มิติข้อมูลและเมตริกของ API

มิติข้อมูลและเมตริกที่คุณสามารถใช้ในการค้นหาการรายงานหลักของ Data API ได้

ขนาด

สามารถขอมิติข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ ระบุ "ชื่อ API" ในช่อง name ของทรัพยากร Dimension สำหรับคอลัมน์ของมิติข้อมูลในการตอบกลับรายงาน

ชื่อ API ชื่อ UI คำอธิบาย
achievementId รหัสรางวัลพิเศษ รหัสรางวัลพิเศษในเกมสำหรับกิจกรรม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ achievement_id
adFormat รูปแบบโฆษณา อธิบายหน้าตาของโฆษณาและตำแหน่งของโฆษณา รูปแบบทั่วไป ได้แก่ Interstitial, Banner, Rewarded และ Native advanced
adSourceName แหล่งที่มาของโฆษณา เครือข่ายต้นทางที่แสดงโฆษณา แหล่งที่มาโดยทั่วไปประกอบด้วย AdMob Network, Liftoff, Facebook Audience Network และ Mediated house ads
adUnitName หน่วยโฆษณา ชื่อที่คุณเลือกเพื่ออธิบายหน่วยโฆษณานี้ หน่วยโฆษณาคือคอนเทนเนอร์ที่นำไปวางในแอปเพื่อแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้
appVersion เวอร์ชันของแอป versionName (Android) หรือเวอร์ชัน Bundle (iOS) แบบย่อของแอป
audienceName ชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชื่อที่กําหนดของกลุ่มเป้าหมาย ระบบจะรายงานผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายที่ตนเป็นสมาชิกในช่วงวันที่ของรายงาน พฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันจะไม่มีผลกับการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาในรายงาน
audienceResourceName ชื่อทรัพยากรกลุ่มเป้าหมาย ชื่อทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมายนี้ ชื่อทรัพยากรมีทั้งคอลเล็กชันและตัวระบุทรัพยากรเพื่อระบุทรัพยากรโดยไม่ซ้ำกัน หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ชื่อทรัพยากร
brandingInterest ความสนใจ ความสนใจที่แสดงโดยผู้ใช้ซึ่งอยู่ในช่วงต้นของกระบวนการช็อปปิ้ง ระบบจะนับผู้ใช้ในหมวดหมู่ความสนใจหลายหมวดหมู่ได้ เช่น Shoppers, Lifestyles & Hobbies/Pet Lovers หรือ Travel/Travel Buffs/Beachbound Travelers
browser เบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์ที่ใช้ดูเว็บไซต์
campaignId รหัสแคมเปญ ตัวระบุของแคมเปญการตลาด นําเสนอสําหรับเหตุการณ์ Conversion เท่านั้น ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กำหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
campaignName แคมเปญ ชื่อแคมเปญการตลาด นําเสนอสําหรับเหตุการณ์ Conversion เท่านั้น ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กำหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
character อักขระ ตัวละครของผู้เล่นในเกมสําหรับเหตุการณ์ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ character
city เมือง เมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้
cityId รหัสเมือง รหัสทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งดูจากที่อยู่ IP
cohort กลุ่มประชากรตามรุ่น ชื่อกลุ่มประชากรตามรุ่นในคำขอ กลุ่มประชากรตามรุ่นคือกลุ่มผู้ใช้ที่เริ่มใช้เว็บไซต์หรือแอปในกลุ่มวันที่ต่อเนื่องกัน หากไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มประชากรตามรุ่นในคำขอ ระบบจะตั้งชื่อกลุ่มประชากรตามรุ่นตามดัชนีที่อิงตาม 0 เช่น กลุ่มประชากรตามรุ่น_0, กลุ่มประชากรตามรุ่น_1 เป็นต้น
cohortNthDay กลุ่มประชากรตามรุ่นรายวัน การชดเชยวันที่สัมพันธ์กับ firstSessionDate สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่น เช่น หากเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นโดยมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเป็น 01-03-2020 วันที่ 02-03-2020 กลุ่มประชากรตามรุ่น NthDay จะเป็น 0001
cohortNthMonth กลุ่มประชากรตามรุ่นรายเดือน ค่าชดเชยเดือนที่สัมพันธ์กับ firstSessionDate สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่น ขอบเขตเดือนสอดคล้องกับขอบเขตเดือนตามปฏิทิน เช่น หากเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นโดยมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2020 วันที่ใดก็ตามในเดือนเมษายน 2020 กลุ่มประชากรตามรุ่น NthMonth จะเป็น 0001
cohortNthWeek กลุ่มประชากรตามรุ่นรายสัปดาห์ ค่าออฟเซ็ตของสัปดาห์ที่สัมพันธ์กับ firstSessionDate สำหรับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่น สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์และสิ้นสุดในวันเสาร์ ตัวอย่างเช่น หากเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นโดยมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดอยู่ในช่วง 08-11-2020 ถึง 14-11-2020 วันที่ที่อยู่ในช่วง 2020-11-15 ถึง 2020-11-2020 กลุ่มประชากรตามรุ่น NthWeek จะเป็น 0001
contentGroup กลุ่มเนื้อหา หมวดหมู่ที่ใช้กับรายการเนื้อหาที่เผยแพร่ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ content_group
contentId Content ID ตัวระบุของเนื้อหาที่เลือก ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ content_id
contentType ประเภทเนื้อหา หมวดหมู่ของเนื้อหาที่เลือก ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ content_type
continent ทวีป ทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น Americas หรือ Asia
continentId รหัสทวีป รหัสทางภูมิศาสตร์ของทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ โดยดูจากที่อยู่ IP
country ประเทศ ประเทศที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้
countryId รหัสประเทศ รหัสทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งดูจากที่อยู่ IP จัดรูปแบบตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2
currencyCode สกุลเงิน รหัสสกุลเงินท้องถิ่น (ตามมาตรฐาน ISO 4217) ของเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ เช่น USD หรือ GBP มีการระบุสกุลเงินในการติดแท็กโดยพารามิเตอร์ currency ธุรกิจที่ทำธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินมากกว่า 1 สกุลเงินสามารถระบุรหัสสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อส่งเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซไปยัง Analytics และมิติข้อมูลนี้จะแสดงสกุลเงินเหล่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลอ้างอิงสกุลเงิน
date วันที่ วันที่เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบ ปปปปดดวว
dateHour วันที่ + ชั่วโมง (YYYYMMDDHH) ค่ารวมของวันที่และชั่วโมงในรูปแบบ YYYYMMDDHH
dateHourMinute วันที่ ชั่วโมงและนาที ค่ารวมของวันที่ ชั่วโมง และนาทีจะอยู่ในรูปแบบ ปปปปดดววHHMM
day วัน วันที่ของเดือนนั้น ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลัก ตั้งแต่ 01 ถึง 31
dayOfWeek วันในสัปดาห์ วันจำนวนเต็มของสัปดาห์ และแสดงค่าในช่วง [0,6] โดยมีวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์
dayOfWeekName ชื่อวันในสัปดาห์ วันของสัปดาห์เป็นภาษาอังกฤษ มิติข้อมูลนี้มีค่าเป็นวันอาทิตย์ วันจันทร์ ฯลฯ
defaultChannelGroup Channel Group เริ่มต้น Channel Group เริ่มต้นของ Conversion จะยึดตามแหล่งที่มาและสื่อเป็นหลัก การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video และ Display
deviceCategory หมวดหมู่ของอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือมือถือ
deviceModel รุ่นของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น iPhone 10,6)
eventName ชื่อเหตุการณ์ ชื่อเหตุการณ์
fileExtension นามสกุลไฟล์ นามสกุลของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เช่น pdf หรือ txt) ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ file_extension
fileName ชื่อไฟล์ เส้นทางหน้าเว็บของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เช่น /menus/dinner-menu.pdf) ระบบจะป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ file_name
firstSessionDate วันที่เกิดเซสชันแรก วันที่เกิดเซสชันแรกของผู้ใช้ โดยอยู่ในรูปแบบ ปปปปดดวว
firstUserCampaignId รหัสแคมเปญของผู้ใช้ครั้งแรก ตัวระบุของแคมเปญการตลาดที่ได้ผู้ใช้ก่อน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กำหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
firstUserCampaignName แคมเปญของผู้ใช้ครั้งแรก ชื่อแคมเปญการตลาดที่ได้ผู้ใช้ก่อน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กำหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
firstUserDefaultChannelGroup Channel Group เริ่มต้นของผู้ใช้ครั้งแรก Channel Group เริ่มต้นที่ได้ผู้ใช้ก่อน Channel Group เริ่มต้นจะอิงตามแหล่งที่มาและสื่อเป็นหลัก การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video และ Display
firstUserGoogleAdsAccountName ชื่อบัญชี Google Ads ของผู้ใช้คนแรก ชื่อบัญชีจาก Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserGoogleAdsAdGroupId รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้คนแรก รหัสกลุ่มโฆษณาใน Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserGoogleAdsAdGroupName ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้รายแรก ชื่อกลุ่มโฆษณาใน Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserGoogleAdsAdNetworkType ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้รายแรก เครือข่ายโฆษณาที่ได้ผู้ใช้ก่อน การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social และ (universal campaign)
firstUserGoogleAdsCampaignId รหัสแคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้รายแรก ตัวระบุของแคมเปญการตลาด Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserGoogleAdsCampaignName แคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้รายแรก ชื่อแคมเปญการตลาดของ Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserGoogleAdsCampaignType ประเภทแคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้คนแรก ประเภทแคมเปญ Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน ประเภทแคมเปญเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณ รวมถึงตัวเลือกและการตั้งค่าที่คุณจะใช้ได้ใน Google Ads ประเภทแคมเปญเป็นการแจกแจงที่ประกอบด้วย Search, Display, Shopping, วิดีโอ, Demand Gen, App, Smart, Hotel, Local และ Performance Max ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลือกประเภทแคมเปญที่ถูกต้อง
firstUserGoogleAdsCreativeId รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้คนแรก รหัสของครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน รหัสครีเอทีฟโฆษณาจะระบุโฆษณาเดี่ยว
firstUserGoogleAdsCustomerId รหัสลูกค้า Google Ads ของผู้ใช้คนแรก รหัสลูกค้าจาก Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน รหัสลูกค้าใน Google Ads มีไว้เพื่อระบุบัญชี Google Ads โดยไม่ซ้ำกัน
firstUserGoogleAdsKeyword ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads ของผู้ใช้คนแรก ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads ของผู้ใช้คนแรก
firstUserGoogleAdsQuery การค้นหาใน Google Ads ของผู้ใช้คนแรก คําค้นหาที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserManualAdContent เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเองของผู้ใช้ครั้งแรก เนื้อหาโฆษณาที่ได้ผู้ใช้ก่อน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_content
firstUserManualTerm คำที่กำหนดเองของผู้ใช้ครั้งแรก คําที่ได้ผู้ใช้ก่อน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_term
firstUserMedium สื่อของผู้ใช้คนแรก สื่อที่ได้ผู้ใช้มายังเว็บไซต์หรือแอปก่อน
firstUserSource แหล่งที่มาของผู้ใช้คนแรก แหล่งที่มาที่ได้ผู้ใช้มายังเว็บไซต์หรือแอปก่อน
firstUserSourceMedium แหล่งที่มา/สื่อของผู้ใช้ครั้งแรก ค่ารวมของมิติข้อมูล firstUserSource และ firstUserMedium
firstUserSourcePlatform แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของผู้ใช้รายแรก แพลตฟอร์มแหล่งที่มาที่ได้ผู้ใช้ก่อน โปรดอย่าพึ่งพาฟิลด์นี้ที่ส่งกลับ Manual สำหรับการรับส่งข้อมูลที่ใช้ UTM เนื่องจากช่องนี้จะอัปเดตจากการแสดงผล Manual เป็นการแสดงผล (not set) สำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่กำลังจะมีขึ้น
fullPageUrl URL แบบเต็ม ชื่อโฮสต์ เส้นทางหน้าเว็บ และสตริงข้อความค้นหาสำหรับหน้าเว็บที่เข้าชม ตัวอย่างเช่น ส่วน fullPageUrl ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ www.example.com/store/contact-us?query_string=true
googleAdsAccountName ชื่อบัญชี Google Ads ชื่อบัญชีจาก Google Ads สําหรับแคมเปญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ Conversion สอดคล้องกับ customer.descriptive_name ใน Google Ads API
googleAdsAdGroupId รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads รหัสกลุ่มโฆษณาซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
googleAdsAdGroupName ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ชื่อกลุ่มโฆษณาซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
googleAdsAdNetworkType ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads ประเภทเครือข่ายโฆษณาของ Conversion การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social และ (universal campaign)
googleAdsCampaignId รหัสแคมเปญ Google Ads รหัสของแคมเปญ Google Ads ที่มีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
googleAdsCampaignName แคมเปญ Google Ads ชื่อแคมเปญ Google Ads ที่มีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
googleAdsCampaignType ประเภทแคมเปญ Google Ads ประเภทแคมเปญ Google Ads ที่มีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion ประเภทแคมเปญเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณ รวมถึงตัวเลือกและการตั้งค่าที่คุณจะใช้ได้ใน Google Ads ประเภทแคมเปญเป็นการแจกแจงที่ประกอบด้วย Search, Display, Shopping, วิดีโอ, Demand Gen, App, Smart, Hotel, Local และ Performance Max ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลือกประเภทแคมเปญที่ถูกต้อง
googleAdsCreativeId รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads รหัสของครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ที่มีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion รหัสครีเอทีฟโฆษณาจะระบุโฆษณาเดี่ยว
googleAdsCustomerId รหัสลูกค้า Google Ads รหัสลูกค้าจาก Google Ads สําหรับแคมเปญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ Conversion รหัสลูกค้าใน Google Ads มีไว้เพื่อระบุบัญชี Google Ads โดยไม่ซ้ำกัน
googleAdsKeyword ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads คีย์เวิร์ดที่ตรงกันที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion คีย์เวิร์ดคือคำหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งคุณเลือกเพื่อให้โฆษณาแสดงต่อลูกค้าที่เหมาะสม หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด โปรดดูคีย์เวิร์ด: คำจำกัดความ
googleAdsQuery คําค้นหา Google Ads คําค้นหาที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion
groupId รหัสกลุ่ม รหัสกลุ่มผู้เล่นในเกมสําหรับเหตุการณ์ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ group_id
hostName ชื่อโฮสต์ รวมโดเมนย่อยและชื่อโดเมนของ URL ตัวอย่างเช่น ชื่อโฮสต์ของ www.example.com/contact.html คือ www.example.com
hour ชั่วโมง ชั่วโมงแบบ 2 หลักของวันที่บันทึกเหตุการณ์ มิติข้อมูลนี้อยู่ในช่วง 0-23 และมีการรายงานตามเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้
isConversionEvent เป็นเหตุการณ์ Conversion สตริง true หากเหตุการณ์เป็น Conversion เหตุการณ์จะทําเครื่องหมายเป็น Conversion ณ เวลารวบรวมข้อมูล การเปลี่ยนแปลงการทําเครื่องหมาย Conversion ของเหตุการณ์จะมีผลตั้งแต่นี้ไป คุณสามารถทําเครื่องหมายเหตุการณ์ใดก็ได้เป็น Conversion ใน Google Analytics และเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น first_open, purchase) จะทําเครื่องหมายเป็น Conversion โดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเกี่ยวกับ Conversion
isoWeek สัปดาห์ ISO ของปี หมายเลขสัปดาห์ ISO ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นในวันจันทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 01, 02 และ 53
isoYear ปี ISO ปี ISO ของเหตุการณ์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 2022 และ 2023
isoYearIsoWeek สัปดาห์ ISO ของปี ISO ค่ารวมของ ISOWeek และ ISOYear ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 201652 และ 201701
itemAffiliation แอฟฟิลิเอตของสินค้า ชื่อหรือรหัสของแอฟฟิลิเอต (พาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการ ถ้ามี) ที่เชื่อมโยงกับแต่ละรายการ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์รายการ affiliation
itemBrand แบรนด์ของสินค้า ชื่อแบรนด์ของสินค้า
itemCategory หมวดหมู่รายการ หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด/ เครื่องแต่งกายคือหมวดหมู่รายการ
itemCategory2 หมวดหมู่รายการ 2 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด ผู้ชายคือหมวดหมู่รายการ 2
itemCategory3 หมวดหมู่รายการ 3 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด ฤดูร้อนคือหมวดหมู่รายการ 3
itemCategory4 หมวดหมู่รายการ 4 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตคือหมวดหมู่รายการ 4
itemCategory5 หมวดหมู่รายการ 5 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เสื้อยืดคือหมวดหมู่รายการ 5
itemId รหัสสินค้า รหัสของสินค้า
itemListId รหัสชุดรายการ รหัสของชุดรายการ
itemListName ชื่อชุดรายการ ชื่อรายการสินค้า
itemListPosition ตำแหน่งรายการสินค้า ตําแหน่งของสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ในรายการ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นในการติดแท็กโดยพารามิเตอร์ index ในอาร์เรย์รายการ
itemLocationID รหัสสถานที่ตั้งสินค้า สถานที่ตั้งจริงที่เชื่อมโยงกับสินค้า (เช่น สถานที่ตั้งกิจการที่มีหน้าร้านจริง) เราขอแนะนำให้ใช้รหัส Google Place ที่ตรงกับรายการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รหัสสถานที่ตั้งที่กำหนดเองได้อีกด้วย ช่องนี้สร้างขึ้นในการติดแท็กโดยพารามิเตอร์ location_id ในอาร์เรย์ items
itemName ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้า
itemPromotionCreativeName ชื่อครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันของสินค้า ชื่อของครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันของสินค้า
itemPromotionCreativeSlot ช่องครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันสินค้า ชื่อของสล็อตครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันที่เชื่อมโยงกับรายการ มิติข้อมูลนี้ระบุได้ในการติดแท็กด้วยพารามิเตอร์ creative_slot ที่ระดับเหตุการณ์หรือระดับรายการ หากระบุพารามิเตอร์ทั้งที่ระดับเหตุการณ์และระดับสินค้า ระบบจะใช้พารามิเตอร์ระดับสินค้า
itemPromotionId รหัสโปรโมชันของสินค้า รหัสของโปรโมชันของสินค้า
itemPromotionName ชื่อโปรโมชันของรายการ ชื่อของโปรโมชันของสินค้า
itemVariant รายละเอียดปลีกย่อยของสินค้า รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด XS, S, M, L หรือแดง น้ำเงิน เขียว ดำสำหรับสี ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ item_variant
landingPage หน้า Landing Page เส้นทางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับการดูหน้าเว็บครั้งแรกในเซสชัน
landingPagePlusQueryString หน้า Landing Page + สตริงการค้นหา เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหาที่เชื่อมโยงกับการดูหน้าเว็บครั้งแรกในเซสชัน
language ภาษา การตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ
languageCode รหัสภาษา การตั้งค่าภาษา (ISO 639) ของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น en-us
level ระดับ ระดับของผู้เล่นในเกม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ level
linkClasses ระดับของลิงก์ แอตทริบิวต์คลาส HTML สำหรับลิงก์ขาออก เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ <a class="center" href="www.youtube.com"> มิติข้อมูลนี้จะแสดง center ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ link_classes
linkDomain โดเมนของลิงก์ โดเมนปลายทางของลิงก์ขาออก เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ <a href="www.youtube.com"> มิติข้อมูลนี้จะแสดง youtube.com ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ link_domain
linkId รหัสลิงก์ แอตทริบิวต์รหัส HTML สำหรับลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ <a id="socialLinks" href="www.youtube.com"> มิติข้อมูลนี้จะแสดง socialLinks ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ link_id
linkText ข้อความลิงก์ ข้อความลิงก์ของไฟล์ดาวน์โหลด ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ link_text
linkUrl URL ของลิงก์ URL แบบเต็มของลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics"> มิติข้อมูลนี้จะแสดง https://www.youtube.com/results?search_query=analytics ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ link_url
manualAdContent เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเอง เนื้อหาโฆษณาซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_content
manualTerm คำที่กำหนดเอง คําที่มีแหล่งที่มาจากเหตุการณ์ Conversion ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_term
medium สื่อ สื่อซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
method วิธีการ วิธีการเรียกเหตุการณ์ให้แสดง ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ method
minute นาที นาทีแบบ 2 หลักของชั่วโมงที่บันทึกเหตุการณ์ มิติข้อมูลนี้อยู่ในช่วง 0-59 และรายงานตามเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้
mobileDeviceBranding แบรนด์อุปกรณ์ ชื่อผู้ผลิตหรือแบรนด์ (เช่น Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile)
mobileDeviceMarketingName อุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ที่มีแบรนด์ (เช่น Galaxy S10 หรือ P30 Pro)
mobileDeviceModel รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชื่อรุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น iPhone X หรือ SM-G950F)
month เดือน เดือนของเหตุการณ์ เป็นจํานวนเต็ม 2 หลักตั้งแต่ 01 ถึง 12
newVsReturning ลูกค้าใหม่ / ที่กลับมา ผู้ใช้ใหม่มีเซสชันก่อนหน้า 0 เซสชัน และผู้ใช้ที่กลับมามีเซสชันก่อนหน้า 1 เซสชันขึ้นไป มิติข้อมูลนี้แสดงค่า 2 ค่า ได้แก่ new หรือ returning
nthDay วันที่ N จำนวนวันนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่
nthHour ชั่วโมงที่ Nth จำนวนชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ ชั่วโมงเริ่มต้นคือ 0000
nthMinute นาทีที่ N จำนวนนาทีนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ นาทีเริ่มต้นคือ 0000
nthMonth เดือนที่ Nth จํานวนเดือนนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ เดือนเริ่มต้นคือ 0000
nthWeek สัปดาห์ที่ Nth ตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนสัปดาห์นับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่
nthYear ปีที่ Nth จำนวนปีนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ ปีเริ่มต้นคือ 0000
operatingSystem ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมแอปหรือเว็บไซต์ของคุณใช้ มีระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Windows และ Android
operatingSystemVersion เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปใช้ เช่น เวอร์ชัน Android 10 คือ 10 และเวอร์ชัน iOS 13.5.1 คือ 13.5.1
operatingSystemWithVersion ระบบปฏิบัติการที่มีเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน เช่น Android 10 หรือ Windows 7
orderCoupon คูปองในคำสั่งซื้อ รหัสสำหรับคูปองระดับการสั่งซื้อ
outbound ขาออก แสดงผล true หากลิงก์นำไปยังเว็บไซต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนของพร็อพเพอร์ตี้ ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ outbound
pageLocation ตำแหน่งหน้าเว็บ โปรโตคอล ชื่อโฮสต์ เส้นทางหน้าเว็บ และสตริงข้อความค้นหาสำหรับหน้าเว็บที่เข้าชม ตัวอย่างเช่น ส่วน pageLocation ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ page_location
pagePath เส้นทางหน้าเว็บ ส่วนของ URL ระหว่างชื่อโฮสต์และสตริงการค้นหาสำหรับหน้าเว็บที่เข้าชม เช่น ส่วน pagePath ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ /store/contact-us
pagePathPlusQueryString เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหา ส่วนของ URL ที่อยู่หลังชื่อโฮสต์สำหรับหน้าเว็บที่เข้าชม ตัวอย่างเช่น ส่วน pagePathPlusQueryString ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ /store/contact-us?query_string=true
pageReferrer URL ที่มาของหน้าเว็บ URL อ้างอิงแบบเต็ม รวมถึงชื่อโฮสต์และเส้นทาง URL อ้างอิงนี้คือ URL ก่อนหน้าของผู้ใช้และอาจเป็นโดเมนของเว็บไซต์นี้หรือโดเมนอื่นๆ ก็ได้ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ page_referrer
pageTitle ชื่อหน้า ชื่อหน้าเว็บที่ใช้ในเว็บไซต์
percentScrolled เปอร์เซ็นต์ที่เลื่อนผ่านไปแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้เลื่อนหน้าเว็บลง (เช่น 90) ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ percent_scrolled
platform แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มที่แอปหรือเว็บไซต์ทำงาน เช่น เว็บ, iOS หรือ Android หากต้องการระบุประเภทของสตรีมในรายงาน ให้ใช้ทั้งแพลตฟอร์มและ StreamId
platformDeviceCategory แพลตฟอร์ม/หมวดหมู่อุปกรณ์ แพลตฟอร์มและประเภทอุปกรณ์ที่เว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำงาน (เช่น Android / อุปกรณ์เคลื่อนที่)
region ภูมิภาค พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ โดยพิจารณาตามที่อยู่ IP ของผู้ใช้เหล่านั้น
screenResolution ความละเอียดของหน้าจอ ความละเอียดหน้าจอของจอภาพผู้ใช้ เช่น 1920x1080
searchTerm ข้อความค้นหา คําที่ผู้ใช้ค้นหา เช่น หากผู้ใช้เข้าชม /some-page.html?q=some-term มิติข้อมูลนี้จะแสดง some-term ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ search_term
sessionCampaignId รหัสแคมเปญของเซสชัน รหัสแคมเปญการตลาดสำหรับเซสชัน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กำหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
sessionCampaignName แคมเปญเซสชัน ชื่อแคมเปญการตลาดสําหรับเซสชัน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กำหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
sessionDefaultChannelGroup Channel Group เริ่มต้นของเซสชัน Channel Group เริ่มต้นของเซสชันจะอิงตามแหล่งที่มาและสื่อเป็นหลัก การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Direct, Organic Search, Paid Social, Organic Social, Email, Affiliates, Referral, Paid Search, Video และ Display
sessionGoogleAdsAccountName ชื่อบัญชี Google Ads ของเซสชัน ชื่อบัญชีจาก Google Ads ที่ทําให้เกิดเซสชัน สอดคล้องกับ customer.descriptive_name ใน Google Ads API
sessionGoogleAdsAdGroupId รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads ของเซสชัน รหัสกลุ่มโฆษณาใน Google Ads สําหรับเซสชัน
sessionGoogleAdsAdGroupName ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ของเซสชัน ชื่อกลุ่มโฆษณาใน Google Ads สําหรับเซสชัน
sessionGoogleAdsAdNetworkType ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads ของเซสชัน เครือข่ายโฆษณาที่นำไปสู่เซสชัน การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Google search, Search partners, Google Display Network, Youtube Search, Youtube Videos, Cross-network, Social และ (universal campaign)
sessionGoogleAdsCampaignId รหัสแคมเปญ Google Ads ของเซสชัน รหัสแคมเปญ Google Ads ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
sessionGoogleAdsCampaignName แคมเปญ Google Ads ของเซสชัน ชื่อแคมเปญ Google Ads ที่นำไปสู่เซสชันนี้
sessionGoogleAdsCampaignType ประเภทแคมเปญ Google Ads ของเซสชัน ประเภทแคมเปญของแคมเปญ Google Ads ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้ ประเภทแคมเปญเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณ รวมถึงตัวเลือกและการตั้งค่าที่คุณจะใช้ได้ใน Google Ads ประเภทแคมเปญเป็นการแจกแจงที่ประกอบด้วย Search, Display, Shopping, วิดีโอ, Demand Gen, App, Smart, Hotel, Local และ Performance Max ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลือกประเภทแคมเปญที่ถูกต้อง
sessionGoogleAdsCreativeId รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ของเซสชัน รหัสของครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ที่นําไปสู่เซสชันในเว็บไซต์หรือแอป รหัสครีเอทีฟโฆษณาจะระบุโฆษณาแต่ละรายการ
sessionGoogleAdsCustomerId รหัสลูกค้า Google Ads ของเซสชัน รหัสลูกค้าจาก Google Ads ที่นําไปสู่เซสชัน รหัสลูกค้าใน Google Ads มีไว้เพื่อระบุบัญชี Google Ads โดยไม่ซ้ำกัน
sessionGoogleAdsKeyword ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads ของเซสชัน คีย์เวิร์ดที่ตรงกันที่นําไปสู่เซสชัน คีย์เวิร์ดคือคำหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งคุณเลือกเพื่อให้โฆษณาแสดงต่อลูกค้าที่เหมาะสม หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด โปรดดูคีย์เวิร์ด: คำจำกัดความ
sessionGoogleAdsQuery คําค้นหา Google Ads ของเซสชัน คําค้นหาที่ทําให้เกิดเซสชัน
sessionManualAdContent เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเองในเซสชัน เนื้อหาโฆษณาที่ทําให้เกิดเซสชัน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_content
sessionManualTerm คำที่กำหนดเองในเซสชัน คําที่ทําให้เกิดเซสชัน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_term
sessionMedium สื่อของเซสชัน สื่อที่เริ่มเซสชันในเว็บไซต์หรือแอป
sessionSa360AdGroupName ชื่อกลุ่มโฆษณาของเซสชัน SA360 ชื่อกลุ่มโฆษณาจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360CampaignId รหัสแคมเปญใน SA360 ของเซสชัน รหัสแคมเปญจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360CampaignName แคมเปญของเซสชัน SA360 ชื่อแคมเปญจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360CreativeFormat รูปแบบโฆษณาของเซสชัน SA360 ประเภทของครีเอทีฟโฆษณาใน Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้ เช่น Responsive search ad หรือ Expanded text ad ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม GA4
sessionSa360EngineAccountId รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360 รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาใน SA360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360EngineAccountName ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360 ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหาใน SA360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360EngineAccountType ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360 ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาใน Search Ads 360 ที่ทำให้เกิดเซสชันนี้ เช่น google ads, bing หรือ baidu
sessionSa360Keyword ข้อความคีย์เวิร์ดของเซสชัน SA360 คีย์เวิร์ดของเครื่องมือค้นหาจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360Medium สื่อของเซสชัน SA360 คีย์เวิร์ดของเครื่องมือค้นหาจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้ เช่น cpc
sessionSa360Query การค้นหาของเซสชัน SA360 คําค้นหาจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้
sessionSa360Source แหล่งที่มาของเซสชัน SA360 แหล่งที่มาของการเข้าชมจาก Search Ads 360 ที่นําไปสู่เซสชันนี้ เช่น example.com หรือ google
sessionSource แหล่งที่มาของเซสชัน แหล่งที่มาที่เริ่มเซสชันในเว็บไซต์หรือแอป
sessionSourceMedium แหล่งที่มา/สื่อของเซสชัน ค่ารวมของมิติข้อมูล sessionSource และ sessionMedium
sessionSourcePlatform แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของเซสชัน แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของแคมเปญของเซสชัน โปรดอย่าพึ่งพาฟิลด์นี้ที่ส่งกลับ Manual สำหรับการรับส่งข้อมูลที่ใช้ UTM เนื่องจากช่องนี้จะอัปเดตจากการแสดงผล Manual เป็นการแสดงผล (not set) สำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่กำลังจะมีขึ้น
shippingTier ระดับการจัดส่ง ระดับการจัดส่ง (เช่น ทางบก ทางอากาศ วันถัดไป) ที่เลือกให้กับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ shipping_tier
signedInWithUserId ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผู้ใช้ สตริง yes หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยฟีเจอร์ User-ID ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ User-ID ได้ที่วัดผลกิจกรรมในแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วย User-ID
source แหล่งที่มา แหล่งที่มาซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
sourceMedium แหล่งที่มา/สื่อ ค่ารวมของมิติข้อมูล source และ medium
sourcePlatform แพลตฟอร์มแหล่งที่มา แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของเหตุการณ์ Conversions campaign. Please do not depend on this field returningด้วยตนเองfor traffic that uses UTMs; this field will update from returningด้วยตนเองto returning(not set)" สำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
streamId รหัสสตรีม ตัวระบุสตรีมข้อมูลที่เป็นตัวเลขสำหรับแอปหรือเว็บไซต์
streamName ชื่อสตรีม ชื่อสตรีมข้อมูลสําหรับแอปหรือเว็บไซต์
testDataFilterId รหัสตัวกรองข้อมูลทดสอบ ตัวระบุที่เป็นตัวเลขของตัวกรองข้อมูลในสถานะทดสอบ คุณใช้ตัวกรองข้อมูลเพื่อรวมหรือยกเว้นข้อมูลเหตุการณ์จากรายงานตามค่าพารามิเตอร์เหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตัวกรองข้อมูล
testDataFilterName ชื่อตัวกรองข้อมูลทดสอบ ชื่อของตัวกรองข้อมูลในสถานะการทดสอบ คุณใช้ตัวกรองข้อมูลเพื่อรวมหรือยกเว้นข้อมูลเหตุการณ์จากรายงานตามค่าพารามิเตอร์เหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในตัวกรองข้อมูล
transactionId รหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ
unifiedPagePathScreen เส้นทางหน้าเว็บและคลาสหน้าจอ เส้นทางหน้าเว็บ (เว็บ) หรือคลาสหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
unifiedPageScreen เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหาและระดับของหน้าจอ เส้นทางหน้าเว็บและสตริงการค้นหา (เว็บ) หรือคลาสหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
unifiedScreenClass ชื่อหน้าเว็บและคลาสหน้าจอ ชื่อหน้า (เว็บ) หรือคลาสหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
unifiedScreenName ชื่อหน้าและชื่อหน้าจอ ชื่อหน้า (เว็บ) หรือชื่อหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
userAgeBracket อายุ ช่วงอายุของผู้ใช้
userGender เพศ เพศของผู้ใช้
videoProvider ผู้ให้บริการวิดีโอ แหล่งที่มาของวิดีโอ (เช่น youtube) ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ video_provider
videoTitle ชื่อวิดีโอ ชื่อของวิดีโอ ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ video_title
videoUrl URL ของวิดีโอ URL ของวิดีโอ ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ video_url
virtualCurrencyName ชื่อสกุลเงินแบบเสมือน ชื่อของสกุลเงินเสมือนที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย เช่น การใช้จ่ายหรือการซื้ออัญมณีในเกม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ virtual_currency_name
visible แสดง แสดงผล true หากเนื้อหามองเห็นได้ ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ visible
week สัปดาห์ สัปดาห์ของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลักจาก 01 ถึง 53 แต่ละสัปดาห์เริ่มต้นที่วันอาทิตย์ วันที่ 1 มกราคมเป็นสัปดาห์ 01 เสมอ สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของปีมีน้อยกว่า 7 วันในช่วงปีส่วนใหญ่ สัปดาห์อื่นที่ไม่ใช่สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของปีจะมี 7 วันเสมอ สำหรับปีที่ 1 มกราคมเป็นวันอาทิตย์ สัปดาห์แรกของปีและสัปดาห์สุดท้ายของปีก่อนหน้าจะมี 7 วัน
year ปี ปีของเหตุการณ์ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักเช่น 2020
yearMonth ปีและเดือน ค่ารวมของปีและเดือน ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 202212 หรือ 202301
yearWeek ปีและสัปดาห์ ค่ารวมของปีและสัปดาห์ ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 202253 หรือ 202301

มิติข้อมูลที่กำหนดเอง

Data API สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับมิติข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้และเหตุการณ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลที่กําหนดเองได้ในการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่กำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่กําหนดเอง มิติข้อมูลที่กำหนดเองจะระบุไว้ในคำขอรายงาน API ตามชื่อพารามิเตอร์และขอบเขตของมิติข้อมูล ตัวอย่างเช่น ใส่ "customEvent:achievement_id" ในคำขอ Data API เพื่อสร้างรายงานสำหรับมิติข้อมูลที่กำหนดเองในขอบเขตระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "achievement_id" คำขอ API นี้จะล้มเหลวหากพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้ลงทะเบียนมิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์นี้

หากมิติข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ได้รับการลงทะเบียนก่อนเดือนตุลาคม 2020 คุณจะต้องระบุมิติข้อมูลในคำขอ API พร้อมชื่อเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ระบุ "customEvent:achievement_id\[level_up\]" สําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "achievement_id" และชื่อเหตุการณ์ "level_up" ในเดือนตุลาคม 2020 Analytics ได้แทนที่การรายงานพารามิเตอร์ที่กำหนดเองด้วยการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์

ไวยากรณ์ทั่วไปสำหรับมิติข้อมูลที่กำหนดเองมีดังนี้ คุณสามารถค้นหาเมธอดของ API ข้อมูลเมตาเพื่อแสดงรายการมิติข้อมูลที่กำหนดเองทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ โปรดดูตัวอย่างของการใช้เมธอด API ข้อมูลเมตา

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
customEvent:parameter_name มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name
customEvent:parameter_name[event_name] มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name หากบันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2020
customUser:parameter_name มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับผู้ใช้สําหรับ parameter_name
customItem:parameter_name มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับสินค้าสําหรับ parameter_name

กลุ่มแชแนลที่กำหนดเอง

Data API สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับกลุ่มแชแนลที่กำหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Channel Group ที่กําหนดเองได้จากบทความนี้เกี่ยวกับกลุ่มแชแนลที่กําหนดเองใน GA4 กลุ่มแชแนลที่กำหนดเองจะระบุในคำขอรายงาน API ตามขอบเขตของมิติข้อมูลและรหัส Channel Group ตัวอย่างเช่น ใส่ "sessionCustomChannelGroup:9432931" ในคำขอ Data API เพื่อสร้างรายงานสำหรับแชแนลที่กำหนดเองระดับเซสชันที่มีรหัส 9432931 คำขอ API นี้จะล้มเหลวหากพร็อพเพอร์ตี้ไม่มีแชแนลที่กำหนดเองที่มีรหัสนี้

ไวยากรณ์ทั่วไปสำหรับกลุ่มแชแนลที่กำหนดเองมีดังนี้ คุณสามารถค้นหาเมธอดของ API ข้อมูลเมตาเพื่อแสดงรายการกลุ่มแชแนลที่กำหนดเองทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
sessionCustomChannelGroup:custom_channel_id แชแนลที่กำหนดเองที่นําไปสู่เซสชันนี้
firstUserCustomChannelGroup:custom_channel_id แชแนลที่กำหนดเองที่ได้ผู้ใช้รายนี้ก่อน
customChannelGroup:custom_channel_id แชแนลที่กำหนดเองที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion

เมตริก

คุณขอเมตริกต่อไปนี้ในรายงานสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ ระบุ "ชื่อ API" ในช่อง name ของทรัพยากร Metric สำหรับคอลัมน์ของเมตริกในการตอบกลับรายงาน

ชื่อ API ชื่อ UI คำอธิบาย
active1DayUsers ผู้ใช้ที่มีการใช้งาน 1 วัน จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ำกันในเว็บไซต์หรือแอปของคุณภายในระยะเวลา 1 วัน ระยะเวลา 1 วันจะรวมวันสุดท้ายในช่วงวันที่ของรายงานด้วย หมายเหตุ: เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
active28DayUsers ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 28 วัน จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ำกันในเว็บไซต์หรือแอปของคุณภายในระยะเวลา 28 วัน ระยะเวลา 28 วันจะรวมวันสุดท้ายในช่วงวันที่ของรายงานด้วย
active7DayUsers ผู้ใช้ที่มีการใช้งาน 7 วัน จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ำกันในเว็บไซต์หรือแอปของคุณภายในระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 7 วันจะรวมวันสุดท้ายในช่วงวันที่ของรายงานด้วย
activeUsers ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จํานวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณ
adUnitExposure จำนวนผู้ที่เห็นหน่วยโฆษณา เวลาที่หน่วยโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้เป็นมิลลิวินาที
addToCarts เพิ่มในรถเข็น จํานวนครั้งที่ผู้ใช้เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นช็อปปิ้ง
advertiserAdClicks จำนวนการคลิกโฆษณา จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาเพื่อเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ รวมถึงการคลิกจากการผสานรวมที่ลิงก์ เช่น ผู้ลงโฆษณา Search Ads 360 ที่ลิงก์ นอกจากนั้นยังรวมถึงการคลิกที่อัปโหลดจากการนำเข้าข้อมูลอีกด้วย
advertiserAdCost ค่าโฆษณา จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายสำหรับโฆษณา รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการผสานรวมที่ลิงก์ เช่น บัญชี Google Ads ที่ลิงก์ นอกจากนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่อัปโหลดจากการนําเข้าข้อมูลด้วย หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
advertiserAdCostPerClick ต้นทุนต่อคลิกใน Ads ต้นทุนต่อคลิกของโฆษณาคือต้นทุนโฆษณาหารด้วยจำนวนการคลิกโฆษณา และมักย่อเป็น CPC
advertiserAdCostPerConversion ต้นทุนต่อ Conversion ต้นทุนต่อ Conversion คือค่าใช้จ่ายของโฆษณาหารด้วย Conversion
advertiserAdImpressions จำนวนการแสดงโฆษณา จำนวนการแสดงผลทั้งหมด รวมการแสดงผลจากการผสานรวมที่ลิงก์ เช่น ผู้ลงโฆษณา Display & Video 360 ที่ลิงก์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลที่อัปโหลดจากการนำเข้าข้อมูลอีกด้วย
averagePurchaseRevenue รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ย รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยในกลุ่มธุรกรรมของเหตุการณ์
averagePurchaseRevenuePerPayingUser ARPPU รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) คือรายได้จากการซื้อทั้งหมดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งบันทึกเหตุการณ์การซื้อ เมตริกสรุปเป็นของระยะเวลาที่เลือก
averagePurchaseRevenuePerUser รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือรายได้จากการซื้อทั้งหมดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม เมตริกสรุปเป็นของระยะเวลาที่เลือก
averageRevenuePerUser ARPU รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (ARPU) เมตริกสรุปเป็นของระยะเวลาที่เลือก โดย ARPU จะใช้รายได้ทั้งหมดและรวมรายได้โดยประมาณของ AdMob
averageSessionDuration ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ย (เป็นวินาที) ของเซสชันของผู้ใช้
bounceRate อัตราตีกลับ เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ((เซสชันที่มีส่วนร่วมที่ลบเซสชัน) หารด้วยเซสชัน) เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.2761 หมายความว่า 27.61% ของเซสชันมีการตีกลับ
cartToViewRate อัตราการเพิ่มลงในรถเข็นหลังดูผลิตภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้ที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นช็อปปิ้งหารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์เดียวกัน เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.1132 หมายถึง 11.32% ของผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันลงในรถเข็นด้วย
checkouts การชำระเงิน จํานวนครั้งที่ผู้ใช้เริ่มกระบวนการชําระเงิน เมตริกนี้จะนับการเกิดเหตุการณ์ begin_checkout
cohortActiveUsers ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของกลุ่มผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ใช้งานในกรอบเวลาที่ตรงกับกลุ่มประชากรตามรุ่นวันที่ n/สัปดาห์/เดือน เช่น สำหรับแถวที่กลุ่มประชากรตามรุ่นNthWeek = 0001 เมตริกนี้คือจํานวนผู้ใช้ (ในกลุ่มประชากรตามรุ่น) ที่ใช้งานอยู่ในสัปดาห์ที่ 1
cohortTotalUsers ผู้ใช้ทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มประชากรตามรุ่น เมตริกนี้เป็นค่าเดียวกันในทุกแถวของรายงานสำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่นแต่ละกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มประชากรตามรุ่นกำหนดโดยวันที่ได้มาซึ่งแชร์ร่วมกัน กลุ่มประชากรตามรุ่นผู้ใช้จึงเหมือนกับกลุ่มประชากรตามรุ่นกลุ่มประชากรตามรุ่นในช่วงวันที่เลือกของกลุ่มประชากรตามรุ่น สำหรับแถวในรายงานที่อยู่ต่อจากช่วงการเลือกของกลุ่มประชากรตามรุ่น กลุ่มประชากรตามรุ่นมุมมองแอ็กทีฟจะมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มประชากรตามรุ่นTotalUsers เป็นเรื่องปกติ ความแตกต่างนี้แสดงถึงผู้ใช้จากกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ไม่มีการใช้งานในวันต่อๆ มา ระบบใช้กันโดยทั่วไปในนิพจน์เมตริกโฆษณาบัมเปอร์กลุ่มประชากรตามรุ่นกลุ่มประชากรตามรุ่น ActiveUsers/cohortTotalUsers เพื่อคำนวณเศษส่วนการคงผู้ใช้ไว้สําหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง ActiveUsers และ totalUsers ไม่เทียบเท่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรตามรุ่นActiveUsers กับ\">TotalUsers
conversions Conversion จํานวนเหตุการณ์ Conversion เหตุการณ์จะทําเครื่องหมายเป็น Conversion ณ เวลารวบรวมข้อมูล การเปลี่ยนแปลงการทําเครื่องหมาย Conversion ของเหตุการณ์จะมีผลตั้งแต่นี้ไป คุณสามารถทําเครื่องหมายเหตุการณ์ใดก็ได้เป็น Conversion ใน Google Analytics และเหตุการณ์บางรายการ (เช่น first_open, purchase) จะทําเครื่องหมายเป็น Conversion โดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเกี่ยวกับ Conversion
crashAffectedUsers จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลจากความขัดข้อง จำนวนผู้ใช้ที่บันทึกข้อขัดข้องในแถวนี้ของรายงาน ตัวอย่างเช่น หากรายงานเป็นอนุกรมเวลาตามวันที่ เมตริกนี้จะรายงานผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการขัดข้องอย่างน้อย 1 ครั้งในวันที่นี้ ข้อขัดข้องคือเหตุการณ์ที่มีชื่อ "app_exception"
crashFreeUsersRate จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ได้รับผลจากความขัดข้อง จํานวนผู้ใช้ที่ไม่มีเหตุการณ์ข้อขัดข้อง (ในแถวนี้ของรายงาน) หารด้วยจํานวนผู้ใช้ทั้งหมด เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.9243 หมายความว่าผู้ใช้ 92.43% ที่ไม่พบข้อขัดข้อง
dauPerMau DAU/MAU เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันต่อเนื่อง และยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันด้วย เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.113 หมายความว่า 11.3% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันด้วย
dauPerWau DAU/WAU เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันต่อเนื่อง และยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันด้วย เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.082 หมายความว่า 8.2% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 7 วันเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันด้วย
ecommercePurchases การซื้ออีคอมเมิร์ซ จํานวนครั้งที่ผู้ใช้ทําการซื้อเสร็จสมบูรณ์ เมตริกนี้นับเหตุการณ์ purchase รายการ โดยเมตริกนี้ไม่นับ in_app_purchase และเหตุการณ์การสมัครใช้บริการ
engagedSessions เซสชันที่มีส่วนร่วม จํานวนเซสชันที่นานกว่า 10 วินาที หรือมีเหตุการณ์ Conversion หรือมีการดูหน้าจอ 2 ครั้งขึ้นไป
engagementRate อัตราการมีส่วนร่วม เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่มีส่วนร่วม (เซสชันที่มีส่วนร่วมหารด้วยเซสชัน) เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.7239 หมายความว่า 72.39% ของเซสชันเป็นเซสชันที่มีส่วนร่วม
eventCount จำนวนเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์
eventCountPerUser จำนวนเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ จํานวนเหตุการณ์เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (จํานวนเหตุการณ์หารด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่)
eventValue มูลค่าของเหตุการณ์ ผลรวมของพารามิเตอร์เหตุการณ์ชื่อ value
eventsPerSession เหตุการณ์ต่อเซสชัน จํานวนเหตุการณ์เฉลี่ยต่อเซสชัน (จํานวนเหตุการณ์หารด้วยเซสชัน)
firstTimePurchaserConversionRate Conversion ของผู้ซื้อครั้งแรก เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําการซื้อเป็นครั้งแรก เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.092 หมายความว่า 9.2% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เป็นผู้ซื้อครั้งแรก
firstTimePurchasers ผู้ซื้อครั้งแรก จํานวนผู้ใช้ที่สร้างเหตุการณ์การซื้อเป็นครั้งแรกจนเสร็จสิ้น
firstTimePurchasersPerNewUser ผู้ซื้อครั้งแรกต่อผู้ใช้ใหม่ จํานวนผู้ซื้อครั้งแรกโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ใหม่
grossItemRevenue รายได้รวมจากสินค้า รายได้ทั้งหมดจากรายการเท่านั้น รายได้รวมจากสินค้าคือผลคูณจากราคาและปริมาณ รายได้จากสินค้าไม่รวมภาษีและมูลค่าการจัดส่ง ภาษีและมูลค่าการจัดส่งจะระบุที่ระดับเหตุการณ์ ไม่ใช่ระดับสินค้า รายได้รวมจากสินค้าจะไม่รวมการคืนเงิน
grossPurchaseRevenue รายได้รวมจากการซื้อ ผลรวมของรายได้จากการซื้อในแอปหรือเว็บไซต์ รายได้รวมจากการซื้อจะรวมรายได้จากเหตุการณ์เหล่านี้ purchase, ecommerce_purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_convert และ app_store_subscription_renew รายได้จากการซื้อระบุโดยพารามิเตอร์ value ในการติดแท็ก
itemDiscountAmount จำนวนส่วนลดสินค้า มูลค่าทางการเงินของส่วนลดสินค้าในเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ เมตริกนี้สร้างขึ้นในการติดแท็กโดยพารามิเตอร์รายการ discount
itemListClickEvents เหตุการณ์การคลิกรายการสินค้า จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่สินค้าหนึ่งๆ เมื่อปรากฏในรายการ เมตริกนี้จะนับการเกิดเหตุการณ์ select_item
itemListClickThroughRate อัตราการคลิกผ่านรายการสินค้า จํานวนผู้ใช้ที่เลือกรายการหารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูรายการเดียวกัน เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.2145 หมายถึง 21.45% ของผู้ใช้ที่ดูรายการหนึ่งๆ ก็เลือกรายการเดียวกันด้วย
itemListViewEvents เหตุการณ์การดูรายการสินค้า จํานวนครั้งที่มีการดูรายการสินค้า เมตริกนี้จะนับการเกิดเหตุการณ์ view_item_list
itemPromotionClickThroughRate อัตราการคลิกผ่านโปรโมชันของสินค้า จํานวนผู้ใช้ที่เลือกโปรโมชันหารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูโปรโมชันเดียวกัน เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.1382 หมายถึง 13.82% ของผู้ใช้ที่ดูโปรโมชันก็เลือกโปรโมชันนั้นด้วย
itemRefundAmount จํานวนเงินคืนสําหรับสินค้า จํานวนเงินคืนสําหรับสินค้าคือรายได้จากธุรกรรมที่มีการคืนเงินทั้งหมดจากสินค้าเท่านั้น จํานวนเงินคืนสําหรับสินค้าคือผลิตภัณฑ์ของราคาและจํานวนสําหรับเหตุการณ์ refund
itemRevenue รายได้จากสินค้า รายได้ทั้งหมดจากการซื้อลบด้วยรายได้จากธุรกรรมที่มีการคืนเงินจากสินค้าเท่านั้น รายได้จากสินค้าคือผลคูณของราคาและปริมาณ รายได้จากสินค้าไม่รวมภาษีและมูลค่าการจัดส่ง ภาษีและมูลค่าการจัดส่งจะระบุที่ระดับเหตุการณ์ ไม่ใช่ระดับสินค้า
itemViewEvents เหตุการณ์การดูสินค้า จำนวนครั้งที่มีการดูรายละเอียดสินค้า เมตริกจะนับการเกิดเหตุการณ์ view_item
itemsAddedToCart สินค้าที่เพิ่มลงในรถเข็น จํานวนหน่วยที่เพิ่มลงในรถเข็นสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ add_to_cart
itemsCheckedOut สินค้าที่ชําระเงินแล้ว จำนวนหน่วยที่ชำระเงินแล้วสำหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ begin_checkout
itemsClickedInList สินค้าที่คลิกในรายการ จํานวนหน่วยที่คลิกในรายการสําหรับรายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ select_item
itemsClickedInPromotion สินค้าที่คลิกในโปรโมชัน จํานวนหน่วยที่คลิกในโปรโมชันสำหรับสินค้า 1 รายการ เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ select_promotion
itemsPurchased สินค้าที่ซื้อ จํานวนหน่วยของสินค้ารายการเดียวที่รวมอยู่ในเหตุการณ์การซื้อ เมตริกนี้นับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์การซื้อ
itemsViewed สินค้าที่ดู จํานวนหน่วยที่ดูสำหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ view_item
itemsViewedInList สินค้าที่ดูในรายการ จํานวนหน่วยที่ดูในลิสต์สำหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ view_item_list
itemsViewedInPromotion สินค้าที่ดูในโปรโมชัน จํานวนหน่วยที่ดูในโปรโมชันของสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ view_promotion
newUsers ผู้ใช้ใหม่ จำนวนผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์หรือเปิดแอปเป็นครั้งแรก (เหตุการณ์ที่เรียก: first_open หรือ first_visit)
organicGoogleSearchAveragePosition อันดับเฉลี่ยในผลการค้นหาทั่วไปของ Google อันดับโดยเฉลี่ยของ URL ของเว็บไซต์คุณสําหรับคําค้นหาที่รายงานจาก Search Console เช่น หาก URL ของเว็บไซต์ปรากฏเป็นอันดับที่ 3 สำหรับคำค้นหารายการหนึ่ง และอันดับที่ 7 สำหรับคำค้นหาอีกรายการ อันดับเฉลี่ยจะเท่ากับ 5 (3+7/2) เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
organicGoogleSearchClickThroughRate อัตราการคลิกผ่านผลการค้นหาทั่วไปของ Google อัตราการคลิกผ่านผลการค้นหาทั่วไปของ Google ที่รายงานจาก Search Console อัตราการคลิกผ่านคือจำนวนคลิกต่อการแสดงผล เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษทศนิยม เช่น 0.0588 หมายความว่ามีการแสดงผลประมาณ 5.88% ที่ทําให้เกิดคลิก เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
organicGoogleSearchClicks การคลิกผลการค้นหาทั่วไปของ Google จำนวนการคลิกผลการค้นหาทั่วไปของ Google ที่รายงานจาก Search Console เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
organicGoogleSearchImpressions การแสดงผลการค้นหาทั่วไปของ Google จํานวนการแสดงผลการค้นหาทั่วไปของ Google ที่รายงานจาก Search Console เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
promotionClicks จำนวนการคลิกโปรโมชัน จํานวนครั้งที่มีการคลิกโปรโมชันสินค้า เมตริกนี้จะนับการเกิดเหตุการณ์ select_promotion
promotionViews จำนวนการดูโปรโมชัน จํานวนครั้งที่มีการดูโปรโมชันสินค้า เมตริกนี้จะนับการเกิดเหตุการณ์ view_promotion
publisherAdClicks จำนวนการคลิกโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา จํานวนเหตุการณ์ ad_click
publisherAdImpressions จำนวนการแสดงโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา จํานวนเหตุการณ์ ad_impression
purchaseRevenue รายได้จากการซื้อ ผลรวมของรายได้จากการซื้อลบด้วยรายได้จากธุรกรรมที่คืนเงินแล้วในแอปหรือเว็บไซต์ รายได้จากการซื้อจะสรุปรายได้ของเหตุการณ์เหล่านี้ purchase, ecommerce_purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_convert และ app_store_subscription_renew รายได้จากการซื้อระบุโดยพารามิเตอร์ value ในการติดแท็ก
purchaseToViewRate อัตราการซื้อหลังดูผลิตภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์หารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์เดียวกัน เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.128 หมายถึง 12.8% ของผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์เดียวกันด้วย
purchaserConversionRate Conversion ของผู้ซื้อ เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําธุรกรรมการซื้ออย่างน้อย 1 รายการ เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.412 หมายความว่าผู้ใช้ 41.2% เป็นผู้ซื้อ
refundAmount จำนวนเงินคืน รายได้ทั้งหมดจากธุรกรรมที่มีการคืนเงิน จํานวนเงินคืนรวมรายได้ที่ได้รับคืนสําหรับเหตุการณ์ refund และ app_store_refund
returnOnAdSpend ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คือรายได้ทั้งหมดหารด้วยค่าโฆษณาของผู้ลงโฆษณา
screenPageViews ยอดดู จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดู นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view)
screenPageViewsPerSession จำนวนการดูต่อเซสชัน จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดูต่อเซสชัน นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view) / เซสชัน
screenPageViewsPerUser การดูต่อผู้ใช้ จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดูต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view) / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
scrolledUsers ผู้ใช้ที่เลื่อนหน้าเว็บ จํานวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เลื่อนลงอย่างน้อย 90% ของหน้าเว็บ
sessionConversionRate เซสชันอัตรา Conversion เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่เรียกให้แสดงเหตุการณ์ Conversion
sessions เซสชัน จํานวนเซสชันที่เริ่มต้นในเว็บไซต์หรือแอป (เหตุการณ์ที่ทริกเกอร์: session_start)
sessionsPerUser เซสชันต่อผู้ใช้ จํานวนเซสชันเฉลี่ยต่อผู้ใช้ (เซสชันหารด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่)
shippingAmount ค่าจัดส่ง จำนวนค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ shipping
taxAmount จำนวนเงินภาษี จํานวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ tax
totalAdRevenue รายได้จากโฆษณาทั้งหมด รายได้จากโฆษณาทั้งหมดจาก AdMob และแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม
totalPurchasers ผู้ซื้อทั้งหมด จํานวนผู้ใช้ที่บันทึกเหตุการณ์การซื้อในระยะเวลาที่เลือก
totalRevenue รายได้ทั้งหมด ผลรวมของรายได้จากการซื้อ การสมัครใช้บริการ และการโฆษณา (รายได้จากการซื้อบวกรายได้จากการสมัครใช้บริการบวกรายได้จากโฆษณา) ลบด้วยรายได้จากธุรกรรมที่คืนเงินแล้ว
totalUsers ผู้ใช้ทั้งหมด จํานวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์อย่างน้อย 1 เหตุการณ์ ไม่ว่าจะมีการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปนั้นเมื่อบันทึกเหตุการณ์หรือไม่
transactions ธุรกรรม จำนวนเหตุการณ์ธุรกรรมที่มีรายได้จากการซื้อ เหตุการณ์ธุรกรรม ได้แก่ in_app_purchase, ecommerce_purchase, purchase, app_store_subscription_renew, app_store_subscription_convert และ refund
transactionsPerPurchaser จำนวนธุรกรรมต่อผู้ใช้ จำนวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยต่อผู้ซื้อ
userConversionRate อัตรา Conversion ของผู้ใช้ เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ทริกเกอร์เหตุการณ์ Conversion
userEngagementDuration การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ระยะเวลารวม (เป็นวินาที) ที่เว็บไซต์หรือแอปอยู่เบื้องหน้าบนอุปกรณ์ของผู้ใช้
wauPerMau WAU/MAU เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันต่อเนื่อง และยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 7 วันด้วย เมตริกนี้จะแสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.234 หมายความว่า 23.4% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 7 วันด้วย

เมตริกที่กำหนดเอง

Data API สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับเมตริกที่กำหนดเองที่กำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ ดูการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกที่กำหนดเอง เมตริกที่กำหนดเองจะระบุไว้ในคำขอรายงาน API ตามชื่อพารามิเตอร์และขอบเขตของเมตริก ตัวอย่างเช่น ใส่ "customEvent:levels_unlocked" ในคำขอ Data API เพื่อสร้างรายงานสำหรับเมตริกที่กำหนดเองในขอบเขตระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "levels_unlocked" คำขอ API นี้จะล้มเหลวหากพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้ลงทะเบียนเมตริกที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์นี้

หากมีการลงทะเบียนเมตริกที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์ก่อนเดือนตุลาคม 2020 คุณจะต้องระบุเมตริกนั้นในคำขอ API พร้อมชื่อเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ใส่ "customEvent:levels_unlocked\[tutorial_start\]" สำหรับเมตริกที่กำหนดเองที่กำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "levels_unlocked" และชื่อเหตุการณ์ "tutorial_start" ในเดือนตุลาคม 2020 Analytics ได้แทนที่การรายงานพารามิเตอร์ที่กำหนดเองด้วยการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์

ไวยากรณ์ทั่วไปสำหรับเมตริกที่กำหนดเองมีดังนี้ คุณสามารถค้นหาเมธอดของ API ข้อมูลเมตาเพื่อแสดงเมตริกที่กำหนดเองทั้งหมดสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ โปรดดูตัวอย่างของการใช้เมธอด API ข้อมูลเมตา

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
customEvent:parameter_name เมตริกที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์สำหรับ parameter_name
customEvent:parameter_name[event_name] เมตริกที่กําหนดเองระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name หากบันทึกก่อนเดือนตุลาคม 2020

ตัวแปรของเมตริกที่กำหนดเอง

เมตริกที่กําหนดเองแต่ละรายการที่พร็อพเพอร์ตี้ลงทะเบียนจะสร้างรูปแบบเมตริก API 3 รูปแบบ ได้แก่ ผลรวม ค่าเฉลี่ย และจำนวน คำขอส่วนใหญ่จะใช้ผลรวมของเมตริกที่กำหนดเอง ค่าเฉลี่ยของเมตริกที่กำหนดเองมีประโยชน์สำหรับสถิติสรุป จํานวนเมตริกที่กําหนดเองเป็นสิ่งที่น่าสนใจหากจํานวนรายการของพารามิเตอร์มีประโยชน์กับคุณ

คุณค้นหาเมธอด API ข้อมูลเมตาเพื่อแสดงตัวแปรทั้งหมดของเมตริกที่กำหนดเองสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ได้ ลองดูตัวอย่างของการใช้เมธอด API ข้อมูลเมตาสำหรับค่าเฉลี่ยที่กำหนดเอง

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
customEvent:parameter_name ผลรวมของเมตริกที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์สำหรับ parameter_name
averageCustomEvent:parameter_name ค่าเฉลี่ยของเมตริกที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์สำหรับ parameter_name
countCustomEvent:parameter_name จำนวนครั้งที่เกิดเมตริกที่กำหนดเองระดับเหตุการณ์สำหรับ parameter_name

เมตริกอัตรา Conversion สำหรับ Conversion 1 รายการ

เหตุการณ์ Conversion แต่ละรายการที่ลงทะเบียนไว้ในพร็อพเพอร์ตี้จะสร้างเมตริกอัตรา Conversion ที่คุณขอในรายงานได้ แต่ละ Conversion มีเมตริกอัตรา Conversion 2 รายการ ได้แก่ อัตรา Conversion ตามเซสชันสำหรับ Conversion 1 รายการ และอัตรา Conversion ตามผู้ใช้สำหรับ Conversion 1 รายการ

คุณสามารถค้นหาเมธอดของ API ข้อมูลเมตาเพื่อแสดงเมตริกอัตรา Conversion ทั้งหมดของ Conversion หนึ่งๆ สำหรับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ หากคุณพยายามขออัตรา Conversion สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้บันทึกเป็น Conversion คำขอก็จะล้มเหลว โปรดดูตัวอย่างการใช้เมธอด API ข้อมูลเมตาสำหรับเมตริกอัตรา Conversion ของ 1 Conversion

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
sessionConversionRate:event_name เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่เรียกให้แสดงเหตุการณ์ Conversion เฉพาะ
userConversionRate:event_name เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เรียกให้แสดงเหตุการณ์ Conversion เฉพาะ