เริ่มต้นใช้งาน Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือจาก Google ที่ช่วยให้ทุกคนที่มีเว็บไซต์เข้าใจว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตนเป็นอย่างไรใน Google Search และจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาเพื่อให้มีการเข้าชมที่ผู้ใช้ตั้งใจเข้ามากขึ้นในเว็บไซต์

Search Console ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Google ทำการ Crawl, จัดทำดัชนี และแสดงเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน Search ได้

คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเครื่องมือดังกล่าวทุกวัน หาก Google พบปัญหาใหม่ในเว็บไซต์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Search Console อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ตรวจสอบบัญชีประมาณเดือนละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่มีปัญหาใดๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเว็บไซต์ด้วย Search Console

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ดูข้อมูลทั้งหมดที่ Search Console มีให้ใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์
 2. ตรวจสอบว่า Google ค้นพบและอ่านหน้าเว็บได้ รายงานการครอบคลุมของดัชนีแสดงภาพรวมของหน้าเว็บทั้งหมดที่ Google จัดทำดัชนีหรือพยายามจัดทำดัชนีในเว็บไซต์ ตรวจสอบรายการที่มีให้และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าเว็บและตามที่แสดงในคําเตือน
 3. ส่ง Sitemap ไปยัง Search Console Google จะค้นพบหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ แต่การส่ง Sitemap ผ่าน Search Console อาจช่วยให้ค้นพบเว็บไซต์เร็วขึ้นได้ หากตัดสินใจส่ง Sitemap ผ่านเครื่องมือดังกล่าว คุณจะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Sitemap
 4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รายงานประสิทธิภาพใน Search แสดงปริมาณการเข้าชมที่คุณได้รับจาก Google Search ซึ่งรวมถึงการแยกรายละเอียดตามคำค้นหา หน้าเว็บ และประเทศ สําหรับรายละเอียดดังกล่าวแต่ละรายการ คุณจะเห็นแนวโน้มสําหรับการแสดงผล การคลิก และเมตริกอื่นๆ หากการเข้าชมลดลง ให้พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อการเข้าชมลดลง ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้

หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับ Search Console อย่างละเอียดมากขึ้น สิ่งคุณควรให้ความสำคัญมีอยู่ 2 หัวข้อด้วยกัน เรามีรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาเว็บมากที่สุด รวมถึงรายงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักการตลาดดิจิทัล และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์มากที่สุดไว้ที่นี่ แม้ว่ากลุ่มต่างๆ จะมีจุดที่คล้ายกันอยู่หลายอย่าง แต่การพยายามจัดหารายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มมากที่สุดก็ยังคงเป็นประโยชน์

รายงานที่มีประโยชน์สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักการตลาดดิจิทัล และผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

รายการต่อไปนี้เป็นรายงาน Search Console ที่มีประโยชน์มากที่สุดเพื่อช่วยคุณจัดการแง่มุมต่างๆ ในการจัดทำดัชนี, ทำการ Crawl และแสดงเว็บไซต์ของ Google Search

 • ดูว่าเว็บไซต์มีการดำเนินการใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ Google Search หรือไม่ หากเว็บไซต์มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ บางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์อาจจะไม่แสดงในผลการค้นหาของ Google รายงานการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จะแสดงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของเว็บไซต์และตำแหน่งสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานั้น
 • ซ่อนหน้าเว็บจาก Google Search ชั่วคราว เครื่องมือนำออกเป็นวิธีนำเนื้อหาในเว็บไซต์ออกจากผลการค้นหาของ Google Search ได้อย่างรวดเร็ว คำขอที่ประสบความสำเร็จจะมีผลบังคับใช้ประมาณ 6 เดือน ให้คุณมีเวลาหาวิธีแก้ไขเพื่อแสดงเนื้อหาอีกครั้งหรือนำเนื้อหาออกอย่างถาวร
 • แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ หากคุณย้ายเว็บไซต์จากโดเมนหรือโดเมนย่อยหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จะแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นและช่วยย้ายข้อมูลผลการค้นหาของ Google Search จากเว็บไซต์เดิมไปยังเว็บไซต์ใหม่
 • ตรวจสอบปัญหาในการใช้งาน Structured Data รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียแสดง Structured Data ที่ Google อ่านได้หรือไม่ได้จากเว็บไซต์ คุณจะเห็นรายละเอียดข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บเป็นผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย คำเตือนที่อาจจำกัดการแสดงผล รวมถึงข้อมูลวิธีแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ

รายงานที่มีประโยชน์สำหรับนักพัฒนาเว็บ

รายงานต่อไปนี้จะช่วยนักพัฒนาเว็บในการสร้างเว็บไซต์ที่ดี เอื้อต่อการค้นหา และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ Google Search

 • ทำความเข้าใจปัญหาการจัดทำดัชนี Search ทั้งเว็บไซต์ รายงานการครอบคลุมของดัชนีจะแสดงว่าหน้าใดมีข้อผิดพลาด คำเตือน หรือไม่รวมอยู่ใน Search นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจำนวนการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์รวบรวมได้ผ่าน Google Search ซึ่งช่วยให้ทราบว่าปัญหาต่างๆ อาจส่งผลต่อการเข้าชมจากการค้นหาทั่วไปอย่างไร
 • แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดทำดัชนี Search ระดับหน้าเว็บ เครื่องมือตรวจสอบ URL จะแสดงสถานะดัชนีปัจจุบันของหน้าเว็บไซต์ พร้อมตัวเลือกให้ทดสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่ และขอให้ Google ทำการ Crawl หน้าใดหน้าหนึ่ง รวมถึงดูรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่โหลดและข้อมูลอื่นๆ ของหน้าเว็บดังกล่าว
 • ค้นหาและแก้ไขภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยจะแสดงคำเตือนเมื่อ Google พบว่าเว็บไซต์อาจโดนแฮ็กหรือมีการใช้งานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าชมหรืออุปกรณ์
 • ตรวจสอบว่าเว็บไซต์มอบประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บที่ดีแก่ผู้ใช้ รายงาน Core Web Vitals จะแสดงประสิทธิภาพของหน้าเว็บตามข้อมูลการใช้งานจริง หรือที่บางครั้งเรียกว่าข้อมูลภาคสนาม

ดูรายการเครื่องมือและรายงานทั้งหมดของ Search Console