Đổi vé sự kiện

Bạn có thể sử dụng thẻ và vé theo một trong hai cách:

Bạn có thể yêu cầu tăng cường bảo mật khi người dùng sử dụng hoặc sử dụng thẻ và vé của họ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Bảo vệ bằng phương thức khoá màn hình.

thanh toán không tiếp xúc NFC

Người dùng có thể sử dụng thẻ một cách liền mạch bằng một lần chạm NFC. Tìm hiểu thêm về tính năng Smart Tapđăng ký sử dụng Smart Tap.

Quét mã vạch

Đính kèm mã vạch để giúp khách hàng quét thẻ và vé của họ.

Mã vạch tĩnh

Bạn có thể hiển thị mã vạch tĩnh bằng cách đặt object.barcode. API này cung cấp nhiều loại mã vạch. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem loại Barcode.

Xoay vòng mã vạch

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể hiển thị mã vạch xoay vòng bằng cách đặt object.rotatingBarcode. Mã vạch xoay trông giống như mã vạch thông thường nhưng thay đổi theo định kỳ, thường là sau mỗi phút và thiết bị đầu cuối/trình đọc được lập trình để chỉ chấp nhận mã vạch mới nhất. Điều này giúp giảm nguy cơ liên quan đến việc chụp ảnh màn hình bằng mã vạch, cụ thể là hành vi đánh cắp vé hoặc bán lại vé trái phép. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem loại RotatingBarcode.

Ảnh động bảo mật

Một cách khác để ngăn chặn việc sử dụng ảnh chụp màn hình sai mục đích là hiển thị ảnh động bảo mật mã vạch. Ảnh động này hỗ trợ nhân viên thực hiện quy trình xác minh thẻ/vé.

Biểu hiện thực của ảnh động bảo mật là một đường viền sáng sáng xung quanh mã vạch của thẻ và vé. Ảnh động sáng lên này chỉ kích hoạt khi thiết bị đang chuyển động để người dùng có thể kiểm tra tính hợp lệ của thẻ và vé bằng cách nghiêng thiết bị. Mặt khác, việc giữ thiết bị vẫn sẽ chỉ tạo ảnh động bảo mật nhiều màu sắc trong vòng lặp.

Để bật ảnh động bảo mật cho thẻ và vé, trong lớp thẻ và vé, hãy đặt AnimationType của trường SecurityAnimation thành FOIL_SHIMMER.

Xem Hình 1. bên dưới để biết ví dụ về cách ảnh động bảo mật xuất hiện khi được bật:

Hoạt ảnh bảo mật sáng lên

Hình 1.

Bảo vệ bằng phương thức khoá màn hình

Để bảo vệ quyền truy cập của khách hàng vào thẻ và vé, bạn có thể yêu cầu phương thức khoá màn hình mỗi khi họ thêm hoặc truy cập vào thẻ và vé. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thiết lập class.viewUnlockRequirement. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem loại ViewUnlockRequirement.