แนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซใน Google Search

มีการค้นพบความท้าทายสำคัญที่ทุกเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต้องเผชิญใน Search การได้ลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคือแรงผลักดันที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ และ Google สามารถช่วยให้ผู้เลือกซื้อค้นพบเว็บไซต์ของคุณในแต่ละขั้นของเส้นทางการช็อปปิ้ง

คู่มือชุดนี้มีไว้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กําลังสร้างเว็บไซต์และต้องการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ทำงานกับ Google ได้ดีและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ SEO โดยคู่มือจะมุ่งเน้นไปที่เว็บไซต์การค้าออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) แต่ก็มีหลายจุดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่หน้าร้านจริง เมื่อแชร์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซและโครงสร้างเว็บไซต์กับ Google จะทำให้ Google สามารถค้นหาและแยกวิเคราะห์เนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น และส่งผลให้เนื้อหาปรากฏใน Google Search รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ Google ซึ่งจะช่วยให้ผู้เลือกซื้อพบเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของคุณ

ต่อไปนี้คือคำอธิบายโดยย่อของแต่ละหน้า

หัวข้อ
เนื้อหาอีคอมเมิร์ซสามารถปรากฏขึ้นที่ใดใน Google ทำความเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เนื้อหาอีคอมเมิร์ซของคุณสามารถแสดงได้
แชร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับ Google เลือกว่าจะใช้วิธีการใดในการแชร์ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับ Google
ใส่ข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ช่วยให้ Google เข้าใจและนำเสนอเนื้อหาของคุณอย่างเหมาะสมด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าหน้าเว็บต้องการสื่ออะไรโดยใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง
วิธีเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซใหม่ ดูวิธีเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซใหม่อย่างมีกลยุทธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อลงทะเบียนเว็บไซต์กับ Google
เขียนรีวิวคุณภาพสูง เขียนรีวิวคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้เลือกซื้อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการได้
การออกแบบโครงสร้าง URL สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบ URL ที่เป็นปัญหาเฉพาะของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ช่วยให้ Google เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ ออกแบบโครงสร้างการไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และลิงก์ระหว่างหน้าเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจว่าเนื้อหาใดในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณที่สำคัญที่สุด
การใส่เลขหน้า การโหลดหน้าเว็บที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบที่มีต่อ Google Search ศึกษารูปแบบทั่วไปของ UX สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และทำความเข้าใจว่ารูปแบบ UX ส่งผลต่อความสามารถของ Google ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเนื้อหาของคุณอย่างไร