GuideCategories: list

Not: Bu, kullanımdan kaldırma duyurusudur.

guideCategories kaynağı ve guideCategories.list yöntemi 9 Eylül 2020 itibarıyla kullanımdan kaldırılmıştır.

YouTube kanallarıyla ilişkilendirilebilecek kategorilerin bir listesini döndürür.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 1 birim kota maliyeti olur.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/guideCategories

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği guideCategory kaynak özelliklerini belirtir. Parametre değerini snippet olarak ayarlayın.
Filtreler (aşağıdaki parametrelerden tam olarak birini belirtin)
id string
id parametresi, alınan kaynaklar için YouTube kanal kategorisi kimliklerinin virgülle ayrılmış listesini belirtir. Bir guideCategory kaynağında, id özelliği YouTube kanal kategorisi kimliğini belirtir.
regionCode string
regionCode parametresi, API'ye belirtilen ülkede mevcut kılavuz kategorilerinin listesini döndürmesini bildirir. Parametre değeri bir ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodudur.
İsteğe bağlı parametreler
hl string
hl parametresi, API yanıtındaki metin değerleri için kullanılacak dili belirtir. Varsayılan değer en-US değeridir.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "youtube#guideCategoryListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "prevPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  guideCategory resource
 ]
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#guideCategoryListResponse olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
nextPageToken string
Sonuç grubundaki bir sonraki sayfayı almak için pageToken parametresinin değeri olarak kullanılabilecek jeton.
prevPageToken string
Sonuç grubundaki önceki sayfayı almak için pageToken parametresinin değeri olarak kullanılabilecek jeton.
pageInfo object
pageInfo nesnesi, sonuç kümesiyle ilgili sayfalama bilgilerini içerir.
pageInfo.totalResults integer
Sonuç kümesindeki toplam sonuç sayısı.
pageInfo.resultsPerPage integer
API yanıtına dahil edilen sonuçların sayısı.
items[] list
YouTube kanallarıyla ilişkilendirilebilecek kategorilerin listesi. Bu haritada kategori kimliği, eşleme anahtarıdır. Değeri ise karşılık gelen guideCategory kaynağıdır.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
notFound (404) notFound id parametresiyle tanımlanan kılavuz kategorisi bulunamıyor. Geçerli değerlerin listesini almak için guideCategories.list yöntemini kullanın.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.