Afzonderlijke URL's

Bij deze configuratie heeft elke URL voor desktopapparaten een gelijkwaardige, andere URL waarmee voor mobiel geoptimaliseerde content wordt weergegeven.

Er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van een configuratie waarbij de pagina's voor desktopgebruikers worden weergegeven op www.example.com, terwijl de overeenkomende pagina's voor mobiele gebruikers worden weergegeven op m.example.com. Google heeft geen voorkeur voor een bepaalde URL-indeling, zolang die indelingen maar toegankelijk zijn voor alle Googlebot-user-agents.

Afzonderlijke mobiele URL's geven verschillende code weer voor desktops en mobiele apparaten (en mogelijk zelfs voor tablets) en op andere URL's.

In het kort

 • Geef de relatie tussen de twee URL's aan met een <link>-tag met de elementen rel="canonical" en rel="alternate".

 • Detecteer user-agent-tekenreeksen en leid ze op de juiste manier om.

Annotaties voor URL's voor desktopapparaten en mobiele apparaten

We raden u aan de volgende annotaties te gebruiken zodat onze algoritmen de afzonderlijke URL's herkennen:

 1. Voeg aan de desktoppagina een speciale link met de tag rel="alternate" toe die verwijst naar de overeenkomende mobiele URL. Zo kan Googlebot de locatie van de mobiele pagina's van uw site detecteren.
 2. Voeg op de mobiele pagina de tag rel="canonical" toe aan de link die verwijst naar de overeenkomende desktop-URL.

We ondersteunen twee methoden voor deze annotatie: in de HTML van de pagina's zelf en in sitemaps. Stel dat voor de desktop-URL http://example.com/page-1 wordt gebruikt en voor de bijbehorende mobiele URL http://m.example.com/page-1. De annotaties in dit voorbeeld zien er dan als volgt uit.

Annotaties in de HTML

Voeg op de desktoppagina (http://www.example.com/page-1) het volgende toe:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
 href="http://m.example.com/page-1">

De vereiste annotatie op de mobiele pagina (http://m.example.com/page-1) ziet er als volgt uit:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1">

Deze tag rel="canonical" in de mobiele URL die naar de desktoppagina verwijst, is vereist.

Annotaties in sitemaps

Opname van de annotatie rel="alternate" voor desktoppagina's in sitemaps wordt als volgt ondersteund:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>http://www.example.com/page-1/</loc>
<xhtml:link
rel="alternate"
media="only screen and (max-width: 640px)"
href="http://m.example.com/page-1" />
</url>
</urlset>

De vereiste tag rel="canonical" in de mobiele URL moet nog steeds worden toegevoegd aan de HTML van de mobiele pagina.

Annotatie in detail

Let op de kenmerken van de linktag op de desktoppagina:

 • Het kenmerk rel="alternate" geeft aan dat deze tag een alternatieve URL specificeert voor de desktoppagina.
 • De waarde van het mediakenmerk is een CSS-mediaqueryreeks met de mediakenmerken die beschrijven wanneer Google de alternatieve URL moet gebruiken. In dit geval gebruiken we een mediaquery die doorgaans wordt gebruikt om mobiele apparaten te targeten.
 • Het href-kenmerk specificeert de locatie van de alternatieve URL, namelijk de pagina op m.example.com.

Met deze 'bidirectionele' annotatie kan Googlebot uw content vinden en kunnen onze algoritmen de relatie herkennen tussen uw desktoppagina en mobiele pagina en ze dienovereenkomstig behandelen. Wanneer u verschillende URL's gebruikt om dezelfde content weer te geven in verschillende indelingen, laat de annotatie de algoritmen van Google weten dat die twee URL's gelijkwaardige content bevatten en als één entiteit in plaats van als twee entiteiten moeten worden behandeld. Als de desktopversie en de mobiele versie van de pagina als afzonderlijke entiteiten worden behandeld, kunnen zowel de desktop-URL's als de mobiele URL's worden weergegeven in de desktopzoekresultaten en is hun positie mogelijk lager dan wanneer Google hun relatie begrijpt. Houd bovendien rekening met enkele veelgemaakte fouten in deze configuratie:

 • Wanneer u de opmaakkenmerken rel="alternate" en rel="canonical" gebruikt, moet u een een-op-een-verhouding tussen de mobiele pagina en de bijbehorende desktoppagina aanhouden. Vermijd het annoteren van verschillende desktoppagina's die verwijzen naar één mobiele pagina (of omgekeerd).
 • Controleer uw omleidingen grondig, zodat u zeker weet dat de desktoppagina's niet per ongeluk omleiden naar één, niet-gerelateerde mobiele pagina.
Als u ervoor kiest een afzonderlijke mobiele site te implementeren, moet u zich bewust zijn van enkele veelgemaakte fouten, zoals het configureren van onjuiste omleidingen voor mobiele gebruikers.

Automatische omleiding

Wanneer een website is geconfigureerd om advertenties met behulp van verschillende URL's weer te geven in desktop- en mobiele browsers, zouden webmasters gebruikers automatisch kunnen omleiden naar de URL die het meest geschikt is. Als uw website met automatische omleiding werkt, moet u ervoor zorgen dat alle Googlebots op dezelfde manier worden behandeld als elke andere user-agent en ze dienovereenkomstig omleiden.

Ondersteunde omleidingstechnieken

Googlebot ondersteunt de volgende twee omleidingsimplementaties.

 • HTTP-omleidingen
 • JavaScript-omleidingen

HTTP-omleidingen

HTTP-omleiding wordt vaak gebruikt om clients om te leiden naar apparaatspecifieke URL's. In de meeste gevallen wordt de omleiding uitgevoerd op basis van de user-agent in de HTTP-verzoekheaders. Het is belangrijk de omleiding consistent te houden met de alternatieve URL die is opgegeven in de tag rel="alternate" in de link van de pagina of in de sitemap.

Hiervoor maakt het niet uit of de server omleidt met een HTTP 301- of 302-statuscode. We raden u echter aan zo mogelijk 302 te gebruiken.

JavaScript-omleidingen

Als HTTP-omleiding moeilijk te implementeren is, kunt u gebruikers met behulp van JavaScript omleiden naar de URL's waarnaar wordt verwezen door de tag link rel="alternate". Als u deze techniek wilt gebruiken, moet u rekening houden met de wachttijd die door de omleiding wordt veroorzaakt aan de clientzijde, omdat de pagina eerst moet worden gedownload en JavaScript vervolgens moet worden geparseerd en uitgevoerd voordat de omleiding wordt geactiveerd.

Er zijn veel manieren waarop een JavaScript-gebaseerde omleiding kan worden geïmplementeerd. U kunt bijvoorbeeld JavaScript gebruiken om de mediaquery's uit te voeren die uw site al gebruikt in de linkannotaties op de pagina via de JavaScript-functie matchMedia().

Bidirectionele versus unidirectionele omleidingen

Verschillende websites implementeren verschillende beleidsregels voor omleidingen. Op sommige websites worden alleen mobiele gebruikers die een desktoppagina bezoeken, omgeleid naar de mobiele pagina ('unidirectionele' omleidingen) en op andere websites worden mobiele en desktopgebruikers omgeleid als ze pagina's op respectievelijk de desktopsite en mobiele site bezoeken ('bidirectionele' omleidingen).

Voor Googlebot hebben we geen voorkeur en raden we webmasters aan rekening te houden met hun gebruikers wanneer ze hun omleidingsbeleid bepalen. Het weergeven van correcte en consistente omleidingen (dat wil zeggen, omleidingen naar de gelijkwaardige content op de desktopsite of mobiele site) is het belangrijkst. Als uw configuratie verkeerd is, krijgen bepaalde gebruikers uw content mogelijk helemaal niet te zien.

We raden u ook aan gebruikers een optie te geven het omleidingsbeleid te negeren, dat wil zeggen, mobiele gebruikers de mogelijkheid te geven de desktoppagina te bekijken en desktopgebruikers de mogelijkheid te geven de mobiele pagina te bekijken als ze daarvoor kiezen.