Başlama

AdMob Uyumlulaştırması; AdMob Ağı, üçüncü taraf reklam kaynakları ve AdMob kampanyaları gibi birden fazla kaynaktan gelen reklamları uygulamalarınızda yayınlayabilmenizi sağlayan bir özelliktir. AdMob Uyumlulaştırması, reklam yayınlamak için mevcut en iyi ağı bulmanızı sağlamak amacıyla reklam isteklerini birden çok ağa göndererek doluluk oranınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve daha fazla para kazanmanıza yardımcı olur. Örnek olay.

Ön koşullar

Bir reklam biçimi için uyumlulaştırmayı entegre etmeden önce bu reklam biçimini uygulamanıza entegre etmeniz gerekir:

Uyumlulaştırmada yeni misiniz? AdMob Uyumlulaştırması'na Genel Bakış başlıklı makaleyi okuyun.

Teklif verme için: Google Mobile Ads SDK'sı 18.3.0 veya üzeri.

Mobile Ads SDK'sını başlatma

Hızlı başlangıç kılavuzu, Mobile Ads SDK'sını nasıl başlatacağınızı gösterir. Bu ilk kullanıma hazırlama çağrısı sırasında, uyumlulaştırma bağdaştırıcıları da başlatılır. İlk reklam isteğinde her reklam ağının tam katılımını sağlamak için, reklamları yüklemeden önce başlatmanın tamamlanmasını beklemek önemlidir.

Aşağıdaki örnek kod, reklam isteğinde bulunmadan önce her bir bağdaştırıcının başlatma durumunu nasıl kontrol edebileceğinizi gösterir.

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.AdapterStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    new Thread(
        () ->
          // Initialize the Google Mobile Ads SDK on a background thread.
          MobileAds.initialize(
            this,
            initializationStatus -> {
             Map<String, AdapterStatus> statusMap =
               initializationStatus.getAdapterStatusMap();
             for (String adapterClass : statusMap.keySet()) {
              AdapterStatus status = statusMap.get(adapterClass);
              Log.d(
                "MyApp",
                String.format(
                  "Adapter name: %s, Description: %s, Latency: %d",
                  adapterClass, status.getDescription(), status.getLatency()));
             }
             // Start loading ads here...
            }))
      .start();
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds
import kotlinx.coroutines.CoroutineScope
import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.launch

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  val backgroundScope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)
  backgroundScope.launch {
   // Initialize the Google Mobile Ads SDK on a background thread.
   MobileAds.initialize(this@MainActivity) { initializationStatus ->
    val statusMap =
     initializationStatus.adapterStatusMap
    for (adapterClass in statusMap.keys) {
     val status = statusMap[adapterClass]
     Log.d(
      "MyApp", String.format(
       "Adapter name: %s, Description: %s, Latency: %d",
       adapterClass, status!!.description, status.latency
      )
     )
    }
    // Start loading ads here...
   }
  }
 }
}

Reklamı yükleyen reklam ağı bağdaştırıcısı sınıfını kontrol etme

Aşağıda, bir banner reklamın reklam ağı sınıf adını günlüğe kaydeden bir örnek kod verilmiştir:

Java

public void onAdLoaded() {
 Log.d("Banner adapter class name: " + ad.getResponseInfo().getMediationAdapterClassName());
}

Kotlin

override fun onAdLoaded() {
 Log.d("Banner adapter class name:" + ad.responseInfo.mediationAdapterClassName)
}

Bu yöntemle ilgili ayrıntılar için getMediationAdapterClassName() sitesindeki ResponseInfo dokümanlarına bakın.

Reklam nesnenizi bir etkinlik örneğiyle başlatma

Yeni bir reklam nesnesinin (örneğin, AdView) oluşturucusunda, Context türünde bir nesne aktarmanız gerekir. Uyumlulaştırma kullanılırken bu Context, diğer reklam ağlarına aktarılır. Bazı reklam ağları Activity türünde daha kısıtlayıcı bir Context gerektirir ve Activity örneği olmadan reklam yayınlayamayabilir. Bu nedenle, uyumlulaştırılmış reklam ağlarınızla tutarlı bir deneyim sağlamak için reklam nesnelerini başlatırken bir Activity örneği iletmenizi öneririz.

AdMob Uyumlulaştırması'nda kullanılan banner reklam birimleri için tüm üçüncü taraf reklam kaynağı kullanıcı arayüzlerinde yenilemeyi devre dışı bıraktığınızdan emin olun. AdMob, banner reklam biriminizin yenileme hızına bağlı olarak bir yenilemeyi de tetiklediği için bu, iki kez yenileme yapılmasını önler.

AdMob Uyumlulaştırması ile yerel reklamları kullanma

Aşağıda, AdMob Uyumlulaştırması'nda yerel reklamları uygularken göz önünde bulundurulması gereken bazı en iyi uygulamalar verilmiştir.

Yerel reklam sunumu politikası
Her reklam ağının kendi politikaları vardır. Uyumlulaştırma kullanırken uygulamanızın, reklamı sağlayan uyumlulaştırılmış ağın politikalarına uyması gerektiğini unutmayın.
loadAds() yerine loadAd() kullanın
loadAds() yöntemi yalnızca Google reklamlarını yayınlar. Uyumlulaştırılmış reklamlar için bunun yerine loadAd() değerini kullanın.

ABD eyalet gizlilik yasaları ve GDPR

ABD eyalet gizlilik yasalarına veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uymanız gerekiyorsa uyumlulaştırma iş ortaklarınızı AdMob Gizlilik ve mesajlaşma'nın ABD eyaletleri ya da GDPR reklam iş ortakları listesine eklemek için ABD eyalet düzenlemeleri ayarları veya GDPR ayarlarında adımları uygulayın. Aksi takdirde iş ortakları, uygulamanızda reklam yayınlamayabilir.

Kısıtlanmış veri işlemeyi (KVİ) etkinleştirme ve Google Kullanıcı Mesajlaşma Platformu (UMP) SDK'sı ile GDPR izni alma hakkında daha fazla bilgi edinin.