Geri bildiriminizi paylaşın ve Google Mobile Ads SDK'sı yol haritasının şekillendirilmesine yardımcı olun. 5 Mayıs 2023'te sona ermeden önce 2023 Google Mobile Ads SDK'sı Yıllık Anketi'ne katılın.

Ödüllü reklamlar

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Ödüllü reklamlar, kullanıcıların uygulama içi ödüller karşılığında etkileşime geçme seçeneği olan reklamlardır. Bu kılavuzda, AdMob'daki ödüllü reklamları bir Unity uygulamasına nasıl entegre edeceğiniz açıklanmaktadır.

Bazı müşteri başarı öykülerini okuyun: örnek olay 1, örnek olay 2.

Bu rehberde, ödüllü reklamların bir Unity uygulamasına nasıl entegre edileceği açıklanmaktadır.

Ön koşullar

Her zaman test reklamlarıyla test edin

Aşağıdaki örnek kod, test reklamları istemek için kullanabileceğiniz bir reklam birimi kimliği içerir. Her istek için üretim reklamları yerine test reklamları döndürecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Böylece kullanımı güvenli olur.

Bununla birlikte, AdMob kullanıcı arayüzüne bir uygulama kaydedip uygulamanızda kullanmak üzere kendi reklam birimi kimliklerinizi oluşturduktan sonra geliştirme sırasında cihazınızı açık bir şekilde test cihazı olarak yapılandırmanız gerekir.

Android

ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS

ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

Mobile Ads SDK'sını ilk kullanıma hazırlayın

Reklam yüklemeden önce uygulamanızın MobileAds.Initialize() çağırarak Mobile Ads SDK'sını başlatmasını sağlayın. Bu işlemin ideal olarak uygulamanın başlatılması sırasında yalnızca bir kez yapılması gerekir.

using GoogleMobileAds;
using GoogleMobileAds.Api;

public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize((InitializationStatus initStatus) =>
    {
      // This callback is called once the MobileAds SDK is initialized.
    });
  }
}

Uyumlulaştırma kullanıyorsanız reklamları yüklemeden önce geri çağırmanın gerçekleşmesini bekleyin. Bu, tüm uyumlulaştırma bağdaştırıcılarının başlatılmasını sağlar.

Uygulama

Ödüllü reklamları entegre etme ana adımları şunlardır:

 1. Ödüllü reklamı yükleyin
 2. [İsteğe bağlı] Sunucu tarafı doğrulama (SSV) geri çağırmalarını doğrulama
 3. Ödüllü reklamı ödülünü geri çağırmayla göster
 4. Ödüllü reklam etkinliklerini dinleme
 5. Ödüllü reklamı temizleyin
 6. Bir sonraki ödüllü reklamı önceden yükle

Ödüllü reklamı yükleyin

Ödüllü reklam yükleme işlemi, RewardedAd sınıfındaki statik Load() yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir. Yüklenen RewardedAd nesnesi, tamamlama işleyicisinde parametre olarak sağlanır. Aşağıdaki örnekte RewardedAd nasıl yüklenir?

// These ad units are configured to always serve test ads.
#if UNITY_ANDROID
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917";
#elif UNITY_IPHONE
 private string _adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313";
#else
 private string _adUnitId = "unused";
#endif

 private RewardedAd rewardedAd;

 /// <summary>
 /// Loads the rewarded ad.
 /// </summary>
 public void LoadRewardedAd()
 {
   // Clean up the old ad before loading a new one.
   if (rewardedAd != null)
   {
      rewardedAd.Destroy();
      rewardedAd = null;
   }

   Debug.Log("Loading the rewarded ad.");

   // create our request used to load the ad.
   var adRequest = new AdRequest.Builder().Build();

   // send the request to load the ad.
   RewardedAd.Load(_adUnitId, adRequest,
     (RewardedAd ad, LoadAdError error) =>
     {
       // if error is not null, the load request failed.
       if (error != null || ad == null)
       {
         Debug.LogError("Rewarded ad failed to load an ad " +
                 "with error : " + error);
         return;
       }

       Debug.Log("Rewarded ad loaded with response : "
            + ad.GetResponseInfo());

       rewardedAd = ad;
     });
 }

[İsteğe bağlı] Sunucu tarafı doğrulama (SSV) geri çağırmalarını doğrulama

Sunucu tarafı doğrulaması geri çağırmalarında ekstra veri gerektiren uygulamalar, ödüllü reklamların özel veri özelliğini kullanmalıdır. Ödüllü reklam nesnesi üzerinde ayarlanan dize değeri, SSV geri çağırmasının custom_data sorgu parametresine iletilir. Özel veri değeri ayarlanmazsa custom_data sorgu parametresi değeri, SSV geri çağırmasında yer almaz.

Aşağıdaki kod örneği, ödüllü reklam yüklendikten sonra SSV seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını göstermektedir.

// send the request to load the ad.
RewardedAd.Load(_adUnitId, adRequest, (RewardedAd ad, LoadAdError error) =>
{
  // If the operation failed, an error is returned.
  if (error != null || ad == null)
  {
    Debug.LogError("Rewarded ad failed to load an ad with error : " + error);
    return;
  }

  // If the operation completed successfully, no error is returned.
  Debug.Log("Rewarded ad loaded with response : " + ad.GetResponseInfo());

  // Create and pass the SSV options to the rewarded ad.
    var options = new ServerSideVerificationOptions
                          .Builder()
                          .SetCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
                          .Build()
    ad.SetServerSideVerificationOptions(options);

});

Özel ödül dizesini ayarlamak istiyorsanız reklamı göstermeden önce bunu yapmanız gerekir.

Ödüllü reklamı ödülünü geri çağırmayla göster

Reklamınızı sunarken, kullanıcının ödülünü alması için bir geri arama sağlamanız gerekir. Reklamlar, yükleme başına yalnızca bir kez gösterilebilir. Reklamın gösterilmeye hazır olduğunu doğrulamak için CanShowAd() yöntemini kullanın.

Aşağıdaki kod, ödüllü reklam göstermeyle ilgili en iyi yöntemi sunar.

public void ShowRewardedAd()
{
  const string rewardMsg =
    "Rewarded ad rewarded the user. Type: {0}, amount: {1}.";

  if (rewardedAd != null && rewardedAd.CanShowAd())
  {
    rewardedAd.Show((Reward reward) =>
    {
      // TODO: Reward the user.
      Debug.Log(String.Format(rewardMsg, reward.Type, reward.Amount));
    });
  }
}

Ödüllü reklam etkinliklerini dinleme

Reklamın davranışını daha da özelleştirmek için reklamınızın yaşam döngüsündeki açık, kapanan ve farklı etkinlikler dahil edebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği gibi bir yetki vererek kaydolarak bu etkinlikleri dinleyin.

private void RegisterEventHandlers(RewardedAd ad)
{
  // Raised when the ad is estimated to have earned money.
  ad.OnAdPaid += (AdValue adValue) =>
  {
    Debug.Log(String.Format("Rewarded ad paid {0} {1}.",
      adValue.Value,
      adValue.CurrencyCode));
  };
  // Raised when an impression is recorded for an ad.
  ad.OnAdImpressionRecorded += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad recorded an impression.");
  };
  // Raised when a click is recorded for an ad.
  ad.OnAdClicked += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad was clicked.");
  };
  // Raised when an ad opened full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentOpened += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad full screen content opened.");
  };
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += () =>
  {
    Debug.Log("Rewarded ad full screen content closed.");
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Rewarded ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);
  };
}

Ödüllü reklamı temizleyin

RewardedAd ile işiniz bittiğinde, referansını bırakmadan önce Destroy() yöntemini çağırdığınızdan emin olun:

rewardedAd.Destroy();

Böylece eklenti, nesnenin artık kullanılmadığını ve belleğe sahip olduğu belleği geri alabileceğini bildirir. Bu yöntemin çağrılmaması bellek sızıntılarına neden olur.

Bir sonraki ödüllü reklamı önceden yükle

RewardedAd tek kullanımlık bir nesnedir. Bu, ödüllü bir reklamın gösterilmesinden sonra nesnenin tekrar kullanılamayacağı anlamına gelir. Başka bir ödüllü reklam istemek için yeni bir RewardedAd nesnesi oluşturmanız gerekir.

Ödüllü reklamı bir sonraki gösterim fırsatına hazırlamak için, OnAdFullScreenContentClosed veya OnAdFullScreenContentFailed reklam etkinliği oluşturulduktan sonra ödüllü reklamı önceden yükleyin.

private void RegisterReloadHandler(RewardedAd ad)
{
  // Raised when the ad closed full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentClosed += ()
  {
    Debug.Log("Rewarded Ad full screen content closed.");

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadRewardedAd();
  };
  // Raised when the ad failed to open full screen content.
  ad.OnAdFullScreenContentFailed += (AdError error) =>
  {
    Debug.LogError("Rewarded ad failed to open full screen content " +
            "with error : " + error);

    // Reload the ad so that we can show another as soon as possible.
    LoadRewardedAd();
  };
}

Ek kaynaklar

Örnekler