Method: accounts.provisionAccountTicket

Hesap oluşturmak için bilet ister.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/accounts:provisionAccountTicket

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "account": {
    object (Account)
  },
  "redirectUri": string
}
Alanlar
account

object (Account)

Oluşturulacak hesap.

redirectUri

string

Kullanıcının Hizmet Şartları'nı kabul ettikten sonra gönderileceği yönlendirme URI'si. Cloud Console'da Yönlendirme URI'si olarak yapılandırılmalıdır.

Yanıt gövdesi

accounts.provideAccountTicket RPC için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "accountTicketId": string
}
Alanlar
accountTicketId

string

Hizmet Şartları bağlantısında iletilecek parametre.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit