Google Mobile Ads SDK'sı

Google Mobile Ads SDK'sı, iOS için indirme olarak sunulur. Google Mobile Ads SDK'sını kullanımınız Google Developers Sitesi Hizmet Şartları'na tabidir.

Sürüm 11.5.0
Paket googlemobileadssdkios.zip dosyasını indir
Boyut 8,2 MB
SHA1 Sağlaması 91b00f5761810c455819c23421fb28ccd1b55079
Notlar iOS için Mobile Ads SDK'sı, Apple'ın reklam tanımlayıcısını (IDFA) kullanır. SDK, IDFA'yı iOS geliştirici programı lisans sözleşmesinde belirtilen yönergeler kapsamında kullanır. Bu tanımlayıcının kullanımının tabi olduğu iOS geliştirici programı lisans sözleşmesi politikalarına uyduğunuzdan emin olmanız gerekir.

Örnek uygulamalar

Google Mobile Ads SDK'sının kullanımını gösteren çok sayıda örnek uygulama sunuyoruz. Şu açık kaynak uygulamaları bu GitHub deposunda bulabilirsiniz: