Nơi nội dung thương mại điện tử có thể xuất hiện trên Google

Google có nhiều nền tảng nơi nội dung thương mại điện tử của bạn có thể xuất hiện, chẳng hạn như trong kết quả tìm kiếm và trên Google Maps. Việc cung cấp nội dung phù hợp trên nền tảng thích hợp của Google có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng mới.

Google có thể cho thấy nội dung thương mại điện tử trên các nền tảng sau đây:

Nền tảng

Để tìm hiểu thêm về các kỹ thuật có thể cải thiện thứ hạng của bạn trên Google Tìm kiếm, hãy xem Cẩm nang Tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm (SEO). Để biết ví dụ về các cách mà Google có thể dùng để trình bày kết quả của bạn, hãy khám phá danh sách mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc mà Google Tìm kiếm hỗ trợ.

Một ví dụ về đoạn trích kết quả nhiều định dạng cho kết quả tìm kiếm về một sản phẩm

Google Hình ảnh

Để nắm được hướng dẫn về cách chuẩn bị tốt nhất cho hình ảnh của bạn để Google lập chỉ mục, hãy xem các phương pháp hay nhất về Google Hình ảnh.

Ví dụ về kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google cho sản phẩm ba lô

Google Ống kính

Nếu bạn muốn người dùng tìm được sản phẩm của mình trong kết quả tìm kiếm của Google Ống kính, hãy nhớ tải thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center, chọn sử dụng trang thông tin sản phẩm và làm theo các phương pháp hay nhất về Google Hình ảnh.

Nút Google Ống kính ở bên phải của hộp tìm kiếm trong ứng dụng Google Tìm kiếm

Thẻ Google Mua sắm

Nếu bạn muốn người dùng tìm được sản phẩm của bạn trong thẻ Google Mua sắm, hãy tải sản phẩm đó lên Google Merchant Center.

Ví dụ về kết quả tìm kiếm trên Google Mua sắm cho sản phẩm ba lô

Trang doanh nghiệp

Để cung cấp cho Google thông tin về doanh nghiệp của bạn, hãy xác nhận quyền sở hữu đối với Trang doanh nghiệp của bạnLiên kết Trang doanh nghiệp với Merchant Center.

Ví dụ về Trang doanh nghiệp trên Google Tìm kiếm

Google Maps

Để sản phẩm của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google Maps, hãy tải thông tin về sản phẩm kèm theo dữ liệu vị trí kho hàng lên Google Merchant Center. Xem hướng dẫn giới thiệu về quảng cáo kho hàng tại địa phương để biết thêm chi tiết.

Ví dụ về kết quả tìm kiếm trên Google Maps

Tạo nội dung thương mại điện tử để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

Dữ liệu sản phẩm là loại nội dung rõ ràng là liên quan nhất đến thương mại điện tử, nhưng các loại thông tin khác cũng có thể hữu ích cho người mua sắm ở nhiều giai đoạn trong hành trình mua sắm của họ. Dưới đây là một số ví dụ về nội dung có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng trên thêm nhiều nền tảng trên Google:

  • Câu chuyện về công ty của bạn. Hãy mô tả câu chuyện về doanh nghiệp của bạn cho những người mua sắm quan tâm đến sản phẩm mà họ mua.
  • Ưu đãi đặc biệt. Mô tả các ưu đãi đặc biệt của bạn trong các sự kiện bán hàng đặc biệt theo mùa vụ, chẳng hạn như Ngày của Mẹ.
  • Bài đánh giá sản phẩm của người bán. Hãy thể hiện rằng bạn quan tâm đến việc giúp người mua sắm tìm thấy sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu của họ bằng cách đưa ra các bài đánh giá chuyên sâu về sản phẩm mà bạn bán. Khi liên kết đến các sản phẩm trên trang web của bên thứ ba vì lợi ích tài chính, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi về đường liên kết được trả tiền.
  • Bài đánh giá sản phẩm của khách hàng. Hãy cân nhắc việc chấp nhận điểm xếp hạng và bài đánh giá của khách hàng để giúp người mua sắm mới hiểu rõ hơn về sản phẩm của bạn.
  • Danh mục của bạn. Hãy cung cấp thông tin mô tả sản phẩm giàu thông tin và phù hợp với những cụm từ tìm kiếm mà người mua sắm sử dụng khi tìm kiếm sản phẩm. Đồng thời, hãy cung cấp cả nội dung mô tả danh mục để tính đến các cụm từ tìm kiếm ít cụ thể hơn.
  • Cơ hội giáo dục. Hãy chia sẻ thông tin chi tiết về các hội thảo hoặc bài học mà bạn cung cấp để tăng mức độ tương tác với khách hàng. Ví dụ: một cửa hàng bánh có thể triển khai một khóa học về trang trí bánh, đặc biệt là khi nơi đó còn bán đồ trang trí bánh. Hãy xem bài viết Đưa sự kiện của bạn lên Google để nắm được loại dữ liệu có cấu trúc dùng được cho sự kiện.
  • Sự kiện phát trực tiếp. Hãy tương tác với khách hàng trên các sự kiện phát trực tiếp mang tính tương tác – đó là nơi bạn trưng bày sản phẩm, giải thích cách sử dụng sản phẩm này và trực tiếp trả lời các câu hỏi của khách hàng.
  • Điểm tiếp xúc cho dịch vụ khách hàng. Hãy cải thiện niềm tin của khách hàng bằng cách thông báo rõ ràng về chính sách trả lại hàng và vận chuyển (bao gồm cả mọi khoản chiết khấu vận chuyển dựa trên kích thước hàng đặt) và bằng cách làm nổi bật các đầu mối liên hệ cho hoạt động hỗ trợ khách hàng.