Google รวบรวมข้อมูลหน้าที่ปรับตามภาษาอย่างไร

หากเว็บไซต์มีหน้าที่ปรับตามสถานที่/ภาษา (กล่าวคือเว็บไซต์จะแสดงผลเนื้อหาต่างกันตามประเทศที่ดูหรือภาษาที่ต้องการของผู้เข้าชม) Google อาจไม่รวบรวมข้อมูล จัดทำดัชนี หรือจัดอันดับเนื้อหาทั้งหมดในภาษาต่างๆ เนื่องจากที่อยู่ IP เริ่มต้นของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล Googlebot ดูเหมือนว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกา และโปรแกรมรวบรวมข้อมูลจะส่งคำขอ HTTP โดยไม่มีการตั้งค่า Accept-Language ในส่วนหัวของคำขอ

การรวบรวมข้อมูลแบบกระจายตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

Googlebot รวบรวมข้อมูลด้วยที่อยู่ IP นอกประเทศสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากที่อยู่ IP ในสหรัฐอเมริกา

อย่างที่เราได้แนะนำอยู่เสมอว่าเมื่อ Googlebot มาจากประเทศหนึ่งๆ ให้คุณดำเนินการกับ Googlebot เช่นเดียวกับที่จะดำเนินการกับผู้ใช้คนอื่นจากประเทศนั้น ซึ่งหมายความว่าหากคุณบล็อกไม่ให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเข้าถึงเนื้อหา แต่อนุญาตให้ผู้เข้าชมจากออสเตรเลียเข้าชมเนื้อหาได้ เซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะบล็อก Googlebot ที่ดูเหมือนว่ามาจากสหรัฐอเมริกา แต่อนุญาตให้ Googlebot ที่ดูเหมือนว่ามาจากออสเตรเลียเข้าถึงเนื้อหาได้

ข้อควรพิจารณาอื่นๆ