GuideCategories

Not: Bu, kullanımdan kaldırma duyurusudur.

guideCategories kaynağı ve guideCategories.list yöntemi 9 Eylül 2020 itibarıyla kullanımdan kaldırılmıştır.

guideCategory kaynağı, kanal içeriğine veya kanalın popülerliği gibi diğer göstergelere göre YouTube'un algoritmik olarak atadığı bir kategoriyi tanımlar. Liste, video kategorilerine benzer. Aralarındaki fark, videoyu yükleyen kullanıcının video kategorisi atayabilmesi ancak kanal kategorisinin yalnızca YouTube tarafından atayabilmesidir.

Yöntemler

API, guideCategories kaynakları için aşağıdaki yöntemleri destekler:

list
YouTube kanallarıyla ilişkilendirilebilecek kategorilerin listesini döndürür. Hemen deneyin.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, guideCategories kaynağının biçimini gösterir:

{
  "kind": "youtube#guideCategory",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
    "title": string
  }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#guideCategory olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id string
YouTube'un, rehber kategorisini benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimlik.
snippet object
snippet nesnesi, kategoriyle ilgili temel ayrıntıları (ör. başlığı) içerir.
snippet.channelId string
YouTube'un, rehber kategorisini yayınlayan kanalı benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimliktir.
snippet.title string
Kategorinin başlığı.