REST Resource: customers

Zasób: Klient

Zapis JSON
{
 "id": string,
 "customerDomain": string,
 "kind": string,
 "etag": string,
 "alternateEmail": string,
 "customerCreationTime": string,
 "postalAddress": {
  object (CustomerPostalAddress)
 },
 "phoneNumber": string,
 "language": string
}
Pola
id

string

Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta. (Tylko do odczytu)

customerDomain

string

Ciąg tekstowy zawierający nazwę domeny podstawowej klienta. Podczas tworzenia nowego klienta nie uwzględniaj prefiksu www.

kind

string

Identyfikuje zasób jako klient. Wartość: admin#directory#customer

etag

string

ETag zasobu.

alternateEmail

string

Dodatkowy kontaktowy adres e-mail klienta. Ten adres e-mail nie może należeć do tej samej domeny co customerDomain

customerCreationTime

string

Czas utworzenia klienta (tylko do odczytu)

postalAddress

object (CustomerPostalAddress)

Adres pocztowy klienta.

phoneNumber

string

Kontaktowy numer telefonu klienta w formacie E.164.

language

string

Kod języka w formacie ISO 639-2 klienta. Lista obsługiwanych kodów znajdziesz na stronie Kody języków. Prawidłowe kody języków spoza obsługiwanego zestawu będą akceptowane przez interfejs API, ale mogą prowadzić do nieoczekiwanego działania. Wartością domyślną jest en.

CustomerPostalAddress

Zapis JSON
{
 "countryCode": string,
 "addressLine2": string,
 "region": string,
 "addressLine3": string,
 "locality": string,
 "postalCode": string,
 "addressLine1": string,
 "organizationName": string,
 "contactName": string
}
Pola
countryCode

string

Ta właściwość jest wymagana. Informacje countryCode znajdziesz w opisie elementów kodu kraju w formacie ISO 3166.

addressLine2

string

Drugi wiersz adresu.

region

string

Nazwa regionu. Przykładem wartości regionu jest NY dla stanu Nowy Jork.

addressLine3

string

Trzeci wiersz adresu.

locality

string

Nazwa miejscowości. Przykładem wartości rejonu jest miasto San Francisco.

postalCode

string

Kod pocztowy. Przykładem kodu pocztowego jest kod pocztowy, np. 10009. Jest to zgodne z http: //portablecontacts.net/draft-spec.html#address_element

addressLine1

string

Adres pocztowy klienta. Adres może się składać z 1–3 wierszy.

organizationName

string

Nazwa firmy lub jej oddziału.

contactName

string

Imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie klienta.

Metody

get

Pobiera klienta.

patch

Stosuje poprawki do klienta.

update

Aktualizuje klienta.