VideoCategories

videoCategory kaynağı, yüklenmiş videolarla ilişkilendirilebilecek veya ilişkilendirilebilecek bir kategoriyi tanımlar.

Yöntemler

API, videoCategories kaynakları için aşağıdaki yöntemleri destekler:

list
YouTube videolarıyla ilişkilendirilebilecek kategorilerin listesini döndürür. Hemen deneyin.

Kaynak temsili

Aşağıdaki JSON yapısı, videoCategories kaynağının biçimini gösterir:

{
 "kind": "youtube#videoCategory",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
  "title": string,
  "assignable": boolean
 }
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#videoCategory olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
id string
YouTube'un video kategorisini benzersiz şekilde tanımlamak için kullandığı kimlik.
snippet object
snippet nesnesi, başlığı da dahil olmak üzere video kategorisiyle ilgili temel ayrıntıları içerir.
snippet.channelId string
Video kategorisini oluşturan YouTube kanalı.
snippet.title string
Video kategorisinin başlığı.
snippet.assignable boolean
Videoların kategoriyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini gösterir.