Method: users.makeAdmin

Użytkownik jest superadministratorem.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/makeAdmin

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Wartością może być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UserMakeAdmin.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, odpowiedź będzie ogólną odpowiedzią HTTP, której format jest zdefiniowany metodą.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

Administrator użytkowników

Zapis JSON
{
  "status": boolean
}
Pola
status

boolean

Wskazuje stan administratora użytkownika.