ส่งข้อมูลไปยัง Tag Manager ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้อธิบายวิธีต่างๆ ในการส่งเหตุการณ์ไปยังคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม โปรดดูวิธีการทำงานของการติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการต่อไปนี้

 • ส่งข้อมูลจากเว็บไซต์ไปยังคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์
 • รับข้อมูลในคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • ส่งข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

คู่มือนี้จะถือว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้แล้ว

1. ส่งข้อมูลจากเว็บไซต์ไปยังคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

คุณกำหนดเส้นทางข้อมูลผ่านการติดตั้งใช้งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Tag Manager หรือแท็ก Google (gtag.js) ได้ เลือกตัวเลือกการใช้งาน

โปรดเลือกตัวเลือกการใช้งาน

ไม่บังคับ: ส่งพารามิเตอร์เพิ่มเติมพร้อมกับแต่ละเหตุการณ์

คุณสามารถส่งพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ พารามิเตอร์ระดับการกำหนดค่าและพารามิเตอร์ระดับเหตุการณ์ พารามิเตอร์การกําหนดค่าจะส่งผลต่อลักษณะการทำงานของแท็ก Google และจะตั้งค่าได้ที่ระดับแท็ก Google เท่านั้น

พารามิเตอร์เหตุการณ์จะระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ และจะตั้งค่าให้กับเหตุการณ์ทั้งหมด เหตุการณ์ที่เลือก หรือเหตุการณ์ page_view ก็ได้

โปรดเลือกตัวเลือกการใช้งาน

2. รับข้อมูลในคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณส่งคำขอ HTTP ไปยังคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ ไคลเอ็นต์จะต้องอ้างสิทธิ์คำขอนั้น

หากต้องการดูรายชื่อลูกค้าที่ใช้ได้

 1. เปิด Google Tag Manager

 2. เปิดคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์

 3. คลิกลูกค้าในแถบนำทางด้านซ้าย โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะติดตั้งไคลเอ็นต์ GA4 ไว้ล่วงหน้าในคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หากคุณจำเป็นต้องใช้งาน Universal Analytics ให้ตั้งค่าไคลเอ็นต์ Google Analytics: Universal Analytics

 4. คลิกชื่อของลูกค้าเพื่อดูหรือแก้ไขรายละเอียด

การตั้งค่าไคลเอ็นต์ที่ไม่บังคับ

ในกรณีส่วนใหญ่ ไคลเอ็นต์จะไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตาม กรณีการใช้งานของคุณอาจแตกต่างออกไปและคุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลำดับความสำคัญ: กำหนดลำดับการเรียกใช้ไคลเอ็นต์ ระบบจะเรียกใช้ตัวเลขที่สูงกว่าก่อน และไคลเอ็นต์แรกที่ตรงกับคำขอที่เข้ามาจะกลายเป็นไคลเอ็นต์ที่ใช้งานกับคำขอนั้น

 • เกณฑ์การเปิดใช้งาน: เกณฑ์การเปิดใช้งานจะกำหนดว่าไคลเอ็นต์จะตอบกลับคำขอเมื่อใด ดังนี้

  • สําหรับไคลเอ็นต์ UA: เส้นทาง Universal Analytics เริ่มต้น: ไคลเอ็นต์จะเปิดใช้งานเมื่อเส้นทางคําขอมี /collect, /r/collect และเส้นทางอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งใช้โดยไฟล์ JavaScript ซึ่งส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics การตั้งค่านี้จะทำงานอยู่โดยค่าเริ่มต้น

  • เส้นทาง gtag.js เริ่มต้นสำหรับรหัสเฉพาะ: ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้ gtag.js JavaScript ที่แสดงผ่าน URL ของคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ เมื่อเปิดใช้แล้ว ไคลเอ็นต์นี้จะเปิดใช้งานเพื่อตอบสนองต่อคำขอในเส้นทางคำขอ gtag.js เริ่มต้น เช่น /gtag/js?id=TAG_ID คลิกเพิ่มรหัสการวัดเพื่อเพิ่มรหัสปลายทางอย่างน้อย 1 รายการ

ไม่บังคับ: รับข้อมูลเพิ่มเติมใน Tag Manager ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หากส่งพารามิเตอร์เพิ่มเติม คุณต้องตั้งค่าไคลเอ็นต์ Google Analytics 4 ในคอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์ให้แยกวิเคราะห์พารามิเตอร์เพิ่มเติมและสร้างข้อมูลเหตุการณ์จากพารามิเตอร์เหล่านั้น

วิธีใช้พารามิเตอร์เพิ่มเติมในแท็กเซิร์ฟเวอร์

 1. ในคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ คลิกตัวแปรในการนำทางด้านซ้าย
 2. สร้างตัวแปรที่กำหนดโดยผู้ใช้ใหม่
 3. ในการกําหนดค่าตัวแปร ให้เลือกประเภทตัวแปรเป็นข้อมูลเหตุการณ์
 4. ในเส้นทางคีย์ ให้ป้อนชื่อพารามิเตอร์
 5. ตั้งชื่อตัวแปรแล้วบันทึก

ตอนนี้คุณใช้พารามิเตอร์เหตุการณ์ในแท็กอื่นๆ ภายในคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว

3. ไม่บังคับ: ส่งข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์

คุณสามารถใช้ Measurement Protocol ของ Google Analytics เพื่อเปิดใช้การสนับสนุนการติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์จากแหล่งที่มา เช่น แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันแบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์

แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หากต้องการให้แอป Android หรือ iOS ส่งข้อมูลไปยังคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องสร้างแท็กรูปภาพที่กำหนดเองและกำหนดค่าให้ใช้ Measurement Protocol

 1. ในคอนเทนเนอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Android หรือ iOS) ให้คลิกแท็ก > ใหม่
 2. ในการกำหนดค่าแท็ก ให้เลือกประเภทแท็กเป็นรูปภาพที่กำหนดเอง
 3. ตั้งค่า URL ของรูปภาพเป็นรูปภาพพิกเซลในคอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่เส้นทางในไคลเอ็นต์ Measurement Protocol ที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้ เพิ่มพารามิเตอร์ Measurement Protocol ที่ต้องการต่อท้าย URL ของพิกเซล
  https://custom.example.com/app?v=1&tid=TAG_ID&cid=555&t=screenview&an=myApp&version=1.6.2&aid=com.foo.myapp&cd=home
 4. ยกเลิกการเลือกเปิดใช้การป้องกันแคช
 5. บันทึกแท็กและนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง
 6. คลิกลูกค้า > ใหม่ในคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 7. ในการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ ให้เลือกประเภทไคลเอ็นต์ Measurement Protocol
 8. ตั้งค่าเส้นทางการเปิดใช้งานเป็นเส้นทางของปลายทางการรวบรวมของแอป
 9. บันทึกการกำหนดค่าไคลเอ็นต์และเผยแพร่คอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

แอปแบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการส่งข้อมูล Measurement Protocol ไปยังคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ ให้แทนที่ชื่อโฮสต์ www.google-analytics.com ด้วยชื่อโดเมนของคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ เช่น

POST /batch HTTP/1.1
Host: collection.example.com

v=1&tid=TAG_ID&cid=555&t=screenview&an=myApp&version=1.6.2&aid=com.foo.myapp&cd=home

หากต้องการรับ Hit ของ Measurement Protocol ให้กําหนดค่าการติดตั้ง Tag Manager ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วยไคลเอ็นต์ Measurement Protocol ดังนี้

 1. คลิกลูกค้า > ใหม่ในคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 2. ในการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ ให้เลือกประเภทไคลเอ็นต์ Measurement Protocol
 3. ตั้งค่าเส้นทางการเปิดใช้งานเป็นเส้นทางสำหรับปลายทางเซิร์ฟเวอร์
 4. บันทึกการกำหนดค่าไคลเอ็นต์และนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการส่งข้อมูลในบริบทของบุคคลที่หนึ่งที่แท้จริง คุณต้องแสดงสคริปต์ Google เช่น ไลบรารี Google Analytics จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

โหลดสคริปต์ Google ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของฉัน