Tạo thẻ và vé đầu tiên

Bạn đã sẵn sàng tạo thẻ Google Wallet đầu tiên chưa? Hãy tham khảo những tài nguyên hữu ích này để tìm hiểu cách tạo và phát hành thẻ và vé đầu tiên.

Thẻ và vé

Bạn đã sẵn sàng phát hành thẻ/vé đầu tiên? Hãy xem các hướng dẫn của chúng tôi để biết quy trình cấp thẻ và vé bằng API REST của Google Wallet và SDK Android của Google Wallet.

Thẻ và vé vấn đề cho Android Thẻ và vé phát hành cho web, email, SMS

Lớp học lập trình

Các lớp học lập trình tự hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để thêm thẻ và vé vào Google Wallet. Để bắt đầu, hãy chọn "Android" nếu quá trình triển khai của bạn chỉ diễn ra trên thiết bị Android và chọn "Web" nếu quá trình triển khai của bạn hỗ trợ Android, Web, Email hoặc SMS.

Android Web

Trình tạo thẻ và vé

Trình tạo thẻ và vé là một công cụ tương tác cho phép bạn tuỳ chỉnh và xem trước thẻ và vé cơ bản. Bạn chỉ cần điền vào các trường biểu mẫu và Trình tạo thẻ và vé sẽ xuất ra các định nghĩa về Lớp thẻ và Đối tượng thẻ mà bạn có thể dùng để tạo thẻ và vé thực tế.

Trình tạo thẻ và vé không hỗ trợ tất cả các trường thẻ và vé có thể tuỳ chỉnh, nhưng là một cách hay để bắt đầu và làm quen với một số tuỳ chỉnh thẻ và vé phổ biến nhất. Để biết danh sách đầy đủ các trường thẻ và vé, hãy xem tài liệu tham khảo.

Dùng thử Trình tạo thẻ và vé