Başlayın

AdMob Uyumlulaştırması, AdMob Ağı, üçüncü taraf reklam ağları ve AdMob kampanyaları dahil olmak üzere, birden fazla kaynaktan gelen uygulamalarınızda reklam yayınlamanızı sağlayan bir özelliktir. AdMob Uyumlulaştırması, reklam yayınlamak için mevcut en iyi ağı bulmanızı sağlamak amacıyla reklam isteklerini birden çok ağa göndererek doluluk oranınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve daha fazla para kazanmanıza yardımcı olur. Örnek olay.

Ön koşullar

Bir reklam biçimi için uyumlulaştırmayı entegre etmeden önce, söz konusu reklam biçimini uygulamanıza entegre etmeniz gerekir:

Uyumlulaştırma konusunda yeni misiniz? AdMob uyumlulaştırmasına genel bakış başlıklı makaleyi okuyun.

Teklif vermek için: Google Mobile Ads SDK'sı 7.53.1 veya üzeri.

Mobile Ads SDK'sını başlatma

Hızlı başlangıç kılavuzu, Mobile Ads SDK'sını nasıl başlatacağınızı gösterir. Bu ilk katılım çağrısı sırasında uyumlulaştırma ve teklif verme adaptörleri de başlatılır. İlk reklam isteğinde her reklam ağına tam katılım sağlamak için reklamları yüklemeden önce başlatmanın tamamlanmasını beklemeniz önemlidir.

Aşağıdaki örnek kod, reklam isteğinde bulunmadan önce her bir adaptörün başlatma durumunu nasıl kontrol edebileceğinizi gösterir.

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  let ads = GADMobileAds.sharedInstance()
  ads.start { status in
   // Optional: Log each adapter's initialization latency.
   let adapterStatuses = status.adapterStatusesByClassName
   for adapter in adapterStatuses {
    let adapterStatus = adapter.value
    NSLog("Adapter Name: %@, Description: %@, Latency: %f", adapter.key,
    adapterStatus.description, adapterStatus.latency)
   }

   // Start loading ads here...
  }

  return true
 }

}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 GADMobileAds *ads = [GADMobileAds sharedInstance];
 [ads startWithCompletionHandler:^(GADInitializationStatus *status) {
  // Optional: Log each adapter's initialization latency.
  NSDictionary *adapterStatuses = [status adapterStatusesByClassName];
  for (NSString *adapter in adapterStatuses) {
   GADAdapterStatus *adapterStatus = adapterStatuses[adapter];
   NSLog(@"Adapter Name: %@, Description: %@, Latency: %f", adapter,
      adapterStatus.description, adapterStatus.latency);
  }

  // Start loading ads here...
 }];
 return YES;
}

@end

Hangi reklam ağının kazandığını öğrenme

Her reklam biçimi sınıfının, mevcut reklam için reklam ağının sınıf adını döndüren adNetworkClassName içeren bir GADResponseInfo özelliği vardır. adNetworkClassName, yalnızca reklam başarıyla yüklendiğinde bir değere sahip olur. Aşağıdaki kod, banner reklamlar için bu bilgileri nasıl alacağınızı göstermektedir.

Swift

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
 print("Banner adapter class name: \(bannerView.responseInfo.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)bannerView {
 NSLog(@"Banner adapter class name: %@", bannerView.responseInfo.adNetworkClassName);
}

Ayrıntılar için Reklam Yanıtı Hakkında Bilgi Alma bölümüne bakın.

Uyumlulaştırmada kullanılan banner reklam birimleri için AdMob tüm üçüncü taraf reklam ağları kullanıcı arayüzünde yenilemeyi devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Bu işlem, banner reklam biriminizin yenileme hızına göre AdMob yenilemeyi de tetiklediğinden çift yenileme engellenir.

Ödüllü reklamları uyumlulaştırma

Kullanıcı arayüzünde ödül değerlerini ayarlayarak tüm varsayılan ödül değerlerini geçersiz kılmanızı öneririz AdMob . Bunu yapmak için Uyumlulaştırma gruplarındaki tüm ağlara uygula kutusunu seçin. Böylece ödül tüm ağlarda tutarlı olur. Bazı reklam ağları hiçbir ödül değeri veya tür sağlamaz. Ödül değerini geçersiz kılan reklam, reklamı hangi reklam ağının yayınladığından bağımsız olarak tutarlıdır.

AdMob kullanıcı arayüzünde ödül değerlerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için ödüllü reklam birimi oluşturma bölümüne bakın.

Yerel reklamları uyumlulaştırma

Aşağıda, yerel uyumlulaştırmayı uygularken dikkate alınması gereken en iyi uygulamalardan bazıları verilmiştir.

Yerel reklam sunma politikası
Her reklam ağının kendi politikaları vardır. Uyumlulaştırmayı kullanırken, uygulamanızın reklamı sağlayan uyumlulaştırılmış ağın politikalarına uymaya devam etmesi gerektiğini unutmayın.
İstekte bulunurken GADMultipleAdsAdLoaderOptions sınıfını kullanmaktan kaçının.
Birden fazla yerel reklam isteği yalnızca Google reklamları yayınlar. Birden fazla yerel reklam özelliği, uyumlulaştırmayı desteklemez.

CCPA ve GDPR

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)'ne uymanız gerekiyorsa uyumlulaştırma iş ortaklarınızı AdMob Gizlilik ve CCPA veya GDPR reklam iş ortakları listesine eklemek içinCCPA ayarları veya GDPR ayarları'ndaki adımları uygulayın. Aksi takdirde, iş ortakları uygulamanızda reklam yayınlayamaz.

CCPA kısıtlanmış veri işlemeyi etkinleştirme ve Google Kullanıcı Mesajlaşma Platformu (UMP) SDK'sı ile GDPR izni alma hakkında daha fazla bilgi edinin.