มิติข้อมูลและ API และเมตริก

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

มิติข้อมูลและเมตริกที่รองรับในการค้นหา Analytics ของ API

ขนาด

คุณขอมิติข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ ระบุ "ชื่อ API" ในช่องชื่อของมิติข้อมูลสําหรับคอลัมน์ของมิติข้อมูลในการตอบกลับรายงาน

ชื่อ API ชื่อ UI คำอธิบาย
รหัสรางวัลพิเศษ รหัสรางวัลพิเศษ รหัสรางวัลพิเศษในเกมสําหรับเหตุการณ์ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'achievement_id'
รูปแบบโฆษณา รูปแบบโฆษณา อธิบายลักษณะของโฆษณาและตําแหน่งที่โฆษณาปรากฏ รูปแบบทั่วไปประกอบด้วย "โฆษณาคั่นระหว่างหน้า" "แบนเนอร์" "การให้รางวัล" และ "เนทีฟขั้นสูง"
ชื่อแหล่งที่มาของโฆษณา แหล่งที่มาของโฆษณา เครือข่ายต้นทางที่แสดงโฆษณา แหล่งที่มาโดยทั่วไปประกอบด้วย "เครือข่าย AdMob" "Liftoff" "เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายของ Facebook" และ "โฆษณาเฮาส์แอ็ดที่ใช้สื่อกลาง"
ชื่อหน่วยโฆษณา หน่วยโฆษณา ชื่อที่คุณเลือกเพื่ออธิบายหน่วยโฆษณานี้ หน่วยโฆษณาคือคอนเทนเนอร์ที่นำไปวางในแอปเพื่อแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้
เวอร์ชันของแอป เวอร์ชันแอป versionName (Android) หรือเวอร์ชัน Bundle (iOS) แบบย่อของแอป
รหัสกลุ่มเป้าหมาย รหัสกลุ่มเป้าหมาย ตัวระบุที่เป็นตัวเลขของกลุ่มเป้าหมาย ระบบจะรายงานผู้ชมในกลุ่มเป้าหมายในระหว่างช่วงวันที่ของรายงาน พฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันจะไม่มีผลกับการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาในรายงาน
ชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชื่อที่กําหนดของกลุ่มเป้าหมาย ระบบจะรายงานผู้ชมในกลุ่มเป้าหมายในระหว่างช่วงวันที่ของรายงาน พฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันจะไม่มีผลกับการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาในรายงาน
brandingInterest ความสนใจ ความสนใจที่แสดงโดยผู้ใช้ซึ่งอยู่ในช่วงต้นของกระบวนการช็อปปิ้ง ระบบจะนับผู้ใช้ในหมวดหมู่ความสนใจหลายหมวดหมู่ได้ เช่น "ผู้เลือกซื้อ" "ไลฟ์สไตล์และงานอดิเรก/คนรักสัตว์เลี้ยง" หรือ "นักท่องเที่ยว/นักท่องเที่ยวตัวยง"
เบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์ที่ใช้ดูเว็บไซต์
campaignId รหัสแคมเปญ ตัวระบุของแคมเปญการตลาด นําเสนอสําหรับเหตุการณ์ Conversion เท่านั้น ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กําหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
campaignName แคมเปญ ชื่อแคมเปญการตลาด นําเสนอสําหรับเหตุการณ์ Conversion เท่านั้น ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กําหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
อักขระ ตัวละคร ตัวละครของผู้เล่นในเกมสําหรับเหตุการณ์ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'character'
city เมือง เมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้
cityId รหัสเมือง รหัสทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP
กลุ่มประชากรตามรุ่น กลุ่มประชากรตามรุ่น ชื่อกลุ่มประชากรตามรุ่นในคําขอ กลุ่มประชากรตามรุ่นคือกลุ่มผู้ใช้ที่เริ่มใช้เว็บไซต์หรือแอปในกลุ่มต่อเนื่องกันหลายวัน หากไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มประชากรตามรุ่นในคําขอ กลุ่มประชากรตามรุ่นจะมีชื่อตามดัชนีตาม 0 คือ กลุ่มประชากรตามรุ่น 0 คือ กลุ่มประชากรตามรุ่น 0 ของกลุ่มประชากรตามรุ่น 1 กลุ่ม
วันที่ Nth กลุ่มประชากรตามรุ่นรายวัน ออฟเซ็ตวันที่ที่เกี่ยวข้องกับ firstSessionDate สําหรับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่น เช่น หากเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นที่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเป็น 2020-03-01 สําหรับวันที่ 2020-03-02 กลุ่มประชากรตามรุ่น NthDay จะเป็น 0001
เดือนที่ Nth กลุ่มประชากรตามรุ่นรายเดือน ออฟเซ็ตเดือนที่สัมพันธ์กับ firstSessionDate สําหรับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่น ขอบเขตเดือนจะสอดคล้องกับขอบเขตเดือนตามปฏิทิน เช่น หากเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นที่มีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2020 วันที่ในเดือนเมษายน 2020 กลุ่มประชากรตามรุ่นจะเป็นวันที่ 0001
สัปดาห์ที่ Nth กลุ่มประชากรตามรุ่นรายสัปดาห์ ออฟเซ็ตสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับ firstSessionDate สําหรับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่น สัปดาห์เริ่มต้นในวันอาทิตย์และสิ้นสุดในวันเสาร์ ตัวอย่างเช่น หากเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นที่มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในช่วง 2020-11-08 ถึง 2020-11-14 ดังนั้น ในช่วงวันที่ในช่วง 2020-11-15 ถึง 2020-11-21 กลุ่มประชากรตามรุ่นจะเป็น 0001
contentGroup กลุ่มเนื้อหา หมวดหมู่ที่ใช้กับรายการเนื้อหาที่เผยแพร่ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'content_group'
รหัสเนื้อหา Content ID ตัวระบุของเนื้อหาที่เลือก ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'content_id'
ประเภทเนื้อหา ประเภทเนื้อหา หมวดหมู่ของเนื้อหาที่เลือก ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'content_type'
continent ทวีป ทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น "อเมริกา" หรือ "เอเชีย"
รหัสทวีป รหัสทวีป รหัสทางภูมิศาสตร์ของทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งจะมาจากที่อยู่ IP
country ประเทศ ประเทศที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้
รหัสประเทศ รหัสประเทศ รหัสทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP จัดรูปแบบตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2
วันที่ วันที่ วันที่เกิดเหตุการณ์ในรูปแบบ ปปปปดดวว
dateHour วันที่ + ชั่วโมง (YYYYMMDDHH) ค่าวันที่และชั่วโมงรวมกันอยู่ในรูปแบบ ปปปปดดววชช
วันที่ชั่วโมงนาที วันที่และนาที ค่าวันที่ ชั่วโมง และนาทีที่รวมกันเป็น YYYYMMDDHHMM
วัน วัน วันที่ของเดือนนั้น ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลัก ตั้งแต่ 01 ถึง 31
วันของสัปดาห์ วันในสัปดาห์ วันเป็นจํานวนเต็มของสัปดาห์ โดยแสดงผลค่าในช่วง [0,6] ที่มีวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์
ชื่อวันในสัปดาห์ ชื่อวันในสัปดาห์ วันของสัปดาห์ในภาษาอังกฤษ มิติข้อมูลนี้มีค่าวันอาทิตย์ วันจันทร์ และอื่นๆ
กลุ่มแชแนลเริ่มต้น กลุ่มแชแนลเริ่มต้น กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของ Conversion จะยึดตามแหล่งที่มาและสื่อเป็นหลัก การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย "โดยตรง" "การค้นหาทั่วไป" "โซเชียลที่เสียค่าใช้จ่าย" "โซเชียลทั่วไป" "อีเมล" "แอฟฟิลิเอต" "การอ้างอิง" "การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย" "วิดีโอ" และ "ดิสเพลย์"
deviceCategory หมวดหมู่อุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือมือถือ
รุ่นอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น iPhone 10,6)
ชื่อเหตุการณ์ ชื่อเหตุการณ์ ชื่อเหตุการณ์
นามสกุลไฟล์ นามสกุลไฟล์ นามสกุลของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เช่น "pdf" หรือ "txt") ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'file_extension'
ชื่อไฟล์ ชื่อไฟล์ เส้นทางหน้าเว็บของไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เช่น '/menus/dinner-menu.pdf') ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'file_name'
เซสชันแรก วันที่เกิดเซสชันแรก วันที่ที่เกิดเซสชันแรกของผู้ใช้ ในรูปแบบ YYYYMMDD
firstUserCampaignId รหัสแคมเปญของผู้ใช้ครั้งแรก ตัวระบุของแคมเปญการตลาดที่ได้ผู้ใช้ก่อน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กําหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
firstUserCampaignName แคมเปญของผู้ใช้คนแรก ชื่อแคมเปญการตลาดที่ได้ผู้ใช้ก่อน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กําหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
firstUserDefaultChannelGroup กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของผู้ใช้ครั้งแรก กลุ่มแชแนลเริ่มต้นที่ได้ผู้ใช้ก่อน กลุ่มแชแนลเริ่มต้นจะยึดตามแหล่งที่มาและสื่อเป็นหลัก การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย "โดยตรง" "การค้นหาทั่วไป" "โซเชียลที่เสียค่าใช้จ่าย" "โซเชียลทั่วไป" "อีเมล" "แอฟฟิลิเอต" "การอ้างอิง" "การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย" "วิดีโอ" และ "ดิสเพลย์"
ชื่อผู้ใช้บัญชี Google Ads รายการแรก ชื่อบัญชี Google Ads ของผู้ใช้คนแรก ชื่อบัญชีจาก Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
รหัสโฆษณาของ Google ของผู้ใช้คนแรก รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้คนแรก รหัสกลุ่มโฆษณาใน Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
ผู้ใช้ Google AdsAdGroup ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้รายแรก ชื่อกลุ่มโฆษณาใน Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google ของผู้ใช้คนแรก ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้รายแรก เครือข่ายโฆษณาที่ได้ผู้ใช้ก่อน การแจกแจงซึ่งรวมถึง "Google Search", "พาร์ทเนอร์ Search", "เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google", "YouTube Search", "วิดีโอ YouTube", "ข้ามเครือข่าย", "โซเชียล" และ "(แคมเปญสากล)"
รหัสแคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้ครั้งแรก รหัสแคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้รายแรก ตัวระบุของแคมเปญการตลาด Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
ชื่อผู้ใช้ Google AdsCampaignName แคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้รายแรก ชื่อแคมเปญการตลาดของ Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน
ประเภทแคมเปญ Google ของผู้ใช้คนแรก ประเภทแคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้คนแรก ประเภทแคมเปญของแคมเปญ Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน ประเภทแคมเปญเป็นตัวกําหนดตําแหน่งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณ รวมถึงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ใน Google Ads ประเภทแคมเปญเป็นการแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Search, ดิสเพลย์, Shopping, วิดีโอ, Discovery, แอป, Smart, Hotel, ในพื้นที่ และ Performance Max ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/google-ads/answer/2567043
รหัสผู้ใช้ GoogleAdsCreative ก่อน รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ของผู้ใช้คนแรก รหัสของครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน รหัสครีเอทีฟโฆษณาจะระบุโฆษณาแต่ละรายการ
รหัสผู้ใช้ Google Ads ของผู้ใช้รายแรก รหัสลูกค้า Google Ads ของผู้ใช้คนแรก รหัสลูกค้าจาก Google Ads ที่ได้ผู้ใช้ก่อน รหัสลูกค้าใน Google Ads จะระบุบัญชี Google Ads ได้อย่างไม่ซ้ํากัน
คีย์เวิร์ด Google Ads ของผู้ใช้คนแรก ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads ของผู้ใช้คนแรก คีย์เวิร์ดที่ตรงกันที่ได้ผู้ใช้ก่อน คีย์เวิร์ดคือคําหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งคุณเลือกเพื่อที่จะแสดงโฆษณาต่อลูกค้าที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดได้ที่ https://support.google.com/google-ads/answer/6323
firstGoogleGoogleAds การค้นหาใน Google Ads ของผู้ใช้คนแรก คําค้นหาที่ได้ผู้ใช้ก่อน
firstUserManualAdContent เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเองของผู้ใช้ครั้งแรก เนื้อหาโฆษณาที่ได้ผู้ใช้ก่อน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_content
ระยะเวลาของผู้ใช้ครั้งแรก คำที่กำหนดเองของผู้ใช้ครั้งแรก คําที่ได้ผู้ใช้ก่อน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_term
firstUserMedium สื่อของผู้ใช้คนแรก สื่อที่ได้ผู้ใช้ก่อนเว็บไซต์หรือแอปของคุณ
firstUserSource แหล่งที่มาของผู้ใช้คนแรก แหล่งที่มาที่ได้ผู้ใช้ก่อนเว็บไซต์หรือแอปของคุณ
firstUserSourcemedium แหล่งที่มา/สื่อของผู้ใช้ครั้งแรก ค่าที่รวมของมิติข้อมูล "firstUserSource" และ "firstUsermedium"
firstUserSourcePlatform แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของผู้ใช้รายแรก แพลตฟอร์มแหล่งที่มาที่ได้ผู้ใช้ก่อน โปรดอย่าพึ่งช่องนี้ว่า "ด้วยตนเอง" สําหรับการเข้าชมที่ใช้ UTM ช่องนี้จะอัปเดตจากการคืนสินค้า "ด้วยตนเอง" เป็น "(ไม่ได้ตั้งค่า)" กลับมาสําหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่กําลังจะมาถึง
URL แบบเต็มหน้า URL แบบเต็ม ชื่อโฮสต์ เส้นทางหน้าเว็บ และสตริงการค้นหาสําหรับหน้าเว็บที่เข้าชม เช่น ส่วน FullPageUrl ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ www.example.com/store/contact-us?query_string=true
ชื่อบัญชี Google Ads ชื่อบัญชี Google Ads ชื่อบัญชีจาก Google Ads สําหรับแคมเปญที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion สอดคล้องกับ customer.descriptive_name ใน Google Ads API
รหัสกลุ่มโฆษณา Google รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads รหัสกลุ่มโฆษณาซึ่งระบุแหล่งที่มาของเหตุการณ์ Conversion
ชื่อกลุ่มโฆษณา Google ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ชื่อกลุ่มโฆษณาที่มีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads ประเภทเครือข่ายโฆษณาของ Conversion การแจกแจงซึ่งรวมถึง "Google Search", "พาร์ทเนอร์ Search", "เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google", "YouTube Search", "วิดีโอ YouTube", "ข้ามเครือข่าย", "โซเชียล" และ "(แคมเปญสากล)"
รหัสแคมเปญ Google Ads รหัสแคมเปญ Google Ads รหัสแคมเปญของแคมเปญ Google Ads ที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
ชื่อแคมเปญ Google Ads แคมเปญ Google Ads ชื่อแคมเปญสําหรับแคมเปญ Google Ads ที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
ประเภทแคมเปญ Google ประเภทแคมเปญ Google Ads ประเภทแคมเปญสําหรับแคมเปญ Google Ads ที่มาจากเหตุการณ์ Conversion ประเภทแคมเปญเป็นตัวกําหนดตําแหน่งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณ รวมถึงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ใน Google Ads ประเภทแคมเปญเป็นการแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Search, ดิสเพลย์, Shopping, วิดีโอ, Discovery, แอป, Smart, Hotel, ในพื้นที่ และ Performance Max ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/google-ads/answer/2567043
รหัสโฆษณา Google รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads รหัสของครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ที่มาจากเหตุการณ์ Conversion รหัสครีเอทีฟโฆษณาจะระบุโฆษณาแต่ละรายการ
รหัสลูกค้า Google Ads รหัสลูกค้า Google Ads รหัสลูกค้าจาก Google Ads สําหรับแคมเปญที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion รหัสลูกค้าใน Google Ads จะระบุบัญชี Google Ads ได้อย่างไม่ซ้ํากัน
คีย์เวิร์ด Google Ads ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads คีย์เวิร์ดที่ตรงกันที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion คีย์เวิร์ดคือคําหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งคุณเลือกเพื่อที่จะแสดงโฆษณาต่อลูกค้าที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดได้ที่ https://support.google.com/google-ads/answer/6323
ข้อความค้นหาใน Google Ads คําค้นหา Google Ads คําค้นหาที่นําไปสู่เหตุการณ์ Conversion
รหัสกลุ่ม รหัสกลุ่ม รหัสกลุ่มผู้เล่นในเกมสําหรับเหตุการณ์ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'group_id'
ชื่อโฮสต์ ชื่อโฮสต์ รวมโดเมนย่อยและชื่อโดเมนของ URL เช่น ชื่อโฮสต์ของ www.example.com/contact.html คือ www.example.com
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 2 หลักของวันที่มีการบันทึกเหตุการณ์ มิติข้อมูลนี้มีตั้งแต่ 0-23 และระบบจะรายงานในเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้
เป็นเหตุการณ์ Conversion เป็นเหตุการณ์ Conversion สตริง "จริง" หากเหตุการณ์เป็น Conversion เหตุการณ์จะได้รับการทําเครื่องหมายเป็น Conversion ในเวลาที่มีการรวบรวม การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย Conversion ของเหตุการณ์จะมีผลตั้งแต่นี้ไป คุณทําเครื่องหมายเหตุการณ์ใดก็ได้เป็น Conversion ใน Google Analytics และเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น first_open, purchase) จะได้รับการทําเครื่องหมายเป็น Conversion โดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/9267568
isoWeek สัปดาห์ ISO ของปี หมายเลขสัปดาห์ ISO ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นในวันจันทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ค่าตัวอย่างได้แก่ 01, 02 และ 53
isos ปี ISO ปีของเหตุการณ์ ISO ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ค่าตัวอย่าง ได้แก่ 2022 และ 2023
isosoIWeekWeek สัปดาห์ ISO ของปี ISO ค่ารวมของ isoWeek และ isoYear ค่าตัวอย่างได้แก่ 201652 และ 201701
แอฟฟิลิเอตของสินค้า แอฟฟิลิเอตของสินค้า ชื่อหรือรหัสของแอฟฟิลิเอต (พาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการ ถ้ามี) ที่เชื่อมโยงกับแต่ละรายการ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์รายการ 'affiliation'
แบรนด์สินค้า แบรนด์ของสินค้า ชื่อแบรนด์ของสินค้า
หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เครื่องแต่งกายคือหมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่สินค้า2 หมวดหมู่สินค้า 2 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด ผู้ชายคือหมวดหมู่สินค้า 2
หมวดหมู่สินค้า3 หมวดหมู่สินค้า 3 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด ฤดูร้อนคือหมวดหมู่สินค้า 3
รายการหมวดหมู่ 4 หมวดหมู่สินค้า 4 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตคือหมวดหมู่สินค้า 4
หมวดหมู่สินค้า 5 หมวดหมู่สินค้า 5 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีสินค้าอยู่ เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เสื้อยืดคือหมวดหมู่สินค้า 5
รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสของสินค้า
รหัสรายการ รหัสรายการสินค้า รหัสรายการสินค้า
ชื่อรายการ ชื่อรายการสินค้า ชื่อรายการสินค้า
itemListPosition ตำแหน่งรายการสินค้า ตําแหน่งของสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ในรายการ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นในการติดแท็กโดยพารามิเตอร์ "ดัชนี" ในอาร์เรย์รายการ
รหัสสถานที่ตั้งสินค้า รหัสสถานที่ตั้งสินค้า สถานที่ตั้งจริงที่เชื่อมโยงกับสินค้า (เช่น สถานที่ตั้งกิจการที่มีหน้าร้านจริง) เราขอแนะนําให้ใช้รหัส Google Place ที่สอดคล้องกับรายการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังอาจใช้รหัสสถานที่ตั้งที่กําหนดเองได้อีกด้วย ช่องนี้จะป้อนข้อมูลด้วยพารามิเตอร์ "location_id" ในอาร์เรย์รายการ
ชื่อรายการ ชื่อรายการ ชื่อของสินค้า
ชื่อครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชัน ชื่อครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันของสินค้า ชื่อของครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันของสินค้า
รายการโปรโมชันครีเอทีฟโฆษณา ช่องครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันสินค้า ชื่อของสล็อตครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันที่เชื่อมโยงกับสินค้า สามารถระบุมิติข้อมูลนี้ในการติดแท็กโดยพารามิเตอร์ "creative_slot" ที่ระดับเหตุการณ์หรือระดับรายการ หากระบุพารามิเตอร์ทั้งในระดับเหตุการณ์และระดับรายการ ระบบจะใช้พารามิเตอร์ระดับรายการ
รหัสสินค้าในรายการขาย รหัสโปรโมชันของสินค้า รหัสของโปรโมชันของสินค้า
ชื่อโปรโมชัน ชื่อโปรโมชันของสินค้า ชื่อของโปรโมชันของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ย่อย รายละเอียดปลีกย่อยของสินค้า รูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด XS, S, M, L หรือสีแดง น้ําเงิน เขียว ดํา ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ 'item_variant'
หน้า Landing PagePlusQueryString หน้า Landing Page และสตริงการค้นหา เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหาที่เชื่อมโยงกับการดูหน้าเว็บครั้งแรกในเซสชัน
language ภาษา การตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ
รหัสภาษา รหัสภาษา การตั้งค่าภาษา (ISO 639) ของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น "en-us"
ระดับ ระดับ ระดับของผู้เล่นในเกม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'level'
ระดับของลิงก์ ระดับของลิงก์ แอตทริบิวต์คลาส HTML ของลิงก์ขาออก เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "center" ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'link_classes'
โดเมนสําหรับลิงก์ โดเมนของลิงก์ โดเมนปลายทางของลิงก์ขาออก เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "youtube.com" ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'link_domain'
รหัสลิงก์ รหัสลิงก์ แอตทริบิวต์รหัส HTML ของลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "socialLinks" ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'link_id'
ข้อความลิงก์ ข้อความลิงก์ ข้อความลิงก์ของไฟล์ดาวน์โหลด ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'link_text'
URL ลิงก์ URL ของลิงก์ URL แบบเต็มของลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics" ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'link_url'
เนื้อหาโฆษณาที่กําหนดเอง เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเอง เนื้อหาโฆษณามีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_content
ระยะเวลาที่กําหนดเอง คำที่กำหนดเอง คําที่มีแหล่งที่มาจากเหตุการณ์ Conversion ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_term
medium ปานกลาง สื่อซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
method วิธีการ วิธีการเรียกเหตุการณ์ให้แสดง ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'method'
นาที นาที นาที 2 หลักของชั่วโมงที่บันทึกเหตุการณ์ มิติข้อมูลนี้มีตั้งแต่ 0-59 และระบบจะรายงานในเขตเวลาของพร็อพเพอร์ตี้
แบรนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ แบรนด์อุปกรณ์ ชื่อผู้ผลิตหรือแบรนด์ (เช่น Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile)
mobileDeviceMarketingName อุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ที่มีแบรนด์ (เช่น Galaxy S10 หรือ P30 Pro)
รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชื่อรุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น iPhone X หรือ SM-G950F)
เดือน เดือน เดือนของเหตุการณ์ เป็นจํานวนเต็ม 2 หลักตั้งแต่ 01 ถึง 12
newVsReturning ลูกค้าใหม่ / ที่กลับมา ผู้ใช้ใหม่มี 0 เซสชันก่อนหน้า และผู้ใช้ที่กลับมามี 1 เซสชันก่อนหน้า มิติข้อมูลนี้แสดง 2 ค่า ได้แก่ "ใหม่" หรือ "ส่งคืน"
nthDay วันที่ N จำนวนวันนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่
nthHour ชั่วโมงที่ Nth จํานวนชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ ชั่วโมงเริ่มต้นคือ 0000
นาทีที่ nth นาทีที่ N จํานวนนาทีนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ นาทีเริ่มต้นคือ 0000
nthMonth เดือนที่ Nth จํานวนเดือนนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ เดือนเริ่มต้นคือ 0000
nthWeek สัปดาห์ที่ Nth ตัวเลขที่แทนจํานวนสัปดาห์นับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่
ปีที่ nth ปีที่ Nth จำนวนปีนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ ปีเริ่มต้นคือ 0000
operatingSystem ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมแอปหรือเว็บไซต์ของคุณใช้ ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Windows และ Android
ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชัน เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปใช้ เช่น เวอร์ชันของ Android 10 คือ 10 และเวอร์ชัน iOS 13.5.1 คือ 13.5.1
operatingSystemWithVersion ระบบปฏิบัติการที่มีเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน เช่น Android 10 หรือ Windows 7
orderCoupon คูปองในคำสั่งซื้อ รหัสสำหรับคูปองระดับการสั่งซื้อ
ขาออก ขาออก แสดง "จริง" หากลิงก์ที่นําไปสู่เว็บไซต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนของพร็อพเพอร์ตี้ ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'outbound'
ตําแหน่งหน้าเว็บ ตำแหน่งหน้าเว็บ โปรโตคอล ชื่อโฮสต์ เส้นทางหน้าเว็บ และสตริงคําค้นหาสําหรับหน้าเว็บที่เข้าชม เช่น ส่วน pageLocation ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'page_location'
เส้นทางหน้าเว็บ เส้นทางหน้าเว็บ ส่วนของ URL ระหว่างชื่อโฮสต์และสตริงการค้นหาสําหรับหน้าเว็บที่เข้าชม เช่น ส่วน pagePath ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ /store/contact-us
pagePathPlusQueryString เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหา ส่วนของ URL หลังชื่อโฮสต์สําหรับหน้าเว็บที่เข้าชม เช่น ส่วน pagePathPlusQueryString ของ https://www.example.com/store/contact-us?query_string=true คือ /store/contact-us?query_string=true
แหล่งการอ้างอิงหน้า URL ที่มาของหน้าเว็บ URL ที่อ้างอิงแบบเต็มซึ่งรวมถึงชื่อโฮสต์และเส้นทาง URL ที่มานี้คือ URL ก่อนหน้าของผู้ใช้และอาจเป็นโดเมนของเว็บไซต์นี้หรือโดเมนอื่นๆ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'page_referrer'
pageTitle ชื่อหน้า ชื่อหน้าเว็บที่ใช้ในเว็บไซต์
เปอร์เซ็นต์ที่เลื่อนผ่านไปแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่เลื่อนผ่านไปแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้เลื่อนจากด้านล่างของหน้าเว็บ (เช่น "90") ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'percent_scrolled'
platform แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มที่แอปหรือเว็บไซต์ทำงาน เช่น เว็บ, iOS หรือ Android หากต้องการระบุประเภทของสตรีมในรายงาน ให้ใช้ทั้งแพลตฟอร์มและ StreamId
แพลตฟอร์มอุปกรณ์หมวดหมู่ แพลตฟอร์ม/หมวดหมู่อุปกรณ์ แพลตฟอร์มและประเภทอุปกรณ์ที่เว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทํางาน (เช่น Android / อุปกรณ์เคลื่อนที่)
region ภูมิภาค พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP
screenResolution ความละเอียดของหน้าจอ ความละเอียดหน้าจอของจอภาพผู้ใช้ เช่น 1920x1080
searchTerm ข้อความค้นหา คําที่ผู้ใช้ค้นหา เช่น หากผู้ใช้เข้าชม "/some-page.html?q=some-term" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "some-term" ระบบจะป้อนข้อมูลให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'search_term'
sessionCampaignId รหัสแคมเปญของเซสชัน รหัสแคมเปญการตลาดของเซสชัน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กําหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
sessionCampaignName แคมเปญเซสชัน ชื่อแคมเปญการตลาดสําหรับเซสชัน ประกอบด้วยแคมเปญ Google Ads, แคมเปญที่กําหนดเอง และแคมเปญอื่นๆ
sessionDefaultChannelGroup กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของเซสชัน กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของเซสชันจะอิงตามแหล่งที่มาและสื่อเป็นหลัก การแจกแจงซึ่งประกอบด้วย "โดยตรง" "การค้นหาทั่วไป" "โซเชียลที่เสียค่าใช้จ่าย" "โซเชียลทั่วไป" "อีเมล" "แอฟฟิลิเอต" "การอ้างอิง" "การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย" "วิดีโอ" และ "ดิสเพลย์"
เซสชันบัญชี Google Ads ชื่อบัญชี Google Ads ของเซสชัน ชื่อบัญชีจาก Google Ads ที่ทําให้เกิดเซสชัน สอดคล้องกับ customer.descriptive_name ใน Google Ads API
รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads รหัสกลุ่มโฆษณา Google Ads ของเซสชัน รหัสกลุ่มโฆษณาใน Google Ads สําหรับเซสชัน
sessionGoogleAdsAdGroupName ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ของเซสชัน ชื่อกลุ่มโฆษณาใน Google Ads สําหรับเซสชัน
ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads ของเซสชัน เครือข่ายโฆษณาที่นําไปสู่เซสชัน การแจกแจงซึ่งรวมถึง "Google Search", "พาร์ทเนอร์ Search", "เครือข่ายดิสเพลย์ของ Google", "YouTube Search", "วิดีโอ YouTube", "ข้ามเครือข่าย", "โซเชียล" และ "(แคมเปญสากล)"
รหัสแคมเปญ Google Ads รหัสแคมเปญ Google Ads ของเซสชัน รหัสแคมเปญของแคมเปญ Google Ads ที่นําไปสู่เซสชันนี้
เซสชันโฆษณา Google แคมเปญ Google Ads ของเซสชัน ชื่อแคมเปญของแคมเปญ Google Ads ที่นําไปสู่เซสชันนี้
ประเภทแคมเปญ Google Ads ประเภทแคมเปญ Google Ads ของเซสชัน ประเภทแคมเปญสําหรับแคมเปญ Google Ads ที่นําไปสู่เซสชันนี้ ประเภทแคมเปญเป็นตัวกําหนดตําแหน่งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณ รวมถึงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ใน Google Ads ประเภทแคมเปญเป็นการแจกแจงซึ่งประกอบด้วย Search, ดิสเพลย์, Shopping, วิดีโอ, Discovery, แอป, Smart, Hotel, ในพื้นที่ และ Performance Max ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/google-ads/answer/2567043
รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads รหัสครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ของเซสชัน รหัสของครีเอทีฟโฆษณา Google Ads ที่ทําให้เกิดเซสชันในเว็บไซต์หรือแอป รหัสครีเอทีฟโฆษณาจะระบุโฆษณาแต่ละรายการ
รหัสลูกค้า Google Ads รหัสลูกค้า Google Ads ของเซสชัน รหัสลูกค้าจาก Google Ads ที่ทําให้เกิดเซสชัน รหัสลูกค้าใน Google Ads จะระบุบัญชี Google Ads ได้อย่างไม่ซ้ํากัน
คีย์เวิร์ด Google Ads ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads ของเซสชัน คีย์เวิร์ดที่ตรงกันที่นําไปสู่เซสชัน คีย์เวิร์ดคือคําหรือวลีที่อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ซึ่งคุณเลือกเพื่อที่จะแสดงโฆษณาต่อลูกค้าที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดได้ที่ https://support.google.com/google-ads/answer/6323
เซสชันGoogle Ads คําค้นหา Google Ads ของเซสชัน คําค้นหาที่นําไปสู่เซสชัน
sessionManualAdContent เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเองในเซสชัน เนื้อหาโฆษณาที่ทําให้เกิดเซสชัน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_content
เซสชันที่กําหนดเอง คำที่กำหนดเองในเซสชัน คําที่นําไปสู่เซสชัน ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์ utm_term
sessionMedium สื่อของเซสชัน สื่อที่เริ่มต้นเซสชันในเว็บไซต์หรือแอป
ชื่อกลุ่มโฆษณาSa360 ชื่อกลุ่มโฆษณาของเซสชัน SA360 ชื่อกลุ่มโฆษณาจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
รหัสแคมเปญ CampaignSa360 รหัสแคมเปญ SA360 ของเซสชัน รหัสแคมเปญจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
ชื่อแคมเปญ CampaignSa360 แคมเปญของเซสชัน SA360 ชื่อแคมเปญจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
เซสชันรูปแบบครีเอทีฟโฆษณา รูปแบบโฆษณาของเซสชัน SA360 ประเภทครีเอทีฟโฆษณาใน Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้ เช่น "โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท" หรือ "โฆษณาแบบข้อความที่ขยายออก" เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่มิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม GA4
รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาSa360 รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360 รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาใน SA360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
เซสชันบัญชีเครื่องมือค้นหา ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360 ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหาใน SA360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาเครื่องมือค้นหาของเซสชัน ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360 ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาใน Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้ เช่น "google ads", "bing" หรือ "baidu"
คีย์เวิร์ดของเซสชันSa360 ข้อความคีย์เวิร์ดของเซสชัน SA360 คีย์เวิร์ดในเครื่องมือค้นหาจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
เซสชันSa360medium สื่อของเซสชัน SA360 คีย์เวิร์ดในเครื่องมือค้นหาจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้ เช่น "cpc"
การค้นหา sessionSa360 การค้นหาของเซสชัน SA360 คําค้นหาจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้
เซสชันSa360แหล่งที่มา แหล่งที่มาของเซสชัน SA360 แหล่งที่มาของการเข้าชมจาก Search Ads 360 ที่ทําให้เกิดเซสชันนี้ เช่น "example.com" หรือ "google"
sessionSource แหล่งที่มาของเซสชัน แหล่งที่มาที่เริ่มต้นเซสชันในเว็บไซต์หรือแอป
sessionSourceMedium แหล่งที่มา/สื่อของเซสชัน ค่าแบบรวมของมิติข้อมูล "sessionSource" และ "sessionmedium"
แพลตฟอร์มแหล่งที่มา แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของเซสชัน แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของแคมเปญของเซสชัน โปรดอย่าพึ่งช่องนี้ว่า "ด้วยตนเอง" สําหรับการเข้าชมที่ใช้ UTM ช่องนี้จะอัปเดตจากการคืนสินค้า "ด้วยตนเอง" เป็น "(ไม่ได้ตั้งค่า)" กลับมาสําหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่กําลังจะมาถึง
ระดับการจัดส่ง ระดับการจัดส่ง ระดับการจัดส่ง (เช่น ทางบก ทางอากาศ วันถัดไป) ที่เลือกให้กับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'shipping_tier'
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย UserId ลงชื่อเข้าใช้ด้วย User-ID สตริง "ใช่" หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยฟีเจอร์ User-ID ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ User-ID ได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/9213390
source แหล่งที่มา แหล่งที่มาซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ Conversion
สื่อปานกลาง แหล่งที่มา / สื่อ ค่าที่รวมของมิติข้อมูล "แหล่งที่มา" และ "สื่อ"
แพลตฟอร์มแหล่งที่มา แพลตฟอร์มแหล่งที่มา แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของแคมเปญของเหตุการณ์ Conversion โปรดอย่าพึ่งช่องนี้ว่า "ด้วยตนเอง" สําหรับการเข้าชมที่ใช้ UTM ช่องนี้จะอัปเดตจากการคืนสินค้า "ด้วยตนเอง" เป็น "(ไม่ได้ตั้งค่า)" กลับมาสําหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่กําลังจะมาถึง
รหัสสตรีม รหัสสตรีม ตัวระบุสตรีมข้อมูลที่เป็นตัวเลขสําหรับแอปหรือเว็บไซต์
ชื่อสตรีม ชื่อสตรีม ชื่อสตรีมข้อมูลสําหรับแอปหรือเว็บไซต์
รหัสตัวกรองข้อมูลทดสอบ รหัสตัวกรองข้อมูลทดสอบ ตัวระบุตัวเลขของตัวกรองข้อมูลในสถานะทดสอบ คุณใช้ตัวกรองข้อมูลเพื่อรวมหรือยกเว้นข้อมูลเหตุการณ์จากรายงานตามค่าพารามิเตอร์เหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/10108813
ชื่อตัวกรองข้อมูลทดสอบ ชื่อตัวกรองข้อมูลทดสอบ ชื่อของตัวกรองข้อมูลในสถานะการทดสอบ คุณใช้ตัวกรองข้อมูลเพื่อรวมหรือยกเว้นข้อมูลเหตุการณ์จากรายงานตามค่าพารามิเตอร์เหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/10108813
รหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรม รหัสธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ
เส้นทางหน้าเว็บแบบรวม เส้นทางหน้าเว็บและคลาสหน้าจอ เส้นทางหน้าเว็บ (เว็บ) หรือคลาสหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
หน้าจอแบบรวมหน้า เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหาและระดับของหน้าจอ เส้นทางหน้าเว็บและสตริงการค้นหา (เว็บ) หรือคลาสหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
หน้าจอแบบรวมศูนย์ ชื่อหน้าเว็บและคลาสหน้าจอ ชื่อหน้า (เว็บ) หรือคลาสหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
ชื่อหน้าจอแบบรวม ชื่อหน้าและชื่อหน้าจอ ชื่อหน้า (เว็บ) หรือชื่อหน้าจอ (แอป) ที่บันทึกเหตุการณ์
userAgeBracket อายุ ช่วงอายุของผู้ใช้
userGender เพศ เพศของผู้ใช้
ผู้ให้บริการวิดีโอ ผู้ให้บริการวิดีโอ แหล่งที่มาของวิดีโอ (เช่น "youtube") ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'video_provider'
ชื่อวิดีโอ ชื่อวิดีโอ ชื่อของวิดีโอ ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'video_title'
URL ของวิดีโอ URL ของวิดีโอ URL ของวิดีโอ ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'video_url'
ชื่อสกุลเงินเสมือน ชื่อสกุลเงินแบบเสมือน ชื่อสกุลเงินแบบเสมือนที่ผู้ใช้โต้ตอบ เช่น การใช้จ่ายหรือการซื้อเพชรในเกม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'virtual_currency_name'
มองเห็นได้ แสดง แสดง "จริง" หากเนื้อหามองเห็นได้ ระบบจะป้อนข้อมูลวิดีโอที่ฝังให้โดยอัตโนมัติหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'visible'
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นตัวเลข 2 หลักจาก 01 ถึง 53 แต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ วันที่ 1 มกราคมอยู่ในสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์สุดท้ายของปีมีระยะเวลาน้อยกว่า 7 วันในปีส่วนใหญ่ สัปดาห์อื่นที่ไม่ใช่สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของปีจะมีเวลา 7 วันเสมอ สําหรับปีที่ 1 มกราคมเป็นวันอาทิตย์ สัปดาห์แรกของปีและสัปดาห์สุดท้ายของปีก่อนหน้าจะมีเวลา 7 วัน
ปี ปี ปีของเหตุการณ์ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักเช่น 2020
yearMonth ปีและเดือน ค่าที่รวมของปีและเดือน ค่าตัวอย่างได้แก่ 202212 หรือ 202301
yearWeek ปีและสัปดาห์ ค่าที่รวมของปีและสัปดาห์ ค่าตัวอย่างได้แก่ 202253 หรือ 202301

มิติข้อมูลที่กำหนดเอง

Data API สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์และผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลที่กําหนดเองได้ในการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่กําหนดเอง มิติข้อมูลมิติข้อมูลและขอบเขตของมิติข้อมูลที่กําหนดเองจะได้รับการระบุไว้ในคําขอรายงาน API ตัวอย่างเช่น ใส่ "customEvent:achievement_id" ไว้ในคําขอ Data API เพื่อสร้างรายงานสําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "achievement_id" คําขอ API นี้จะล้มเหลวหากพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้ลงทะเบียนมิติข้อมูลที่กําหนดเองที่มีขอบเขตระดับเหตุการณ์นี้

หากลงทะเบียนมิติข้อมูลที่กําหนดเองในขอบเขตระดับเหตุการณ์ก่อนเดือนตุลาคม 2020 คุณจะต้องระบุมิติข้อมูลในคําขอ API ด้วยชื่อเหตุการณ์ เช่น ใส่ "customEvent:achievement_id[level_up]" สําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเองในขอบเขตระดับเหตุการณ์ พร้อมด้วยพารามิเตอร์ "achievement_id" และชื่อเหตุการณ์ "level_up" ในเดือนตุลาคม 2020 Analytics ได้แทนที่การรายงานพารามิเตอร์ที่กําหนดเองด้วยการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์

ต่อไปนี้เป็นไวยากรณ์ทั่วไปสําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดเอง คุณสามารถค้นหาเมธอด Metadata API เพื่อแสดงมิติข้อมูลที่กําหนดเองทั้งหมดสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ได้ ตัวอย่างการใช้เมธอด Metadata API

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
เหตุการณ์ที่กําหนดเอง:พารามิเตอร์_ชื่อ มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name
เหตุการณ์ที่กําหนดเอง:พารามิเตอร์_ชื่อ[เหตุการณ์_ชื่อ] มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name หากลงทะเบียนก่อนเดือนตุลาคม 2020
ผู้ใช้ที่กําหนดเอง:พารามิเตอร์ มิติข้อมูลที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับผู้ใช้สําหรับ parameter_name

เมตริก

คุณขอเมตริกต่อไปนี้ในรายงานสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ ระบุ "ชื่อ API" ในช่องชื่อของเมตริกสําหรับคอลัมน์ของเมตริกในการตอบกลับรายงาน

ชื่อ API ชื่อ UI คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่1 วัน ผู้ใช้ที่มีการใช้งาน 1 วัน จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ํากันในเว็บไซต์หรือแอปภายในระยะเวลา 1 วัน ระยะเวลา 1 วันจะรวมวันสุดท้ายในช่วงวันที่ของรายงานด้วย หมายเหตุ: เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่28 วัน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 28 วัน จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ํากันในเว็บไซต์หรือแอปภายในระยะเวลา 28 วัน ระยะเวลา 28 วันจะรวมวันสุดท้ายในช่วงวันที่ของรายงานด้วย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วัน ผู้ใช้ที่มีการใช้งาน 7 วัน จํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่ไม่ซ้ํากันในเว็บไซต์หรือแอปภายในระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 7 วันจะรวมวันสุดท้ายในช่วงวันที่ของรายงานด้วย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จํานวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณ
จํานวนผู้ที่เห็นหน่วยโฆษณา จำนวนผู้ที่เห็นหน่วยโฆษณา เวลาที่หน่วยโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้หน่วยเป็นมิลลิวินาที
เพิ่ม CarTo เพิ่มในรถเข็น จํานวนครั้งที่ผู้ใช้เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นช็อปปิ้ง
การคลิกที่ผู้ลงโฆษณา จำนวนการคลิกโฆษณา จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาเพื่อเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ รวมการคลิกจากการผสานรวมที่ลิงก์ เช่น ผู้ลงโฆษณา Search Ads 360 ที่ลิงก์ไว้ และรวมจํานวนคลิกที่อัปโหลดจากการนําเข้าข้อมูล
ค่าใช้จ่ายผู้ลงโฆษณาของผู้ลงโฆษณา ค่าโฆษณา จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายสำหรับโฆษณา รวมค่าใช้จ่ายจากการผสานรวมที่ลิงก์ เช่น บัญชี Google Ads ที่ลิงก์ไว้ รวมค่าใช้จ่ายที่อัปโหลดจากการนําเข้าข้อมูลด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
ราคาต่อหนึ่งคลิกของผู้ลงโฆษณา ต้นทุนต่อคลิกใน Ads ต้นทุนต่อคลิกของโฆษณาคือ ค่าใช้จ่ายโฆษณาหารด้วยจํานวนการคลิกโฆษณา และมักจะใช้ตัวย่อของ CPC
ต้นทุนโฆษณาต่อ Conversion ของผู้ลงโฆษณา ราคาต่อหนึ่ง Conversion ต้นทุนต่อ Conversion คือต้นทุนโฆษณาหารด้วย Conversion
การแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณา จำนวนการแสดงโฆษณา จํานวนการแสดงผลทั้งหมด รวมการแสดงผลจากการผสานรวมที่ลิงก์ เช่น ผู้ลงโฆษณา Display & amp; Video 360 ที่ลิงก์ไว้ รวมถึงการแสดงผลที่อัปโหลดจากการนําเข้าข้อมูลด้วย
รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ย รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ย รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยในกลุ่มธุรกรรมของเหตุการณ์
รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชําระเงิน ARPPU รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชําระเงิน (ARPPU) คือรายได้จากการซื้อทั้งหมดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งระบบบันทึกเหตุการณ์การซื้อไว้ เมตริกสรุปเป็นของระยะเวลาที่เลือก
รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือรายได้จากการซื้อทั้งหมดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม เมตริกสรุปเป็นของระยะเวลาที่เลือก
รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ ARPU รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (ARPU) เมตริกสรุปเป็นของระยะเวลาที่เลือก ARPU ใช้รายได้ทั้งหมดและมีรายได้โดยประมาณของ AdMob
ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ย (เป็นวินาที) ของเซสชันของผู้ใช้
อัตราตีกลับ อัตราตีกลับ เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ((เซสชันที่เกี่ยวข้องกับเซสชันลบ) หารด้วยจํานวนเซสชัน) เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.2761 หมายความว่า 27.61% ของเซสชันถูกตีกลับ
อัตราการดูรถเข็น อัตราการเพิ่มลงในรถเข็นหลังดูผลิตภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้ที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นช็อปปิ้งหารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์เดียวกัน เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.1132 หมายความว่า 11.32% ของผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์ที่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้นลงในรถเข็นด้วย
การชําระเงิน การชำระเงิน จํานวนครั้งที่ผู้ใช้เริ่มกระบวนการชําระเงิน เมตริกนี้จะนับเหตุการณ์ "begin_checkout" ที่เกิดขึ้น
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของกลุ่มผู้ใช้ จํานวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ใช้งานอยู่ในกรอบเวลาที่สอดคล้องกับกลุ่มวันที่ n/สัปดาห์/เดือนของกลุ่มประชากรตามรุ่น เช่น สําหรับแถวที่กลุ่มประชากรตามรุ่น NthWeek = 0001 เมตริกนี้คือจํานวนผู้ใช้ (ในกลุ่มประชากรตามรุ่น) ที่ใช้งานอยู่ในสัปดาห์ที่ 1
TotalTotalUsers ผู้ใช้ทั้งหมดของกลุ่มผู้ใช้ จํานวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มประชากรตามรุ่น เมตริกนี้มีค่าเท่ากันในทุกแถวของรายงานสําหรับกลุ่มประชากรตามรุ่นแต่ละกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มประชากรตามรุ่นกําหนดด้วยวันที่ได้ผู้ใช้ใหม่ กลุ่มประชากรตามรุ่นทั้งหมดจึงเหมือนกับกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ใช้งานอยู่สําหรับช่วงวันที่เลือกกลุ่มประชากรตามรุ่น สําหรับแถวรายงานที่อยู่หลังช่วงการเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่น ถือเป็นเรื่องปกติสําหรับกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ใช้งานอยู่ ความแตกต่างนี้แสดงถึงผู้ใช้จากกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ไม่ได้ใช้งานในวันต่อมา กลุ่มประชากรตามรุ่นทั้งหมดมักใช้ในนิพจน์เมตริกประชากรตามรุ่น ActiveActive/cohortTotalUsers เพื่อคํานวณเศษส่วนการคงผู้ใช้ไว้ของกลุ่มประชากรตามรุ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง ActiveUsers และ totalUsers ไม่เท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรตามรุ่น ActiveActive กับผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นทั้งหมด
Conversion Conversion จํานวนเหตุการณ์ Conversion เหตุการณ์จะได้รับการทําเครื่องหมายเป็น Conversion ในเวลาที่มีการรวบรวม การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย Conversion ของเหตุการณ์จะมีผลตั้งแต่นี้ไป คุณทําเครื่องหมายเหตุการณ์ใดก็ได้เป็น Conversion ใน Google Analytics และเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น first_open, purchase) จะได้รับการทําเครื่องหมายเป็น Conversion โดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://support.google.com/analytics/answer/9267568
ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลจากความขัดข้อง จํานวนผู้ใช้ที่บันทึกข้อขัดข้องในแถวนี้ของรายงาน เช่น หากรายงานเป็นอนุกรมเวลาตามวันที่ เมตริกนี้ก็จะรายงานผู้ใช้ทั้งหมดที่มีการขัดข้องอย่างน้อย 1 ครั้งในวันที่นี้ ข้อขัดข้องคือเหตุการณ์ที่มีชื่อ "app_exception"
อัตราการขัดข้องของผู้ใช้ฟรี จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ได้รับผลจากความขัดข้อง จํานวนผู้ใช้ที่ไม่มีเหตุการณ์ข้อขัดข้อง (ในแถวนี้ของรายงาน) หารด้วยจํานวนผู้ใช้ทั้งหมด เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.9243 หมายความว่า 92.43% ของผู้ใช้ไม่มีข้อขัดข้อง
DoperMau DAU / MAU เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วัน และยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันอีกด้วย เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.113 หมายความว่า 11.3% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 30 วันเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันด้วย
DauPerWau DAU / WAU เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วัน และยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันอีกด้วย เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.082 หมายความว่า 8.2% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 7 วันเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันด้วย
การซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซ การซื้ออีคอมเมิร์ซ จํานวนครั้งที่ผู้ใช้ทําการซื้อเสร็จสมบูรณ์ เมตริกนี้นับเหตุการณ์ "purchase" เมตริกนี้ไม่ได้นับ "in_app_purchase" และเหตุการณ์การสมัครใช้บริการ
เซสชันที่มีส่วนร่วม เซสชันที่มีส่วนร่วม จํานวนเซสชันที่นานกว่า 10 วินาที หรือมีเหตุการณ์ Conversion หรือมีการดูหน้าจอ 2 ครั้งขึ้นไป
อัตราการมีส่วนร่วม อัตราการมีส่วนร่วม เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่มีส่วนร่วม (เซสชันที่มีส่วนร่วมหารด้วยเซสชัน) เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.7239 หมายความว่า 72.39% ของเซสชันเป็นเซสชันที่มีส่วนร่วม
จํานวนเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ จํานวนเหตุการณ์
จํานวนเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ จำนวนเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ จํานวนเหตุการณ์เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (จํานวนเหตุการณ์หารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่)
ค่าเหตุการณ์ มูลค่าของเหตุการณ์ ผลรวมพารามิเตอร์เหตุการณ์ชื่อ 'value'
เหตุการณ์ต่อเซสชัน เหตุการณ์ต่อเซสชัน จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยของเหตุการณ์ต่อเซสชัน (จํานวนเหตุการณ์หารด้วยจํานวนเซสชัน)
อัตรา Conversion ของผู้ซื้อครั้งแรก Conversion ของผู้ซื้อครั้งแรก เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําการซื้อเป็นครั้งแรก เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.092 หมายความว่า 9.2% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เป็นผู้ซื้อครั้งแรก
ผู้ซื้อครั้งแรก ผู้ซื้อครั้งแรก จํานวนผู้ใช้ที่สร้างเหตุการณ์การซื้อเป็นครั้งแรกจนเสร็จสิ้น
ผู้ซื้อครั้งแรกต่อผู้ใช้ใหม่ ผู้ซื้อครั้งแรกต่อผู้ใช้ใหม่ จํานวนผู้ซื้อครั้งแรกโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ใหม่
itemListClickEvent เหตุการณ์การคลิกรายการสินค้า จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่สินค้าหนึ่งๆ เมื่อปรากฏในรายการ เมตริกนี้นับรายการเหตุการณ์ "select_item"
อัตราการคลิกผ่านรายการ อัตราการคลิกผ่านรายการสินค้า จํานวนผู้ใช้ที่เลือกรายการหารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูรายการเดียวกัน เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.2145 หมายความว่า 21.45% ของผู้ใช้ที่ดูรายการได้เลือกรายการเดียวกันด้วย
itemListViewEvent เหตุการณ์การดูรายการสินค้า จํานวนครั้งที่มีการดูรายการสินค้า เมตริกนี้จะนับรายการเหตุการณ์ "view_item_list"
อัตราการคลิกผ่านโปรโมชันของสินค้า อัตราการคลิกผ่านโปรโมชันของสินค้า จํานวนผู้ใช้ที่เลือกโปรโมชันหารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูโปรโมชันเดียวกัน เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.1382 หมายความว่า 13.82% ของผู้ใช้ที่ดูโปรโมชันยังเลือกโปรโมชันด้วย
รายได้จากสินค้า รายได้จากสินค้า รายได้ทั้งหมดจากสินค้าเท่านั้น รายได้จากสินค้าคือผลคูณของราคาและปริมาณ รายได้จากสินค้าไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง ค่าภาษีและการจัดส่งจะระบุที่กิจกรรม ไม่ใช่ระดับสินค้า
itemViewEvent เหตุการณ์การดูสินค้า จำนวนครั้งที่มีการดูรายละเอียดสินค้า เมตริกนี้จะนับเหตุการณ์ "view_item" ที่เกิดขึ้น
สินค้าที่เพิ่มลงในรถเข็น สินค้าที่เพิ่มลงในรถเข็น จํานวนหน่วยที่เพิ่มลงในรถเข็นสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนรายการในเหตุการณ์ 'add_to_cart'
สินค้าที่ชําระเงินแล้ว สินค้าที่ชําระเงินแล้ว จํานวนหน่วยที่มีการชําระเงินสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้นับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ "begin_checkout"
รายการที่คลิกในรายการ สินค้าที่คลิกในรายการ จํานวนหน่วยที่คลิกในรายการสําหรับสินค้า 1 รายการ เมตริกนี้นับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ 'select_item'
itemsClickedในโปรโมชัน สินค้าที่คลิกในโปรโมชัน จํานวนหน่วยการคลิกในการโปรโมตสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้นับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ "select_promotion"
รายการที่ซื้อ สินค้าที่ซื้อ จํานวนหน่วยของสินค้ารายการเดียวที่รวมอยู่ในเหตุการณ์การซื้อ เมตริกนี้จะนับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์การซื้อ
สินค้าที่ดู สินค้าที่ดู จํานวนหน่วยที่ดูสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้นับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ "view_item"
รายการที่ดูในรายการ สินค้าที่ดูในรายการ จํานวนหน่วยที่รับชมในรายการสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้จะนับจํานวนรายการในเหตุการณ์ "view_item_list"
itemsViewedInPromotion สินค้าที่ดูในโปรโมชัน จํานวนหน่วยที่ดูในโปรโมชันสําหรับสินค้ารายการเดียว เมตริกนี้นับจํานวนสินค้าในเหตุการณ์ "view_promotion"
ผู้ใช้ใหม่ ผู้ใช้ใหม่ จํานวนผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์หรือเปิดแอปเป็นครั้งแรก (มีการเรียกให้แสดงเหตุการณ์: first_open หรือ first_visit)
ผลการค้นหาทั่วไปของ Google Search อันดับเฉลี่ยใน Google Search ที่เกิดขึ้นเอง การจัดอันดับโดยเฉลี่ยของ URL ของเว็บไซต์สําหรับการค้นหาที่รายงานจาก Search Console ตัวอย่างเช่น หาก URL ของไซต์ของคุณปรากฏเป็นอันดับที่ 3 สำหรับข้อความค้นหาหนึ่ง และอันดับที่ 7 สำหรับอีกข้อความค้นหาหนึ่ง อันดับโดยเฉลี่ยจะเท่ากับ 5 (3+7/2) เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
อัตราการคลิกผ่านสําหรับการค้นหาทั่วไปใน Google อัตราการคลิกผ่านใน Google Search ที่เกิดขึ้นเอง อัตราการคลิกผ่านการค้นหาทั่วไปใน Google Search ที่รายงานจาก Search Console อัตราการคลิกผ่านคือจํานวนคลิกต่อการแสดงผล เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.0588 หมายความว่าการแสดงผลประมาณ 5.88% ทําให้เกิดการคลิก เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
Google Search Clicks ทั่วไป จำนวนการคลิกใน Google Search ที่เกิดขึ้นเอง จํานวนการคลิกของ Google Search ทั่วไปที่รายงานจาก Search Console เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
การแสดงผลทั่วไปของ Google Search การแสดงผลใน Google Search ที่เกิดขึ้นเอง จํานวนการแสดงผลที่เกิดขึ้นเองใน Google Search ที่รายงานจาก Search Console เมตริกนี้ต้องใช้ลิงก์ Search Console ที่ใช้งานอยู่
คลิกโปรโมชัน จำนวนการคลิกโปรโมชัน จํานวนครั้งที่มีการคลิกโปรโมชันสินค้า เมตริกนี้จะนับเหตุการณ์ "select_promotion" ที่เกิดขึ้น
ยอดดูการโปรโมต จำนวนการดูโปรโมชัน จํานวนครั้งที่มีการดูโปรโมชันสินค้า เมตริกนี้จะนับเหตุการณ์ "view_promotion" ที่เกิดขึ้น
การคลิกของผู้เผยแพร่โฆษณา จำนวนการคลิกโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา จํานวนเหตุการณ์ ad_click
การแสดงโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา จำนวนการแสดงโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา จํานวนเหตุการณ์ ad_impression
รายได้จากการซื้อ รายได้จากการซื้อ ผลรวมของรายได้จากการซื้อในแอปหรือเว็บไซต์ รายได้จากการซื้อจะสรุปรายได้สําหรับเหตุการณ์เหล่านี้ ได้แก่ 'purchase', 'ecommerce_purchase', 'in_app_purchase', 'app_store_subscription_conversion' และ 'app_store_subscription_renewal' ระบบจะระบุรายได้จากการซื้อด้วยพารามิเตอร์ "value" ในการติดแท็ก
การซื้อเพื่อดูอัตรา อัตราการซื้อหลังดูผลิตภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์หารด้วยจํานวนผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์เดียวกัน เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.128 หมายความว่า 12.8% ของผู้ใช้ที่ดูผลิตภัณฑ์และยังซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกันด้วย
อัตรา Conversion การซื้อ Conversion ของผู้ซื้อ เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําธุรกรรมการซื้ออย่างน้อย 1 รายการ เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.412 หมายความว่า 41.2% ของผู้ใช้เป็นผู้ซื้อ
ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คือรายได้ทั้งหมดหารด้วยค่าใช้จ่ายโฆษณาของผู้ลงโฆษณา
การดูหน้าเว็บ ยอดดู จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดู นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view)
การดูหน้าจอต่อเซสชัน จำนวนการดูต่อเซสชัน จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดูต่อเซสชัน นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view) / เซสชัน
การดูหน้าจอต่อผู้ใช้ การดูต่อผู้ใช้ จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดูต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view) / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
การเลื่อนผู้ใช้ ผู้ใช้ที่เลื่อนหน้าเว็บ จํานวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ําที่เลื่อนลงอย่างน้อย 90% ของหน้าเว็บ
อัตรา Conversion ของเซสชัน เซสชันอัตรา Conversion เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่เรียกให้แสดงเหตุการณ์ Conversion
เซสชัน เซสชัน จํานวนเซสชันที่เริ่มต้นในเว็บไซต์หรือแอป (มีการเรียกให้แสดงเหตุการณ์: session_start)
จํานวนเซสชันต่อผู้ใช้ เซสชันต่อผู้ใช้ จํานวนเซสชันเฉลี่ยต่อผู้ใช้ (เซสชันหารด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่)
จํานวนการจัดส่ง ค่าจัดส่ง จํานวนค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'shipping'
จํานวนภาษี จำนวนเงินภาษี จํานวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ป้อนข้อมูลโดยพารามิเตอร์เหตุการณ์ 'tax'
รายได้จากโฆษณาทั้งหมด รายได้จากโฆษณาทั้งหมด รายได้จากโฆษณาทั้งหมดจากทั้ง AdMob และแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม
ผู้ซื้อทั้งหมด ผู้ซื้อทั้งหมด จํานวนผู้ใช้ที่บันทึกเหตุการณ์การซื้อในระยะเวลาที่เลือก
รายได้ทั้งหมด รายได้ทั้งหมด ผลรวมของรายได้จากการซื้อ การสมัครใช้บริการ และการโฆษณา (รายได้จากการซื้อ บวกรายได้จากการสมัครใช้บริการ บวกรายได้จากโฆษณา)
TotalUsers ผู้ใช้ทั้งหมด จํานวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ํากันซึ่งบันทึกเหตุการณ์อย่างน้อย 1 รายการ ไม่ว่าเว็บไซต์หรือแอปจะใช้เมื่อบันทึกเหตุการณ์นั้นหรือไม่ก็ตาม
ธุรกรรม ธุรกรรม จํานวนเหตุการณ์ธุรกรรมที่มีรายได้จากการซื้อ เหตุการณ์ธุรกรรม ได้แก่ in_app_purchase, ecommerce_purchase, purchase, app_store_subscription_renewal, app_store_subscription_conversion และคืนเงิน
ธุรกรรมต่อผู้ซื้อ จำนวนธุรกรรมต่อผู้ใช้ จํานวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยต่อผู้ซื้อ
อัตรา Conversion ของผู้ใช้ อัตรา Conversion ของผู้ใช้ เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ทริกเกอร์เหตุการณ์ Conversion
ระยะเวลาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ระยะเวลาทั้งหมด (เป็นวินาที) ที่เว็บไซต์หรือแอปของคุณแสดงอยู่เบื้องหน้าอุปกรณ์ของผู้ใช้
WauPerMau WAU / MAU เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วัน และยังเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 7 วันอีกด้วย เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.234 หมายความว่า 23.4% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 30 วันเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันด้วย

เมตริกที่กำหนดเอง

Data API สามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกที่กําหนดเองได้ในการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ คุณต้องระบุชื่อและพารามิเตอร์ของเมตริกที่กําหนดเองในคําขอรายงาน API โดยเมตริกและขอบเขตของเมตริก ตัวอย่างเช่น รวม "customEvent:levels_unlocked" ในคําขอ Data API เพื่อสร้างรายงานสําหรับเมตริกที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "levels_unlocked" คําขอ API นี้จะล้มเหลวหากพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้ลงทะเบียนเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์นี้

หากมีการลงทะเบียนเมตริกที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ก่อนเดือนตุลาคม 2020 คุณต้องระบุเมตริกในคําขอ API ที่มีชื่อเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ใส่ "customEvent:levels_unlocked[VIEWER_start]" สําหรับเมตริกที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ซึ่งมีชื่อพารามิเตอร์ "levels_unlocked" และชื่อเหตุการณ์ "บทแนะนํา_เริ่มต้น" ในเดือนตุลาคม 2020 Analytics ได้แทนที่การรายงานพารามิเตอร์ที่กําหนดเองด้วยการรายงานมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์

ต่อไปนี้เป็นไวยากรณ์ทั่วไปสําหรับเมตริกที่กําหนดเอง คุณสามารถค้นหาเมธอด API ของข้อมูลเมตาเพื่อแสดงเมตริกที่กําหนดเองทั้งหมดสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ นี่คือตัวอย่างการใช้เมธอด Metadata API

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
เหตุการณ์ที่กําหนดเอง:พารามิเตอร์_ชื่อ เมตริกที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับพารามิเตอร์_ชื่อ
customEvent:พารามิเตอร์_ชื่อ[เหตุการณ์_ชื่อ ] เมตริกที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name หากลงทะเบียนก่อนเดือนตุลาคม 2020

ตัวแปรเมตริกที่กําหนดเอง

เมตริกที่กําหนดเองแต่ละรายการที่พร็อพเพอร์ตี้ลงทะเบียนจะสร้างตัวแปรเมตริก API 3 รายการ ได้แก่ ผลรวม ค่าเฉลี่ย และจํานวน คําขอส่วนใหญ่จะใช้ผลรวมของเมตริกที่กําหนดเอง ค่าเฉลี่ยของเมตริกที่กําหนดเองมีประโยชน์สําหรับสถิติสรุป คุณจะเห็นจํานวนเมตริกที่กําหนดเองหากจํานวนพารามิเตอร์มีประโยชน์สําหรับคุณ

คุณสามารถค้นหาเมธอด Metadata API เพื่อแสดงตัวแปรทั้งหมดของเมตริกที่กําหนดเองสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ได้ดังนี้ตัวอย่างการใช้เมธอด Metadata API สําหรับค่าเฉลี่ยที่กําหนดเอง

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
เหตุการณ์ที่กําหนดเอง:พารามิเตอร์_ชื่อ ผลรวมของเมตริกที่กําหนดเองซึ่งกําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name
AverageCustomEvent:พารามิเตอร์_ชื่อ ค่าเฉลี่ยของเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name
countCustomEvent:พารามิเตอร์_ชื่อ จํานวนเมตริกที่กําหนดเองที่กําหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์สําหรับ parameter_name

เมตริกอัตรา Conversion สําหรับ Conversion 1 รายการ

เหตุการณ์ Conversion แต่ละรายการที่ลงทะเบียนในพร็อพเพอร์ตี้จะสร้างเมตริกอัตรา Conversion ที่ขอในรายงานได้ มีเมตริกอัตรา Conversion 2 รายการสําหรับแต่ละ Conversion ซึ่งได้แก่ อัตรา Conversion ที่อิงตามเซสชันสําหรับ Conversion 1 รายการ และอัตรา Conversion ตามผู้ใช้สําหรับ Conversion 1 รายการ

คุณสามารถค้นหาเมธอด API ของข้อมูลเมตาเพื่อแสดงเมตริกอัตรา Conversion ทั้งหมดสําหรับ Conversion รายการเดียวของพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ หากคุณพยายามขออัตรา Conversion สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็น Conversion คําขอจะล้มเหลว โปรดดูตัวอย่างการใช้เมธอด Metadata API สําหรับเมตริกอัตรา Conversion สําหรับ Conversion 1 รายการ

ชื่อ API ทั่วไป คำอธิบาย
เซสชันอัตรา Conversion:event_name เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่เรียกให้แสดงเหตุการณ์ Conversion เฉพาะ
userRateRate:event_name เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เรียกให้แสดงเหตุการณ์ Conversion เฉพาะ