การติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณย้ายการใช้เครื่องมือแท็กการวัดจากเว็บไซต์หรือแอปไปยังคอนเทนเนอร์การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใน Google Cloud Platform (GCP) หรือแพลตฟอร์มอื่นที่ต้องการได้ การติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีข้อได้เปรียบมากกว่าแท็กฝั่งไคลเอ็นต์ ดังนี้

 • ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: แท็กการวัดที่น้อยลงในเว็บไซต์หรือแอปทำให้เรียกใช้โค้ดในฝั่งไคลเอ็นต์น้อยลง
 • ความปลอดภัยที่ดีขึ้น: ข้อมูลผู้เข้าชมจะได้รับการปกป้องและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมและเผยแพร่ในสภาพแวดล้อมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการโดยลูกค้า ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอินสแตนซ์ในระบบคลาวด์ จากนั้นจะได้รับการประมวลผลและกำหนดเส้นทางโดยแท็กอื่นๆ

วิธีเริ่มต้นใช้งานการติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์

 1. สร้างคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ Tag Manager
 2. ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก GCP

สร้างคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ Tag Manager

หากต้องการใช้การติดแท็กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ให้สร้างคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์ Tag Manager ใหม่โดยทำดังนี้

 1. จากบัญชี Tag Manager ให้สร้างคอนเทนเนอร์ใหม่
  1. คลิกบัญชี > เมนูการทำงานเพิ่มเติม ข้างชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  2. เลือกสร้างคอนเทนเนอร์
 2. ในส่วนแพลตฟอร์มเป้าหมาย ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์
 3. คลิกสร้าง

กล่องโต้ตอบสำหรับตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การติดแท็กจะปรากฏขึ้น ดูรายละเอียดของขั้นตอนนี้ ได้ในส่วนถัดไป

สร้างเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก

หลังจากสร้างคอนเทนเนอร์เซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณต้องทำให้เซิร์ฟเวอร์การติดแท็กใช้งานได้ หมายเหตุ: หากต้องการกลับมาที่จุดนี้ในภายหลัง ให้คลิกรหัสคอนเทนเนอร์ในแถบด้านบน หรือไปที่แท็บผู้ดูแลระบบ > การตั้งค่าคอนเทนเนอร์ > ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก

คุณสามารถเลือกตัวเลือกการติดตั้งใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • การจัดสรรอัตโนมัติ (แนะนำ): หากเลือกจัดสรรเซิร์ฟเวอร์การติดแท็กโดยอัตโนมัติ Google Tag Manager จะสร้างโปรเจ็กต์ GCP ใหม่และเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก Cloud Run ให้คุณ หากต้องการใช้โปรเจ็กต์ GCP ที่มีอยู่ ให้ทำตามคู่มือการตั้งค่า Cloud Run
 • การจัดสรรด้วยตนเองในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ของ Google: หากต้องการใช้โซลูชันเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนในคู่มือการตั้งค่าด้วยตนเอง

กำหนดค่าโดเมนเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์การติดแท็กใหม่มี URL เริ่มต้นใน uc.a.run.app หากต้องการปรับปรุงความเป็นส่วนตัวและความคงทนของคุกกี้ ให้ชี้โดเมนย่อยของเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก วิธีนี้ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์การติดแท็กสามารถอ่านและเขียนคุกกี้ที่สคริปต์ในหน้ามองไม่เห็น (คุกกี้ HttpOnly) ดูวิธีตั้งค่าโดเมนที่กำหนดเองเพื่อแมปกับเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก

ทำความเข้าใจการทำให้ GCP ใช้งานได้ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์การติดแท็กโดยใช้ขั้นตอนการจัดสรรอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้น

มีการจัดสรรทรัพยากร GCP ใดบ้างเมื่อฉันจัดสรรเซิร์ฟเวอร์การติดแท็กโดยอัตโนมัติ

เมื่อจัดสรรเซิร์ฟเวอร์การติดแท็กโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างโปรเจ็กต์ GCP โดยมีคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งใช้งานใน Cloud Run การทำให้ใช้งานได้จะจำกัดปริมาณทรัพยากรที่ใช้ได้ เราขอแนะนำให้ใช้สำหรับการทดสอบปริมาณการรับส่งข้อมูลที่จำกัดเท่านั้น

เมื่อคอนเทนเนอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เริ่มได้รับการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้จัดสรรอินสแตนซ์เพิ่มเติมไปยังบริการเพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนและหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลสูญหายในกรณีที่มีการหยุดชะงักหรือขีดจำกัดความจุ เราขอแนะนำให้มีอินสแตนซ์อย่างน้อย 3 รายการต่อคอนเทนเนอร์เพื่อให้มีการสำรองข้อมูล ดูวิธีอัปเกรดการทำให้ใช้งานได้

โดเมนของเซิร์ฟเวอร์การติดแท็กของฉันคืออะไร

การทำให้ใช้งานได้เริ่มต้นจะใช้โดเมนย่อยของ Cloud Run เราขอแนะนําให้ชี้โดเมนย่อยของเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อแมปโดเมนย่อยของเว็บไซต์กับเซิร์ฟเวอร์การติดแท็ก

ค่าเริ่มต้นสำหรับการปรับใช้งานมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ในกรณีส่วนใหญ่ การติดตั้งใช้งานโปรเจ็กต์ GCP กับเซิร์ฟเวอร์เดียวจะไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยบางประการที่ทำให้คุณเกิดค่าใช้จ่ายจากการทำให้เซิร์ฟเวอร์เดียวใช้งานได้ ดังนี้

 1. บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ใช้สำหรับการทำให้ใช้งานได้ของ GCP จะลิงก์กับโปรเจ็กต์อื่นๆ ที่พุชเซิร์ฟเวอร์ออกจาก GCP รุ่นฟรี
 2. ปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เกินขีดจำกัดของรุ่นฟรี

เมื่ออัปเกรดสภาพแวดล้อม Cloud Run แล้ว คุณจะต้องใช้จ่าย $30-$50 ต่อเซิร์ฟเวอร์ต่อเดือน การรับส่งข้อมูลจำนวนมากในเครือข่ายอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายนี้

ฉันจะเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมในการทำให้ใช้งานได้ได้อย่างไร

ดูวิธีเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมในการทำให้ใช้งานได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Cloud Run

ส่งคำขอแรกของคุณ

หากต้องการดูวิธีส่งคำขอแรก ให้อ่านคู่มือเกี่ยวกับวิธีส่งข้อมูลไปยัง Tag Manager ฝั่งเซิร์ฟเวอร์