Geri bildiriminizi paylaşın ve Google Mobile Ads SDK'sı yol haritasının şekillendirilmesine yardımcı olun. 5 Mayıs 2023'te sona ermeden önce 2023 Google Mobile Ads SDK'sı Yıllık Anketi'ne katılın.

Ödüllü reklamlar

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Ön koşullar

Her zaman test reklamlarıyla test yapın

Uygulamalarınızı oluştururken ve test ederken yayında, üretim amaçlı reklamlar yerine test reklamları kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, hesabınız askıya alınabilir.

Test reklamlarını yüklemenin en kolay yolu, Android ödüllü reklamlar için özel test reklam birimi kimliğimizi kullanmaktır:

ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

Her istek için test reklamları döndürecek şekilde özel olarak yapılandırılmıştır. Kodlama, test ve hata ayıklama sırasında bu özelliği kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Uygulamanızı yayınlamadan önce kendi reklam birimi kimliğinizle değiştirmeniz yeterlidir.

Mobile Ads SDK'sının test reklamlarının işleyiş şekli hakkında daha fazla bilgi edinmek için Test Reklamları bölümünü inceleyin.

Ödüllü reklam nesnesi yükleme

Ödüllü reklamlar, RewardedAd sınıfında statik load() yöntemi çağrılıp bir RewardedAdLoadCallback içinde geçilerek yüklenir. Bu işlem genellikle Activity işleminin onCreate() yönteminde gerçekleştirilir. Diğer biçim yükleme geri çağırmalarında olduğu gibi, RewardedAdLoadCallback daha yüksek kaliteli hata ayrıntıları sağlamak için LoadAdError kullanır.

Java

import com.google.android.gms.ads.rewarded.RewardedAd;

public class MainActivity extends Activity {
 private RewardedAd rewardedAd;
 private final String TAG = "MainActivity";

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
  RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917",
   adRequest, new RewardedAdLoadCallback() {
    @Override
    public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
     // Handle the error.
     Log.d(TAG, loadAdError.toString());
     rewardedAd = null;
    }

    @Override
    public void onAdLoaded(@NonNull RewardedAd ad) {
     rewardedAd = ad;
     Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
    }
  });
 }
}

Kotlin

class MainActivity : AppCompatActivity() {

 private var rewardedAd: RewardedAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  var adRequest = AdRequest.Builder().build()
  RewardedAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/5224354917", adRequest, object : RewardedAdLoadCallback() {
   override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
    Log.d(TAG, adError?.toString())
    rewardedAd = null
   }

   override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
    Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
    rewardedAd = ad
    }
  })
 }
}

[İsteğe bağlı] Sunucu tarafı doğrulama (SSV) geri çağırmalarını doğrulama

Sunucu tarafı doğrulama geri çağırmalarında ek veri gerektiren uygulamalar, ödüllü reklamların özel veri özelliğini kullanmalıdır. Ödüllü reklam nesnesinde ayarlanan dize değerleri, SSV geri çağırmasının custom_data sorgu parametresine iletilir. Özel veri değeri ayarlanmazsa custom_data sorgu parametresi değeri SSV geri çağırmasında yer almaz.

Aşağıdaki kod örneği, reklam istemeden önce ödüllü bir reklam nesnesinde özel verilerin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Java

RewardedAd.load(MainActivity.this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  new AdRequest.Builder().build(), new RewardedAdLoadCallback() {
 @Override
 public void onAdLoaded(RewardedAd ad) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
  rewardedAd = ad;
  ServerSideVerificationOptions options = new ServerSideVerificationOptions
    .Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build();
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options);
 }
 @Override
 public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
   Log.d(TAG, loadAdError.toString());
   rewardedAd = null;
 }
});

Kotlin

RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  AdRequest.Builder().build(), object : RewardedAdLoadCallback() {
 override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
  rewardedInterstitialAd = ad
  val options = ServerSideVerificationOptions.Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build()
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options)
 }

 override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
   Log.d(TAG, adError?.toString())
   rewardedAd = null
 }
})

Özel ödül dizesini ayarlamak istiyorsanız reklamı göstermeden önce bunu yapmanız gerekir.

FullScreenContentCallback'i ayarla

FullScreenContentCallback, RewardedAd öğenizin gösterilmesiyle ilgili etkinlikleri işler. RewardedAd cihazınızı göstermeden önce geri çağırmayı aşağıdaki gibi ayarladığınızdan emin olun:

Java

rewardedAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback() {
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

  @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

rewardedAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

Reklamı göster

Ödüllü reklam gösterirken ödül etkinliklerini işlemek için bir OnUserEarnedRewardListener nesnesi kullanırsınız.

Java

if (rewardedAd != null) {
 Activity activityContext = MainActivity.this;
 rewardedAd.show(activityContext, new OnUserEarnedRewardListener() {
  @Override
  public void onUserEarnedReward(@NonNull RewardItem rewardItem) {
   // Handle the reward.
   Log.d(TAG, "The user earned the reward.");
   int rewardAmount = rewardItem.getAmount();
   String rewardType = rewardItem.getType();
  }
 });
} else {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

rewardedAd?.let { ad ->
 ad.show(this, OnUserEarnedRewardListener { rewardItem ->
  // Handle the reward.
  val rewardAmount = rewardItem.amount
  val rewardType = rewardItem.type
  Log.d(TAG, "User earned the reward.")
 })
} ?: run {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.")
}

SSS

Başlatma çağrısı için zaman aşımı var mı?
10 saniye sonra Google Mobile Ads SDK'sı, bir uyumlulaştırma ağının başlatması henüz tamamlanmamış olsa bile OnInitializationCompleteListener yöntemini çağırır.
İlk uyumlulaştırma geri çağırması aldığımda bazı uyumlulaştırma ağları hazır değilse ne olur?

OnInitializationCompleteListener geri çağırmasının içinde bir reklam yüklemenizi öneririz. Uyumlulaştırma ağı hazır olmasa bile Google Mobile Ads SDK'sı bu ağdan reklam ister. Bu nedenle, bir uyumlulaştırma ağı zaman aşımının ardından ilk kullanıma hazırlamayı bitirse bile bu oturumda gelecekteki reklam isteklerini yayınlayabilir.

MobileAds.getInitializationStatus() çağırarak uygulama oturumunuz süresince tüm bağdaştırıcıların başlatma durumunu sorgulamaya devam edebilirsiniz.

Belirli bir uyumlulaştırma ağının neden hazır olmadığını nasıl öğrenebilirim?

AdapterStatus.getDescription(), bir bağdaştırıcının reklam isteklerine neden hazır olmadığını açıklar.

onUserEarnedReward() geri çağırması her zaman onAdDismissedFullScreenContent() geri çağırmasından önce mi gerçekleştirilir?

Google reklamları için onUserEarnedReward() aramalarının tümü onAdDismissedFullScreenContent() tarihinden önce yapılır. Uyumlulaştırma yoluyla yayınlanan reklamlar için üçüncü taraf reklam ağı SDK'sının uygulaması, geri çağırma sırasını belirler. Ödül bilgileriyle tek bir yakın geri çağırma sağlayan reklam ağı SDK'ları için uyumlulaştırma bağdaştırıcısı, onAdDismissedFullScreenContent() tarihinden önce onUserEarnedReward() öğesini çağırır.

GitHub ile ilgili örnekler