การกำหนดค่า

เอกสารนี้แสดงช่องการกําหนดค่าทั้งหมดของ GA4

allow_google_signals

หากต้องการปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณาทั้งหมด ให้ตั้งค่า allow_google_signals เป็น false

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
allow_google_signals boolean จริง

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'allow_google_signals', true);

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'allow_google_signals': true
});

allow_ad_personalization_signals

ตั้งค่าเป็น false เพื่อปิดใช้ฟีเจอร์การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
allow_ad_personalization_signals boolean จริง

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', true);

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'allow_ad_personalization_signals': true
});

campaign_content

ใช้สำหรับการทดสอบ A/B และโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามเนื้อหา ใช้ campaign_content เพื่อแยกความแตกต่างของโฆษณาหรือลิงก์ที่ชี้ไปยัง URL เดียวกัน

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign_content string undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign_content', 'logolink');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_content': 'logolink'
});

campaign_id

ใช้เพื่อระบุแคมเปญที่อยู่ในการอ้างอิงนี้ ใช้ campaign_id เพื่อระบุแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign_id string undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign_id', 'abc.123');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_id': 'abc.123'
});

campaign_medium

ใช้ campaign_medium เพื่อระบุสื่อ เช่น อีเมลหรือต้นทุนต่อคลิก

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign_medium string undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign_medium', 'cpc');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_medium': 'cpc'
});

campaign_name

ใช้สำหรับวิเคราะห์คีย์เวิร์ด ใช้ campaign_name เพื่อระบุการโปรโมตผลิตภัณฑ์ ที่เฉพาะเจาะจงหรือแคมเปญเชิงกลยุทธ์

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign_name string undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign_name', 'spring_sale');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_name': 'spring_sale'
});

campaign_source

ใช้ campaign_source เพื่อระบุเครื่องมือค้นหา ชื่อจดหมายข่าว หรือแหล่งที่มาอื่นๆ

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign_source string undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign_source', 'google');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_source': 'google'
});

campaign_term

ใช้สำหรับการค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ campaign_term เพื่อบันทึกคีย์เวิร์ดของโฆษณานี้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign_term string undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign_term', 'running+shoes');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign_term': 'running+shoes'
});

แคมเปญ

ออบเจ็กต์ที่มีค่าแคมเปญทั้งหมดที่กำหนดได้

ออบเจ็กต์ campaign มีไว้เพื่อรองรับการใช้งานแบบเดิม และไม่แนะนำให้ใช้สำหรับกรณีส่วนใหญ่ คุณควรใช้เวอร์ชันที่นำหน้าด้วย campaign ของแต่ละช่องแทน

campaign_
ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
campaign object undefined

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'campaign', {
 'id': 'abc.123',
 'source': 'google',
 'medium': 'cpc',
 'name': 'spring_sale',
 'term': 'running+shoes',
 'content': 'logolink'
});

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'campaign': {
  'id': 'abc.123',
  'source': 'google',
  'medium': 'cpc',
  'name': 'spring_sale',
  'term': 'running+shoes',
  'content': 'logolink'
 }
});

client_id

ระบุอินสแตนซ์ของเบราว์เซอร์แบบไม่ให้ระบุตัวบุคคลได้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะจัดเก็บค่านี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ Analytics ของบุคคลที่หนึ่งที่มีวันหมดอายุ 2 ปี

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
client_id string ค่าที่ระบบสร้างขึ้นแบบสุ่มสําหรับผู้ใช้แต่ละราย

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'client_id', 'aaa.bbb');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'client_id': 'aaa.bbb'
});

content_group

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
content_group string

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'content_group', '/news/sports');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'content_group': '/news/sports'
});

ระบุโดเมนที่ใช้จัดเก็บคุกกี้ข้อมูลวิเคราะห์

ตั้งค่าเป็น 'none' เพื่อตั้งค่าคุกกี้โดยไม่ระบุโดเมน

ตั้งค่าเป็น 'auto' (ค่าเริ่มต้น) เพื่อตั้งค่าคุกกี้เป็นโดเมนระดับบนสุดบวกโดเมนย่อย 1 รายการ (eTLD +1) เช่น หากตั้งค่า cookie_domain เป็น 'auto' https://example.com จะใช้ example.com สำหรับโดเมน และ https://subdomain.example.com จะใช้ example.com สำหรับโดเมนดังกล่าวด้วย

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
cookie_domain string 'auto'

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'cookie_domain', 'example.com');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_domain': 'example.com'
});

ทุกครั้งที่มีการส่ง Hit ไปยัง Google Analytics ระบบจะอัปเดตเวลาหมดอายุของคุกกี้เป็นเวลาปัจจุบันบวกกับค่าของช่อง cookie_expires ซึ่งหมายความว่าหากคุณใช้เวลาตามค่าเริ่มต้น 2 ปี (63072000 วินาที) และผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ทุกเดือน คุกกี้ของผู้ใช้จะไม่มีวันหมดอายุ

หากคุณตั้งเวลา cookie_expires เป็น 0 (ศูนย์) วินาที คุกกี้จะเปลี่ยนเป็นคุกกี้ตามเซสชัน และจะหมดอายุทันทีที่เซสชันของเบราว์เซอร์ปัจจุบันสิ้นสุดลง

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
cookie_expires number 63072000

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'cookie_expires', 28 * 24 * 60 * 60 /* 28 days, in seconds */);

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 /* 28 days, in seconds */
});

ใส่ Flag เพิ่มเติมต่อท้ายคุกกี้เมื่อตั้งค่า โดยต้องคั่น Flag แต่ละรายการด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ดูบทความเรื่องเขียนคุกกี้ใหม่เพื่อดูตัวอย่าง Flag ที่ควรตั้งค่า

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
cookie_flags string

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'cookie_flags', 'SameSite=None;Secure');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_flags': 'SameSite=None;Secure'
});

ระบุเส้นทางย่อยที่ใช้จัดเก็บคุกกี้ข้อมูลวิเคราะห์

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
cookie_path string '/'

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'cookie_path', '/example_path');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_path': '/example_path'
});

ระบุคำนำหน้าเพื่อใส่ไว้ข้างหน้าชื่อคุกกี้ Analytics

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
cookie_prefix string

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'cookie_prefix', 'prefix');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_prefix': 'prefix'
});

เมื่อตั้งค่า cookie_update เป็น true แล้ว gtag.js จะอัปเดตคุกกี้ในการโหลดหน้าเว็บแต่ละครั้ง โดยจะอัปเดตการหมดอายุของคุกกี้เป็นการตั้งค่าที่สัมพันธ์กับการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าการหมดอายุของคุกกี้ไว้ที่ 1 สัปดาห์และผู้ใช้เข้าชมโดยใช้เบราว์เซอร์เดียวกันทุก 5 วัน การหมดอายุของคุกกี้จะอัปเดตเมื่อมีการเข้าชมแต่ละครั้ง ซึ่งก็จะช่วยให้ไม่มีการหมดอายุ

เมื่อตั้งค่าเป็น false คุกกี้จะไม่อัปเดตเมื่อหน้าเว็บโหลดแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการหมดอายุของคุกกี้สัมพันธ์กับครั้งแรกที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
cookie_update boolean true

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'cookie_update', true);

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'cookie_update': true
});

ignore_referrer

ตั้งค่าเป็น true เพื่อแจ้งให้ Analytics ทราบว่า URL ไม่ควรแสดงเป็นแหล่งที่มาของการเข้าชม ดูว่าควรใช้ช่องนี้เมื่อใด

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
ignore_referrer boolean false

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'ignore_referrer', true);

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'ignore_referrer': true
});

ภาษา

ระบุค่ากําหนดภาษาของผู้ใช้ ค่าเริ่มต้นคือค่า navigator.language ของผู้ใช้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
language string ค่าเริ่มต้นคือ navigator.language

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'language', 'en-us');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'language': 'en-us'
});

page_location

ระบุ URL แบบเต็มของหน้าเว็บ ค่าเริ่มต้นคือค่า document.location ของผู้ใช้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น จำนวนอักขระสูงสุด
page_location string ค่าเริ่มต้นคือ document.location 1,000

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'page_location', 'https://example.com/page1');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'page_location': 'https://example.com/page1'
});

page_referrer

ระบุแหล่งการอ้างอิงที่ทําให้เกิดการเข้าชมหน้าเว็บ ค่านี้จะใช้ในการคํานวณแหล่งที่มาของการเข้าชมด้วย รูปแบบของค่านี้คือ URL ค่าเริ่มต้นคือค่า document.referrer ของผู้ใช้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น จำนวนอักขระสูงสุด
page_referrer string ค่าเริ่มต้นคือ document.referrer 420

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'page_referrer', 'https://example.com');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'page_referrer': 'https://example.com'
});

page_title

ชื่อของหน้าเว็บหรือเอกสาร ค่าเริ่มต้นคือค่า document.title ของผู้ใช้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น จำนวนอักขระสูงสุด
page_title string ค่าเริ่มต้นคือ document.title 300

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'page_title', 'Settings');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'page_title': 'Settings'
});

send_page_view

ตั้งค่าเป็น "เท็จ" เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลโค้ดเริ่มต้นส่ง page_view

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
send_page_view boolean จริง

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'send_page_view', false);

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'send_page_view': false
});

screen_resolution

ระบุความละเอียดของหน้าจอ ควรเป็นจํานวนเต็มบวก 2 รายการที่คั่นด้วย x เช่น ค่าของหน้าจอขนาด 800 x 600 พิกเซลจะเป็น 800x600 คํานวณจากค่า window.screen ของผู้ใช้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น
screen_resolution string ระบบจะคํานวณค่าเริ่มต้นจาก window.screen

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'screen_resolution', '800x600');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'screen_resolution': '800x600'
});

user_id

ระบุตัวระบุที่รู้จักสำหรับผู้ใช้ที่เจ้าของเว็บไซต์/ผู้ใช้ไลบรารี ต้องไม่ใช่ PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้) ไม่ควรเก็บค่านี้ไว้ในคุกกี้ Google Analytics หรือพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ Analytics ให้ไว้

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น จำนวนอักขระสูงสุด
user_id string 256

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'user_id', 'id');

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'user_id': 'id'
});

user_properties

พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้คือแอตทริบิวต์ที่ใช้อธิบายกลุ่มต่างๆ ในฐานผู้ใช้ได้ เช่น ค่ากำหนดภาษาหรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยจะตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เพิ่มได้สูงสุด 25 รายการต่อโปรเจ็กต์

ชื่อช่อง ประเภท ค่าเริ่มต้น จำนวนอักขระสูงสุด
user_properties object ชื่อพร็อพเพอร์ตี้=24
ค่าพร็อพเพอร์ตี้=36

ตัวอย่าง

ตั้งค่าทั่วโลก

gtag('set', 'user_properties', {
 'favorite_color': 'blue'
});

ตั้งค่าสำหรับสตรีมเดียว

gtag('config', 'STREAM_ID', {
 'user_properties': {
  'favorite_color': 'blue'
 }
});