Method: users.undelete

Cofnięcie usunięcia usuniętego konta użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/undelete

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Stały identyfikator użytkownika

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UserUndelete.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, odpowiedź będzie ogólną odpowiedzią HTTP, której format jest zdefiniowany metodą.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

Przywróć użytkownika

Zapis JSON
{
  "orgUnitPath": string
}
Pola
orgUnitPath

string

Jednostka użytkownika