Phát triển các giải pháp của Google Drive.

Chèn nội dung tương tác (có dữ liệu tài khoản của bạn hoặc dịch vụ bên ngoài) bằng Tiện ích bổ sung.
  • Hiển thị giao diện tùy chỉnh để tải tệp từ Drive lên dịch vụ của bên thứ ba.
  • Cho phép người dùng nhanh chóng tạo tệp từ các mẫu tuỳ chỉnh.
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Apps Script để tự động hoá và nâng cao Google Drive trong môi trường mã nguồn thấp, dựa trên nền tảng web.
  • Tạo tệp trên Drive dựa trên nội dung gửi trên Google Biểu mẫu.
  • Sửa đổi nhiều tệp cùng lúc.
  • Điền thông tin chia sẻ tệp vào bảng tính để kiểm tra.
Dùng các API REST bên dưới để tương tác theo cách lập trình với Google Drive.
Tải lên, tải xuống, chia sẻ và quản lý tệp được lưu trữ trong Google Drive.
Nhận thông tin về hoạt động của người dùng trên các tệp và thư mục.
Áp dụng và quản lý nhãn trên tệp và thư mục trên Drive, đồng thời tìm kiếm các tệp bằng các thuật ngữ siêu dữ liệu được xác định bằng hệ thống phân loại nhãn tuỳ chỉnh.
Nhúng tiện ích quản lý tệp trong ứng dụng web.
Tham gia Hội nghị nhà phát triển Google Workspace trực tiếp ở gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ với nhà phát triển của Google Workspace tổ chức để giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace và học cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
17/10 ở Singapore | 19/10 ở Bangalore | 14/11 ở Amsterdam | 16/11 ở WindowManager