Người bán được ủy quyền cho ứng dụng (app-ads.txt)

Người bán được ủy quyền cho ứng dụng, còn gọi là app-ads.txt, là một sáng kiến của IAB giúp bảo vệ khoảng không quảng cáo trên ứng dụng của bạn khỏi hành vi gian lận quảng cáo. Bạn tạo các tệp app-ads.txt để xác định người được ủy quyền bán khoảng không quảng cáo của bạn. Việc xác định người bán được ủy quyền có thể giúp bạn nhận được khoản chi tiêu của nhà quảng cáo mà lẽ ra có thể đã rơi vào khoảng không quảng cáo giả mạo của ứng dụng giả mạo.

Tệp app-ads.txt được cung cấp công khai. Các sàn giao dịch, nền tảng bên cung (SSP), nhà cung cấp khác và nhà cung cấp bên thứ ba có thể thu thập thông tin từ tệp này.

Bạn không bắt buộc phải sử dụng tệp app-ads.txt, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng, đặc biệt nếu bạn lo ngại rằng người khác có thể giả mạo ứng dụng của mình.

Tệp app-ads.txt là tệp văn bản mà nhà phát triển ứng dụng đăng trong miền gốc của trang web dành cho nhà phát triển ứng dụng của họ. Danh sách này chứa danh sách các pháp nhân được phép bán khoảng không quảng cáo của nhà xuất bản đó. Việc sử dụng tệp app-ads.txt yêu cầu nhà xuất bản phải có một miền web để xuất bản danh sách người bán được ủy quyền để các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo khác nhau thu thập dữ liệu. Có một số giải pháp lưu trữ miền cho phép lưu trữ tệp một cách tùy ý, bao gồm cả Firebase.

Điều kiện tiên quyết

Cách thiết lập tệp app-ads.txt cho ứng dụng của bạn

 1. Nếu bạn chưa tạo, hãy tạo một tệp văn bản và lưu tệp đó với tên "app-ads.txt&quot."

 2. Sao chép và dán đoạn mã sau vào tệp app-ads.txt. (Thay thế pub-00000000000000 bằng mã nhà xuất bản của bạn). Bạn có thể tìm thấy mã nhà xuất bản của mình tại Bảng điều khiển AdMob và gt; Cài đặt.)

  google.com, pub-00000000000000, DIRECT, f08c47fec0942fa0
  
 3. Phát hành tệp app-ads.txt tại thư mục gốc của trang web dành cho nhà phát triển của bạn (ví dụ: https://example.com/app-ads.txt). Đảm bảo miền được nhập chính xác như đã nêu trên App Store.

 4. Chờ ít nhất 24 giờ để AdMob thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn.

 5. Quay lại AdMob và kiểm tra trạng thái tệp app-ads.txt của bạn.

Xuất bản tệp app-ads.txt thông qua tính năng Lưu trữ Firebase

Nếu bạn có một trang web không cho phép tải tệp app-ads.txt lên ở thư mục gốc (ví dụ: một trang web được tạo và lưu trữ bằng dịch vụ tạo trang web), thì bạn có thể sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase để lưu trữ tệp app-ads.txt.

Firebase cung cấp một cách lưu trữ miễn phí, nhanh chóng và đáng tin cậy để lưu trữ tệp app-ads.txt bằng cách sử dụng miền tùy chỉnh của riêng bạn hoặc trên các miền con miễn phí của dự án Firebase: web.appfirebaseapp.com.

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần có dự án Firebase để xuất bản tệp app-ads.txt thông qua tính năng Lưu trữ Firebase. Nếu bạn chưa có dự án Firebase, hãy tạo một dự án mới bằng cách làm theo hướng dẫn cho nhà phát triển.

Nếu bạn đã liên kết ứng dụng AdMob với Firebase hoặc ứng dụng của bạn đang sử dụng một trong các sản phẩm của Firebase (ví dụ: Google Analytics cho Firebase, Cấu hình từ xa, v.v.), bạn có thể sử dụng dự án Firebase hiện có.

Cài đặt CLI Firebase

Bạn có thể cài đặt CLI Firebase bằng cách sử dụng npm (Trình quản lý gói nút). Tuy nhiên, nếu chưa quen với Node.js, bạn có thể sử dụng tệp nhị phân độc lập.

Hãy truy cập vào tài liệu về CLI của Firebase để tìm hiểu cách cài đặt CLI hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất của Firebase.

Chạy dự án của bạn

Để khởi chạy dự án Firebase trong máy cục bộ của bạn, hãy chạy lệnh sau từ thư mục gốc của thư mục dự án.

firebase init

Trong quá trình khởi chạy dự án, từ lời nhắc CLI Firebase:

 1. Chọn để thiết lập Lưu trữ.

 2. Chọn một dự án Firebase để kết nối với thư mục dự án cục bộ của bạn.

  Chọn Sử dụng dự án hiện có, sau đó chọn một dự án từ danh sách mà bạn muốn kết nối.

 3. Chỉ định một thư mục để sử dụng làm thư mục gốc công khai của bạn.

  Nhấn phím Enter để chọn một mã mặc định (công khai).

 4. Chọn một cấu hình cho trang web của bạn.

  Vì trang web mà bạn tạo không phải là ứng dụng trang đơn nên hãy chọn N.

Khi kết thúc quá trình khởi chạy, Firebase sẽ tạo và thêm hai tệp vào thư mục gốc của dự án cục bộ:

 • Thư mục public chứa các tệp được lưu trữ trên trang web của bạn.
 • Tệp cấu hình firebase.json liệt kê cấu hình dự án của bạn.
 • Một tệp .firebaserc lưu trữ bí danh dự án của bạn.

Xuất bản tệp app-ads.txt

Cách xuất bản tệp app-ads.txt lên trang web của bạn:

 1. Đặt tệp app-ads.txt vào thư mục public trong thư mục dự án cục bộ của bạn.

 2. Chạy lệnh sau từ thư mục gốc của thư mục dự án cục bộ của bạn:

  firebase deploy --only hosting
 3. Sau khi triển khai xong, hãy truy cập URL sau để đảm bảo bạn đã xuất bản app-ads.txt. (PROJECT_ID là mã dự án Firebase của bạn.)

  https://PROJECT_ID.web.app/app-ads.txt

  Ví dụ: Nếu "awesome-project" là mã dự án, hãy nhập https://awesome-project.web.app/app-ads.txt vào thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn.

Thêm miền/miền con vào trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play

Để thu thập thông tin tệp app-ads.txt, bạn sẽ cần liệt kê miền hoặc miền phụ mới tạo trong trang thông tin ứng dụng của mình trên App Store.

Cập nhật URL tiếp thị trong trang thông tin trên cửa hàng ứng dụng như sau:

https://PROJECT_ID.web.app

Định cấu hình các tùy chọn cài đặt chuyển hướng (không bắt buộc)

Nếu có trang web hiện tại và dự định sử dụng tính năng Lưu trữ Firebase chỉ để lưu trữ tệp app-ads.txt, bạn có thể định cấu hình tính năng Lưu trữ Firebase để chuyển hướng trang đích đến trang web hiện tại của bạn.

Theo mặc định, dịch vụ Lưu trữ Firebase sẽ sử dụng public/index.html làm trang đích khi người dùng truy cập vào trang web của bạn. Để chuyển hướng người dùng đến trang web bạn muốn (ví dụ: trang mạng xã hội của ứng dụng):

 1. Mở tệp firebase.json nằm trong thư mục gốc của dự án cục bộ.

 2. Trong đối tượng lưu trữ, hãy thêm đối tượng chuyển hướng như sau:

  "hosting": {
   ...
   "redirects": [
    {
     "source": "/",
     "destination": "URL_TO_REDIRECT",
     "type": 301
    }
   ]
  }
  

  Ví dụ: nếu URL trang đích là https://www.example.com, thì cấu hình chuyển hướng sẽ như sau:

  "hosting": {
   ...
   "redirects": [
    {
     "source": "/",
     "destination": "https://www.example.com",
     "type": 301
    }
   ]
  }
  
 3. Chạy lệnh sau để triển khai các thay đổi cho trang web.

  firebase deploy --only hosting
 4. Sau khi triển khai xong, hãy truy cập trang web của bạn (https://PROJECT_ID.web.app) để kiểm tra xem chế độ cài đặt chuyển hướng có chính xác hay không.

Tài nguyên