reklam öğesi kimliği Hayır Web sitenizde veya uygulamanızda bir oturuma yönlendiren Google Ads reklam öğesinin kimliği. Reklam Öğesi Kimlikleri, tek reklamları tanımlar.
sessionGoogleAdsCustomerId Oturumla ilişkilendirilen Google Ads müşteri kimliği Hayır Oturumla sonuçlanan Google Ads müşteri kimliği. Google Ads'deki müşteri kimlikleri, Google Ads hesaplarını benzersiz şekilde tanımlar.
sessionGoogleAdsKeyword Oturumla ilişkilendirilen Google Ads anahtar kelime metni Hayır Oturumla sonuçlanan eşleşen anahtar kelime. Anahtar kelimeler, ürününüzü veya hizmetinizi tanımlayan ve reklamınızı doğru müşterilerin karşısına çıkarmak için seçtiğiniz kelimeler veya kelime öbekleridir. Anahtar kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Kelimeler: Tanım bölümüne bakın.
sessionGoogleAdsQuery Oturumla ilişkilendirilen Google Ads sorgusu Hayır Oturumla sonuçlanan arama sorgusu.
sessionManualAdContent Oturum manuel reklam içeriği Evet Oturumla sonuçlanan reklam içeriği. utm_content parametresi tarafından doldurulur.
sessionManualTerm Oturum manuel terimi Evet Oturumla sonuçlanan terim. utm_term parametresi tarafından doldurulur.
sessionMedium Oturum aracısı Evet Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan aracı.
sessionSa360AdGroupName Oturumla ilgili SA360 reklam grubu adı Hayır Bu oturuma neden olan Search Ads 360 Reklam Grubu adı.
sessionSa360CampaignName Oturumla ilgili SA360 kampanyası Hayır Bu oturuma neden olan Search Ads 360'taki Kampanya adı.
sessionSa360CreativeFormat Oturumla ilgili SA360 reklam öğesi biçimi Hayır Search Ads 360'ta bu oturuma neden olan reklam öğesinin türü. Örneğin, Responsive search ad veya Expanded text ad. Daha fazla bilgi edinmek için GA4 Trafik Kaynağı Boyutları başlıklı makaleyi inceleyin.
oturumSa360MotorHesabıKimliği Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı kimliği Hayır SA360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının kimliği.
sessionSa360EngineAccountName Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı adı Hayır SA360'ta bu oturuma neden olan arama motoru hesabının adı.
sessionSa360EngineAccountType Oturumla ilgili SA360 arama motoru hesabı türü Hayır Bu oturuma neden olan Search Ads 360 arama motoru hesabının türü. Örneğin, google ads, bing veya baidu.
sessionSa360Keyword Oturumla ilgili SA360 anahtar kelime metni Hayır Bu oturumla sonuçlanan Search Ads 360 arama motoru anahtar kelimesi.
sessionSa360Medium Oturumla ilgili SA360 aracısı Hayır Bu oturumla sonuçlanan Search Ads 360 arama motoru anahtar kelimesi. Örneğin, cpc.
sessionSa360Query Oturumla ilgili SA360 sorgusu Hayır Search Ads 360'ta bu oturumla sonuçlanan arama sorgusu.
sessionSa360Source Oturumla ilgili SA360 kaynağı Hayır Bu oturumla sonuçlanan Search Ads 360 trafiğinin kaynağı. Örneğin, example.com veya google.
sessionSource Oturum kaynağı Evet Web sitenizde veya uygulamanızda oturum başlatan kaynak.
sessionSourceMedium Oturum kaynağı/aracısı Hayır sessionSource ve sessionMedium boyutlarının birleşik değerleri.
sessionSourcePlatform Oturum kaynak platformu Hayır Oturum kampanyasının kaynak platformu. Bu alanın, UTM kullanan trafik için Manual döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yaklaşan bir özellik lansmanı için Manual dönüşü (not set) olarak güncellenir.
shippingTier Gönderim katmanı Hayır Satın alınan öğenin teslimatı için seçilmiş gönderim katmanı (ör. kara yolu, hava yolu, sonraki gün). shipping_tier etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
signedInWithUserId Kullanıcı kimliğiyle oturum açıldı Evet Kullanıcı, User-ID özelliğiyle oturum açtıysa yes dizesi. User-ID hakkında daha fazla bilgi edinmek için User-ID ile platformlar arası etkinliği ölçme başlıklı makaleyi inceleyin.
source Kaynak Hayır Dönüşüm etkinliğiyle ilişkilendirilen kaynak.
sourceMedium Kaynak / aracı Hayır source ve medium boyutlarının birleşik değerleri.
sourcePlatform Kaynak platform Hayır Dönüşüm etkinliği kampanyasının kaynak platformu. Bu alanın, UTM kullanan trafik için Manual döndürmesine güvenmeyin. Bu alan, yaklaşan bir özellik lansmanı için Manual dönüşü (not set) olarak güncellenir.
streamId Akış Kimliği Evet Uygulamanız veya web sitenizin sayısal veri akışı tanımlayıcısı.
streamName Akış adı Evet Uygulamanızın veya web sitenizin veri akışı adı.
testDataFilterName Test verileri filtre adı Hayır Test durumundaki veri filtrelerinin adı. Etkinlik parametre değerlerini temel alarak etkinlik verilerini rapor kapsamına eklemek veya hariç tutmak için veri filtrelerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Veri filtreleri başlıklı makaleyi inceleyin.
transactionId İşlem kimliği Evet E-ticaret işleminin kimliği.
unifiedPagePathScreen Sayfa yolu ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedPageScreen Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa yolu ve sorgu dizesi (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedScreenClass Sayfa başlığı ve ekran sınıfı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran sınıfı (uygulama).
unifiedScreenName Sayfa başlığı ve ekran adı Evet Etkinliğin günlüğe kaydedildiği sayfa başlığı (web) veya ekran adı (uygulama).
userAgeBracket Yaş Evet Kullanıcıların yaş grupları.
userGender Cinsiyet Evet Kullanıcının cinsiyeti.
videoProvider Video sağlayıcısı Evet Videonun kaynağı (ör. youtube). Gelişmiş Ölçüm etkinleştirilirse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_provider etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoTitle Video başlığı Evet Videonun başlığı. Gelişmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_title etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
videoUrl Video URL'si Evet Videonun URL'si. Gelişmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. video_url etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
virtualCurrencyName Sanal para birimi adı Evet Kullanıcının etkileşimde bulunduğu sanal para biriminin adı. Örneğin, bir oyunda değerli taş harcama veya satın alma. virtual_currency_name etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
görünür Gösteriliyor Evet İçerik görünür durumdaysa true değerini döndürür. Gelişmiş Ölçüm etkinse yerleştirilmiş videolar için otomatik olarak doldurulur. visible etkinlik parametresi tarafından doldurulur.
hafta Hafta Evet Etkinliğin gerçekleştiği hafta; 01 ile 53 arasında iki basamaklı bir sayı. Her hafta pazar günü başlar. 1 Ocak her zaman 1. haftadır. Yılın ilk ve son haftası, çoğu yıl 7 günden daha azdır. Yılın ilk ve son haftası dışındaki haftalar her zaman 7 gündür. 1 Ocak'ın Pazar günü olduğu yıllar için o yılın ilk haftası ve bir önceki yılın son haftası 7 gündür.
yıl Yıl Evet Etkinliğin dört basamaklı yılı (ör. 2020).

Özel Boyutlar

Data API, etkinlik ve kullanıcı kapsamlı özel boyutlar hakkında raporlar oluşturabilir. Özel boyutlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Etkinlik kapsamlı özel boyutlar ve metrikler raporlaması ve Özel kullanıcı özellikleri bölümlerini inceleyin. Özel boyutlar, API raporu isteğinde boyutun parametre adı ve kapsamına göre belirtilir. Örneğin, "achievement_id" parametre adına sahip Etkinlik kapsamlı Özel Boyut için rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "customEvent:achievement_id" ekleyin. Mülk bu Etkinlik kapsamlı Özel Boyutu kaydetmemişse bu API isteği başarısız olur.

Etkinlik kapsamlı bir özel boyut Ekim 2020'den önce kaydedildiyse API isteğinde etkinlik adıyla birlikte boyut belirtilmelidir. Örneğin, etkinlik kapsamlı özel boyut için "achievement_id" parametre adı ve "level_up" etkinlik adına sahip "customEvent:achievement_id\[level_up\]" ekleyin. Analytics, Ekim 2020'de Özel parametre raporlamasını Etkinlik kapsamlı özel boyutlar ve metrik raporlaması ile değiştirdi.

Aşağıda, Özel Boyutlar için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Boyutları listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz. Burada Metadata API yönteminin kullanımına dair bir örnek verilmiştir.

Genel API Adı Segmentlerde Kullanılabilir Açıklama
customEvent:parametre_adı Evet parametre_adı için Etkinlik kapsamlı Özel Boyut
customEvent:parameter_name[event_name] Evet Ekim 2020'den önce kaydedildiyse schema_name parametresi için etkinlik kapsamlı özel boyut
customUser:parametre_adı Evet parametre_adı için kullanıcı kapsamlı özel boyut

Özel Kanal Grupları

Data API, Özel Kanal Grupları hakkında raporlar oluşturabilir. Özel kanal grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için GA4'teki özel kanal grupları başlıklı makaleyi inceleyin. Özel Kanal Grupları, API raporu isteğinde boyutun kapsamı ve kanal grubu kimliğine göre belirtilir. Örneğin, 9432931 kimliğine sahip Oturum kapsamlı Özel Kanal için bir rapor oluşturmak üzere bir Data API isteğine "sessionCustomChannelGroup:9432931" ekleyin. Mülkün bu kimliğe sahip bir özel kanalı yoksa bu API isteği başarısız olur.

Aşağıda, Özel Kanal Grupları için genel söz dizimi verilmiştir. Bir Mülke ait tüm Özel Kanal Gruplarını listelemek için Metadata API yöntemini sorgulayabilirsiniz.

Genel API Adı Açıklama
sessionCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu oturumu sağlayan özel kanal.
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id Bu kullanıcıyı ilk kez edinen özel kanal.
customChannelGroup:custom_channel_id Dönüşüm etkinliğiyle sonuçlanan özel kanal.

Metrikler

Aşağıdaki metrikler, herhangi bir mülkün dönüşüm hunisi raporlarında yer alabilir.

API adı Kullanıcı Arayüzü Adı Açıklama
activeUsers Etkin kullanıcı sayısı Sitenizi veya uygulamanızı ziyaret eden farklı kullanıcıların sayısı.
funnelStepAbandonmentRate Vazgeçme oranı Dönüşüm hunisini bu adımda terk eden kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,412 değeri, kullanıcıların% 41,2'sinin bu adımda dönüşüm hunisini terk ettiği anlamına gelir.
funnelStepAbandonments Ayrılmalar Bu adımda dönüşüm hunisinden ayrılan mutlak kullanıcı sayısıdır.
funnelStepCompletionRate Tamamlanma oranı Dönüşüm hunisinin bu adımını tamamlayan kullanıcıların yüzdesi. Bu metrik, ondalık sayı biçiminde döndürülür. Örneğin, 0,588 değeri, kullanıcıların% 58,8'inin bu dönüşüm hunisi adımını tamamladığı anlamına gelir.