Meslek

Occupation yapılandırılmış verileri, maaş tahmini sağlayıcıların iş türlerine göre maaş aralıkları ve bölgeye dayalı ortalama maaşları, meslekle ilgili genel olanaklar, aranan özellikler ve eğitim gereksinimleri gibi ayrıntıları tanımlamasını ve bunları deneyim seviyeleri veya işe alan kuruluş gibi faktörlerle bir araya getirmesini sağlar.

Occupation yapılandırılmış verileri, Google Arama’daki iş deneyiminde ve belirli bir meslek için maaş tahmini zengin sonucu olarak görünebilir.

Google Arama’daki iş deneyiminde meslek bilgisi

Meslekler için maaş tahminleri ve diğer bilgileri tanımlamak üzere aşağıdaki schema.org türlerini ve Google uzantılarını kullanın.

Örnekler

Aşağıdaki JSON-LD örneğinde, tahmini maaş verileri içeren basit bir Occupation örneği gösterilmektedir:

Aşağıdaki JSON-LD örneğinde, tahmini maaş verileri içeren daha karmaşık bir OccupationAggregationByEmployer örneği gösterilmektedir:

Yönergeler

Genel yapılandırılmış veri kalite yönergelerine ve teknik yönergelere uymanız gerekir. Ayrıca aşağıdaki yönergeler Occupation yapılandırılmış verileri için geçerlidir:

Teknik yönergeler

 • Occupation yapılandırılmış verileri bağımsız verilerdir. Bu verilerin Google'a sağladığınız diğer yapılandırılmış verilerle ilişkilendirilmesi gerekmez.
 • Bir web sayfasına yalnızca bir Occupation, OccupationAggregation veya OccupationAggregationByEmployer ekleyin. Bir sayfaya bu tür tanımlarından birden fazlasını eklemeyin.
 • Yapısal verilerinizin sayfada gösterdiklerinizle tutarlı olduğundan emin olun. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:
  • Sayfanızda kullanıcılara yalnızca ortalama maaşı gösteriyorsunuz ve yapılandırılmış verileriniz yalnızca bu değerleri içeriyor.
  • Sayfanızda yıllık maaşı en yakın binde beşlik değere yuvarlıyorsunuz ve yapılandırılmış verilerde aynı ayrıntı düzeyini sağlıyorsunuz.
 • Aksi belirtilmedikçe çoğu özellik bir tanımda yalnızca bir kez geçmelidir.
 • Konuma göre farklı özellikleri olan meslekler için (örneğin, ABD'nin Kuzeydoğusundaki maaş aralığı Ortabatıdakinden farklı olabilir) ayrı web sayfası oluşturun. Bu web sayfasında her mesleğin farklı bir occupationLocation belirten kendi Occupation tanımına yer verin.
 • İlan sayfalarına (mesleklerin bir listesini gösteren sayfalara) maaş tahmini yapılandırılmış verileri eklemeyin.
 • Sayfalarınız değiştiğinde site haritalarınızı her gün güncelleyin.

İçerik yönergeleri

 • Tüm işlerin maaş aralıkları ve açıklamaları benzer olduğunda benzer iş unvanlarını gruplandırın. İş unvanları ayrıntılı olmalı ancak kafa karıştıracak derecede ayrıntı içermemelidir: Aşağıda birkaç örnek verilmiştir:
  • Çok genel olmamalı:

   Önerilmez: "Klinik, Danışman Psikologlar ve Okul Psikologları"

   Önerilir: "Okul Danışmanı", "Klinik Psikolog", "Klinik Terapist", "Psikoloji Doktoru"

  • Çok ayrıntılı olmamalı:

   Önerilmez: "Evde Bakım için Lisanslı Hemşire" ve "Lisanslı Hemşire (LH)" ve "LH - Lisanslı Hemşire - Evde Bakım - Seyahat Edebilen Hemşire"

   Önerilir: "Lisanslı Hemşire"

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bu bölümde maaş tahminleriyle ilgili yapılandırılmış veri türleri açıklanmaktadır.

İçeriğinizin geliştirilmiş arama sonuçlarında görüntülenmeye uygun olması için zorunlu özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

İşaretlemenizi doğrulamak için Google’ın Yapılandırılmış Veri Test Aracı'nı kullanabilirsiniz.

Meslek

Occupation türü, bir işle ilgili tahmini maaş, aranan özellikler ve sorumluluklar gibi bilgileri tanımlar. Occupation öğesinin tam tanımını schema.org/Occupation adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
estimatedSalary

MonetaryAmountDistribution dizisi

Belirtilen occupationLocation dahilinde bu iş için ödenecek tahmini maaş. Maaş aralığını veya maaş tahminlerini yüzde sıralamasına göre belirtmeniz gerekir.

Taban maaş, ikramiyeler ve diğer maddi tazminleri tek tek belirtmek için estimatedSalary dizisinde birden fazla maaş tanımlayın. Taban maaşı belirtmeniz şarttır. Diğer tazmin türlerinin belirtilmesi isteğe bağlıdır.

name

Text

İşin unvanı. Bu özellikte serbest biçimli metinler kullanılabilir. Örneğin, "Yazılım Mühendisi".

En iyi uygulamalar:

 • Bu özellikte yalnızca işin unvanı yer almalıdır.
 • name özelliğine iş kodları, adresler, tarihler, maaşlar veya şirket adları eklemeyin.

  Önerilmeyen: BT işi için hemen başvurun -FRANSIZCA bilen Bükreş'te ikamet eden

  Önerilen: Fransızca bilen Pazar Uzmanı

 • Kısa, okunabilir başlıklar sağlayın.
 • "!" ve "*" gibi özel karakterleri aşırı kullanmayın. Özel karakterleri gereksiz yere kullanmak, işaretlemenizin Spam İçerikli Yapılandırılmış İşaretleme olarak değerlendirilmesine neden olabilir. Sayılar ve "/" ile "-" gibi karakterler kabul edilebilir.

  Önerilmeyen: *** ANTREPO İÇİN HEMEN İŞE ALIM!! OTOBÜS GÜZERGAHINDA!! ***

  Önerilen: Mal Kabul ve Sevkıyat Antrepo Sorumlusu

occupationLocation

City, State veya Country dizisi

Bu iş açıklamasının geçerli olduğu yer. Tek bir konum için belirtiyorsanız konumu Name alanında şehir, bölge veya ülke düzeyinde tanımlayın.

En iyi uygulamalar:

 • Konum, şehirden daha spesifik olmamalıdır.
 • Ülkeniz bir bölge belirtmiyorsa State alanı bölge adlarını kabul eder.
 • occupationLocation değeri, maaş tahmin listesinin oluşturulduğu yeri değil, kişinin çalışacağı yeri temsil eder.
 • Tek bir Occupation türü birden fazla konuma sahipse konumları aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi occupationLocation dizisinde belirtin:
 • Maaş aralıkları, eğitim gereksinimleri ve iş için aranan nitelikler gibi veriler konuma göre sık sık değişir. Bunu temsil etmek için birden fazla sayfayı, her biri kendi Occupation tanımı ve farklı bir occupationLocation içerecek şekilde tanımlayın.
Önerilen özellikler
description

Text

Meslekle ilgili açıklama.

description; iş sorumlulukları, nitelikler, beceriler, çalışma saatleri, eğitim gereksinimleri ve deneyim gereksinimleri de dahil olmak üzere işin tam bir temsili olmalıdır.

Ek kurallar:

 • description yalnızca üst düzeydeki sayfada değil, kullanıcının yönlendirilebileceği tüm özellik sayfalarında yer almalıdır.
 • description, mesleği benzersiz bir şekilde tanımlamalı ve tam olarak neleri kapsadığını açıklamalıdır.

  Önerilmez: “Staj: Staj, beyaz yakalı ve profesyonel kariyerler için bir iş eğitimidir.

  Önerilir: “Veri Analisti Stajyeri: Veri analistiyle çalışan bir stajyer. Veri analisti, veriye dayalı kararlar verilmesine yardımcı olmak için verilerden analizler çıkarır."

 • description, name ile aynı olamaz.
 • İşe alım yapan kuruluşa description bölümünde yer vermeyin. Bunun yerine, hiringOrganization kullanın.
mainEntityOfPage

WebPage

Tahmini maaş bilgilerinin oluşturulduğu tarih. lastReviewed özelliği ISO 8601 biçimindedir; örneğin:


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

MonetaryAmountDistribution

MonetaryAmountDistribution türü, para miktarlarının istatistiksel bir dağılımıdır. Occupation tanımı için maaş, ikramiye ve diğer maddi tazmin verilerinin istatistiksel dağılımını tanımlamak için MonetaryAmountDistribution kullanın.

MonetaryAmountDistribution öğesinin tam tanımını schema.org/MonetaryAmountDistribution adresinde bulabilirsiniz. Bu tür, aşağıda listelenen özelliklere ek olarak QuantitativeValueDistribution türünün tüm özelliklerini taşır.

Zorunlu özellikler
name

Text

Değer türü. Taban maaşı belirtmeniz şarttır. Diğer tazmin türlerinin belirtilmesi isteğe bağlıdır. Örneğin "Taban", "İkramiye", "Komisyon".

Önerilen özellikler
currency

Text

Değer için ISO 4217 3 harfli para birimi kodu. Örneğin, "USD" veya "CAD".

OccupationAggregation

OccupationAggregation türü, Occupation yapılandırılmış verisinin uzantısı olup amaca özel bir iş koleksiyonu olarak veri sağlar. Örneğin, bu türle toplanan işlerin sunduğu olanakları ve gerektirdiği minimum deneyim süresini belirtebilirsiniz. Bu, Google tarafından önerilen yeni bir schema.org uzantısıdır.

Bu tür, aşağıda listelenen özelliklere ek olarak Occupation türünün tüm özelliklerini taşır.

Önerilen özellikler
sampleSize

Number

Toplu maaş verilerine katkıda bulunan veri noktalarının sayısı. Örneğin:


"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

Bu meslek için kabul edilebilir maksimum deneyim süresi Örneğin, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kıdemsiz bir pozisyon için maksimum 5 yıllık bir deneyim süresi belirtilebilir:


"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

Bu meslek için gereken minimum deneyim süresi. Örneğin, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kıdemli bir pozisyon en az 10 yıl deneyim gerektirebilir.


"yearsExperienceMin": 10

OccupationAggregationByEmployer

OccupationAggregationByEmployer türü, OccupationAggregation yapılandırılmış verisinin uzantısı olup işle ilgili olarak işverene göre gruplandırılmış veriler sağlar. Örneğin, işverene göre toplanan bir grup meslek için sektörü ve işe alım yapan kuruluşu belirtebilirsiniz. Bu, Google tarafından önerilen yeni bir schema.org uzantısıdır.

Bu tür, aşağıda listelenen özelliklere ek olarak Occupation ve OccupationAggregation türünün tüm özelliklerini taşır.

Zorunlu özellikler
hiringOrganization

Organization

Bu meslekte pozisyon sunan kuruluş. @context değerini "https://schema.org/" olarak ayarlayın. hiringOrganization, şirketin adı olmalıdır (örneğin, “Starbucks, Inc”) ve işe alımın yapıldığı belirli bir konumun adresi olmamalıdır (örneğin, “Bağdat Caddesi'ndeki Starbucks”). Örneğin:


"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}

QuantitativeValueDistribution

QuantitativeValueDistribution türü, değerlerin istatistiksel bir dağılımıdır. Occupation yapılandırılmış verilerinin istatistiksel dağılımını tanımlamak için MonetaryAmountDistribution türünü kullanın. Bu tür, aşağıda listelenen özelliklere ek olarak schema.org QuantitativeValue türünün tüm özelliklerini taşır. QuantitativeValueDistribution öğesinin tam tanımını schema.org/QuantitativeValueDistribution adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
unitText

Text

Belirtilen değerin sıklığı. unitText için olağan değerler şunlardır:

 • "DAY"
 • "HOUR"
 • "MONTH"
 • "WEEK"
 • "YEAR"
Önerilen özellikler
median

Number

Ortanca (veya "orta") değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların yarısı bu değerde veya bu değerin altındadır.

percentile10

Number

Onda birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %10'u bu değerde veya bu değerin altındadır.

percentile25

Number

Yirmi beşte birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %25'i bu değerde veya bu değerin altındadır.

percentile75

Number

Yetmiş beşte birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %75'i bu değerde veya bu değerin altındadır.

percentile90

Number

Doksanda birlik yüzdelik değer. Örneğin, bu meslekteki maaşların %90'ı bu değerde veya bu değerin altındadır.