Phát triển các giải pháp của Google Trang trình bày.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sung.
  • Thêm giao diện để tự động hoá quy trình kiểm tra hướng dẫn về kiểu tuỳ chỉnh trong Trang trình bày.
  • Xây dựng các điểm cải tiến tùy chỉnh về quy trình làm việc.
  • Kết nối bản trình bày của người dùng với dịch vụ của bên thứ ba.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và nâng cao Google Trang trình bày trong môi trường mã nguồn thấp, dựa trên nền tảng web.
  • Chèn biểu đồ và hình ảnh trực quan khác từ Trang tính vào Trang trình bày.
  • Thêm các trình đơn, hộp thoại và thanh bên tuỳ chỉnh vào Trang trình bày.
  • Kết nối Trang trình bày với các ứng dụng khác của Google Workspace hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
Sử dụng các API REST dưới đây để tương tác theo phương thức lập trình với Google Trang trình bày.
Truy cập và cập nhật Google Trang trình bày theo phương thức lập trình bằng các ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm cả Java, JavaScript và Python.